torsdag, december 03, 2015

Sverige släpper bara ut 0,14% av all CO2

Vi i Sverige behöver inte cykla till jobbet för att minska koldioxidutsläppen. Vad vi gör har ingen betydelse för världens klimat. Våra utsläpp är bara 0,14 procent och de har minskat med 24 procent sedan 1990. Om vi korrigerar utsläppen för utrikeshandeln blir de ännu mindre.

Sverige har minskat sina utsläpp av växthusgaser kraftigt. Räknat som koldioxidekvivalenter (inkl metan, lustgas etc) är minskningen sedan 1990 24,3 procent till 2014. Utsläppen var 71,9 Mt (milj ton) 1990 och 54,4 Mt 2014, se nedanstående diagram:

Sveriges utsläpp av växthusgaser minskade med 24 procent 1990-14
Trots denna minskning på 24 procent vill politikerna att minskningen ska bli 40 procent till år 2020. Det kan förefalla som om det skulle kräva mycket svåra omställningar i Sverige. Men utsläppen från Sverige som geografiskt område ska bli 30 procent och resten av minskningen ska åstadkommas genom "investeringar i andra EU-länder eller flexibla mekanismer som mekanismen för ren utveckling (CDM)" Källa: NVV

Minskningen av utsläppen i Sverige ska åstadkommas genom övergång till biobränslen för uppvärmning och elproduktion, vindkraft och solceller samt jordvärmepumpar för uppvärmning. Dessutom kommer övergången till mer bränslesnåla bilar att bidra. De högre bensin- och dieselskatternas effekt på bilåkandet är däremot begränsade på grund av låg efterfrågeelasticitet.

Om vi drar ut trenden i diagrammet för den svenska nationella minskningen från de senaste tio åren, med en reduktion på 21,8 procent, kommer minskningen till 2020 att bli 13,1 procent ytterligare. Utsläppen 2020 kommer då att bli 24,3+13,1=37,4 procent mindre än 1990. Genom statens åtgärder utomlands med hjälp av svenska skattepengar kommer Sveriges åtaganden att med råge uppfyllas. Det finns ingen anledning för svenska privatpersoner att ta på sig betungande restriktioner för tt få ner utsläppen ytterligare - som t ex att cykla till jobbet eller sluta äta kött och ris eller ge vatten istället för mjölk till barnen.

Nu när klimatmötet i Paris pågår bör vi komma ihåg att alla åtgärder som Sverige gör för att minska utsläppen i själva verket är betydelselösa i ett globalt perspektiv. Sverige släpper ut 45 Mt CO2 per år medan de globala utsläppen är 32 300 Mt eller 32 Gt. Det blir 0,14 procent av hela världens utsläpp som Sverige svarar för. Moraliskt räcker det att göra lika mycket som andra liknande länder.

Att försöka forcera fram en fossiloberoende fordonsflotta till 2030 för dyra pengar är inte motiverat. De anläggningar för nya biodrivmedel som nu är igång på ett försöksstadium i Luleå och Göteborg har drabbats av stora ekonomiska problem och trassel med EU:s regelverk. Produktionen fungerar inte som den ska (tekniska problem) och den har blivit en "ekonomisk mardröm" (Gbg). Satsade skattepengar har gått förlorade.

En invändning, som går ut på att Sverige ändå skulle vara en "klimatbov", är att Sverige ökat importen av konsumtionsvaror från länder med stora utsläpp och kunnat minska produktionen i Sverige. Genom att t ex Kina får möjlighet att öka sin produktion som sker med kolkraft ser det ut som att Sverige minskat sina utsläpp. Enligt Naturvårdsverkets statistik är detta fortfarande sant eftersom svensk konsumtion de senaste tio åren släppt ut 4,8 procent mindre växthusgaser när utsläppen i andra länder räknas in.

Om vi har fri handel är det dessutom Kinas ansvar att minska sina utsläpp - inte Sveriges. Men teoretiskt skulle Sverige kunna införa importrestriktioner för t ex export från Kina och självt producera de varor som Kina skulle gå miste om i sin export. Sveriges mer koldioxideffektiva, men mer kostsamma, produktion skulle då ge ett mindre utsläpp på bekostnad av både Kinas och Sveriges välstånd. Indirekt är det detta den kinesiske klimatförhandlaren Li Gao förordar fastän han inte förstår det.

