torsdag, januari 24, 2013

Ska Socialdemokraterna hålla auktion på nya jobb för fattighjonen?

Den nya principen från S, att offentlig upphandling ska kombineras med anställning av långtidsarbetslösa till lägsta anbud, liknar 1800-talets auktioner av fattighjon. Och ger det verkligen upphov till nya jobb?

Socialdemokraterna har lanserat ett nytt program för att skapa nya jobb. Det lades fram igår 23/1 av Stefan Löfven i en intervju i DN. I början av april ska S hålla sin partikongress och fastställa politiken inför valet. Portalparagrafen i programmet dekreterar att "Jobben ska sättas främst i hela den ekonomiska politiken."

Ett av de mer konkreta inslagen i programmet gäller den offentliga upphandlingen från näringslivet. Ett villkor för att ett företag ska få ett offentligt kontrakt ska vara att en viss procent av de anställda ska komma från en särskild pool hos Arbetsförmedlingen med långtidsarbetslösa, funktionshindrade eller andra personer med speciella förutsättningar.

De svåranställda ska alltså tvångsanställas i vanliga företag som vill sälja sina produkter till den offentliga sektorn. Staten och kommunerna håller auktion på en kombination av  inköp av varor mm och ett omhändertagande av svåranställda. Den som ger det lägsta anbudet får skattepengarna. Ser inte Socialdemokraterna att detta är samma grundtanke som fanns på 1800-talet när det gällde att bedriva fattigvård? Fattighjonen utauktionerades till socknens bönder. Den som krävde minst ersättning för sina tjänster fick ta hand om de fattiga (Wp).

Fattighjon vid 43, Helena Svensdotter
Bortsett från det förnedrande i att bli bortauktionerad kan man ställa frågan om detta förslag verkligen ger nya jobb. På 1800-talet kunde bönderna alltid producera litet mer med hjälp av extremt billig arbetskraft även om fattighjonen inte var särskilt produktiva. De hade också hårdhänta medel att tillgå för att se till att det verkligen blev arbete utfört.

Idag är det emellertid inte lika lätt att sätta mindre kvalificerade i produktivt arbete. Antingen är dessa personer som ändå är så produktiva att de på sikt tränger ut andra lågproduktiva anställda. Eller också är de så lågproduktiva att de så snart som möjligt kommer att bli avskedade.

För att hindra alltför snabba avskedanden av de tvångsanställda måste Socialdemokraterna rimligtvis införa tidsbegränsade garanterade anställningar. Men leder inte detta till att denna kategori anställda låter bli att jobba? Det gäller i varje fall den del som inser att de inte kan räkna med fortsatt anställning efter tidsgränsens utgång. Varför skulle de göra några verkliga insatser om de inte kan avskedas? Risken är väl avsevärd att några istället känner sig förorättade och kränkta, vilket kan tas som förevändning att inte arbeta utan istället ställa till med oro på arbetsplatsen.

Kan verkligen Socialdemokraterna gå vidare med detta förslag? Av kommentarerna i DN och SvD att döma ser man programmet som realistiskt men otillräckligt. DN menar att det är bra att de långtidsarbetslösa kommer in på arbetsmarknaden, men det viktiga är ändå att skapa fler arbetstillfällen. SvD frågar sig hur dessa framtvingade anställningar blir förenliga med de bemanningskrav som nyligen restes av Kommunal och LO.

Ser inte ledarskribenterna och Löfven att principen om att ge anbud på att ta hand om långtidsarbetslösa är någonting som hörde 1800-talet till och inte är något för ett modernt samhälle? Det gäller väl även om förfaringssättet döljs i en ny upphandlingsförordning?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

9 Comments:

At 25 januari, 2013 08:28, Anonymous Aida said...

Lysande inlägg. De uppenbara likheterna med 1800-talets fattighjon hade jag helt missat och inte läst någon annanstans.

För övrigt är kritiken i de borgerliga tidningarna alldeles för lam. Som du skriver finns det praktiska problem med förslaget som gör att det inte kommer att fungera vilket kritiken från ledarsidorna knappt berör.

 
At 25 januari, 2013 09:28, Anonymous Anonym said...

" Varför skulle de göra några verkliga insatser om de inte kan avskedas?"

Det som skulle driva vissa att jobba är väl att de "får en chans att visa vad de går för", etc.

