tisdag, februari 15, 2005

14 ekonomer avvisar höjda skatter

TV:s program Agenda hade söndagen 13 februari 05 talat med 15 nationalekonomer om regeringens förslag till höjda skatter. - 14 underkände tanken och en ville ha mer betänketid.

Ingen av ekonomerna instämde med regeringen och finansminister Per Nuder om att det nu skulle vara lämpligt att börja höja skatterna. Framför allt pekade ekonomerna på att det skulle betyda att antalet arbetade timmar skulle sjunka och basen för välfärden urholkas.

De 15 ekonomerna var:

Assar Lindbeck
P-O Edin
Klas Eklund
Cecilia Hermansson
Lars Calmfors (ville ha mer betänketid)
Lars Jonung
Olle Djerf
Sefan de Vylder (ansedd som vänsterekonom)
Ulf Jakobsson
Kjell-Olof Feldt
Magnus Henrekson
Kerstin Hessius
Ingemar Hansson (chef för Konjunkturinstitutet)
Susanne Ackum (ny chef för ekonomiska avdelningen på finansdepartementet)
Bertil Holmlund

Finansminister Nuder intervjuades därefter och trots att han inte har någon formell utbildning i ekonomi ifrågasatte han ekonomernas invändningar med några hemmagjorda argument. Detta visar att det torde finnas andra, ej redovisade motiv för att nu gå ut med förslag om skattehöjningar.