fredag, september 07, 2012

Varför skulle Spanien ansöka om räntestöd från ECB?

Själva deklarationen om obegränsade stödköp av statsobligationer kommer att hålla nere räntorna och medföra att t ex Spanien inte vill ansöka om ett stöd som ställer landet under förmyndare. Räntorna blir då högre än vad som är nyttigt på sikt.

Man kan inte lita på vad Spaniens regering publicerar. I slutet av juli publicerade man en prognos för 2013 som angav att räntebördan skulle öka med 9,1 mdr euro (bart 25/7-12). Räknar man baklänges kan man finna att räntesatsen på statsskulden skulle öka till ca 8,7 procent. Det är så klart orimligt eftersom en god del av statsskulden löper med avsevärt lägre ränta. Prognosen för räntan  innefattade implicit en katastrofalt hög ränta på nya lån som enbart inträffar före en bankrutt. Regeringens prognos måste ses som en dold skräckprognos om en förestående betalningsinställelse.

Detta är en del av bakgrunden till att ECB-chefen Mario Draghi igår deklarerade att centralbanken skulle börja köpa statsobligationer för att hålla nere räntorna (OMT), dock med förbehållet att krisländerna måste ansöka om stöd som då skulle villkoras till åtstramningsåtaganden (bart 6/9-12). Dessa villkor är något som Spaniens statsminister Mario Rajoy inte är trakterad av. Han har deklarerat att det är för tidigt att säga huruvida Spanien verkligen kommer att ansöka om räntestöd. Anledningen är både stolthet och att han kan befara att ett förmynderskap under EU och IMF kan leda till så starka inhemska motreaktioner att han blir avsatt. Att upprätthålla lugnet i landet kan i värsta fall gå snett. Minns Marikana 2012 och Ådalen 1931.

För Rajoy är det nu rationellt att antyda att räntestödet kan bli aktuellt men i det längsta undvika att faktiskt ansöka om ett sådant. Vid räntesättningen på treårsobligationer (som torde ersätta en stor del av längre löptider) måste långivarna räkna med att kunna sälja dem till förmånlig kurs till ECB i framtiden. Det betyder att räntorna blir lägre. Även om rykten om insolvens skulle uppträda skulle de inte kunna bli trovärdiga och räntehöjande eftersom ECB:s hypotetiska räntegaranti alltid finns där.

Resultatet blir rimligtvis att räntebördan följer EU-kommissionens prognos från i våras där räntebördan på 3,2 procent av BNP i år bara ökar till 3,3 procent 2013 trots ett budgetunderskott på 4,5 procent detta år. Implicit innebär prognosen att räntesatsen sjunker något. Med dessa förutsättningar kan Spanien hanka sig fram med sina försök att ytterligare minska budgetunderskottet till priset av fortsatt recession. Så småningom riskerar detta att leda till att opinionen kommer fram till att den enda vägen ut ur detta moras är att lämna euron.

ECB:s spel under täcket med Tyskland kommer alltså på känt manér att lugna ner oron för stunden men inte innebära någon varaktig lösning av eurokrisen. Den kommer tillbaka via den dåliga tillväxten och kvarvarande krav på åtstramningar enligt finanspakten från januari. Om man tar pakten på allvar måste alla medlemsländer driva åtstramningspolitik tills statsskulden kommer ner till 60 procent av BNP (bart jan-12). Genom att kraven i OMT på åtstramningar för räntestöd sannolikt medför att det dröjer innan några sådana sätts i verket kommer räntorna under tiden att vara något högre än om ECB hade köpt obligationer på samma sätt som tidigare. Tysklands krav på villkor leder sannolikt i praktiken till att en större statsskuld ackumuleras med större krav på nedskärningar i framtiden.

En annan skillnad mot tidigare obligationsköp, som uppgår till drygt 200 mdr €, är det explicita kravet på "sterelisering". Det betyder att det inte finns något element av stimulans i OMT - det är inte fråga om QE eller att trycka nya pengar, som den kritiska propagandan gör gällande. Detta är dock föga väsentligt eftersom det inte blir några obligationsköp på länge i verkligheten.

Principiellt är det viktigt att komma ihåg att OMT (Outright Monetary Transactions) inte på något sätt kan lösa eurokrisen. Detta kräver helt andra åtgärder. Nu vinner man, som flera gånger tidigare, litet mera tid.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

2 Comments:

At 07 september, 2012 18:59, Anonymous Fufluns said...

Nej, det är inte många som vill ha med trojkan att göra. Cypern t ex håller på att förhandla om ett nytt lån från Ryssland. Snacka om oheliga allianser, tanken var väl att Europa skulle bli ett...?

 
At 08 september, 2012 14:13, Blogger Danne Nordling said...

Tyskarnas politik är verkligen dubiös.

Här i Sverige gör Schäuble uttalanden mot tyska media som påstår att ECB nu ska trycka pengar. Men vad har han gjort i Tyskland när sådana "missförstånd" kan skrikas ut i stora rubriker i pressen? Mot bakgrund av detta vill väljarna naturligtvis ha rena inkvisitionen som villkor för stöd till Spanien och Italien.

Trojkan kommer då i vanrykte bland andra länder. Cypern drivs i armarna på Ryssland. Vi kan föreställa oss snopenheten när ryssarna kräver en flottbas på Cypern då landet strular med låneåterbetalningarna.
/DNg

 

Skicka en kommentar

<< Home