torsdag, juni 18, 2015

Sparkar Merkel ut Grekland ur EMU?

Ska Grekland gå i statsbankrutt och är det bra för Grekland och för Europa? Teoretiskt finns det tre alternativ: Generöst stöd som leder till återhämtning, sinistert stöd som fortsätter den långsamma strypningen och slutligen statsbankrutt med grexit.

Första datum är nu den 18/6 och imorgon vid europeiska finansministermötet. Nästa avgörande är sista juni då den ihopsamlade skulden på 1,6 mdr € till IMF ska betalas. Och den 20 juli förfaller lån på mer än 3 mdr €. För att klara lånebetalningarna måste Grekland alltså få de 7,2 mdr € i nödlån som återstår av det andra räddningspaketet.Den avgörande frågan kokar ner till vilken storlek på det primära budgetöverskottet som Grekland ska åläggas att leverera de närmaste åren. Tidigare krävde långivarna ett överskott i statsbudgeten på 4,5 procent av BNP (innan räntorna var betalda). Nu verkar man gå med på 3,5 procent (något lägre de närmaste åren). Men det finns ingen trovärdig kalkyl som visar att Grekland skulle klara detta även om man man skulle t ex halvera den offentliga sektorn. Innan dagens Greklands-kris satte in i början på året låg de mest optimistiska kalkylerna på ett överskott på 1 procent. Då hade den offentliga sektorn och BNP minskat med 1/4.

SvD:s Per Lindvall menar därför att det är bättre för Grekland att komma vidare med en nationell valuta (länk 16/6). - Men så sent som i mars sa Angela Merkel att "spricker euron, spricker Europa". Och igår bedömde hon att det fanns möjligheter att behålla Grekland i euron. Det kan Alexis Tsipras ta fasta på i förhandlingarna och fordra villkor som det (kanske) skulle gå att leva med. Sannolikt är det dock inte realistiskt utan det "bästa" utfallet om Merkel får bestämma blir en fortsatt långsam strypning med t ex 2,5-3 procents överskott. Oppositionen i Tyskland är stark mot Merkel - även inom det egna partiet och hennes finansminister Wolfgang Schäble hör till de mest kritiska. Strypningen måste därför bli nästintill dödlig.

En ny faktor i sammanhanget som varken Merkel eller Tsipras riktigt har räknat in är ECB:s QE som medför att Europa kan överleva en kvaddad euro vid en grexit. Det hade kanske också varit möjligt för fem år sedan när ECB var väldigt nära att få sätta in ett stort QE-program. Då hade man kunnat sparka ut Grekland och driva en mera normal politik för tillväxt och sysselsättning i Europa i övrigt. Istället har enorma förluster i tillväxt blivit följden av den valhänta euro-politiken och motsättningen mellan förbundskanslern och finansministern.

Nu står Europa inför tre (toretiska) alternativ:

1) ECB kan med hjälp
av QE köpa upp grekiska statsobligationer och förhandla ner räntorna. En sund expansionspolitik kunde påbörjas som ökar Greklands BNP.

2) Trojkan kan med en osund saneringspolitik långsamt strypa Grekland med sjunkande BNP och återkommande allmänt tillväxthämmande kriser som följd.

3) Trojkan kan med Merkels godkännande tvinga bort Grekland ur eurosamarbetet - dvs en grexit.

Alt 1 anses vara dyrbart för Europas skattebetalare som skulle få betala högre skatt för reala resursöverföringar till Grekland. Någon borde jämföra med de skattehöjningar som QE redan nu anses kosta medborgarna. Varför gör ingen detta? Kan det vara svårt att leda i bevis?

 
Alt 2 skulle istället straffa grekerna ytterligare för deras arrogans. Att det också leder till återkommande och tillväxthämmande kriser som kostar i form av utebliven produktion är något som många anser vara totalt sett positivt genom att grekerna får lida (s k altruistisk bestraffning i socialpsykologin).

Alt 3 med Grexit skulle demonstrera att euron egentligen var en feltänkt idé och att den vid finansiella kriser blir oerhört kostsam genom automatisk åtstramningspolitik. Utöver det prestigedigra fiaskot måste vi notera det ekonomiska fiaskot som blev följde av att inte kasta ut Grekland redan för fem år sedan. Därtill är det fortfarande oklart huruvida de europeiska bankerna skulle klara en Grexit utan påtagliga negativa konsekvenser. Grekerna själva (56%) anser att det skulle bli svårt och de föredrar alt 2.
  Tyskarna har i en ännu färskare opinionsundersökning med en liten majoritet förordat att Grekland kastas ut (alt 3).

[Tio ekonomer försöker mera konkret beskriva följderna av en grexit, CNBC 29/6
[Prof Jonas Vlachos analyserar bakgrunden till hela krisen, DN 12/6-15]

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

11 Comments:

At 18 juni, 2015 17:01, Anonymous Anonym said...

