lördag, september 15, 2012

Tyskarna sprider desinformation om inflationens orsaker

Prominenta ekonomer i Tyskland tror att ECB ska "trycka pengar". Det kan vara orsaken till att Merkel framstått som velig och handlingsförlamad under flera år. Hon har inte haft någon egen expertis som kunnat ta striden med inflationshetsarna.

Det börjar klarna varför Tyskland och Angela Merkel är så obenägna att komma tillrätta med Europas ekonomiska kris med hjälp av effektiva insatser. Det är rädslan för inflation som man tror orsakas av en expansiv penningpolitik i alla konjunkturlägen. Detta bygger på en lös teori som sannolikt består i att Tyskland tryckte pengar på 1920-talet varvid det blev inflation. Några mer konkreta föreställningar om hur detta skulle gå till idag har man inte.

Tidigare har jag fått intrycket av att det är boulevardpressen i Tyskland som piskat upp en föreställning att alla expansiva åtgärder från ECB:s sida är liktydiga med att man "trycker pengar" och därför ett första steg på vägen mot hyperinflation som på 20-talet. En upprepning av detta är tyskarna dödligt rädda för och väljaropinionen blir då ett effektivt hinder mot allt som kan beskrivas i termer av steg mot inflation. Det underliga har varit att ingen tycks vilja ge en mera nyanserad uppfattning om sambanden.

Detta får nu sin förklaring. Framstående tyska nationalekonomer har inte en klar uppfattning om vad det är som orsakar inflation när penningpolitiken ser ut att bli expansiv. Detta framkom när man kommenterade ECB:s deklaration förra veckan att man skulle köpa obegränsade mängder statsobligationer på andrahandsmarknaden för att hålla nere räntorna. Bundesbanks chef Jens Weidmann sa rent ut att en centralbank som köper skuldsedlar av en stat ägnar sig åt att "finansiera staten via sedelpressarna". Han var den ende som röstade emot (22-1) förslaget i ECB:s styrelse.

En annan kritiker är Tysklands kanske mest inflytelserike ekonom, Hans-Werner Sinn, chef för det tyska konjunkturinstitutet Ifo. Det är inte centralbankens uppgift att stödköpa spanska och italienska statsobligationer, menade han vid sitt Stockholmsbesök förra veckan. "Det är statlig finansiering via sedelpressarna, alltså monetarisering av statsskulden. Det är noggrant reglerat och uttryckligen förbjudet i fördraget." Att ECB gjort stödköp tidigare (både 2010 och 2011) avfärdar han med att det också varit olagligt men att "så länge ingen drar dem inför rätta kan de fortsätta". (DI 8/9-12)

Varför behöver kritikerna inte förklara varför det inte blivit inflation efter vare sig ECB:s tidigare obligationsköp eller FED:s kvantitativa lättnader QE1 och QE2. Får vi åtminstone höra kritik av Ben Bernankes nya obligationsköpsprogram på 40 mdr $/mån? Problemet för kritikerna att bli mer konkreta är att det inte är möjligt att ge en nyanserad förklaring till hur det skulle bli stark inflation av de åtgärder som nu är aktuella i penningpolitiken. Detta visade sig av det misslyckade försök som professor John Cochrane vid universitetet i Chicago gav sig in på nyligen - se bloggartikel 3/9-12.

De tyska kritikerna har det dock ännu svårare. ECB har nämligen förenat obligationsköpen med en s k sterelisering. Detta innebär att ECB ska sälja egna obligationer för samma belopp och få in pengar fån kapitalmarknaden istället för att skapa nya pengar elektroniskt ("trycka pengar"). När Tysklands finansminister Wolfgang Scheuble träffade Anders Borg i förra veckan uttalade han sig därför explicit  i svensk TV om det felaktiga i att beskriva ECB:s tilltänkta åtgärder som en finansiering med hjälp av sedelpressarna. Frågan är bara om han vågar sig på att vända sig mot denna desinformation även i Tyskland.

Det är fara värt att undfallenheten mot dem som ständigt målar fan på väggen i termer av hyperinflation i själva verket har klavbundit politikerna så att effektiva åtgärder inte har kunnat vidtas mot den ekonomiska krisen under flera år. Både Angela Merkel och Schäble har hittills "duckat och slingrat sig" för att slippa ta ställning. Om de nu ställer sig på ECB:s sida får de sina egna väljare emot sig. Om de ställer sig på den egna centralbankens och Ifo-instituets sida  får de övriga euroländer emot sig (kanske med undantag av Finland där dock presidenten är på ECB:s sida). Ska vi tro att Merkel till slut ändå sänker Bundesbank? Om ett år är det val i Tyskland...

Etiketter:

12 Comments:

At 15 september, 2012 14:03, Blogger ekvationsteorin said...