Till sist borde vi räkna med Sveriges mera koldioxideffektiva produktion för hela utrikeshandeln. Vi borde beakta att Sveriges exportprodukter görs med mindre CO2-utsläpp än andra länders. En metod för detta presenterades översiktligt på DN debatt 2013. Den kallas Nega-metoden. Resultatet av denna är enligt författarna Kander och Jiborn att varken den konventionella produktionsmetoden, som indikerar drygt fem ton per capita, eller konsumtionsmetoden med nio ton är rättvisande. Istället är utsläppen med Nega egentligen bara fyra ton per capita.

Författarna understryker att svensk export är koldioxidsnål. "Svensk järn- och stålexport sparar in mest växthusgaser jämfört med om importländerna själva hade producerat dessa varor. Därefter kommer papper och pappersmassa följt av kemisk industri. Men alla produktgrupper i den svenska exporten drar sitt strå till stacken."

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

9 Comments:

At 04 december, 2015 06:52, Blogger HenrikM said...

Hej

Jag tycker du glömmer Sveriges naturs förmåga att suga upp CO2. Vi är en kolsänka:
http://wattsupwiththat.com/2014/07/05/the-revenge-of-the-climate-reparations/

 
At 04 december, 2015 07:53, Anonymous Anonym said...

Sverige har ca 0,14% av världens befolkning. Funderat över det?

 
At 04 december, 2015 13:23, Blogger kvadrat said...

Men om vi svenskar varit en större andel av jordens befolkning hade det varit bra om vi cyklat mer och ätit mindre kött som växt upp (delvis) på soja som tränger ut regnskog i Brasilien? Jorden struntar väl i varifrån utsläppen kommer. För övrigt dör ca 1200 svenskar per år pga utsläpp från biltrafiken. En stad med färre bilar blir dessutom trevligare. Människor som cyklar är friskare och gladare än bilister. Så när jag tycker inte vi svenskar kan strunta i klimatet.

 
At 05 december, 2015 08:54, Blogger Per-Olof said...

Vindkraft och solceller minskar inte utsläppen av koldioxid. Dessa energikällor kan varken vara baskraft eller reservkraft.

Dessa energikällor har en variabel produktion av el som inte tar hänsyn till när efterfrågan av el uppkommer. Ibland produceras ingen el som på nätterna eller när det är vindstilla.

Ibland produceras för mycket el som exempelvis en solig sommardag eller när blåser mycket. Då kan elen få ett negativt pris, dvs vi måste betala för att någon ska ta emot elen. Detta gör inte bara investeringarna i vind- och solkraft olönsamma, utan även övrig elproduktion i form av kärnkraft och vattenkraft blir olönsam.

Vind- och solkraft behöver en 100%-ig uppbackning av andra energikällor. Detta innebär att investeringarna i elproduktionen måste vara dubbelt så stora pga att vi satsar på vind- och solkraft. Detta sänker avkastningen på investerat kapital och stora investeringar i kärnkraft och vattenkraft måste avvecklas.

Men då har vi plötsligt ingen uppbackning av dessa energikällor. Med tiden kollapsar elsystemet och industrin försvinner och ett slumsamhälle uppkommer. Det är därför som propagandan om koldioxiden har uppkommit. Det är vår höga levnadsstandard som förstör Jorden, anser malthusianerna inom miljörörelse och bland miljardärer.

I andra länder är det främst gas- och kolkraft som används som uppbackning. Den ojämna tillförslen av el innebär att gas- och kolkraft drivs i ojämn takt, vilket ökar bränsleförbrukningen och utsläppen av koldioxid.

 
At 06 december, 2015 16:14, Blogger Per-Olof said...

Energinyheter:

1) Storbritannien har börjat betala samma subvention för dieselkraftverk som för vind- och solkraft. Dieseln ska ta vid när sol och vind slutar leverera el eller när den minskar sin produktion av el.

2) Över 2400 nya kolkraftverk är under uppbyggnad i världen eller i planeringsstadiet.

3) Efter kärnkraftsolyckan i Fukushima har Japan återvänt till kol, med 40 kraftverk i pipeline och fem redan under uppbyggnad. I Tyskland gick nyligen 2 stenkolkraftverk i drift.

4) Kina bygger som bäst 368 kraftverk och planerar för 803 ytterligare kolkraftverk.

