torsdag, september 11, 2014

Reinfeldt kan antyda nyval

Ju mer omöjlig Löfvens regeringsbildning blir desto större chans har Reinfeldt att komma tillbaka. Han har avsevärda möjligheter att utmanövrera den otydlige och velige Löfven och själv framstå som räddaren från kaos när Löfven har misslyckats.

Opinionsundersökningarna visar fyra dagar före valet att de rödgröna får relativ majoritet. Dagens SIFO ger återigen ett ökat gap mellan blocken till resultat. Många drar då slutsatsen att Stefan Löfven (S) kommer att bilda en minoritetsregering. Detta förutsätter dock att Fredrik Reinfeldt (M) inte gör några försök att utmanövrera Löfven. Eftersom Reinfeldt de senaste veckorna har antytt att Alliansen skulle kunna rösta emot en S+MP-regering och att man kan tänka sig att rösta emot viktiga inslag i en rödgrön budget (hämnd för utbrytningen av brytpunkten) är det tänkbart att Reinfeldt inte ger upp i första taget.

Stridshingsten?

Regeringsförhandlingarna kommer att avgöras av hur deciderad Reinfeldt är att regera vidare. I så fall måste han tåla att bli ifrågasatt med argument att han samarbetar med SD i strid med tidigare utfästelser. Sakligt sett är skillnaden inte så stor om man kan bevara budgetreglerna. De senaste fyra åren har SD kunnat rösta på rödgröna motförslag och då kunnat fälla regeringens förslag. Nästa mandatperiod skulle SD kunna nöja sig med att lägga ner sina röster för att fälla Alliansens förslag. Det är allvarligt men inte detsamma som kaos. Några så viktiga förslag finns knappast i Alliansens valmanifest. Reinfeldt behöver inte avgå om han lider nederlag i mindre frågor. Om man håller fast vid budgetreglerna kan SD inte fälla regeringens budget om de inte röstar för Löfvens alternativa budget. Därför finns det vaga signaler om att en sönderbrytning av budgeten inte är aktuell.

Om Reinfeldt kan antas vilja regera vidare kan man spekulera kring hur detta skulle gå till. Han har lovat att avgå självmant om de rödgröna blir större än Alliansen. Det förpliktar inte till mycket mera. När talmannen gör sina sonderingar med partiledarna kan Löfven föreslå att han själv bildar regering med MP och helst med stöd av Fp och C. När talmannen diskuterar detta med Fp och C får han rimligtvis negativt besked. Reinfeldt kan också upplysa talmannen om att Alliansen lägger fram en egen budget och kommer att rösta emot en budget från Löfven. Om SD också ger besked om att man kan rösta emot och istället stödja Alliansens budget måste talmannen dra slutsatsen att det inte är möjligt att utse Löfven till statsminister.

Under tiden har Löfven naturligtvis satt starkt tryck på Fp och C för att förmå dem att samarbeta med honom och "ta ansvar" för att hålla SD isolerat. Mera underhand kan han också framhålla att han vill hålla V utanför. Här finns en av de kritiska punkterna. Om Fp+C faller undan kommer Löfven att få makten. Men med en gemensam budget kan knappast två allianspartier samtidigt inleda ett organiserat samarbete med de rödgröna. Utan dessa två partiers samarbete kommer Löfven att vara hänvisad till en S+MP+V-regering som inte har majoritet. Den skulle då innehålla två partier som ogillas av SD, som därför kan tänkas rösta emot dess förslag. Löfven skulle därför ständigt behöva göra upp ad hoc med Alliansen för att inte få en majoritet emot sig. I praktiken skulle Alliansen få lägga sig platt genom att ständigt lägg ner sina röster när regeringens förslag kom upp till omröstning.

Hur skulle det gå om Alliansen lade fram egna förslag? Löfven skulle få leva med förhoppningen att SD alltid ska lägga ned sina röster så att inte en majoritet för Alliansens förslag kan bildas. Det är enbart en from förhoppning och situationen skulle kunna beskrivas som att Löfven är beroende av SD. Löfven måste säga sig att denna S+MP+V-regering inte är den "handlingskraftiga" regering som han hela tiden sagt sig eftersträva. Rimligtvis ger Löfven upp försöken att bilda en regering om han får nej från Fp och C.

För att säkra Löfvens abdikation kan Reinfeldt visa att han är den som kan garantera stabilitet i det osäkra läge som uppstår efter valet. Han måste då givetvis framhålla sin erfarenhet men också att han inte är en vinglare som Löven utan en ledare som vet vad han vill (stridshingst). Löfven ska inte för  ett ögonblick inbilla sig att han kan bilda en minoritetsregering som när som helst kan falla. För att visa sin beslutsamhet kan han antyda att Alliansen redan gör förberedelser för ett eventuellt nyval, som t ex kan bli följden av att Löfvens budget röstas ner i Riksdagen.