En kris med deflation och hög arbetslöshet skall mötas med en expansiv penningpolitik.
ECB måste trycka pengar och dela ut till medlemsländerna tills krisen är över.

Detta skulle även gynna Grekerna.

Sparpolitik är dömt att misslyckas, det leder till att kreditgivningen minskar och då skapas inga pengar, därför fungerar det inte.
Man kan inte minska mängden pengar i ekonomi och sen får ekonomin att växa det är omöjligt.
Sparpolitik med en expansiv penningpolitik kan fungera.
När reporäntan inte längre fungerar så måste sedelpressen starta.

Bankekonomer har ljugit och hittat på att sedelpressen ger hyperinflation för att bankerna ska få ha kvar ensamrätten att trycka pengar, nu har dom grävt sin egna grav, ECB kan inte rädda ekonomin när ECB inte får trycka pengar.

Folket är hjärntvättade dom tror att dom förlorar pengar om man tar till sedelpressen, den österrikiska skolan, Bitcoins, guldbaggar sprider medvetet ut falsk information som folket går på.

Banker som går omkull skall inte staten lösa ut, en riksbank ska köpa banken för en krona och rekapitalisera banken och sen sälja den på marknaden inte en krona kostar det, pengar som en riksbank tillverkar är gratis, bankriser följs av låg inflation och då är det inte farligt att en riksbank trycker lite pengar.
Riksbanker skapades en gång för att lösa bankkriser.
Det mesta som skrivs om nationalekonomi är skrivet för att gynna den som skrev det, Danne är ett undantag.

Det är bra att inse dom vägrar att lösa krisen i Europa.
ekvis

 
At 18 juni, 2015 17:15, Anonymous Anonym said...

Vår riksbank tänker köpa upp statspapper på andrahandsmarknaden 30mdr.
är det meningsfullt?
Banker blir sittande på pengar dom inte kan låna ut.
Staten får inte låna.
Företagen får inte låna eller vill inte investera när efterfrågan är låg.
Vi ska inte låna för vår skuldsättning är för stor.
Vem sak då låna dom 30mdr som riksbanken tryckte upp?

Riksbanken skulle gett staten pengarna som ett lån på 30år noll ränta och bara amortering, eller bara som en gåva.


Dom vill inte lösa våra kriser för då måste riksbankerna trycka pengar och det vill inte bankerna att riksbankerna ska göra.

Putin är farlig jag tror inte att han anfaller oss men nu måste staten låna pengar för att rusta, staten skall låna sina egna pengar som riksbanken tryckte upp, vansinne.

ekvis

 
At 18 juni, 2015 18:11, Blogger Nils Lindholm said...

Grekland måste ju devalvera så att deras produktion kan säljas o import av billiga produkter minskar.
Men det går ju inte med låst valuta på annat sätt än lönesänkningar, men lönesänkningar slår ju även mot inhemsk produktion o inhemska köp då löneandelen ligger typ hälften, så om lönearbetarna jobbar gratis sänks visserligen priset med hälften men dom som ska köpa är blacka, vilket gör att det blir ingen produktion alls, inte ens export, då grekiska lönearbetare svultit ihjäl.
Korruption o mygel gör ju heller inte saken bättre.
Att handla med papper av olika namn ökar ju bara kostnaden, räntan.
Grekland gick ju in med skrytvärde på valutan vilket gjorde exporten dyr.

 
At 19 juni, 2015 01:28, Blogger Danne Nordling said...

Förhandlarna tänjer ut på det akuta läget. Donald Tusk kallar till ett nytt toppmöte på måndag 22/6. Lagarde förlorar tålamodet och ska ha 1,6 mdr €. Men IMF kan teoretiskt avsäga sig sina krav på Grekland, 131 mdr €.

En intressant teoretisk fråga är huruvida EMU är nödgad att låta Grekland devalvera sin valuta till priset av att euron spricker. Att lönesänkningsvägen öka konkurrenskraften är omöjligt eftersom det leder till ytterligare minskad efterfrågan som Nils Nils Lindholm påpekar.

EMU kan dock strunta i grekernas konkurrenskraft om euron är viktigare. Om det är tillåtet är exportsubventioner bekostade av ECB en möjlighet medan löneläget anpassas till en konkurrenskraftig nivå på mycket lång sikt. Annars är allmänna subventioner av den offentliga sektorn under överskådlig tid det återstående alternativet med euron kvar. Det har EMU råd med i synnerhet om det görs med hjälp av QE.

Det som EMU borde sluta med är strypningspolitiken eftersom den ger upphov till återkommande Greklandskriser som i sin tur ger upphov till ekonomisk oro och därmed lägre tillväxt i hela Europa.

