fredag, december 07, 2012

Utsikterna

Här har jag samlat några funderingar på hur det kan gå för Sverige och världen samt klimatet den närmaste tiden.

Teknikföretagen kom med en dyster konjunkturprognos idag. Organisationen består av de sammanslagna branschorganisationerna Verkstadsföreningen och Mekanförbundet. Tyvärr består prognosen bara av ett videoklipp som man inte kan överblicka snabbt. När utsikterna i utlandet blir dystrare drar företagen ner på investeringarna vilket drabbar den svenska verkstadsindustrin. Recession hotar.

Anders Borg måste sannolikt snart komma med en mycket kraftig nedrevidering av prognoserna för 2013 och 2014. Arbetsförmedlingen har redan gjort en prognos om högre arbetslöshet för båda åren. 40 000 jobb försvinner på två år. Det betyder att Alliansen måste gå till val med en arbetslöshet som är avsevärt högre än före valet 2006. Det betyder att regeringen borde komma med en pedagogisk redogörelse för vad som beror på konjunkturen utomlands och vad som beror på regeringens satsning på arbetslinjen.

Från USA rapporteras däremot om sänkt arbetslöshet till 7,7 procent i november från 7,9 - den lägsta på fyra år. Nästan 150 000 nya jobb skapades. Pessimisterna framhåller att många gett upp och slutat att söka jobb. Men utsikterna är ändå bättre för USA än för Europa. SEB förutser 2,4 procents ökning av BNP 2013. För Tyskland kom Bundesbank just med en prognos på 0,4 procent - nedjusterat från 1,6.

Men det kan bli recession i USA om ekonomin knuffas utför budgetstupet - the fiscal cliff (bart 4/12). Omfattningen bedöms till 4 procent av BNP. Men ändå är prognosen från kongressens budgetkontor enligt Marianne Björklund, DN, en minskning av BNP med bara 0,5 procent. Det anses dock vara mycket destruktivt för världsekonomin. De senaste utsikterna finns i en DN-artikel på nätet som handlar om spelet om fiscal cliff i den amerikanska Kongressen. Artikeln beledsagas av ett videoklipp där ett antal för mig okända (ej namngivna) svenska kommentatorer diskuterar frågan. Irriterande.

Doha-mötet om klimatet ska strax avslutas. Det verkar inte bli något avgörande avtal som resultat. Tidskriften Fokus (Nina Brevinge och Maggie Strömberg, nr 41) tycker sig märka att de som är skeptiska till tesen att människan är upphovet till det mesta av uppvärmningen numera inte hörs särskilt mycket. Men är det inte så att hela klimatfrågan sjunkit undan efter fiaskot i Köpenhamn i december 2009?

Fortfarande har dock klimathotarna ett kraftigt övertag i debatten. Till dem har sällat sig Världsbanken som med rapporten om en uppvärmning på fyra grader fick stor uppmärksamhet i Sverige. Bakom den ligger tydligen att man valt ut ett scenario som tidigare inte ansett som sannolikt där det enligt gängse modeller ska bli 4 grader varmare kring 2060. Det är alltså inte så att det kommit nya forskningsrön som visar att klimatkänsligheten blivit större. Dessutom har temperaturen de senaste 15 åren inte stigit beaktansvärt vilket medfört att forskarna talar om en uppvärmningspaus. Vad den beror på finns det ingen enighet om.

Det är tråkigt att svenska media inte någon gång diskuterar själva sakfrågan för forskningen. Det är inte så att det råder någon konsensus om hur stor klimatkänsligheten är och därmed om hur snabbt uppvärmningen skulle gå vid fortsatta koldioxidutsläpp. Jag bedömer att det är ganska få forskare som har satt sig in i hur man ska utvärdera den återkopplingseffekt som antas finnas från ökad koldioxidhalt till ökad vattenånga, som är avgörande för hur stark uppvärmningen blir.

