söndag, april 22, 2012

Vindkraften subventionerar utlandet och skadar Sverige

Utbyggnaden av den dyra vindkraften är onödig. Den kommer att leda till en subventionerad export av elström och försämra Sveriges konkurrenskraft. Det skriver 13 energiexperter.

I flera år har jag drivit tesen att utbyggnaden av vindkraften blir dyr och leder till subventionerad export av elström till andra länder. Men politikerna har trosvisst höjt det "förnybara" till skyarna och låtit bli att förklara vad det väntade överskottet på el skulle användas till. Nu publicerar 13 energiexperter en artikel på Brännpunkt idag 22/4-12 som ger mig stöd. Den rubriceras "Meningslös satsning på vindkraft" och är skriven av ledamöterna i Kungliga Vetenskapsakademiens energiutskott med professor Lennart Bengtsson i spetsen.

De 13 konstaterar att Sveriges elproduktion i praktiken är fossilfri (gasturbiner vid kalla dagar är ett undantag). Då ingår 6,1 TWh vindkraft som motsvarar 4 procent av elproduktionen (2011). Men utbyggnaden är idag intensiv med ett vindkraftverk per dag, skriver man. De kunde ha tillagt att miljöfundamentalisterna drömmer om en utbyggnad till 30 TWh vindkraft före 2030. Nu hänvisar de till beräkningar som visar att Sverige skulle kunna klara att ha upp till 10 TWh vindkraft utan att olägenheterna blir alltför stora.

Vindkraften måste nämligen balanseras med vattenkraft när det inte blåser tillräckligt. Detta leder enligt de 13 ändå till att vattenkraften utnyttjas mindre effektivt och med större förslitning av utrustningen. "Utökas vindkraften ytterligare måste både elnäten och vattenkraften förstärkas, alternativt måste nya gas- eller kolkraftverk installeras eller de skyddade älvarna offras." Hösten 2011 fick Tyskland stora problem då man drabbades av en period på mer än 40 dagar med "mycket svaga vindar" påpekar de 13.

Det är beklagligt att Sverige försatt sig i denna situation med mycket vindkraft "utan att det på något sätt varit nödvändigt" skriver de 13 och fortsätter:
"Ur nationalekonomisk synpunkt måste i princip huvuddelen av kostnaden för en överdriven utbyggnad av vindkraften vara en förlust då den uppenbarligen inte behövs. Den svenska vindkraftutbyggnaden skulle inte ha varit möjlig utan omfattande ”subventioner” (i form av elcertifikat) i mångmiljardklassen som därtill huvudsakligen gagnar utländsk industri."
Extrakostnaderna för vindkraften drabbar i slutändan elkonsumenterna, menar man. Tricket är enligt min uppfattning de försåtliga elcertifikaten som ingen vanlig skattebetalare förstår vad det är. I praktiken är det fråga om en subvention som tas från konventionell elproduktion och ges till dyrbar vind-, bio- och solkraft. Men det sker genom ett smidigt, självreglerande system och inte genom fyrkantig byråkratisk dirigism, som skulle ha väckt opposition. "Sololja i helvetet", skulle man kunna säga.

De 13 menar att det allvarligaste med denna politik är att den försvagar Sveriges konkurrenskraft. Det blir den paradoxala effekten av den gröna skatteväxlingen. Istället skulle de hundratals miljarderna i investeringspengar göra större nytta för att minska koldioxidutsläppen om de riktades mot transportsektorn, avslutar man artikeln.

[Uppdat 2/5: Elexport fel väg för Sverige, Vattenfalls fd GD Lars Josefsson i SvD]
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

14 Comments:

At 22 april, 2012 22:42, Blogger Patrick Sellman said...

Vi lever i ett regnigt och bergigt land. Vatten väger ca 800 ggr mer än luft. Behöver det sägas något mer.

Utveckla tekniken med lågvarviga kraftverk i strömmande vatten. Vattenkraft utan dammar. Finns hur mycket som helst.

 
At 22 april, 2012 23:11, Blogger Danne Nordling said...

Patrik Sellman, finns det några kalkyler som visar att lågvarviga vattenkraftverk kan bli ekonomiskt konkurrenskraftiga? Eller finns det något pilotprojekt någonstans i världen?
/DNg

 
At 23 april, 2012 00:16, Blogger Patrick Sellman said...

@Danne
Jag vet inte om det finns färdigutvecklade system. Har inte undersökt närmare men för ett par år sedan tog en uppfinnare kontakt med mig för hjälp med finansiering.

Han hade en prototyp med en lodrät axel. Det var blad utmed axeln. Växelvis för att ta ut vridmomentet. De fungerade som perpetum mobile. Vek in när de gick mot strömmen och fälldes ut när de gick med. Fiskar som kom in i bladen gled bara av då hastigheten på bladen var detsamma som vattnets hastighet.

Han provkörde en mindre anläggning och det fungerade.
Jag kan se flera problem med tekniken därför skrev jag utveckla i första kommentaren.
Förankringen av dessa då det är mycket stora krafter, underhåll då de är under vattnet, uppbyggnad av sediment runt anläggningen, islossninen m.m.

Spännande teknik i vilket fall.
Tänk dig dessa i serie utmed en älv eller å. Syns ingenting men producerar enorma mängder. Hastigheten behöver inte var hög på vattnet.

Det han hade löst var den lodräta axelns konstruktion hållfasthetsmässigt då det var mycket stora krafter i kombination med utväxlingen till bladen som gick åt olika håll.

Vi kommer satsa 100 tals miljarder på vindkraftverk över allt.

Det borde gå att utveckla denna eller liknande tekniker till en i sammanhanget låg kostnad.

