tisdag, februari 05, 2013

Statens tidning den enda i framtiden?

Internet medför att tidningarna får problem. Att ta betalt på nätet verkar inte vara någon lösning. Etermedia, som är gratis, tar över och staten kan göra en tidning av de texter som redan produceras.

Dödsdömd?
Idag meddelas att tidningspapperstillverkaren Stora Enso ska avskeda 600 personer. Orsaken är minskad användning av tidningspapper. Yngre personer läser inte papperstidningar längre. På sikt kommer tillverkningen av tidningspapper att minska ännu mera.

För att möta denna trend börjar tidningarna ta betalt för sina nätupplagor. Orsaken är att det inte går att finansiera tidningarna med annonser på nätet. Men att börja ta betalt för något som hittills varit gratis stöter på motstånd. Snart kommer tidningarna att märka att finansieringen inte räcker till. Följden blir nedskärningar och sämre journalistik. Det blir ännu svårare att ta betalt. Många tidningar kommer att upphöra att finnas till så som vi idag känner dem på nätet och i pappersversion.

Konkurrensen från statsradion och televisionen kommer att driva på nedläggningen av pressen. Genom nätet kan man gratis läsa en hel del av nyheterna. Man kan dessutom ta del av både nyhetsprogram och fördjupande analyser när som helst i form av ljud- och bildutsändningar över nätet. Vad behöver vi tidningarna till? Svaret är att det skulle behövas pluralism. Men hur många av nyhetskonsumenterna är intresserade av pluralism? De riktigt intresserade kan gå till partiernas och intresseorganisationernas webbsajter för att få andra infallsvinklar än statsmedias. Men det är mest för en professionell elit.

Den stora majoriteten kommer att ta del av statstelevisionens och TV4:s strömlinjeformade nyhetsflöde. Härutöver får man spridda åsikter via Facebook och i någon mån från bloggar och twitter. Någon ersättning för en pluralistisk dagspress är det svårt att se att det kan bli fråga om. Opinionsbildningen kommer att skötas av redaktioner som enbart tar upp frågor som anses passande och rumsrena. Vad som innefattas i detta kommer att avgöras av ganska små kotterier av mediefolk där alla känner alla och ingen vill göra sig omöjlig i kollegornas ögon.

För att tillgodose public service även för dem som inte är särskilt aktiva på nätet kommer kanske en "statens tidning" i pappersform att startas. Den ska naturligtvis vara lika "saklig och opartisk" som statsradion. I själva verket kommer det mesta av innehållet att kunna hämtas från de radioprogram som redan nu finns sammanfattade i text på nätet. Den redaktionella kostnaden är sålunda redan täckt och kvar finns tryckning och distribution att finansiera. Detta borde enkelt kunna ske genom annonser och en liten prenumerationsavgift.

Den utökade pluralism som många inbillade sig skulle bli följden av utbyggnaden av internet kommer istället med otäck sannolikhet att övergå till en statsdirigerad konformism. Men konformism kommer naturligtvis att kallas "mångfald".

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

12 Comments:

At 05 februari, 2013 23:29, Blogger Icke troende ateist said...

Idag har vi ett presstöd från staten på över 500 miljoner kronor om året. Vilken mångfald av åsikter leder det till?

Ge mig AB, Expr, DN, SvD, GP, vad du vill, och jag matas med samma, ensidiga bild av skol-, vård-, omsorgs-, invandrings-, försvars- etc politik.

Alternativa synpunkter kan med viss möda hittas på nätet: Nordling, Erixon, Sanandaji; eller i magasin och TV-kanaler som t ex Axess.

Vilhelm Moberg häcklade presstödet i tidningen Arbetaren redan 1965, när det infördes: "Svenska folket älskar Statsmonopol[..]Vi kan inte heller sköta oss själva när det gäller att välja tidningar. Vi prenumererar på och läser alldeles fel tidningar[..]Varför inte ta steget fullt ut och införa prenumerationsstöd - tvångsprenumeration?"

Ja, "tvångsprenumeration" verkar vara det Eva Hamilton nu föreställer sig, när hon nu kör ut alla program på nätet för att kunna tvångsansluta alla dator- och pad-innehavare till Radiotjänst.

Nej, presstödet får oss inte att läsa fler tidningar - till vilken nytta i så fall (se ovan) - utan är fast mer ett förtäckt försörjningsstöd till vårt alltmer funktionshindrade journalistskrå.