5) Indien bygger 297 och planerar för 149 ytterligare kolkraftverk.

6) Och i Tyskland är situationen den att, eftersom det inte finns någon reservkraft för vind och sol, låtsas man stänga brunkolkraftverk. Men har dem kvar vid nätet och betalar för att de står som reserv och dessa levererar 8 månader om i året i form av brunkolsel.

 
At 08 december, 2015 23:50, Blogger ekvationsteorin said...

Per-Olof "I andra länder är det främst gas- och kolkraft som används som uppbackning. Den ojämna tillförslen av el innebär att gas- och kolkraft drivs i ojämn takt, vilket ökar bränsleförbrukningen och utsläppen av koldioxid."

Varför hittar du på alt varför?
"gas- och kolkraft drivs i ojämn takt, vilket ökar bränsleförbrukningen"
Det är sant men ändå helt fel, är dom avstängda halva dagen så går det åt mindre energi än om dom går hela dagen.

Varför får vi inte köra med elbilar som Tesla det är status.

Beskatta oljan så det blir lönsamt att köra elbil staten behöver alla pengar som går att få in.

Det är ekonomikrisen som har sänkt oljepriset, med ett normalt pris så hade många alternativ varit lönsamma.
Kärnkraftverk ska stängas för att elen är så billig, priset är felsatt, marknaden fungerar inte i en kris.
Antingen betalar vi en hög inkomstskatt eller så betalar när vi tankar bilen.

Det är bra att minska på oljeförbrukningen oavsett om klimatet påverkas, Ryssland och Syrien visar att oljan inte kan tas för given.
Den arabiska våren kunde tagit en annan väg och det kunde nu varit krig i Mellanöstern och noll olja därifrån.

Om det är billigare att köra till jobbet med en elbil så ska vi gå över till el.

Det går inte att använda mer olja i en del städer för smogen tar livet av folk se Kina och Indien, elcyklar elbilar som får energin från främst solceller löser problemet.


Danne kan ha rätt (jag är tveksam till det) men en dag så tar oljan slut, då är det bättre att så fort som möjligt gå över till alternativa lösningar.

"TESLA P90D: Just a Ludicrous day at the office. "
https://www.youtube.com/watch?v=iHDTsFVX_c8
Varför får vi inte köra på el ska oljebolagen få bestämma vad vi ska använda?

 
At 12 december, 2015 00:07, Blogger ekvationsteorin said...

http://www.svd.se/tryck-pengar-for-att-losa-kriserna/om/naringsliv:debatt
”Tryck pengar för att lösa kriserna”

"Flyktingkrisen, klimathotet, bostadsbristen och de flesta andra stora utmaningar samhället står inför kan mildras betydligt genom en enkel åtgärd. Det enda som krävs är att staten lånar av sig själv. Alternativet är risk för deflation och en ny lågkonjunktur, skriver tre ekonomihistoriker."

Danne har även sagt att vi ska trycka pengar.
http://danne-nordling.blogspot.se/2014/10/nollranta-battre-att-trycka-pengar.html

Vi kan trycka pengar och börja tillverka solceller och elbilar vi måste en dag ändå göra det för oljan tar slut.
http://www.nyteknik.se/nyheter/fordon_motor/bilar/article3952764.ece
export till kina.

Det behövs nu infrastruktur som laddstolpar det är bara att börja gräva.
Elbilar är snart betydligt billigare att äga än bensinbilar.

Det går inte att andas i Kinas storstäder dom har tvingar hälften av bilarna att stå stilla.
även Stockholm är en skitig stag pga avgaser, elbilar har inga utsläpp.


 
At 03 januari, 2016 09:14, Blogger Ante Johansson said...

Ovanligt dumt argument att våra utsläpp inte spelar någon roll eftersom vi bara släpper ut 0,14 procent av utsläppen.

Svenskarna är ju nämligen 0,14 procent av jordens befolkning. Det betyder att vi inte är bättre än genomsnittet utan att vi också måste minska utsläppet.

 
At 22 december, 2016 10:53, Blogger chenmeinv0 said...

pandora charms
canada goose outlet
prada outlet
oakley sunglasses
canada goose online
coach outlet
kate spade outlet
uggs outlet
cheap pandora jewelry
cheap ugg boots
2016.12.22xukaimin

 

Skicka en kommentar

<< Home