Om Reinfeldt tänker sig att fortsätta kanske i fyra år till måste han hålla fast vid budgetreglerna så att han kan lägga fram budgetar som måste antas i sin helhet. Då kan han alltid hota med nyval om det mot förmodan skulle bli så att SD vill rösta för ett helt budgetförslag från de rödgröna. Därför var deklarationen i augusti att Alliansen skulle bryta sönder Löfvens budgetar som hämnd för utbrytningen av brytpunkten i höstas sannolikt ett misstag. Kanhända har Reinfeldt backat något och insett att det är hela budgeten som är den kritiska frågan. Om han är beredd att fälla den (även om det skulle bli nyval) kan Löfven inte ens börja med sin regering.

Om Reinfeldt inte vågar att försöka bli statsminister igen är alternativet en svag rödgrön regering som kommer att falla förr eller senare. Kan talmannen övertala Löfven att ta sig an detta självmordsuppdrag? Reinfeldt borde utnyttja sitt övertag att han har möjlighet att träda till när Löfven har misslyckats. Men han kanske inte är en "stridshingst"?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

8 Comments:

At 12 september, 2014 13:00, Blogger oppti said...

Vi saknar ett genomarbetat rödgrönt alternativ i valrörelsen.
Efter en ev valseger måste de visa upp ett sådant alternativ.
Kanske är då taktiken att fälla det i en budgetbehandling varvid nyval krävs.
Nytt val med en framtvingad gemensam strategi!
Med en helt annan valbild för oss väljare!

 
At 13 september, 2014 11:44, Anonymous Per-Olof Persson said...

Svenska staten beräknas göra ett budgetunderskott på minst 91 miljarder kronor för 2014, det uppger Ekonomistyrningsverket (ESV) i sin septemberrapport.

Därmed går Sverige mot sitt största budgetunderskott sedan finanskrisen på 1990-talet. Budgetutfallet är 76 miljarder kronor sämre än vad regeringen hade budgeterat för 2014 och beror på ökande statliga kostnader i kombination med lägre skatteintäkter än väntat.

 
At 13 september, 2014 23:52, Blogger Danne Nordling said...

oppti, tror vi på allvar att Reinfeldt medvetet skulle agera för ett nyval? Är han inte för feg för det? Hans mera försiktiga strategi är rimligen att sätta skräck i Löfven så att han tror att han inte kan bilda en funktionsduglig regering.

Den kritiska punkten är då huruvida Löfven tror att SD skulle rösta emot hans budget och för alliansens trots att SD sagt att de också vill avskaffa nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för ungdomar och fördubbla restaurangmomsen. Kan han ta risken? Eller kan han lägga kapson på Reinfeldt med prat om ansvarslöshet och att kasta ut landet i kaos och nyval med hjälp av rasister?

Detta avgörs av vem som tar initiativet på måndag. Om Reinfeldt uppträder målmedvetet och nämner nyval (enligt huvudartikeln) hamnar Löfven på defensiven. Han kan då bli uppgiven och nöja sig med några lama sonderingar hos Fp och C för att sedan kunna skylla på dem för att han inte kan bilda en "handlingskraftig" regering. Därefter kastar han in handduken.

Om däremot Reinfeldt tvekar kan Löfven gå ut med att han bildar en S-MP-regering som genom att utestänga vänsterextremisterna bäddar för samarbete över blockgränsen med alla ansvarstagande partier och att han är beredd att förhandla om alla kontroversiella förslag med Reinfeldt. En del av detta för Löfven fram under hand. Löfvens samarbetsvilja räddar Sverige från kaos, säger S.

Löfven har då alltid kabinettsfrågan med nyval som yttersta hot i förhandlingarna. Om Reinfeldt inte är först med att nämna detta blir han den som med sin obstruktion störtar ut landet i kaos. Spelteoretiskt har vi den situation som kallas hök och duva eller "chicken". Det gäller att få övertaget från början, sedan är det försent.

Budgetunderskottet har knappast någon väsentlig betydelse för regeringsbildningen.
/DNg

 
At 14 september, 2014 11:40, Anonymous Per-Olof Persson said...

Om vi antar att Reinfeldt är en klok människa, så ska han inte bilda regering. Han ska vänta tills en ekonomisk kris sänker regeringen.

Partier som Mp, V och F! kommer att sänka svensk ekonomi. I praktiken går deras partiprogram ut på att införa en fascistisk eller kommunistisk planekonomi. Det blir problem för S att en S-regering måste stödja sig på dessa partier.

Självklart går det inte att förutsäga när ekonomiska kriser kommer. En tumregel är att internationella nedgångar uppkommer 3-4 år efter det att amerikanska centralbanken börjar sina åtstramningar.

I varje fall har FED börjat minska köpen av statsobligationer. Detta har redan lett till en kraftig uppgång av obligationsräntan.

(Räntan kan endast hållas nere med hjälp av allt högre doser av nya pengar. Det existerar ingen marknadsränta och övriga marknadspriser i ekonomin är mer eller mindre manipulerade.)