Att Sverige börjat med QE när konjunkturarbetslösheten är så låg är intressant. Kanske RB tror att detta i sig kan öka inflationen. Eller finns det kredithinder för företagen att öka investeringarna? Dålig lönsamhet och svag exportefterfrågan är annars standardförklaringen.
/DNg

 
At 19 juni, 2015 18:20, Blogger ekvationsteorin said...

http://www.svd.se/ki-loneokning-kravs-for-att-na-inflationsmal
KI: Inflationsmål kräver löneökningar

Kronan kan bli starkare pratar Yngves även om.
Riksbanken kan göra direktuppköp av statspapper och sluta kräva löneökningar då kan staten starta reparation av järnvägen med mera, jobb skapas.


Nu när vi äntligen har fått ansvarstagande arbetare som inte ökar lönerna så inflationen skenar då ska vi förstöra det.
Löntagarna har fått reallöneökningar.
Riksbanken försöker tvinga upp lönerna det kommer att öka arbetslösheten, Får staten riksbankspengar så kan staten spendera pengarna på infrastrukturen och det skapar jobb.

Hypotetiskt Alliansen får makten och fortsätter driva arbetslinjen då stiger aldrig lönerna så inflationen når malet.


Har vi ett paradigmskifte?
Har orealistiska löneökningar upphört över stora delar av värden?

Då kan riksbankerna föra en mer expansiv penningpolitik, det kommer att radikalt förändra våra ekonomier.


 
At 23 juni, 2015 18:46, Anonymous Per said...

Att lönesänkningsvägen öka konkurrenskraften är omöjligt eftersom det leder till ytterligare minskad efterfrågan som Nils Nils Lindholm påpekar.
Varför är det så säkert? Det beror väl på hur sysselsättningen påverkas?

Från http://econlog.econlib.org/archives/2009/05/why_wage_cuts_a.html

1. Cutting wages increases the quantity of labor demanded. If labor demand is elastic, total labor income rises as a result of wage cuts.

2. Even if labor demand is inelastic, moreover, wage cuts reduce labor income by raising employers' income. So unless employers are unusually likely to put cash under their matresses, wage cuts still boost aggregate demand.

 
At 24 juni, 2015 07:19, Anonymous Neoliberal Agenda said...

Euron borde inte ha skapats, Grekland borde inte gått med och de borde ha lämnat redan för 6 år sedan. Hade de gått ur då, så hade de haft en arbetslöshet på 5-10% mot dagens 25-30%.

Hela det här debaclet påminner om när vi band kronan mot ECUn. Det skulle bli så hemskt om vi inte hade fast växelkurs. Nu har vi haft flytande krona i över 20 år och det har gått utmärkt. Minns även snacket vid folkomröstning om euron 2003. Om hur vi skulle bli en randstat med högre räntor och sämre ekonomisk utveckling. Inget av det har förverkligats.

Att Europa skulle spricka för euron gör det är trams. För 15 år sedan hade vi inte euron, det gick bra. Flera länder står utanför redan idag.

 
At 29 juni, 2015 18:40, Blogger Danne Nordling said...

Per, när jag tidigare granskade Greklands siffror fick jag intrycket att lönerna sjönk men exportsektorn fick likväl inget beaktansvärt uppsving. Istället sjönk Greklands BNP.
/DNg

 
At 30 juni, 2015 20:36, Blogger ekvationsteorin said...

Alt 4 och 5 finns. (Dannes alternativ 1 är ok)
Alt 4 Dom träter och träter och kan inte komma överens, då är Grekland till slut tvungna att trycka nya drachmer, det är inte så osannolikt nu, dom kan ha sin gamla valuta parallellt med Euron.
En tiondel av dom statsanställdas löner kan betalas med nya drachmer.

Alt 5. dom är handlingsförlamade och låter alt rasa samman ingen lösning används, då blir det upplopp kravaller och hemskheter i Grekland.
Med tanke på hur dom har gjort sen 2008 så är alt 5 inte så osannolikt.
The great depression upprepas i Grekland, sen är frågan om vi upprepar misstaget att släppa fram politiker som Hitler, depressioner föder galningar som försöker lösa ekonomiska kriser med våld.


Det kan bli nyval men det hjälper inte för åtstramningen är kvar med Merkel.
Som jag ser det så spelar det ingen roll om det är vänster eller höger politiker som styr Grekland.


https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Depression
Vi upprepar alla fel som gjordes då.
Historia är intressant och det enda vi lär oss är att vi aldrig lär oss något.
Samma misstag upprepas om och om igen.

 
At 03 juli, 2015 12:41, Anonymous Fredrik Östman said...

Frågan är om inte Grekland kastar ut Merkel. Hon kan nog inte sitta kvar efter det förstående utträdet. Hon har investerat för mycket (av skattebetalarnas pengar) i att hålla Grekland kvar. Schäuble kommer.

 
At 22 december, 2016 10:49, Blogger chenmeinv0 said...

louis vuitton outlet stores
moncler sale
hermes scarf
oakley sunglasses outlet
jordan femme pas cher
ugg boots uk
nike roshe run 3
montblanc pen
oakley sunglasses
celine handbags
2016.12.22xukaimin

 

Skicka en kommentar

<< Home