lördag, februari 04, 2012

Klimathotet bekräftas inte av temperaturmätningarna

Det senaste decenniet har den globala uppvärmningen upphört. Tendenser finns till en liten temperaturminskning. Hur kan alarmisterna då fortsätta med sitt framhållande av klimathotet?

Det blir allt svårare att hävda att det blir varmare i världen. De mindre seriösa "klimathotarna" borde ha tagit den senaste veckans kyla till intäkt för att klimatet börjar bli kallare - på samma sätt som de gjorde i höstas när de hävdade att det milda vädret i Sverige var ett tecken på på global uppvärmning.

I själva verket visar temperaturmätningarna med hjälp av satellit att uppvärmningen har stagnerat (Spencer). I nedanstående diagram som sträcker sig till och med januari 2012 verkar det som om temperaturen faktiskt börjat sjunka.

Det har pågått en åtminstone tioårig avvikelse från klimatalarmisternas förutsägelser om en högre temperatur till följd av ständigt ökande koldioxidutsläpp. Någonting i teorin verkar vara helt fel eftersom det som ständigt har upprepats av Miljöpartiet och nobelprisbelönade Al Gore inte har inträffat. När ska regeringen i Sverige nyktra till efter klimathotarlobbyns tillfälligtvis framgångsrika desinformationskampanj?

Är det inte snart dags att miljöministern, som heter Lena Ek (C), chef för miljödepartementet, konfronteras med verkligheten? Om inte kartan och terrängen stämmer överens, vilken av dem gäller då?

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

17 Comments:

At 05 februari, 2012 01:25, Anonymous Anonym said...

Efter min egen privata statistik så har nordligaste Sverige en betydligt högre medeltemperatur än för bara ett tiotals år sedan. Vad det beror på kan man bara gissa, men jag tror på någon förändring i underjorden, kanske polskifte på gång? Kanske nordpolen har flyttats, men märker inte forskare detta i så fall? Men ser man på sydeuropa verkar det ha blivit kallare, kanske glidning mot norr....?

 
At 05 februari, 2012 09:55, Anonymous Anonym said...

Vet ej om forskarna bekräftat detta:

http://projectavalon.net/forum4/showthread.php?39406-Climate-Changing-Pole-Shifting-.....NOW-


Intressant i a f och kanske kan förklara varför det snöar i sydöstra Europa!

/Marie

 
At 05 februari, 2012 10:43, Anonymous Anonym said...

Förstår inte riktigt hur du ser en stagnering i diagrammet. Om man analyserar den med begreppet trendkanal, så visar den stigande topper och stigande bottnar. Prova lägga en linjal som följer de djupaste bottnarna och de högsta topparna, utelämnas toppen -98 så blir det väldigt tydligt.
Den svagt krökta linjen är ju tydligt en andragradsekvation efter minsta kvadratmetoden, alltså en helt matematisk beräkning. Den använder bara mätvärdena i diagrammet utan hänsyn till tidigare värden. Den ser alltid ut på det sättet, svagt ned i början sedan upp för att i slutet av diagrammet böja ned, eller tvärtom beroende om trenden går uppåt/nedåt. Om tidigare år skulle tas med i beräkningen av andragradsekvationen skulle den få samma form men ge andra värden för de enskilda åren...
Klimatförändringar sker ju över lång tid så det vore rättvisare att ha med tidigare år, kanske senaste 100 åren för att få en bättre bild.
Även om jag tidvis håller mig skeptisk till klimatalarm, så är ditt diagram tämligen tydlig, den visar en ökning över de senaste 30 åren... eller?
/Patrik Lundqvist

 
At 05 februari, 2012 13:08, Blogger Errbe said...

Visst Patrik.

Titta på hundra år här:

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2055191/Scientists-said-climate-change-sceptics-proved-wrong-accused-hiding-truth-colleague.html

Notera att det har blivit varmare under hela 1800-talet, innan vi brände så mycket olja.

Mycket tyder på att det är solen som styr. Dess aktivitet indikeras av ssolfläckarna. De uppträder nu så extremt som de gjorde på 1600-talet, då Karl X tågade över Bälten:

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2093264/Forget-global-warming--Cycle-25-need-worry-NASA-scientists-right-Thames-freezing-again.html

Det tyder på att det kommer att bli kallare. Mycket kallare.

Det är märkligt att det stora tidningarna inte skriver om en sådan sensation.

 
At 05 februari, 2012 13:10, Blogger Errbe said...

Jag kan lägga till att den magnetiska nordpolen nu marscherar mot norr snabbare än på mycket länge.

Det händer något med jorden.

 
At 05 februari, 2012 18:01, Anonymous Lars said...

Inte nog med att temperaturhöjningen upphört, den har gjort det trots att stegringen i koldioxidkoncentrationen varit långt större än vad som var "worst case scenario" vid Hansens senatspredikan 1988 - läs "Kina".

 
At 05 februari, 2012 18:05, Anonymous Magnus A said...

