fredag, november 30, 2012

Temperaturökningen har nästan stannat av

Under det pågående klimatmötet "COP18" i Doha, Qatar publicerade The Telegraph 28/11-12 en temperaturkurva av officiös karaktär. Den visar att den globala uppvärmningen tycks ha så gott som upphört det senaste decenniet:


Kurvan är baserad på statistik sammanställd av NASA, Met Office och University of East Anglia.

För några veckor sedan publicerade Världsbanken en rapport som sades visa att det sannolikt skulle bli en uppvärmning med 4 grader Celsius till 2060. Det är dubbelt så mycket som vanliga larmbudskap tidigare pekat på. Men orsaken till att vi nu skulle vänta en mycket kraftigare  temperaturökning än man tidigare trott rapporterades inte. Det fräter på förtroendet för klimataktivisterna och Världsbanken. Var det en insats för propaganda inför klimatmötet som låg bakom?

Andra larmbudskap är att havsytan skulle stiga med en meter till 2100. Men någon ökad stegringstakt de senaste 20 åren har inte uppmätts med hjälp av satelliter. Takten är 3,1 mm per år. Haven började stiga i slutet av 1800-talet i en takt av 1-2 mm per år, vilket inte kan ha samband med utsläpp av växthusgaser.

Nu väntar vi en ny rapport från FN:s IPCC i september 2013. Sannolikt kommer larmrapporterna att bli mer frekventa fram till dess.

DN Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

8 Comments:

At 01 december, 2012 01:12, Blogger Nils Lindholm said...

Fortsätter man:
Dr Stott said that 2011 and 2012 have been cooler because of La Nina pattern in the southern oceans.

Global warming in the last decade may have slowed because of pollution, especially in the Far East, reducing the amount of heat that reaches the UK.

 
At 01 december, 2012 01:14, Blogger Nils Lindholm said...

1950 ser det ut så här också.
Men du klipper i daigrammet för dina åsikters skull förmodar jag.

 
At 01 december, 2012 19:22, Anonymous Dennis Nilsson said...

Märkligt att det inte kommer upp till diskussion vad vi människor gör ifall klimatförändringarna inte beror på oss människor, utan är en del av naturens cykler som sträcker sig över århundratusenden. Den moderna människan, Homo Sapiens, har funnits till i bara ca 100.000 år.

Som bekant så ökade havsytan med 120 meter i norra Europa för 12.000-6.000 år sedan, och skapade bl.a det som vi idag kallar för Nordsjön. Den forna landytan sträckte sig från England till Danmark, och kallas för Doggerland. Det kan man kalla en REJÄL klimatförändring. http://en.wikipedia.org/wiki/Doggerland

Ändock finns det inget av detta att läsa i mänsklighetens historia, eftersom skrivkonsten inte fanns då. Det enda som finns kvar är olika legender, som den om Noaks Ark.

Ifall vi minskar våra utsläpp till förindustriell nivå under många år framöver, och klimatet alltjämt förändras. Vad gör vi då? Detta är en scenario vi borde ta och planera OMGÅENDE för.

 
At 02 december, 2012 00:20, Blogger Unknown said...

Det är fortfarande inte politiskt korrekt att vända på riktigt alla stenar när det gäller att finna rätt på förklaringarna till förändringarna i klimatet.
Detta förhållande håller dessbättre på att förändras nu.
T ex så är solfläcksaktiviteten/molnbildning faktorer som man inte längre kan ignorera.
Tonläget i alarmistkretsar har också skruvats upp i takt med att allt fler börjat betvivla
redigheten i och värdet av de sk framtids-scenarierna (dvs data-modell-körningar).
Har man inte full kunskap om alla delprocesser hamnar man aldrig rätt.
Då återstår att mäta i verkligheten som ovan.

En intressant och balanserad blog att följa i detta sammanhang drivs av en namnkunning klimatforskare i USA vid namn Judith Curry.
Bloggen heter "Climate Etc".

BoE

 
At 02 december, 2012 15:03, Anonymous Börje Andersson said...

Vad gör att ni vill slingra er ur den praktiskt taget samlade kunskapen på området? Minskas utsläppen då? Eller stannar temperaturhöjningarna av?

 
At 02 december, 2012 18:26, Blogger Unknown said...

"Vad gör att ni vill slingra er ur den praktiskt taget samlade kunskapen på området? Minskas utsläppen då? Eller stannar temperaturhöjningarna av?"

Får man lite försynt påpeka att inget verkligt vetenskapligt resultat går att få hugget i sten. Historien är full av konsensus sanningar som fått ge vika för bättre kunskap.
En enda vaken och nytänkande tvivlare kan sätta hela konsensusförsamligen på pottkanten.
Ofta tar det onödigt lång tid för bättre insikter att slå igenom, men de går inte att stoppa.

 
At 03 december, 2012 08:52, Anonymous Anonym said...

Torsken går till i Barents hav. Detta på grund av ökande havstemperaturer. Alarm?
Arktis isar smälter och täcker under en kort period en allt mindre yta-minimum sen mätningarna från satelliterna började. Alarm.

Detta har inte setts sen på 40 talet då samma situation rådde.
Vi vet mer och mer nu vilket ger upphov till funderingar i olika riktningar!

 
At 08 april, 2013 09:27, Anonymous Anonym said...

Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

 

Skicka en kommentar

<< Home