måndag, januari 06, 2014

Ännu ett år utan global temperaturökning

Året 2013 blev ännu ett år i den mer än tioåriga serie år då temperaturen på jorden inte stigit påtagligt, vilket FN:s klimatmodeller förutskickat. Hur länge ska klimatpolitiken kunna basera sig på auktoritetsargument när verkligheten tycks visa något annat?

Satellitmätningarna för 2013 visar att temperaturen 2013 blev ytterst obetydligt högre än för 2012. Om toppen 1998 inte enbart tillskrivs El Niñoskulle man kanske kunna tala om en svagt sjunkande temperaturtrend sedan 1998. Detta stämmer inte med de förutsägelser som IPCC:s klimatmodeller visat upp.

Ännu syns ingen ökad temperaturtrend som modellerna förutspått
Källa: drroyspencer.com
Om vi skulle utesluta de klimatmodeller som visar lägst klimatkänslighet, i enlighet med Steven Sherwood i Nature häromdagen, borde temperaturen ha stigit åtminstone 2 grader (om snittet i de återstående är ca 3 grader vid fördubbling). Eftersom detta långtifrån är fallet borde någon ytterligare hypotes presenteras för att rädda teorin om den registrerade uppvärmningen till betydande del beror på antropogena faktorer (AGW).

Hittills förefaller teorins anhängare vara nöjda med hänvisningar till att alla forskare är överens om teorins korrekthet. Detta är ett auktoritetsargument som inte har någon bärighet i sig. Men så länge ingen trovärdig instans ifrågasätter hur fakta kan hänga ihop kan teorin fortsätta att hållas för sann. Frågan är hur länge detta kan pågå när temperaturmätningarna envisas med att inte stämma överens med teorins huvudlinje.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

6 Comments:

At 07 januari, 2014 01:21, Blogger Thomas Wihlborg said...

En mycket allvarlig förtroendekris kan bli följden när sanningen inte längre går att dölja. Jag tror att politiker och journalister inser detta.

 
At 07 januari, 2014 01:21, Blogger Thomas Wihlborg said...

En mycket allvarlig förtroendekris kan bli följden när sanningen inte längre går att dölja. Jag tror att politiker och journalister inser detta.

 
At 07 januari, 2014 08:50, Blogger oppti said...

Om alla forskare är så överens om klimathotet bör det finnas mängder av förklaringar till denna diskrepans mellan modellerna och verkligheten.
Eller mellan forskningen och verkligheten.

 
At 07 januari, 2014 19:18, Blogger Icke troende ateist said...

Man ser trots allt, i diagrammet, att temperaturen är betydligt högre nu än 1979-1997. -0,4..0,2 mot -0,2..0,4 grader. Alltså 0,2 grader högre. Vad det beror på framgår dock inte - av diagrammet

Politikerna (policy makers) tror inte på forskarna (de gör ju inget) som säger att det beror på mänsklig aktivitet, men de matar dem med pengar. Ligger här en hund begraven?

 
At 07 januari, 2014 20:57, Anonymous Robert said...

Från 1979 till 2013 är ju en väldigt kort period, en ytterst begränsad del av vår moderna historia. För att göra begriplig statistik av saken borde man ha några hundra (eller tusen) år innan människan började med fossila bränslen, samt hela den period där vi använder kol, olja, bensin etc.

 
At 08 januari, 2014 10:26, Blogger Lejeune said...

Det har blivit varmare sedan "lilla istiden" kulminerade på 16/1700-talet. Inget konstigt alls, det enda som är konstant med klimatet är förändring.

 

Skicka en kommentar

<< Home