lördag, september 01, 2012

Nye LO-ordföranden vill förbjuda vinster men inte stänga välfärdsföretagen

LO:s ordförande gled ganska framgångsrikt mellan kongressbeslutet att förbjuda vinster och kritiken som menar att företag får stänga så att kommunalanställda får sparken och invånarna blir utan service. Frågan är hur långt vältaligheten räcker.

I Ekots lördagsintervju framträdde idag 1/9-12 LO:s nye ordförande Karl-Petter Thorwaldsson. Han intervjuas också i SvD idag Cecilia Axelsson. I SvD är det frågorna om nya jobb och vinster i välfärden som tas upp. Thorwaldsson (KPT) menar i SvD att det med "ganska enkla åtgärder" skulle gå att minska den öppna arbetslösheten med 100 000 personer.

Denna minskning skulle ske med hjälp av utbildning i bristyrken - t ex maskinförare. Höjda grundkunskaper och möjligheter att läsa in gymnasiekompetens med ersättning från a-kassan samt utbildningsvikariat och plusjobb är andra förslag.

Jag träffade KPT i början av 90-talet när TV3 gjorde ett provprogram med fritänkare både från vänster och höger. Karl-Petter framstod då som en öppen och odogmatisk person. Han har en vinnande personlighet. Vi får se vad som kommer fram i Ekots intervju.

LO ska verka för en "non-profitprincip" enligt kongressen blev det första området som Ekot tog upp. Att kvaliteten skulle bli bättre med denna princip menade KPT dock inte. Men det skulle ändå bli bättre om pengarna skulle gå till det de egentligen var avsedda för. Skolor med 10-20 procents vinstmarginal ska bort menade han. Han kunde dock inte belägga att de felaktigheter som finns i välfärden skulle bero på att vinstintresse tillåts.

Kommunal (facket) menar att felen beror på att kommunerna skjuter till för litet pengar. Men 60 procent av borgerliga väljare är emot vinst enligt KPT. Även regeringen kommer nu med begränsningar. Hur ska man då förbjuda vinst? Det ska utredas eftersom det inte är lätt. KPT medgav att visste för litet om tekniken (Tobias Baudin utreder). Det är avarterna vi ska bli av med. En glidning, sa intervjuaren Tomas Ramberg. I SvD säger KPT att de flesta företagen fungerar bra, framkastade Ramberg. Det är bra människor, enligt KPT. Nu verksamma företag ska inte stängas. De kommer inte att stänga bara för att de inte får ta ut vinst. Även riskkapitalbolagen skulle fortsätta även om deras vinst blev mindre.

Inga företag stänger när räntesnurrorna förbjuds sa KPT. Därefter citerades Stefan Löfven som beskrev hur man kunde gå runt ett vinstförbud. Man måste diskutera vinstproblemen i samråd med ägarna. KPT relaterade en diskussion som utmynnade i att avkastningskravet skulle bli tre procent plus inflation. "Vi är med på fotbollsplanen och lirar." Enligt Kommunal är det inte vinstintressena som ger upphov till problemen, vilket KPT delvis verkade medge.

KPT kunde inte (och ville inte) bedöma Socialdemokraternas chanser i valet om vinster förbjuds. Ramberg målade upp hur man skulle visa fram hur skolor skulle stängas etc.

Pensionssystemet borde ses över. Vi ska ha förmögenhetsskatt. Dyrare hus ska ha högre fastighetsskatt. Utredningen för några veckor sedan framstod som välavvägd. Ränteavdragen ska inte begränsas. Bolagsskatten borde inte sänkas. RUT-avdraget borde avskaffas.

Jobbpakten diskuterades. Yrkesintroduktionen borde ha en lön på 75 procent och 25 procent utbildning. Staten betalar hälften. Arbetsgivarna betalar ca 25 procent mot tidigare [?]. En viss undanträngning kan finnas. Hur stämmer detta med att LO tidigare ville höja ungdomslönerna? Det är viktigt att ungdomar inte fastnar i arbetslöshet. Vi har 400 000 arbetslösa. Om detta blir 50 000 och 25 000 personer får varaktiga jobb är det en viktig reform. Vi måste göra något för den här gruppen. Ungdomarna får inte bli utslagna.

Det är en välvillig och tidvis vältalig LO-ordförande som uppträder. Men det är svårt för en lyssnare att sätta sig in i den verkliga substansen i vad han säger. Kanske är han en hejare på att använda sig av vad Ramberg kallar "glidningar". Härigenom kan han undvika de svåra ställningstagandena. Det går både att vilja vara emot vinster i välfärden och att bedyra att inga välfärdsföretag ska tvingas att stänga.

I SvD kommer KPT undan ganska lätt med sitt sysselsättningsförslag om 100 000 nya jobb. Hur relaterar detta till dagens svårigheter med exporten till euro-länderna? Där har vi svårigheter många år framöver. Bättre utbildning och matchning är inte någon lösning när efterfrågan är svag.. När tiderna blir bättre är det naturligtvis viktigare att få fram passande arbetskraft. Men då måste man beakta att de som har låg utbildning i betydande utsträckning själva valt att inte förkovra sig - ofta efter att ha försökt och sedan hoppat av. Det går inte att svepande hävda att "mer utbildning" skulle lösa några stora anpassningsproblem på arbetsmarknaden.

Någon borde granska Thorwaldssons exempel med maskinförarna. Att beställa en AMS-utbildning på några månader för att råda bot på bristen har ju tidigare avvisats som orealistiskt. Det räcker inte för att ge tillräcklig kompetens har varit argumentet. Nu antyder KPT närmast att arbetsmarknadsministern är idiot. Det är möjligt att hon inte är den vassaste kniven i arbetsmarknadslådan. Men komplett korkad verkar hon inte vara.

KPT kräver sänkt ränta, SvD 31/8

Andra bloggar om: , , , , , , intressant.se

Etiketter: ,

2 Comments:

At 01 september, 2012 20:37, Anonymous Fufluns said...

>>LO ska verka för en "non-profitprincip" >>

-Det kostar ju pengar att vara med i facket.
-Facket har anställda som avlönas. Och chefer som avlönas rejält.
-Facket har enorma tillgångar i kapital, fastigheter etc.

Deras retorik är inte förenlig med verkligheten.

 
At 02 september, 2012 00:39, Blogger Danne Nordling said...

Fufluns, organisationen LO har fått ett intrikat problem på halsen. Ledningen inser att man inte kan praktiskt förbjuda vinstuttag - i likhet med Löfven. Men på LO-kongressen beslöts att vinstuttag generellt skulle förbjudas, tydligen efter något vänsterinitiativ under pågående förhandlingar.

Nu gäller det för LO att komma ur ett ogenomtänkt ställningstagande. Därför visar Kålle upp sin taktik med glidningar och krumbukter. Han förstår nog hur det skulle kunna gå om man intog samma taktiska hållning som under lötagarfondsstriden. Då blev nederlaget verkligen stort.

Jag tror att hans intentioner när det gäller kritiken mot arbetslösheten kan bli mycket farligare för regeringen.
/DNg

 

Skicka en kommentar

<< Home