fredag, maj 31, 2013

Arbetstidsförkortning och medborgarlön

Miljöpartiets 35-timmarsvecka skulle sänka levnadsstandarden med 2,7 månadslöner. Tillsammans med demografiska krav mm sänks standarden med 4 månadslöner. En basinkomstgaranti skulle också leda till att folk arbetar mindre, vilket är syftet. Men det skulle leda till ilska hos dem som skulle tvingas försörja de lågproduktiva.

Nu börjar mera eskapistiska samhällsförbättringsförslag dyka upp i debatten. Det började med att Miljöpartiets partikongress körde över partiledningen och fastställde att partiet ska verka för 35-timmarsvecka. Igår publicerade SvD på sin webbsajt ett inlägg om medborgarlön som alternativ till den "misslyckade arbetslinjen".

Dessa två förslag har grundligt kritiserats flera gånger tidigare. Men varje gång de framförs på nytt verkar det som om förslagsställarna aldrig hade hört talas om kritiken. Den här gången finns det dessutom en allt större insikt om att arbetslösheten nu till största delen är strukturell - dvs löneläget för okvalificerade jobb är högt och därför är jobben få, samtidigt som antalet lågproduktiva personer har ökat.

Principiellt sett är en arbetstidsförkortning med dagens stora tjänstesektor (ofta skattefinansierad) en mycket dyrbar reform. Även en övergång från 40 till 35 timmars arbetsvecka blir dyr. Först måste lönerna sänkas med 12,5 procent. Det sänker levnadsstandarden med 1,5 månadslöner (bloggart jan-12). Men det räcker inte med detta.

Den offentliga sektorn kan inte minska sin produktion med 12,5 procent. Där måste man anställa 16,5 procent fler läkare, sjuksköterskor, forskare, lärare, barnskötare, äldrevårdare, poliser, brandmän, byrådirektörer och andra administratörer m fl. Tanken att detta behov skulle tillgodoses av de arbetslösa i Husby m fl upploppsområden framstår som absurd. I runda tal måste 5 procent av de sysselsatta överföras till den offentliga sektorn vilket motsvarar en skattehöjning med 5 procent av BNP. Det betyder att runt 10 procentenheter av  medborgarnas arbetsinkomster går bort i en skattehöjning - eller 1,2 månadslöner.

Orealistiskt MP?
Miljöpartiets krav på arbetstidsförkortning i ett första steg till 35 timmar betyder alltså en standardsänkning på 1,5+1,2=2,7 månadslöner. Detta är ett något illa tajmat krav eftersom det  enligt förbundet för Sveriges kommuner och landsting under åren framöver krävs skattehöjningar på grund av den åldrande befolkningen och nödvändiga kvalitetsförbättringar. Dessa skattehöjningar angav SKL till 13 kr per hundralapp eller 1,5 månadslöner (blart apr-10). Summa drygt 4 månadslöner i sänkt privat levnadsstandard.

Medborgarlön kan konstrueras som en basinkomstgaranti (BIG) som alla vuxna i aktiv ålder erhåller från staten. En annan variant är negativ inkomstskatt (NIT) som kan ses som ett generellt socialbidrag, vilket trappas ned i takt med ökade arbetsinkomster. I SvD förespråkar Lennart Fernström på Fria Tidningen  ett system med BIG på sannolikt 10 000 kr/månad (se basinkomst.nu). Det är ca 50 procent mer än MP:s nu nedlagda krav.

Fernströms syfte är inte att skapa fler jobb. BIG skulle tvärtom kunna användas för att pressade människor skulle kunna arbeta mindre. De lågproduktiva skulle aldrig behöva arbeta om de nöjde sig med basinkomsten finansierad av de arbetande skattebetalarna: "För dem som idag står utanför arbetsmarknaden ger medborgarlön en trygghet och frihet från myndigheternas påfund." Han försöker inte som andra debattörer göra gällande att en rad andra bidrag skulle kunna avskaffas för att göra reformen billigare. Det kanske beror på att han insett att detta argument i stort sett är felaktigt. Det är i stort sett enbart socialbidragen som skulle kunna reduceras kraftigt. Övriga bidrag har ett speciellt syfte som inte skulle försvinna vid införandet av BIG.