Han menade att med denna teknik skulle endast en av de stora floderna i Europa klara större delen av elförsörjningen.

 
At 23 april, 2012 09:55, Anonymous Anonym said...

Det är alltid kul när man underskattar vanliga skattebetalare.Tricket med försåtliga elcertifikat har skapats av ekonomer. Du "glömde" nämna att ny vattenkraft också har tillgång till elcertifikaten. Det känns också billigt när en ekonom hojtar om "extrakostnader", vad det handlar om är att lindra effekterna av marginalprissättning på en avreglerad elmarknad.

 
At 23 april, 2012 10:29, Anonymous Anonym said...

Miljöpartiet har visat att vi via importen förorenar mer än vad som framkommer eftersom el utomlands görs av kol i stor utsträckning.
Detta är ett bra argument för att INTE tvinga ut industrin med höga miljökrav i Sverige.
Vi bör inte gå före alltså!
Sen är väl vindkraften i rimlig omfattning perfekt för ett lättreglerat elsystem. Detta har Danmark fått erfara och kopplar upp sig mot Norge!

 
At 23 april, 2012 10:40, Anonymous Anonym said...

Papper, malm och bilar är fint att exportera. El är fult att exportera. Ganska självklart egentligen.

 
At 23 april, 2012 11:29, Blogger Patrick Sellman said...

@Anonym :-)
Det hade väl varit bra om de exporterade el där de inte finansierar den utbyggnaden med skattepengar via Svenska kraftnät för att vi sen skall få dyrare el.

Att subventionera denna oligopolmarknad och sen som ett brev på posten få dyrare el är lite väl magstark.

Samma sak med elcertifikaten. Skall vi betala för utbyggnaden av elkraft och sen få dyrare el?

 
At 23 april, 2012 11:46, Anonymous Anonym said...

Vadå dyrare el? Hela våren har Sverige haft ett elöverskott som pressat ner priset, det har legat 10-15 öre under det tyska priset. Certifikatkostnaden för detta överskott har varit cirka 5 öre. En lönsam subvention för den som kan räkna. Men det här handlar inte om ekonomi, alla vet att vatten är tyngre än luft och tyngst av allt är vårt kära Uran.

 
At 23 april, 2012 11:53, Anonymous avveckla bolag said...

Vet ej om vindkraft är det bästa alternativet??

 
At 23 april, 2012 12:00, Blogger Patrick Sellman said...

@Anonym

Ja du beskriver det fint själv. Vi bygger kraftkabel till Polen och Tyskland med skattepengar för att ibland kunna sälja ett överskott av el till ett högre pris.

Vad tror du priset blir i Sverige? Högre kan jag tala om. Det lär inte bli billigare när Tyskland avskaffar sin kärnkraft.

Om vi ibland råkar ha ett överskott på oligopolmarknaden så är det väl bra att vi får någon form av prispress som liknar en fri marknad där fri etableringsrätt skulle råda.

 
At 24 april, 2012 02:04, Anonymous Johnny said...

Politiker är experter på att slösa bort skattepengar på meningslösa investeringar. Först lägga ner ett välfungerande kärnkraftverk och ersätta det med värdelös vindkraft som är dyr, ful, dålig, väderberoende och fågel och fladdermus dödande.

Mest lovande verkar nya generationen kärnkraftverk vara som kan använda atomsopor och Thorium som bränsle, lagringstiden minskar från 100.000 till 100 år, lagrings-volymen med 99%, idiotsäker med fysikalisk "nödbroms". Kan byggas komplett på fabrik i stället för på plats, halva tiden och halva priset och kan konkurrera ut fossila bränslen på pris. Läs mer här: http://gunnarlittmarck.blogspot.se/ som är en utmärkt sida för att följa utveckling inom energiproduktion i världen.

Politikerna är det största problemet, bäst att börsnotera Vattenfall och dela ut aktierna till svenska folket gratis så att företaget kan välja sin mest konkurrenskraftiga energimix, utan att politiker lägger sig i.

 
At 24 april, 2012 02:08, Anonymous Johnny said...

En annan mycket bra klimatblogg är denna: http://andaslugnt.blogspot.se/

Författaren skriver en del om klimatpolitiken och att klimatpartier tappar stöd hos väljarna. Intressant.

 
At 14 maj, 2012 10:16, Blogger Leif E Ström said...

@Danne, det finns en studie av Gabriel Calzada Álvarez PhD, http://www.juandemariana.org/pdf/090327-employment-public-aid-renewable.pdf i vilken han bl.a. påvisar att utbyggnaden av vindkraften inte bara påverkar naturen utan även arbetsmarknaden negativt. För varje grönt jobb, reduceras den i andra sektorer, med mer än det dubbla? Studien återspeglar i första hand Spanien, men har uppmärksammats i Italien, där kalkylen visade ännu sämre resultat. Har hans studier någon relevans och har den påverkat debatten i vårt land?

 
At 26 januari, 2013 21:28, Anonymous Anonym said...

After getting more than 10000 visitors/day to my website I thought your danne-nordling.blogspot.se website also need unstoppable flow of traffic...

Use this BRAND NEW software and get all the traffic for your website you will ever need ...

= = > > http://get-massive-autopilot-traffic.com

In testing phase it generated 867,981 visitors and $540,340.

Then another $86,299.13 in 90 days to be exact. That's $958.88 a
day!!

And all it took was 10 minutes to set up and run.

But how does it work??

You just configure the system, click the mouse button a few
times, activate the software, copy and paste a few links and
you're done!!

Click the link BELOW as you're about to witness a software that
could be a MAJOR turning point to your success.

= = > > http://get-massive-autopilot-traffic.com

 

Skicka en kommentar

<< Home