tisdag, september 09, 2014

Kan Löfven ändå bli statsminister?

För att Löfven ska bli statsminister krävs blocköverskridande samverkan. Utan en sådan blir regeringen inte "handlingskraftig". Dessutom blir den beroende av SD. Löfven kommer rimligtvis att avböja att kandidera som statsminister 2 oktober.

Vad fordras för att Stefan Löfven (S) ska kunna bli statsminister med enbart en rödgrön relativ majoritet som grund? Opinionsundersökningarna pekar nu entydigt på ett sådant utfall som populärt kallas för ett läge med SD som vågmästare. De politiska kommentatorerna berör inte denna fråga utan utgår från att Löfven bildar antingen en tvåpartiregering eller en med tre partier där V ingår. Idag 9/9 presenterar Göran Eriksson i SvD en analys i dessa termer. Som stöd har han dessutom en Sifo-undersökning där väljarna fått ta ställning till desa två regeringsalternativ.

 Löfven vill bilda en "handlingskraftig regering". Är denna deklaration i själva verket en brasklapp för att han
ska kunna backa ur om han inte blir nöjd med vad han kan uppnå i regeringsförhandlingarna? Löfvens syfte är i första hand att bilda en blocköverskridande regering. Det betyder att han måste ha stöd av både Fp och C istället för V. Något sådant undersöktes inte av SvD. De först sonderingarna kommer sannolikt att gå ut på att få med dessa två partier, varvid Löfven kommer att hålla fram en del tydliga avståndstaganden från Vänsterpariet.

Å ena sidan finns det en opinion i Fp och C som vill samarbeta med Löfven och å andra sidan finns de som vill hålla ihop Alliansen och hålla beredskap för nyval. Enligt DN 30/8 anser 19 procent av folkpartisterna att en S-ledd regering är bäst för Sverige och 8 procent av C-väljarna (Ipsos). I de lokala partiorganisationerna är denna opinion ännu tydligare efter vad som framgick av en undersökning längre tillbaka i tiden.

För att underblåsa denna opinion har Löfven intresse av att alternativet framställs som ett oöverskådligt och skadligt kaos. I viss utsträckning har S lyckats med detta genom att man i media rutinmässigt hänvisar till att det kan bli kaos. Men följden har också blivit att man som i SvD begränsar diskussionen till de två regeringsalternativ som Löfven knappast är trakterad av. Sifo-undersökningen i SvD visar sålunda att 56 procent av S-väljarna föredrar en S-MP-V-regering.

Göran Eriksson i SvD bedömer att en S-MP-regering blir för svag och att Löfven därför skulle ta med Vänsterpartiet också. Men en sådan regering blir rimligtvis nästan lika svag. Det är bara när både Fp och C ingår eller åtminstone ger ett organiserat stöd till Löfven som regeringen kan bli "handlingskraftig" med egen majoritet. Löfvens problem är att ett stöd från dessa två partier kan leda till att de förlorar stöd i den borgerliga opinionen som på sikt kan pressa ned dem under fyraprocentsgränsen. Motståndet hos partiledningarna torde därför vara uttalat mot en samverkan.

De uttalanden från Fredrik Reinfeldt om att Alliansen ska lägga fram en egen budget senare under hösten innebär också att det blir ogörligt för Fp och C att samtidigt samverka med en S-MP-regering. En ev Löfven-regering blir därför teoretiskt beroende av att SD inte i några viktiga omröstningar stöder förslag från Alliansen. Redan omröstningen om budgeten kan bli påfrestande för Löfven. Om Alliansen kan bryta sönder omröstningarna, som Reinfeldt hotat med, kan flera delar falla eftersom SD också kan rösta emot. I värsta fall kan hela budgeten underkännas och ersättas med Alliansens, vilket skulle leda till regeringskris.

Inte ens en regering byggd på de tre rödgröna partierna skulle bli handlingskraftig, men teoretiskt sett skulle dess position vara densamma som Alliansregeringen haft de senaste fyra åren. Skillnaden är att i praktiken har SD röstat för Alliansens förslag i 80 procent av fallen.

Utan blocköverskridande samverkan kan Löfven varken bilda en "handlingskraftig" regering eller en regering som är oberoende av SD. Det är därför svårt att se att Löfven ändå skulle kunna bli statsminister. Han kommer rimligtvis att ge upp försöken till regeringsbildning innan han ens kandiderar till statsministeromröstningen i Riksdagen, som efter bordläggning 30/9 och 1/10 är planerad till 2/10.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , intressant.se


Etiketter: