måndag, april 07, 2014

Vi väntar ännu på exportens ökning

Att det gått sämre för Sverige på vissa områden beror på att den flera gånger förutspådda exportökningen inte har kommit igång. Om exporten hade stigit med 7 procent om året som tidigare hade den 2014 varit 50 procent större.

I Konjunkturinstitutets marsrapport (pdf) förutspår man att exporten snart ska öka. Det gjorde man också i junirapporten (bloggartikel). Nu visar man ett likartat diagram som då för ett trekvarts år sedan (bild). Men det syns nu ändå en begynnande ökning första kvartalet 2014.

Den dåliga exporten under sex år förklarar en del av Sveriges svårigheter

Från början av 1997 till slutet av 2007 ökade exporten med 7 procent årligen. Om denna ökning hade fortsatt - dvs det hade inte utbrutit en finanskris i världen - skulle Sveriges export 2014 varit drygt 50 procent större än vad som nu förutses.

När man nu inför valet vill utvärdera regeringens politik för att minska utanförskapet måste man rimligtvis ta hänsyn till att Sverige, som är ett mycket exportberoende land, utan förskyllan drabbats av utebliven export med en tredjedel (=en utebliven ökning med 50 procent).

Men i media verkar man inte vilja ta med denna negativa faktor i analyserna. Sålunda skrev SvD i söndags att "utanförskapet är kvar efter åtta år". Regeringen har inte kunnat hålla sina vallöften, menar man. Den statistik som SvD refererar till visar dock att "utanförskapet" minskat med 20 procent 2006-13. Denna minskning är dock koncentrerad till den första mandatperioden när svårigheterna var som störst. Det senare skriver SvD inget om. Sannolikt beror denna asymmetri på att företagen i början väntade sig en snar återhämtning av exporten som ännu inte inträffat.

Jag har intrycket att Anders Borg ibland försöker förklara att Sverige klarat sig relativt bra trots svårigheterna i utlandet. Men media verkar inte vilja lägga någon vikt vid detta.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

4 Comments:

At 07 april, 2014 23:03, Blogger ekvationsteorin said...

Svårigheter som vi har haft kan inte skyllas på Borg det är rätt.
Men borg och Merkel och dom andra skapade krisen i Europa när dom vägrade stimulera ekonomin med exempelvis QE. Borg har delvis varit med och skapat krisen i Europa, det borde även journalisterna skriva om.

USA löste sin kris med QE alltså stimulanspolitik, Borg gjorde motsatsen, antingen har Bernanke eller borg fel.

Vet borg Hur pengar tillverkas och att QE inte kostar skattebetalarna något?
Hur pengar tillverkas har varit en hemlighet.
http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/mar/18/truth-money-iou-bank-of-england-austerity
The truth is out: money is just an IOU, and the banks are rolling in it
"Money Creation in the Modern Economy"

Dom flesta politikern vet med säkerhet inte något för nationalekonomerna har inte sagt det för dom har varit rädda för att politikerna ska få makten över sedelpressen.

Nu pratade ECB nyligen om att ta till QE bättre sent än aldrig.
Vem bär skulden till Europas felaktiga ekonomipolitik?

Flata journalister vågar inte jämföra USA och Europas krislösning.

 
At 07 april, 2014 23:26, Blogger Nils Lindholm said...

Danne:
Fortfarande idag, är det 20 alt 35% som INTE går till jobbet, likt 2006.
Det är alltså fler som idag INTE går till jobbet.

Att bli bidragsförsörjd idag har ju förändrats, glömt 'bortre gränsen'?
Men du använder o blandar gamla o nya regler som det passar.
Som att ta bort FK o sjukpengen o sen räkna på hur mycket sjukpeng som betalas ut o whoow, Svenska folket har blitt till 100% friska !!

 
At 08 april, 2014 08:26, Blogger oppti said...

Nils Lindholms kommentar är obegriplig.
Detta eftersom pengar och antal personer blandas ihop.
20% avser antal personer och dessa blir inte färre om de får mindre!

Men med 8 års allianspolitik så har 20% blivit åtskilliga fler!

 
At 30 april, 2014 14:29, Blogger Tillförskap said...

All denna kliniska statistik! - http://utanförskap.blogspot.se/2014/04/klinisk-statistik.html

 

Skicka en kommentar

<< Home