Tack Danne sådana här analyser gör din blogg så bra.

Många har en föreställning att sedelpressen förstör värdet i pengarna, men dom verkar inte tänka själva, hypotetiskt 2% deflation och vi trycker så mycket pengar att vi får 0% i inflation, pengarna har inte minskat i värde.

Har vi 2% i inflation och vi trycker lite pengar så kan inflationen stiga till4% och då förlorar pengarna i värde.

Just nu så är det tveksamt om det skulle bli en inflation av lite sedelpressning, kapacitetsutnyttjandet är lågt och lönekraven håls tillbaka av krisen.


QE1 QE2 visar att dom har fel.

 
At 15 september, 2012 19:21, Anonymous Fufluns said...

Jag tror att framtidens historieböcker kommer att förklara det lama stödet för euron som en kamp mellan federalister och regionalister.
EU har vuxit mkt snabbt, och vi har ett gemensamt parlament och konstitution - något som inte faller alla i smaken - det finns nog många (både politiker och medborgare) som HELLRE skulle vilja ha tillbaka EG, eller något annat lösare samarbete.
Kanske är det därför viljan att rädda euoron (som är själva symbolen för unionen) blir lägre i takt med att krisen breder ut sig.
Och det här med att "trycka pengar" hit och dit blir i så fall en ursäkt för att slippa intervenera och eventuellt rädda euron.
Den gemensamma valutan är ju ändå dödsdömd, då det alltid kommer att uppstå diverse obalanser länder emellan, även om valutan bara skulle finnas i norr.

 
At 16 september, 2012 09:15, Anonymous Per said...

Många har en föreställning att sedelpressen förstör värdet i pengarna, men dom verkar inte tänka själva, hypotetiskt 2% deflation och vi trycker så mycket pengar att vi får 0% i inflation, pengarna har inte minskat i värde.
Om "vi" inte hade tryckt pengar hade ju pengarna varit mer värda. Alltså, din pengaproduktion gör att de blir mindre värde än vad de annars skulle vara.

 
At 16 september, 2012 10:43, Blogger Per-Olof said...

Jag har inte sett att någon seriös ekonom påstår att "penningproduktionen" skulle leda till hyperinflation.

Problemen är snarare att:

Penningproduktion är samma sak som skuldökning. Skulderna ökar kraftigt för konsumentlån i förhållande till människors inkomster.

Det borde finnas en övre gräns där skulderna inte kan öka längre? De reala inkomsterna ökar inte i samma takt som skuldökningarna. De nominella inkomsterna kan endast öka kraftigt om hyperinflation skapas.

 
At 16 september, 2012 10:50, Anonymous Patrik said...

Inflationen är inte problemet (åtminstone inte inflation mätt som KPI), utan problemet är det orättvisa i att de som arbetat och skött sig och inte överbelånat sig ska behöva betala för de som levt loppan. Denna överföring sker genom ökande av peningmängd (vilket också är en definition på inflation).
"Inflationshetsarna" som du kallar dem har helt rätt i att denna orimliga överföring borde stoppas. Det skulle helt urholka förtroendet för monetära systemet och vara djupt orättvist.

 
At 16 september, 2012 15:23, Blogger ekvationsteorin said...

Per
"Om "vi" inte hade tryckt pengar hade ju pengarna varit mer värda. Alltså, din pengaproduktion gör att de blir mindre värde än vad de annars skulle vara."
Vi har ett mål att inflationen ska vara 2%, då kan vi inte tillåta deflation, dit resonemang saknar relevans.

Värdet i pengarna försvinner i företagskonkurser och ekonomisk misär när vi får deflation.
Den som sparar i aktier och på banken, får se sina aktier rasa i värde, pengarna på banken kan försvinna om banken går om kull.

Per-olof
"Penningproduktion är samma sak som skuldökning"
När vi har en så här djup kris så får vi göra QE eller helt enkelt dela ut lite nypressade pengar till alla, det blir inte någon skuld.


I högkonjunkturer ska man inte trycka pengar, men i depressioner kan det vara nödvändigt.
Varför inser inte folk att vi är på väg till ett nytt 30 tal.

Om valet stod mellan 4% i inflation eller en ny 30 talsdepression så skulle den vilseledda opinionen välja ett ny stor depression.

 
At 16 september, 2012 19:32, Blogger Danne Nordling said...

Per-Olof, du har nog rätt i att ingen seriös ekonom ser dagens åtgärder för att öka utbudet av pengar som ledande till hyperinflation. Det är politiker och media som driver fram sådana föreställningar. Men...

Men seriösa ekonomer har enligt min mening en skyldighet att förklara hur sambanden sannolikt ser ut. Ekonomerna borde framhålla att varken Bernankes Q3 eller ECB:s LTRO och OMT kommer att leda till beaktansvärt ökad inflation eller t än mindre till hyperinflation.