Errbe. Magnetiska Nordpolen har nyss marscherat söderut snabbare än på länge, så det är bra att den marscherar tillbaka. Står aldrig stilla. Magnetfält i apparater som jorden gör inte det.

Att tro att det som ev. händer en gång per 100 000-tals eller flera 100 milj år ska hända nu är att spekulera. Att tro det, om det hände, ger vissa effekter på väder är ...att svamla.

Något vi vet händer och som är relevant är -- och du länkade en Daily Mail-artikel om det -- att senaste solcykel var längre än tidigare i modern tid och att nuvarande blir den svagaste sedan 100 eller 200 år sedan. Fenomenet har tidigare sammanfallit med lägre temperatur och det finns en plausibel teori, i det närmaste bevisad, till varför det varit så. En som bevisats senaste år och alltså inte var aktuell när FN:s klimatpanel från 90-talet fixade datormodeller med temperaturökning 3-5 C pga CO2-ökning.

Sen *kommer* CO2 att öka till 2 gånger "naturliga" 280 ppm (har dock för 40 milj år sedan varit 8 gånger 280 ppm), det ska vi inte glömma. Tror inte att det försurar haven så farligt och påverkar temperaturen rätt marginellt (upp till mellan 0.5 och 1.5 grader C skulle jag säga och säger en hel del forskare; upp till 2.5 grader C säger en hel del andra klimat och atmosfärforskare).

No big deal. Skulle kommande istid alltmer göra sig påmind vore det bra för närmsta 5-10 generationer människor om växthuseffekten "fungerade". Inom 1000-tals år får människan minska i antal, flytta mot ekvatorn och undvika de frusna polerna...

 
At 06 februari, 2012 08:55, Anonymous Anonym said...

Lilla istiden inleddes på 1300 talet och varade i 500 år.
Triggades igång av vulkanutbrott.
Galaciärernas avsmältning kanske är en funktion av att de byggdes på under den perioden.
Själv litar jag mer på havsytehöjningen som tycks vara stabil kring 3 mm per år.
30 cm på hundra år är betydligt under 1-7 m!

 
At 06 februari, 2012 18:49, Anonymous Anonym said...

Vulkanutbrott utlöste istid som varade i 600 år

Den lilla istiden började redan omkring år 1275 och varade i 600 år. Den utlösande faktorn som fick temperaturerna att sjunka på det norra halvklotet var fyra kraftiga vulkanutbrott. Det visar undersökningar av sedimentära avlagringar i sjön Hvítárvatn vid Langjökull på det isländska höglandet.

Under den så kallade lilla istiden sjönk temperaturen med en till tre grader, vilket gör perioden till den kallaste på 8 000 år. På Island växte glaciärerna snabbt samtidigt som de korta och kalla somrarna gjorde det svårt att bruka jorden.

Startpunkten och orsaken till den lilla istiden har varit omdebatterad. Vissa forskare har hävdat att den började omkring år 1450, medan andra har lutat åt runt år 1300.

Isländska forskare har genom att studera sedimentära avlagringar i den 84 meter djupa Hvítárvatn kommit fram till att istiden inleddes år 1275. Inom loppet av ett par decennier inträffade fyra stora vulkanutbrott som spred stora mängder svavelpartiklar i atmosfären. Dessa blockerade solljuset och fick temperaturerna att falla på hela norra halvklotet.

Det kallare klimatet har satt sina spår i sedimenten i Hvítárvatn. Mellan år 1275 och 1300 samt återigen kring år 1450 är de ovanligt tjocka, vilket i sin tur är ett resultat av Langjökulls utbredning under dessa ovanligt kalla år, skriver Fréttablaðið.

Samma mönster finns inte bara i Hvítárvatn. Geologiska undersökningar på Grönland och Kanada ger stöd för teorin.

De vulkanutbrott som påverkade klimatet på halva jordklotet ägde rum i tropikerna. Island drabbades under samma period av flera eruptioner, vilka också bidrog till att kyla ned klimatet. Utbrotten gjorde även så att drivisen kunde sprida sig längre söderut och ligga kvar längre än vanligt. Detta tillsammans med solfläckar fick nedkylningen att eskalera.

Áslaug Geirsdóttir, professor i geologi vid Háskóli Íslands, säger i Fréttablaðið att vulkanutbrotten utlöste en kedjereaktion som påverkade temperaturerna på hela norra halvklotet:

"Detta är första gången som vi ganska exakt kan tidsbestämma den lilla istiden. ... Detta blev en temperatursänkning som upprätthöll sig själv."
Langjökull är Islands näst största glaciär med ett istäcke som på sina håll är närmare 600 meter tjockt. Avsmältningen sker dock snabbt och om inte klimatet förändras kommer jökeln att vara borta en bit in på nästa århundrade. Vulkaniska system i området finns vid Prestahnúkur, Hveravellir och vid Arnarvatnsheiði norr om Eiríksjökull.