Medborgarlön är en omöjlig idé när det är så att den demografiska utvecklingen (enl ovan) kräver att vi arbetar mera. För att ge möjligheter till de lågproduktiva är det inte heller ett liv i sysslolöshet som är lösningen (förutom att detta skulle väcka ilska hos skattebetalarna) utan istället specialanpassade arbetsuppgifter och utbildning som tar till vara den lilla produktivitet som ändå finns bland dem.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , intressant.se

Etiketter: ,

11 Comments:

At 31 maj, 2013 18:37, Anonymous Anonym said...

De tjänster som kommer att behövas för att ersätta folk som behövs inom offentliga sektorn behöver inte alls tas från personer med låga betyg som bränner bilar i Husby de kan plockas från de ca 200 000 människor som räknas som långtidsarbetslösa i landet. Det är ex 23% av de som gått arbetslösa så länge att de hamnat i fas3 som är akademiker. Susanna Svensson

 
At 01 juni, 2013 01:04, Blogger Danne Nordling said...

Susanna Svensson, visst kommer några som nu är arbetslösa att få jobb i offentliga sektorn. Men någon större besparing gör staten och kommunerna inte eftersom den skattefinansierade ersättningen till de arbetslösa är liten.

Något större antal är det inte heller fråga om. De arbetslösa idag består inte av läkare, sjuksköterskor, poliser, brandmän, barnskötare eller ens byrådirektörer som är anställningsbara. De undersökningar som gjorts av effekterna av arbetstidsförkortningar har i allmänhet inte kommit fram till att arbetslösheten totalt har sjunkit.

Även om de 23 procenten akademiker i fas 3 skulle vara anställningsbara blir det bara ca 7 000 personer med mycket låg ersättning som ska ha full lön. Risken är stor att de offentliga arbetsgivarna hellre lockar över folk från den privata sektorn.

Jag misstänker att de allra flesta som hör till den strukturella delen av de arbetslösa är svåranställda och att de därför påverkas mycket långsamt även om efterfrågan på arbetskraft ökade.
/DNg

 
At 01 juni, 2013 10:36, Anonymous Anonym said...

Medborgarlön funkar väl om den sätts väldigt låg. Lägre än socialbidragsnormen.
Det finns en viss moralisk vits med ett namn på bidragen som skulle få de som vill slippa fasorna med fas 3 och annat att kunna peka på sitt val.
Förtidspensionärerna var många och stolta på 90 talet!

 
At 01 juni, 2013 10:52, Blogger arne andersson said...

Du missar den enda förutsättningen för att ett kapitalistiskt samhälle skall fungera. Det är att fe som har goda inkomster betalar skatten.
I ett socialistiskt samhälle kan man beskatta de lägsta inkomsterna, då det är en solidarsisk handling till det gemensamma.
Men i ett kapitalistiskt måste de lägsta inkomsterna bli skattebefriade och skatten betalas av de som kan...

Vi lever i dessa tider i en sorts gränsland mellan två ekonomiska och socialal system som ingen tycks riktigt förstå...
En förvirring som mblerar om i samhället.
Den som inte förstår dettta går under....

Troligen är det medelklassens eklut, inte underklassens ty de har redan börjat forma sin egen politiska och ekonomiska framtid...
Medelklassen är beroende av en stark offentlig sektor och ett högt skattetryck för återtagens skull...
Överklassen lever redan ett globalt liv och har oftast inget med Sverige att göra.....

 
At 01 juni, 2013 16:28, Blogger ekvationsteorin said...

Arbetstidsförkortning Är ett tankefel.
Målet måste vara att skapa jobb inte dela på dom jobben som finns.

Sluta höj lönerna orealistiskt mycket, löneökningar kan i stället tas ut som reallöneökningar och då slipper vi kostnadsinflation i företagen, inflationen minskar och ekonomin kan stimuleras, liknade vad USA och Japan gör.

"Jobbskatteavdrag höll tillbaka löneökning"
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5550788


Löneökningar kan tas ut på två sätt, mer lön i lönekuvertet eller som reallöneökningar när priserna sjunker.

Det går inte att öka lönen i lönekuvert för mycket för då får vi en kostnadsinflation som orsakar inflation.

Orealistiska löneökningar (i lönekuvertet) skapar massarbetslöshet om löneökningarna inte kompenseras med en lika stor ökning av penningmängden.
http://nationalekonomi.blogspot.com/2013/05/kvoten-pm-kan-skapa-jobb.html
Krisen i Europa har vi skapat med vår egna dumhet.

"Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka."
Albert Einstein

Alt vi behöver göra är att öka lite på penningmängden och stoppa orealistiska löneökningarna i lönekuvertet och låta löntagarna få reallöneökningar i stället.