När BOE gjorde sin första QE i början av 2009 poppade Erik Penser upp och varnade för hyperinflation. Men jag såg ingen ekonom (förutom jag själv) som förklarade att Penser hade fel och av någon anledning ville måla fan på väggen.

Jag skulle tro att det finns mängder av exempel från Tyskland i samma riktning. Och om Schäble kommer till Sverige och säger att inflationshetsarna har fel kan man fråga sig hur ofta han vill säga detta i Tyskland.

"Penningproduktion" betyder normalt att de privata skulderna ökar genom banksystemet i kombination med centralbanken. Den senare styr normalt takten med hjälp av räntan. Det kontraintuitativa är att kreditökningstakten överallt tycks vara större än ökningen av nominell BNP utan att inflationen accelererar. Om processen pågår ett antal år kommer alla relationsmått på "skuldsättning" att visa en "skrämmande" ökning av belastningen. Det är en oundviklig konsekvens som ekonomerna borde ha förklarat i ett större sammanhang. Nu får vi bara höra att skuldsättningen tenderar att bli ohållbar. Vilket är alternativet? Och hur tar vi oss dit?

I det onormala fallet där staten gör kvantitativa lättnader kommer den ökade penningproduktionen inte att motsvaras av någon annan skuldökning än den formella i form av lån från centralbanken. Den utgör ingen belastning för staten eftersom räntan till centralbanken levereras tillbaka till staten. Detta förklarade Bernanke närmast skolboksmässigt (enl Cervenka) när han gick ut med Q3. Dock använde Bernanke ett resonemang att Q3 inte skulle öka budgetunderskottet.

Patrik, det är självklart beklagligt om räddningsoperationerna gynnar "några som levt loppan". Men likaväl som att en brand måste släckas i huset där brandskyddsslarvarna bor (för att den inte ska spridas till de skötsammas hus) måste vi se till att krisen bekämpas så att vi som är skötsamma inte dras ner i den.
/DNg

 
At 17 september, 2012 09:42, Anonymous Patrik said...

Danne, du skriver "att en brand måste släckas...", men när man gör det med superlåga räntor och att skyffla ut mer pengar så är ju det som att hälla bensin på branden. I det här fallet får ju de som "levt loppan" möjlighet att ta nya billiga lån. En alkis behöver inte sprit, han behöver in på torken.
Först och främst: Samtliga banker som inte kan klara sig skulle staterna snarast ta över och sen sätta ut på marknaden igen, precis som man gjorde i Sverige på 90-talet. Nuvarande bankaktier skulle förlora allt värde vilket är högst rimligt.

 
At 17 september, 2012 11:00, Anonymous Anonym said...

Tjena Danne! Nu tycker jag du är ute och cyklar. Vad har du att säga om Euro-volymutvecklingen? http://www.philstockworld.com/wp-content/uploads/Screen%20shot%202011-12-28%20at%208_13_25%20PM.png Dave1bs förklarar det mer ingående i några av sina 10 senaste inlägg.

http://dave1bs.wordpress.com/

 
At 17 september, 2012 14:20, Anonymous Anonym said...

Just "överinlärning" efter smärtamma historiska erfarenheter är ett rätt rejält problem inom alla samhällsfält.

Ironiskt nog är det ofta just den här sortens kollektiva mentala låsningar som sedan leder fram till nästa smärtsamma erfarenhet...

/Ekon

 
At 17 september, 2012 20:45, Blogger ekvationsteorin said...

Danne
Inflation är dåligt förklarat det sprids rena felaktigheter.
Rena sakfakta måste fram, om man googlar på inflation så hittar man mest halsaningar och felaktigheter, vad ska då Svensson tro?
http://sv.wikipedia.org/wiki/Inflation

I andra stycket så skriver dom "Mått" och börjar prata om penningmängdens storlek, det är fullständigt fel.

Inflation är allmänna prisuppgångar
KPI Inget annat det är vår definition av inflation.

Har du skrivit något om inflation?
Då menar jag det mest grundläggande.
eller vet du om det finns något som ligger på nätet som du kan länka till.
Eller skriv ett inlägg.

"Men seriösa ekonomer har enligt min mening en skyldighet att förklara" Jag kan inte kräva att du gör något på din fritid men jag skulle bli glad om du skrev något.

När jag googlade på inflation så kom det inte upp en enda seriös förklaring.

 
At 20 februari, 2013 03:43, Anonymous Anonym said...

[url=http://levitranowdirect.com/#kekei]buy generic levitra[/url] - cheap generic levitra , http://levitranowdirect.com/#xjugd levitra online

 

Skicka en kommentar

<< Home