torsdag, januari 31, 2013

Ska S tvinga alla från grundskolan att ta studenten?

Redan idag går ca 13 procent inte vidare till gymnasiet. Där hoppar 7 procent av. Socialdemokraterna ska nu tvinga dem att gå i gymnasiet. Om dessa två grupper ska hämtas av polisen när de skolkar kommer vi att få ett helt annat samhälle.

Ibrahim Baylan
Socialdemokraterna tänker anta ett utbildningsprogram om obligatorisk gymnasieutbildning på sin kongress i april. Partiledaren Stefan Löfven och den utbildningspolitiske talespersonen Ibrahim Baylan presenterade förslaget på DN debatt den 30/1:
"Inför vår partikongress i april föreslår vi därför att gymnasieskolan görs obligatorisk upp till 18 års ålder. Det är ett ambitiöst, men realistiskt steg. Det gör att den nuvarande skolplikten förlängs, samtidigt som det finns möjlighet till dispens för ungdomar som har mycket goda skäl."
 Det sägs att dispenser ska ges till idrottselever och en del utrikesfödda. Men ingenting har sagts om hur man ska göra med alla som inte idag går vidare från grundskolan till gymnasiet. Många tycks tro att så gott som alla går vidare till gymnasiet. Problemet ses som att en mindre del kan hoppa av eftersom gymnasiet är frivilligt. Det är detta som ska lösas med tvång enligt Socialdemokraterna.

Siffrorna för hur många som inte går vidare till gymnasiet från grundskolan kan med visst besvär räknas fram från Skolverkets grundstatistik. Det fanns 2010/11 107 623 elever i grundskolans årskurs 9. Antalet antagna till gymnasiet läsåret 2011/12 var 93 285 elever. Det motsvarar 86,7 procent av nians elever. Sannolikt är skillnaden större eftersom det kan finnas antagna som inte kommer från vårens åk 9. Men det tycks finnas åtminstone 14 000 elever som inte går vidare till det frivilliga gymnasiet.

Det första tvångsproblemet är att få in alla grundskoleelever i gymnasiet. Det andra tvångsproblemet är att förhindra dessa 14 000 personer samt de 8 000 personer som hoppar av gymnasiet redan idag att hoppa av i Socialdemokraternas skola (excel). Man kan kanske villkora statens stöd till arbetslösa med krav på utbildning (blart maj-12) även om det är vanskligt med "utbildningskontrakt". Men nu går frihetsinskränkningen ett steg längre. DN skriver idag 31/1:
" Att tvinga vuxna som varken begärt samhällets stöd eller begått brott att sitta i skolbänken vore dock något annat. Det vore en frihetsinskränkning av ett slag som annars inte förekommer i demokratiska länder."

Eftersom det tredje året i gymnasiet  kommer att omfatta personer som fyllt 18 år så kan Socialdemokraterna därtill inte hindra myndiga människor från att hoppa av gymnasiet trots allt.

Man kan dock fråga sig hur över 20 000 personer som idag inte går ut gymnasiet ska komma så långt. Vilka medel har Löfven och Baylan att ta till för att grundskoleelever med låga betyg ska börja gymnasiet? Och om dessa tillsammans med "ordinarie" avhoppare enbart "sitter av" två år i gymnasiet är väl inte mycket vunnet? Att komma ut med ofullständiga betyg från avbrutna gymnasiestudier ger knappast några jobb.

Dessutom finns det en stor risk att elever med bristande teoretisk begåvning kommer att göra uppror mot en skola som inte passar deras förutsättningar. I en debattartikel i SvD (bart jan-11) skrev fem barnmedicinska experter om riskerna för denna grupp:
"För många blir så kallad ogiltig frånvaro den enda lösningen. Bristande självkänsla och uppgivenhet är snarast regel för dessa ungdomar. Man kan på goda grunder anta att här finns en viktig förklaring till ohälsa och arbetslöshet."
Ska Socialdemokraterna ta till polishämtning av skolkande elever? Eller ska föräldrarna bötfällas? Och om de tvångshämtade eleverna ägnar sig åt att sabotera undervisningen och förstöra i skolan med syraflaskor och smällare...?

Hur ska Socialdemokraterna få ökad trovärdighet i opinionsundersökningarna med en så totalt ogenomtänkt skolpolitik? Är Ibrahim Baylan omdömeslös när han nu riskerar sitt partis försprång i skolfrågorna? Alla kan rimligtvis inte ta studenten.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , intressant.se

8 Comments:

At 01 februari, 2013 08:52, Anonymous Anonym said...