 
At 06 februari, 2012 21:44, Anonymous Anonym said...

Patrik har rätt, den svarta kurvan ser onekligen ut som att man matchat ett polynom mot mätdatat, dock inte en andragradsfunktion utan en tredjegradare. I så fall skulle man få en kurva liknande denna med en dalgång (som den vid 1987) och ett lokalt maximum (som det vid 2003).

Texten "running 13-month average" syftar väl på den röda kruvan?

Att anpassa ett polynom till mätdata ger väl rimliga resultat i mitten av kurvan men början och slutet av kurvan kan bli nästan hur som helst. Med andra ord, metoden fungerar bra om man vill bedöma trenden i mitten av diagrammet men är mindre pålitlig i ändarna.

kh

 
At 07 februari, 2012 13:59, Anonymous Anonym said...

Helt rätt anonym "At 06 februari, 2012 21:44"

Ett litet hjärnsläpp som resulterade i ordblindhet. Tredjegradare ska det ju vara!

/Patrik Lundqvist

 
At 08 februari, 2012 11:40, Blogger Thomas Palm said...

Från Spencers sida om den omdiskuterade kurvanpassningen:
"The 3rd order polynomial fit to the data (courtesy of Excel) is for entertainment purposes only, and should not be construed as having any predictive value whatsoever."

 
At 09 februari, 2012 22:02, Anonymous Anonym said...

Tack för att du gjorde dig besväret att klicka på länken, Thomas :-)

Nej, det finns väl inget i mätningarna som redovisas här som tyder på en avtagande temperaturtrend. Av diagrammet ser man att efter 1997 har temperaturen med få undantag legat över noll-linjen, medan den under åren innan företrädelsevis låg under nollan.

 
At 10 februari, 2012 21:36, Anonymous Staffan D said...

SMHI har lagt ut Uppsalas temperaturer (i Botan) 1722–2010 på nätet, en siffra per dag. (Fahrenheit-skalan kom som ni vet 1724. Celsius 1742.) Jag har tittat på juli månad:

1730-talet 17,5º, från 14,8º (1731) till 20,1º (1730)
1760-talet 18,1º, från 16,2º (1769) till 20,8º (1764)
1850-talet 17,5º, från 15,4º (1856) till 20,4º (1855)
1930-talet 17,0º, från 15,5º (1934) till 18,0º (1937)
1940-talet 17,1º, från 15,1º (1942) till 19,2º (1941)
2000-talet 17,8º, från 15,4º (2000) till 19,9º (2003)

Juli 2010 var varm, 20,3º. Man får backa till 1901 (20,7º) eller 1914 (20,8º) för att hitta något varmare. (1752 var det 21,7º)
- Däremot var det kallt på 1960-talet (15,4º) och 1970-talet (15,9º). Kallast var det 1965 och 1977, med 13,4º. ”Ryska atombombsproven”, för de minnesgoda…
- Uppsala hade 5.105 invånare år 1800. År 1900 var det 22.818. Och nu är det 150.000 i centrala stadsområdet.

 
At 11 februari, 2012 13:14, Anonymous Staffan D said...

Repliken på samma siffror från de klimatskrämda (i ett annat blad) blev ”Att rada upp temperaturer bevisar ingenting”. Ack ja.
RealClearPolitics har idag en artikel ”The Galileo of Global Warming”, om dansken Henrik Svensmark, och hela klimatproblematiken.
Man nämner också tyske professor Fritz Vahrenholt, numera skeptiker. Der Spiegel har nu en artikel om honom, “Breaking Global Warming Taboos – 'I Feel Duped on Climate Change'”.

 
At 12 februari, 2012 15:53, Anonymous Staffan D said...

Klimatförändringen beskrivs helt skrämmande i en för mig ny bok. Den sker snabbare än vi insett! Och för att stoppa den krävs att
- vi övergår till alternativ energi (vindkraftverk osv!)
- sparar hårt på energi
- beskattar energi-förbrukning
- ger stora summor till de fattiga i tredje världen
- stöder alla miljö-projekt.
Det lilla problemet för somliga, om nu det ska nämnas, är att det handlar om The weather conspiracy : the coming of the new ice age, Ballantine Books 1977.
Men tack, Zombie på PJMedia.com för den här informationen!
Du ser – istid eller ugnsvärme, lösningen är ändå densamma: du måste bli alltigenom grön!

 
At 29 april, 2014 01:45, Anonymous Anonym said...

Om jag skall vara riktigt ärlig förstår jag inte varför en nationalekonom över huvud taget bemödar sig med att leka professor i ett ämne som han uppenbarligen inte ett dugg behärskar:) Lämna klimatfrågan åt klimatforskare som vet vad de talar om i stället.
Det är många processer som medverkar till ett förändrat klimat. Lägg ner dina spekulationer och ägna dig åt nationalekonomi i stället så gör du samhället en bättre tjänst

 

Skicka en kommentar

<< Home