Stora budgetunderskott i länder som USA och Sverige, leder till resurser överförs ifrån den produktiva sektorn (näringslivet) till den icke-produktiva sektorn (offentlig sektor, sektorer som lever på spekulation).

(De nya pengarna ger full köpkraft för dem som först får tag på pengarna. Köpkraften minskar stegvis över tiden (i den takt de används). Det överförs resurser eller välstånd till dem som först använder pengarna.)

Om vi antar att Reinfeldt är klok, ska han vänta på den ekonomiska nedgången. Därefter kan han bilda en majoritetsregering.

 
At 14 september, 2014 13:09, Anonymous Per-Olof Persson said...

Unibets odds på valet pekar på följande utgång:

Socialdemokraterna: 28-30 %

Vänsterpartiet: 7-8 %

Miljöpartiet: 9-11 %

Moderaterna: 20-23 %

Centerpartiet: 6-7 %

Folkpartiet: 6.5-7.5 %

Kristdemokraterna: 4-5 %

Sverigedemokraterna: 12-14.5 %

Feministiskt Initiativ: 2-3 %

Enligt miniräknaren:

RÖDGRÖNA = 46,5 % (162 mandat)
Fattas 13 mandat för majoritet.

ALLIANSEN = 39,5 % (138 mandat)

SD = 13,25 % (46 mandat)

Fattas 3 mandat eftersom FI är medräknad i procentsiffran. Men ALLIANSEN + SD får 184 mandat.

Detta skrivs kl. 13.08 valdagen.

 
At 15 september, 2014 07:51, Blogger oppti said...

Rödgrön röra räcker inte. Check
Alternativ förhandlas fram.
Nyval

 
At 17 september, 2014 00:01, Blogger ekvationsteorin said...

Anonym Per-Olof Persson
"(De nya pengarna ger full köpkraft för dem som först får tag på pengarna. Köpkraften minskar stegvis över tiden (i den takt de används). Det överförs resurser eller välstånd till dem som först använder pengarna.)"

Det du syftar på är inte helt sant, det gäller bara om vi har slapphänt lönepolitik där man låter lönerna öka fritt.
Alliansens arbetslinje har begränsat löneökningarna så mycket att vi nu inte har inflation då kan inte mer pengar försämra värdet i våra befintliga pengar.

Trycka pengar och fri lönebildning leder till inflation ex NAIRU där lönerna stiger när mer pengar efterfrågar mer varor.

Trycka pengar med en begränsad förmåga för löntagarna att öka lönerna orealistiskt mycket kan inte ge inflation, det är faktiskt helt omöjligt så länge vi kan motverka orealistiska löneökningar.

ALL INFLATION KAN HÄRLEDAS TILL LÖNEÖKNINGAR.
(Mindre inflation och av engångskaraktär kan ge inflation kortsiktigt men långsiktigt är det bara lönerna som orsakar inflation)

Fri lönebildning är inte någon naturlag vilket många inbillar sig alliansens arbetslinje har redan begränsat lönebildningen.

Hur kan människor tro på den österrikiska skolan som är så totalt felaktig?
Fri lönebildning och sedelpress leder till inflation
Den österikiska skolan kan inte tänka, dom har snöat in på att sedelpressen ska stoppas men man kan lika gärna stoppa dom orealistiska löneökningarna.
Varför kan inte människor tänka själva?
Stoppar man dom orealistiska löneökningarna och samtidigt trycket pengar så försvinner krisen på någon månader.
http://nationalekonomi.blogspot.se/2013/05/kvoten-pm-kan-skapa-jobb.html


Valet
Det lär inte bli någon ny regering, nyval är nog det vi får.
Varför gav Rainfelt upp så snabbt på valnatten? blir det nyval så kan han vinna nu målade han in sig i ett hörn, gigantiskt misstag?
Utan SD eller C och F som stödpartier så blir det nyval.

 
At 19 september, 2014 02:20, Blogger Danne Nordling said...

Så länge Fp och C vägrar att lägga ned rösterna i en framtida budgetomröstning kan Löfven inte visa att säkert kommer att få stöd för sin budget. (SD kan ju rösta för Alliansens förslag.)I så fall kan talman Westerberg inte föreslå Löfven.

Det blir alltså inte något extraval om Löfvens budget inte får stöd eftersom han inte kan lägga fram någon. Talmannen får föreslå någon annan regeringsbildare (från Alliansen).

Alternativt väljs en ny talman (S) som inte kräver indikationer på att budgeten får stöd. Kan Löfven tänka sig att bilda en regering som med betydande sannolikhet lider nederlag om budgeten? Kanske, han kan ju då hota med att det blir extra val om han lider nederlag. Och då kanske några rädda riksdagsledamöter i Alliansen lägger ned sina röster och räddar Löfvens budget.

Anser sig Löfven ha mandat för att spela hazard om regeringsfrågan? Han kan ju gå i opposition om han förlorar. Troligare är att han utlyser ett extraval där han kan hoppas på framgång.
/DNg

 

Skicka en kommentar

<< Home