Men hur stor del av den kategorin som de långtidsarbetslösa utgör är väl en ganska öppen fråga.

/Ekon

 
At 25 januari, 2013 09:38, Anonymous Anonym said...

Varför inte sänka kostnaderna för att anställa i stället?
Ta bort arbetsgivaravgifterna!
Blir det för dyrt räcker det med att göra detta för unga!

 
At 25 januari, 2013 10:22, Anonymous Per Fredö said...

Löfvens förslag kan inte utan vidare trumfas igenom.

Det kräver en vittgående förändring av Lagen om offentlig upphandling.

Offentlig upphandling syftar till att använda offentliga medel på bästa sätt.
Om inte, måste andra prioriteringar ske, vilka också drabbar välfärden.
Likaså risk för skattehöjningar.

Löfven påstod att han förstod sig på näringslivsfrågor.

Det är nu dementerat.

 
At 25 januari, 2013 10:31, Blogger FASORNA said...

Set inga som helst likheter med fattighjonauktionerna i det förslag som S har lagt fram däremot då finns det många paralleller i alliansens fas3. Där kan man verkligen tala om att staten auktionerar ut livegna till gratis arbete. Susanna Svensson

 
At 25 januari, 2013 12:39, Anonymous Anonym said...

När kommuner och landsting tvingar offentliga institutioner att endast tillhandahålla livsmedel ifrån de av kommunerna godkända odlarna (producenter). Vad kallar man det?
S af Ugglas

 
At 25 januari, 2013 16:55, Blogger Danne Nordling said...

Aida, tack för uppskattning.

Ekon, man kan fråga sig om det finns särskilt många långtidsarbetslösa som inte fått "visa vad de går för". Vi har redan ett omfattande stöd i form av subventionerade sysselsättningar för svåranställda. De som är kvar torde till största delen vara personer som blir uppsagda pga arbetsbrist när detta blir rättsligt möjligt i S-systemet.

Anonym 9:38, problemet är att forskningen visat att effekterna av de reducerade arbetsgivaravgifterna för unga inte gett några större effekter. En generell sänkning eller subvention som är så stor att den kan ge effekt blir därför mycket dyrbar.

Per Fredö, det du skriver indikerar att S måste bevisa att den höjning av anbudsnivån som blir följden ger en mindre kostnad än att sysselsätta folk i någon av faserna 1-3.

FASORNA, likheterna är större med fattighjonsauktionerna än med fas 3. Vi kan göra den omvända jämförelsen och tänka oss fas 3 på 1800-talet. Då skulle bönderna få en given summa pengar från socknen för att anställa fattiga. Socknen skulle ställa som villkor att lönen var högre än denna penningsumma.
/DNg


 
At 25 januari, 2013 17:29, Anonymous Per Fredö said...

Danne
Det räcker inte att komma med bevis hur det nu ska ske.

Förslaget från Löfven strider fullständigt mot gällande lagstiftning, i detta fall LOU.

Sedan är det en annan sak att kostnaderna givetvis blir högre för den offentliga sektorn.

Och att all likvärdig konkurrens försvinner.
Ett grundskott mot ett fritt näringsliv.

Nåt i stil därtill med LO-förslaget om välfärdsföretag.

Det lär bli en ideologisk debatt inför nästa val.
Bra förstås för alliansen.

Att vänsterpartiet ställer upp kan man utgå från.

Miljöpariet tveksamt, men det kanske går få med dom på vagnen om man plockar in nåhgra grönkvistare
bland de utpekade gynnade grupperna.

 
At 25 januari, 2013 17:33, Anonymous Anonym said...

Arbetslösheten kan bara lösas med QE.
Mer pengar efterfrågar mer varor och då behövs det arbetare.

QE orsakar inte inflation nu, ingen vågar höja lönerna när vi har massarbetslöshet.

Nationalekonomisk kunskap saknas i debatten (Dannes blogg är ett undantag)

Alla inbillar sig att högern eller vänstern kan skapa jobb och inser inte att problemet kan vara en för liten penningmängd.

Att tänka själv går inte det är alldeles för jobbigt, att bara upprepa vad andra har sagt är enkelt då behöver man inte tänka själv.

Den som orkar tänka själv inser att QE och lönestopp löser krisen.

ekvis

 

Skicka en kommentar

<< Home