Den indirekta metoden att göra en sådan utvärdering av återkopplingen består i att studera temperaturvariationerna under antagandet att det inte finns någon annan faktor än växthusgaserna som kan påverka trenden. Eftersom det i historisk tid förekommit temperaturvariationer som inte beror på mänskliga koldioxidutsläpp är denna metod osäker. Därför har klimatpropagandan lagt ner stora ansträngningar på att ge sken av att några beaktansvärda variationer i själva verket aldrig förekommit. Det har skett långt efter det att man fastställt att den mänskliga inverkan idag är dominerande.

Frågan om orsakerna blir dock mindre viktig eftersom det inte kommer att tecknas något bindande avtal om utsläppsminskningar mellan USA och Kina. En fjärdedel av utsläppen kommer från Kina. Reduceras inte dessa kan den konventionella teorin aldrig visa fram någon avgörande minskning av den förutsedda temperaturökningen detta århundrade.

I morgon utfrågas Magdalena Andersson (S) i Ekots lördagsintervju. Då är jag tyvärr bortrest en vecka.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , intressant.se


12 Comments:

At 07 december, 2012 21:08, Blogger ekvationsteorin said...

Krisen var väntad utan stimulanser med QE så kan det bara bli en katastrof.
Nu väntar jag på credit crunch.

Fem i tolv vaknar nog politikerna men en ny 30 talsdepression kan vi få med med dom inflationsrädda politikerna.

Det finns bara en lösning.
Öka penningmängden och frys lönerna.

När bankerna vägrar att ge lån till företagen så måste staten trycka pengar och dela ut för att få igång ekonomin.

Den stora depressionen upprepas, sen kommer reprisen på kriget.
Alt skapat av dom som ville straffa grekerna.
Det vi kan lära oss av historieboken är att vi aldrig lär oss något och att vi upprepar samma misstag om och om igen.

 
At 08 december, 2012 06:15, Blogger Danne Nordling said...

Vi ska hoppas att USA inte ramlar ner i fiscal cliff. Sedan kan Bernanke öka på QE..
/ Danne Nordling G

 
At 10 december, 2012 11:36, Anonymous Anonym said...

Ang. klimatdebatten så är det så att skeptikerna inte släpps fram eftersom alarmisterna har nästan total makt över medierna.
Koldioxiden ger alltså ca 1,2 graders uppvärmning per fördubblad halt. Därav ska följa en ökad avdunstning med mer vattenånga i atmosfären som följd, och eftersom vatteånga också är en växthusgas skulle den teoretiskt ge ett tillskott på ett par grader. Men vattenångan är väldugt olka utbredd i atmosfären. Dock har man i USA gjort mätningar sedan 1983 och halten har inte ökat, snarare minskat! Därför är det knappast troligt att det finns någon förstärkningseffekt och kvar blir några tiondelar som egentligen inte går att urskilja eftersom kunskapen om de naturliga temperaturförändringarna är för bristfällig.
Inge

 
At 10 december, 2012 22:27, Blogger ekvationsteorin said...

Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

 
At 10 december, 2012 22:32, Blogger ekvationsteorin said...

Danne
Det som behövs är någon form av QE men tillåter politikerna att lönerna ökar när QE stimulerar ekonomin så kommer QE att misslyckas.

Se det teoretisk femdubblar vi penningmängden och femdubblar lönerna så får vi bara inflation, det blir ingen stimulans.
Lönerna femdubblas och varornas pris femdubblas.
Lösningen är QE utan att löneökningarna tar fart, det förstår inte våra politiker, dom flesta tror att det är bra om lönerna ökar.

Politiken styrs tyvärr av särintressen som antingen inte kan nationalekonomi eller struntar i fakta.
Rika som inbillar sig att QE förstör deras pengar.
Fackföreningar som vill höja lönerna.
Företagsorganisationer som vill höja vinsterna.
Banker som vill ha regler som gynnar dom.
Dessa organisationerna anställer folk för att driva åsikter, dom anställda kan inte säga sanningen för dom är anställa till att skriva det arbetsgivaren vill.

Bloggare som skriver saker som gynnar guldannonserna på bloggen.
Österrikiska teoretiker som inte har insett att facket nu har makt att öka lönerna, då kan inte penningmängden vara knuten till guld.
Ekonomijournalister kan inte säga så mycket dom måste skriva det som är politiskt korrekt.