 
At 06 februari, 2013 11:13, Anonymous Osynlige Mannen said...

Ja, vilken mångfald? Om man ögnar igenom de större dagstidningarnas publikationer på internet, finner man samma TT-notiser i samtliga. Papperstidning slutade jag med för mer än 10 år sedan. Jag plockar inte ens upp Metro, trots att den är gratis. Så vad behövs dagstidningar till, mer än att slå in fisk och att lägga i botten på papegojburen?

 
At 06 februari, 2013 11:33, Blogger sven said...

Ja det där med TT.
När radion kom på 1920-talet så blev tidningarna rädda för konkurensen så dom fick igenom att TT fick monopol på nyhetssändningar på radion och då bara på kvällstid.
Det var först på mitten av 1950-talet radion fick tillåtelse att ha en egen nyhetstjänst.
Som en radiochef sa "världens snabbaste medium skulle förbjudas att vara det".

 
At 06 februari, 2013 13:14, Blogger oppti said...

Information om det vi är intresserade av får vi via nätet.
Nätet har svårt att vara annat än gratis.
Men hur skall vi få information om vad andra läser?

 
At 06 februari, 2013 15:16, Blogger Danne Nordling said...

Tendensen är tydlig. Papperstidningarna försvinner. En tid finns tidningarna kvar på nätet men finansieringssvårigheterna kommer att medföra att enbart hårt specialiserade sajter som kan ta betalt blir kvar i längden.

Den aktiva eliten kan söka efter non-konformistiska åsikter. Men de flesta får nöja sig med etermedias ytliga information. Detta verkar inte vara bra för en livaktig demokrati. Vi riskerar att sändas tillbaka till 70-talet när även borgerliga partier ville ha löntagarfonder.

Apropå TT: när vänstervridningen blev tydlig i radio och TV fick TT sluta med sina nyhetssändningar. De hade varit något mindre tendentiösa än statsradions. Inte vill väl den tongivande eliten ha mångfald som ifrågasätter dess uppfattningar?
/DNg

 
At 06 februari, 2013 17:35, Anonymous Lars said...

Som redan har påpekats, vilken åsiktsmångfald existerar idag? Massmedia har fungerat som en hjärntvättinrättning så långt tillbaka som jag kan komma ihåg – sent 60-tal. Att ersätta dagspressen med en Statens Tidning skulle enbart göra situationen mer uppenbar.

Själv sade jag upp DN när redaktören hette Lagercrantz.

 
At 06 februari, 2013 17:44, Anonymous Anonym said...

Låt statens papperstidning finansieras av en licensavgift på brevlåda så är cirkeln sluten.
Mats Å

 
At 06 februari, 2013 19:20, Anonymous Anonym said...

Att licensbelägga brevlådor, nej, bättre lägga på skatten,som allt annat ;-)
Så här ser mitt scenario ut för SVT.
Alla plattformar kommer framöver att nås av Public Service, inte bara traditionella dumburkar.
Därefter omvandlas hushållets enda licens till att övergå i beskattning av hushållets inkomsttagare, då
inträffar en ökning av intäkterna, dessa kan omformas till ett utökat presstöd för webbtidningar som också utger pappersbilagor.
Behöver det nämnas att Radiotjänst efter detta utgår.
SVT har framöver stora möjligheter att rationalisera sin verksamhet, tänker då på distriktens personalkrävande nyhetsredaktioner, en TV4-modell ligger
förmodligen i röret, reportrarna gör allt, faktakollar pressutskicken, intervju/fotografi/redigering och nätverkar sedan filen till Stockholm för att där centralt
göra respektive regions nyhetsprogram i en(1) studio, inte dagens antal studios, centralt sändes allt från en server.
Skulle man sedan även slå samman UR/SVT gav också detta stordrifts-fördelar, färre studios och personal, förslag från VD:n SVT.
(Jag ser nu att UR sätter klackarna i backen)

Sedan kan man ju undra om hatkampanjerna som regisseras från media egentligen handlar om att kraftigt begränsa
kommentarer på nätet, dessa förrycker medias ensamrätt att driva kampanjer.

Med tanke på Uppdrag Granskning i kväll.
Hatet har ofta vuxit i media via lösryckta citat tagna ur sin kontext, här från 2011, det handlar om reaktionerna på
jämställdistens Pär Ströms bok. Rubriken nedan får sin förklaring i länken.
"En våldtagen feminist är en bra feminist"
http://medborgarex.wordpress.com/2011/06/30/en-valdtagen-feminist-ar-en-bra-feminist/

Ugglan i mossen

 
At 07 februari, 2013 01:43, Anonymous Anonym said...