Det svåra är bara att förstå att det är så enkelt.

 
At 01 juni, 2013 21:14, Anonymous Anonym said...

"Begränsa ränteavdraget och inför en fastighetsskatt om det behövs för att stoppa prisuppgångar på bostäder."
Politik handlar inte om att fatta kloka beslut. Politike handlar om att vinna val. Därför är förslaget politiskt otänkbart för varenda politiker som månar om sin position, vilket i princip alla gör.

/Eskil

 
At 02 juni, 2013 11:02, Blogger Per-Olof said...

Om man vill vara kvar i "samhällsgemenskapen" måste man vara "politiskt korrekt". Då får man inte nämna att en sänkning av arbetstiden med 12,5 % leder till att varje arbetstagare producerar 12,5 % färre varor och tjänster (om produktiviteten inte förändras).

I så fall minskar intäkten per anställd med 12,5 % och då måste också kostnaden per anställd minska med 12,5 %, allt annat lika, om inte arbetslösheten ska öka.

Men problemet är att människor är indoktrinerade av "den politiska keynesianismen" som säger att löneutbetalning bokförs som företagens intäkter och inte som Bokföringslagen säger - "bokför löneutbetalningar som kostnader".

 
At 02 juni, 2013 12:07, Blogger Nils Lindholm said...

Ekvis du har tydligen inte noterat att lönens andel i produktionen redan har minskat mens 'finanseriets' uttag har ökat.
Du skyddar dina värdepapper med näbbar o klor o du har tänkt dig att också lägga beslag på slantarna från den lönesänkning du länkar till.
Men utan lön stannar konsumtionen o då också produktionen o dina värdepapper blir värdelösa.
Du Ekvis, o båtägarna i Monacos hamn, kan inte ensamma hålla konsumtionen så att pappersvärdet hålls.
Tittar man på F1 från Monaco ser man till vad vinsterna från produktionen har 'allokerats'.
I Sverige är detta ökade uttag ur produktionen mindre än 300-miljarder, 1/4 av lönen o hela finanseriuttaget ungefär lika med lönekostnaden.
Så varje arbetare försörjer en uttagsdiare.

 
At 02 juni, 2013 15:03, Blogger ekvationsteorin said...

Nils
Läs det jag säger, du tolkar orden fel.
Jag är inte emot reallöneökningar.
Fördelningspolitiskt så kan du sänka direktörernas löner för att fördela välfärden, det är en rent politisk fråga jag inte vill vara inblandad i.
Du kan inte öka lönen utan att samtidigt öka penningmängden minst lika mycket, där har du ett matematiskt problem som alla har missat.

http://nationalekonomi.blogspot.com/2012/04/en-matematisk-omojlighet.html
Därför är det bättre att löntagarna får mer av välfärden som reallöneökningar.


Här får du lösningen till hur vi kan skapa jobb
http://nationalekonomi.blogspot.com/2013/05/kvoten-pm-kan-skapa-jobb.html

Läs noga vad jag säger, jag diskuterar nationalekonomi och är helt neutral till hur vi ska fördela välfärden.

Löneökningar utan samtidig ökning av penningmängden förintar ekonomin.
Läs mina länkar.

Lösningen är att öka penningmängden och främst låta reallönerna öka, hur vi ska fördela välfärden får avgöras i allmänna val av politiker.

 
At 03 juni, 2013 11:32, Blogger sven said...

Ett faktum som inte nämns när det gäller arbetstidsförkortning är att en stor del av befolkningen inte har fasta arbetstider.
T.ex egna företagare och högre tjänstemän jobbar ofta betydligt mer än 40 timmar i veckan ibland extremt mycket mer.
Hur skall det bli med deras arbetstidsförkortnong?
När det gäller medborgarlön så fodras ett sådant påfund stängda gränser för invandring.

 
At 25 juni, 2013 22:55, Anonymous Thove said...

Det känns som om förslaget är en dröm som kanske är lite för naiv för verkligheten. Men jag kan inte låta bli att bli lockad av den! Personligen så tror jag att en garanterad grundlön skulle få ny-arbetslösa att slå sig ner i soffan lite längre, men samtidigt få vissa att jobba lite mindre, vilket skapar plats för nyanställning. Svår fråga det här. Jag har gjort en omröstning om det på plusett: http://www.plusett.nu/omrostning-3312/tror-du-att-medborgarlon-skulle-vara-en-bra-atgard

 

Skicka en kommentar

<< Home