onsdag, augusti 26, 2015

Fas 3 avskaffas under 24 månader?

Under 24 månader ska de som inte kunnat få jobb under 35 månader få gå runt i klassrummen eller vårdsalarna med avtalsenlig lön. Alternativt kan de gå igenom den utbildning som erbjöds under 14 månader i fas 2.

Nu ska regeringen börja "avskaffa" fas 3 i JOB (jobb- och utvecklingsgarantin) som berör 36 000 personer. När någon varit arbetslös i 14 månader kan man påbörja fas 1. Där får man hjälp med att söka jobb i sju månader (30 veckor). Därefter övergår man i fas 2 då man får arbetsmarknadsutbildning, annan utbildning, arbetsträning eller arbetspraktik. Om man efter dessa ytterligare 14 månader fortfarande är arbetslös övergår man i fas 3 (sysselsättningsfasen) som nu ska avskaffas.

Fas 3 ska ersättas med utbildning (max 1 år) och extratjänster inom den offentliga sektorn (max 2 år). Är inte detta till hälften fas 2? Ylva Johansson (S) säger paradoxalt nog: "Hittills har nästan ingen inom garantin fått utbilda sig, vilket är anmärkningsvärt sett till vilken låg utbildningsnivå många har." Nu ska såväl gymnasium som vuxenutbildning kunna komma ifråga. Men, säger hon, "Främst handlar det om omställning till bristyrken genom utbildning på folkhögskola men också att permanenta de utbildningar med studiemotiverande kurser som finns för långtidsarbetslösa i dag" (AB). Hur kunde alliansregeringen missa detta?

Extratjänsterna ska vara på 75 procents arbetstid och ha avtalsenlig lön som finansieras av staten. EU har godkänt subvention till 100 procent av lönekostnaden. "Arbetet ska vara av den karaktären att det ofta inte hinns med i dag." Johansson säger: "Det handlar om extratjänster inom välfärden, "enklare arbeten" som det i dag inte finns tid till, till exempel att agera extra vuxen inom skolan eller utföra enklare uppgifter inom vården." I skolan kan man ha extra vuxna som talar barnens språk, är en tanke.

Personer som sökt arbete och utbildats i 35 månader ska alltså nu få enkla jobb inom skolan och vården under 24 månader till ganska hög kostnad för skattebetalarna. Fas 3 kunde pågå utan tidsbegränsning. Men vad händer när den nya sysselsättningsfasen går ut efter 24 månader? Blir det fas 4 igen?

Det framgår inte hur det går med de halvproduktiva jobb som nu finns inom den privata sektorn och som bl a ger ett stöd till ideella organisationer. Sannolikt avskaffas de också. Motsvarande jobb i den offentliga sektorn verkar vara deklarerat improduktiva men kanske ändå nyttiga. Problemet är gränsdragningen. Om arbetsgivarna kan få gratis arbetskraft med betald handledning kan man lockas att ersätta reguljära rekryteringar med "Johansson-jobb".

 Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

4 Comments:

At 26 augusti, 2015 10:16, Anonymous Anonym said...

Hej.
Hur ini h-vete kan detta vara så svårt för politiker? Ibland blir man arbetslös. Oavsett varför kommer jag tills jag skaffar ny försörjning att behöva hjälp med denna. Varför inte bygga hela socialförsäkringssystemet så att jag kan träna och fortbilda mig medan jag söker jobb? Är du i Fas3, eller har försörjningsstöd, får jag inte studera. WTFF? Studerar jag måste jag jobba o/e ta studielån. Varför inte strömlinjeforma och rationalisera alltihop till just en enhetlig socialförsäkring vilken baseras på ett basbehov? Det är f'n inte raket-kirurgi.

Kamratliga hälsningar,
Rikard, lärare

 
At 26 augusti, 2015 22:53, Anonymous Anonym said...

Rikard

Du måste ha missat att diskussionen handlar om politik inte logik.

/Eskil

 
At 28 augusti, 2015 06:46, Anonymous Anonym said...

Ny regering, lite rattande och skruvande i befintliga system samt namnbyte andas handlingskraft och framtidstro...
Tillåt mig vara en smula skeptisk till hur det här, på något avgörande sätt, kommer att bli bättre än tidigare!

För att få tillstånd riktiga jobb så behövs en mix av offentliga och privata investeringar som driver efterfrågan samt ett rejält omtag gällande MBL, LAS och FML så de mindre företagen vågar anställa.

Inget av blocken verkar dock förmögen att göra ens det ena och än mindre båda.

 
At 27 september, 2015 12:17, Anonymous Anonym said...

Det viktigaste är att de i FAS-3 eller alla FASliga arbetslösa.
Får avtalsenlig lön och att de som har a-kassa får högre a-kassa.
Moderater har alltid sagt vi inte ska konkurera med låglöner
utan att lönerna ska höjas istället.
Samtidigt så talar man om sänkta trösklar.

Vänd på det hela höj låglöner och sänk trsklarna för höglöner.

Jag tycker det är mer och mer viktigt vi får höjd a-kassa, sjukföräskring att åtgäördsjobb är som beredskapsjobb enbart högst 10% lägre lön än på öppna marknaden.

Med höjd a-kassa så får vi bort låglönetjafset.
Sedan folk som är arbetslösa de ska vara arbetslösa intte utföra en massa gratistjänster åt företag .
Istället ska de sättas på skolbänken lära sig den moderata frötryckarpolitiken så de kan sätta nåt emot det och att kapitalismens röster trcks ner i halsen på dessa.

Kapitalismen gör ingen nytta längre de tar bara för sig.
Sätt kapitalisterna i arbete i gruvor dagbrott handlastning 18 tim per dygn
När de är så färdiga de kollapsar ska de läras empati och sunt förnuft via utbildning . Sedan ska de utsättas för skrivprover så de lär sig svara rätt på empatiska frågor.

Nationalekonomer ska sättas på första parkett och lära sig veta hut kort sagt

 

Skicka en kommentar

<< Home