Magnus B.

Varför ska vi betala för en tjänst vi inte kan påverka utformningen av eller innehållet i den?

Tidningarna har vi tröttnat på och litar allt mindre till. Public service dör även sin egen sotdöd och hela mediasektorn har ägnat sig mer åt åsiktstyrning än journalism.

Vem behöver nån som sätter ihop helheten åt oss när nätet som medias IKEA har gett oss möjlighet att enkelt och billigt sätta ihop den själv? Hur paketet med de olika skruvarna och pluggarna ser ut varierar efter möbeln du beställt, de pluggarna och skruvarna finns redan ute på nätet på olika ämnesbloggar som skapar sina besökare efter intjänat och förvärvat förtroende.

Det byggs nya konkurrerande varumärken på nätet överlägsna gammelmedia i massor av avseenden och folk betydligt kunnigare och mer intressanta än våra journalister skriver mycket bra läsvärda alster.

Det är den journalstiska rollen och yrket i sig som är konkurrensutsatt och i kris, och inte samhällsinformationens betydelse och värde.

Vi lever med föråldrade definitioner och begrepp. Begreppet "public service" måste omdefinieras utifrån det helt nya perspektiv och utifrån den verklighet som idag råder jämfört med när man skapade den.

Jag jobbar med ideer om hur framtiden och villkoren för samhällsinfromationen kan öka dess bredd och läsare/lyssnare/tittare. revolutionerande ideer som med säkerhet går hem i folkdjupen men mindre hos journalister och redaktörer som ges mindre möjlighet till egen makt och kontroll. Media måste helt enkelt diversifieras och demokratiseras.
Vi kan iunte förtsätta betala för en tjänst där producenterna fullständigt skiter i vad vi önskar och tycker.
Intresserad va att diskutera ideerna mer ingående?

 
At 07 februari, 2013 11:50, Anonymous Mikael said...

En utväg ur dilemmat kunde vara att se till att den "elit" som är kapabel och intresserad av att hitta alternativa nyheter blir en större grupp. Uppmuntra m.a.o. politiskt och medialt intresse t.ex. i skolan. Så fröna till en kultur av kritiskt tänkande så kanske vi har kommit någonstans om femtio till hundra år. Ingenting sker dock av sig självt. Fostra era barn i denna anda; försumma inga tillfällen att mana människor till att vara kritiska, uppmärksamma och aktiva medborgare. Ryck människor ut ur sin letargi.

 
At 09 februari, 2013 00:56, Anonymous Börje Andersson said...

Om läsare och annonsörer överger tidningarna blir det naturligtvis omöjligt för dessa att överleva. De största förlorarna är då läsarna som går miste om den ständigt pågående allmänbildning kontinuerlig tidningsläsning innebär. Och ju färre tidningar, desto mindre valfrihet för läsarna.
Marknaden bestämmer alltså på det här området liksom på de flesta andra.
I övrigt vet jag ingenting om framtiden.

 
At 20 maj, 2013 07:38, Anonymous Anonym said...

Media idag är idag en grej för kapitalister och högerfolk.
Alla nyheter trycks ut från Stockholm och det som gäller där får hela Landet ta till sig. Händer nåt i Östersund eller liknande som visar en mer vänsterinriktad ton märks det inte.

TV är reklamfinasierat och allt går ut på förmedla lögner och bluff,
På detta har vi en högerpolitik där enbart lögner bluff och fiffel pågår.
Idag föler inte ens index socialförsäkringarna utan man knycker det till skattesänkningar riktade till de som tar för sig de största lönerna.

Att detta kommer utmynna i hat är definitivt inte konstigt ställer sig nån på din fot sparkar du självklart med den andra.

Vad som behövs är en Meteorit , en Komet eller vad som helst kanske enbart en solstorm som ytrotar 95% av Jordens folk. Då slipper folket lida som Jorden är övehopad av idag.
Kapitalism , marknadsekonomi och all högerdynga som sprids kommer lika förgöra Jorden Girigheten faller på sitt egna grepp.
Därför vore en ordentlig naturkatastrof det enda skonsamma.

 

Skicka en kommentar

<< Home