Varför skulle inte alla kunna förvaras i 12 år i skolan?

Lite dataspel och fria tider så blir det bra!

 
At 01 februari, 2013 09:51, Blogger Analytikern said...

Det trista med sossarna är man inte accepterar att vi är olika.
Det är en skymf att tvinga barn kvar i skolan i gymnasiet.
Sossarna söker "akademisera" många yrken som man bäst lär sig som lärling.
Kostnaderna för samhället är betydande både ekonomiskt och för säkerligen direkt plågsamt för individerna.
Den enda vettiga lösningen är lärlingsjobb, ökad lönespridning.
Kanske hjälper våra invandrare till så att vi snart har fem dollars jobb.
Killen som tvättar vindrutan på bilen...
Eller menar sossarna att vi skall bidragsförsörja ca 20 000 människor från 20 årsåldern i varje årskull??

 
At 01 februari, 2013 11:49, Blogger sven said...

Snarare går vi mot en utveckling där många av de nya jobben är sådana där man inte behöver gymnasial utbildning som hushållstjänster och andra servicejobb.

 
At 02 februari, 2013 09:52, Anonymous Kalle said...

Den smygande normaliteten går med myrsteg mot diktatur. EU och Socialmodekraterna leder vägen...

 
At 03 februari, 2013 19:02, Anonymous Attila said...

Det där med nya idéer inom socialdemokratin verkar var ett stort problem. Vilken märklig idé, och ickefråga..?

 
At 04 februari, 2013 12:32, Blogger unohansson said...

Detta visar klart och tydligt att politikerna har kommit till vägs ende, när det gäller att återskapa full sysselsättning.
Egentligen har det alltid krävs att medborgarna tar egna initiativ, för att tillvarata när tekniska innovationer har öppnat nya potentiella möjlighetsutrymmen. Under första delen av förra seklet var det VC, PV, TV... osv...; där det alltid varit en övre medelklass som har gått före, och succssivt fler och fler som kunnat härma och följa efter. Nu är det IT och Internets molntjänsters potentiella möjlighetsutrymmen som väntar på att upptäckas och utnyttjas.

På Facebook kan många diskutera och komma överens om smarta gemensamma inköp. Det var länge sedan som jag läste att 200 hushåll i USA genom att komma överens via nätet, fick bra mycket bra priser genom att samordna inköp av 200 bilar. På motsvarande sätt bör exempelvis 1000 curling-hushåll kunna komma överens om att pendlingsnära 5 större städer med stor bostadsbrist, i egen regi bygga 5 x 200 villor åt sina barn. De köper då 5 väl utvalda jordbruksfastigheter a ca 100 ha, gör detaljplaner och styckar av tomter. Samtidigt köps en (kanske flera) lämplig skogsfastighet på 1000 ha, där de kan hämta, såga upp osv... virke som byggnadsmaterial åt bostäderna. Då det kanske tar 2- 3 år innan tomterna kan bebyggas så kan ju ungdomarna omväxlande bo, leva o arbeta i skogarna under åtminstone 2 - 3 vårar, somrar och höst. Kostnaderna för bostäderna blir på så sätt mycket mycket lägre. Varje jordbruksfastighet kostar kanske inte mer än 10 miljoner (50 000/hushåll) och norrlandsskogen kostar kanske 10 miljoner (10 000/hushåll). Särskilt om fyrtitalistiska far- och morföräldrar är med och finansierar inköpen av jord och skogsfastigheteterna!

 
At 04 februari, 2013 12:48, Blogger unohansson said...

Jag bodde själv - tillsammans med andra - i skogskojor och arbetade sommartid med vindfällor i 20-års åldern i början på 1950-talet. Det gick alldeles utmärkt. Va började kl. 5 på morgonen, och kl 10 tyckte vi att vi tjänat tillräckligt. Resten av dagen badade och solade vi vid skogssjön...

 
At 06 februari, 2013 11:19, Anonymous Osynlige Mannen said...

Jag drar mig till minnes en av mig mycket uppskattad föreläsare under grundutbildningen på universitetet. Det var på förslag att fördubbla antalet utbildningsplatser. Han anförde sålunda: "För det första tror jag inte att det finns så många som vill läsa det här ämnet, och för det andra tror jag inte att det finns så många som klarar av det." Och det fick han ju rätt i, men lösningen var enkel: Sänkta krav.

 

Skicka en kommentar

<< Home