tisdag, juli 10, 2012

Vad betyder orden "ökat arbetsutbud"?

Alliansen gick 2006 till val på ett program som gick ut på att "öka arbetsutbudet". Det skulle skapas nya jobb genom genom att fler skulle arbeta istället för att leva på bidrag. För en nationalekonom var det glasklart hur programmet såg ut. Men för vanliga väljare var det tydligen inte alls klart hur de olika stegen såg ut.

Detta förstod jag först idag när jag läste en underledare i SvD 8/7 författad av Sanna Rayman. Hon kommenterade där Stefan Löfvens tal i Almedalen och kom in på hans resonemang om den "bristande matchningen" på svensk arbetsmarknad. Hon menade att Löfven hade rätt i att arbetsmarknaden "ropar efter efter högutbildad personal, inte minst inom data och teknik". Därefter fortsatte hon resonemanget med följande mening om arbetskraftsutbudet:
"Samtidigt gör regeringen inte fel i att även försöka öka arbetsutbudet för människor med lägre utbildningsnivå, med tanke på hur den svenska arbetslösheten ser ut. Satsningar i båda riktningarna behövs och det är nog Stefan Löfven också medveten om, egentligen."
Rayman använder uppenbarligen ordet 'arbetsutbudet' som liktydigt med arbeten, arbetstillfällen eller rentav lediga jobb. Den svenska arbetslösheten domineras ju av personer med låg utbildning. Då gäller det att stimulera uppkomsten av lågkvalificerade jobb inom tjänstesektorn - t ex genom sänkt krogmoms. Men för mig låter det som absurt att beskriva detta som att "öka arbetsutbudet för lågutbildade". Det är ju knappast fråga om att sänka bidragen för lågutbildade så att de mera intensivt ska söka det fåtaliga antalet enkla tjänstejobb, som Rayman åsyftar.

Men när jag testade hur folk uppfattade orden "ökat arbetsutbud" visade det sig att det är "ökat antal arbetstillfällen" som spontant blir definitionen. Det betyder att för många innefattar regeringens program inte två steg: 1) att göra det mer lönsamt att arbeta så att fler söker jobb istället för att gå på bidrag och 2) när fler söker arbete kommer fler företag att kunna anställa fler personer.

Tydligen är det så att "ökat arbetsutbud" står för en ren sysselsättningspolitik som går ut på att skapa nya jobb. Det blir då regeringens direkta ansvar att skapa dessa jobb. Det ursprungliga syftet att regeringen ställer arbetskraft till företagens förfogande för anställning är helt borta.  Alla åtgärder för att göra det mindre lönsamt att leva på bidrag måste då ses som fientliga terrorhandlingar mot svaga grupper som Alliansen ogillar. Man kan samtidigt också se dem som besparingar för att få pengar att sänka skatterna. En helt annan världsbild tycks framträda med Raymans m fl:s språkbruk.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , intressant.se


Etiketter:

4 Comments:

At 11 juli, 2012 13:51, Anonymous Anonym said...

Språkliga flertydigheter är väl inget nytt. SR är väl inte alltid skarpaste kniven.

 
At 12 juli, 2012 12:38, Anonymous Rickard said...

Att använda ordet arbetsutbud verkar vara upplagt för missförstånd, speciellt med tanke på ord som arbetsgivare och arbetstagare där "arbets"-förledet syftar på arbetstillfällen. Arbetskraftsutbud, som du använde på ett ställe, är mycket tydligare.

Sedan kan man tycka att det är snarare är begreppen arbetsgivare och arbetstagare som är trasiga. Om man kallade det "arbetsköpare" och "arbetssäljare", som en del vänsterfolk förespråkar, skulle det vara mycket tydligare att det är säljaren/arbetstagaren som står för utbudet.

 
At 12 juli, 2012 18:30, Anonymous Kalle said...

Ja språkförbistring är inget nytt. Men det värsta är väl ändå ungdomsarbetslösheten som aldrig förklaras och därmed används och tolkas synonymt med arbetslöshet. Det är förmodligen få som vet att i undomsarbetslöshet inräknas heltidsstudenter som vid förfrågan säger sig vilja ha extrajobb, vilket förmodligen är de flesta studenter.

 
At 12 juli, 2012 20:32, Blogger Danne Nordling said...

Rickard, kan det vara så att Alliansen använde ordet arbetskraftsutbud 2006 men att det framstod som så långt att det snabbt blev "arbetsutbud"?

Därefter inleddes betydelseförskjutningen där arbetsutbud blev = jobbtillgång. Eftersom jobbtillgången idag inte framstår som bättre än 2006 anser många att regeringen har misslyckats. Förklaringen från Reinfeldt att man fått ut flera hundratusen från karusellen med långtidssjukskrivning och förtidspensionering biter inte på opinionen när man tror att det är jobbtillgången som avses.
/DNg

 

Skicka en kommentar

<< Home