Informationen som når våra politiker och folket är propaganda.
Det kan bara sluta med att vi gör fel saker i ekonomin.

Sen finns det vissa fel i våra ekonomimodeller,
Vi har inte tänkt på att penningmängden måste öka automatisk för att kompensera för, löneökningar och befolkningsökningen.
Vi har missat kvoten av penningmängden och medeltimlönen.
Kvoten får inte minska för då ökar arbetslösheten.

Vi måste inse att fri lönebildning inte kan fungera, där har vi ett fel som finns i alla ekonomier mer eller mindre.
Lösningen är att riksbanken bestämmer dom centrala löneökningarna.

Lösningen är QE (med sedelpressen)och frysta löner.
Kan någon komma på ett sakligt fel i min lösning?
Att det är svårt att få till frysta löner gör inte att min lösning är felaktig, det är bara ett politiskt och psykologiskt hinder vi måste övervinna.

 
At 11 december, 2012 13:40, Anonymous Anonym said...

Det är märkligt att så många journalister kunde dra så stora växlar av Världsbankens rapport då de uppenbarligen inte har läst den. Det är anmärkningsvärt att massmedia inte tar sitt uppdrag på större allvar.

/Jan

 
At 12 december, 2012 02:13, Blogger ekvationsteorin said...

Danne utsikterna är mörka.
Europas ekonomi kan totalt kollapsa på en månad, det är ett helt realistiskt scenario.
Krisen fortsätter att förvärras och bankerna får problem, handlingsförlamade politikerna låter en credit chunch inträffa.
ECB kan rädda ekonomin om dom går in med sedelpressen, men frågan är om ECB i praktiken kan rädda ekonomin?
Psykologiska och politiska faktorer kan förhindra ECB att göra QE.

Vi kan förebygga alt med QE och lönestopp.
Men klarar vi av att inse att det är lösningen på krisen?

 
At 13 december, 2012 20:25, Blogger ekvationsteorin said...

QE och lönestopp, så kan krisen lösas.
FED gör nu QE och lönerna håls tillbaka av krisen, kan krisen nu gå över i USA?

Europa gör motsatsen ingen QE,
Europa är döende utan QE, vi ser vad som har hänt, nu väntar credit crunch.

Kommer Europa med QE före eller efter en credit crunch?

 
At 14 december, 2012 12:03, Anonymous Anonym said...

QE med 0% i ränta ger bara sneda inflations- och systemchocker som kapitalstarka och statsnära aktörer kan kapitalisera svårt på.

Se bygg- och bank-branschen för exempel.

Ludvig von Mises har svaret.

Tyvär visar de Tocqueville varför politiker aldrig kommer att göra vad som är bra för väljarna långsiktigt då de belönas furstligt kortsiktigt.

Så, köp land och ädelmetaller och låt valboskapen åka över stupet - de hat ju själva valt det.

 
At 14 december, 2012 18:51, Blogger ekvationsteorin said...

Sakliga argument mot min lösning saknas fortfarande.
QE och lönestopp.

QE kan göras på många olika sätt,
Underhåll av järnväg, rädda banker från konkurs, bygga nya bostäder med pengarna.

Lönestopp kan vi få om arbetslinjen används, jobben som finns måste tas till löner som erbjuds , facket ska se till att inga slavlöner ges, det handlar om att lönerna ska hållas där dom är, inte om lönesänkningar.

Den som tänker kan se att min lösning fungerar.
Det svåra är bara att få människor att tänka.

 
At 15 december, 2012 13:25, Anonymous Anonym said...

Lönestopp finns bara i diktaturer

 
At 15 december, 2012 17:54, Blogger ekvationsteorin said...

Lönestopp kan man få i en demokrati, alliansens arbetslinje är ett sätt.

Tar den arbetslöse inte ett jobb som erbjuds till en lön som är rimlig så mister den arbetslöse sin akassa, det håller nere alla löneökningar.


Har man fullständig kontroll på lönebildningen så kan man öka penningmängden utan minsta inflation och då får man fart på ekonomin.

 

Skicka en kommentar

<< Home