onsdag, januari 22, 2014

Elva experter kräver ny skattereform

Avskaffad statlig inkomstskatt, enhetlig moms, höjd fastighetsskatt, sänkta ränteavdrag, höjda grundavdrag och höjda barn- och bostadsbidrag är några av ingredienserna i den förre socialdemokratiske finansministern Åsbrinks förslag till skattereform.

Två tidigare finansministrar (S) och nio andra experter presenterade idag en debattbok där de kräver en ny stor skattereform. "23 år efter 'århundratets skattereform' har över 500 ändringar gjorts i skattesystemet, som blivit ihåligt som en schweizerost. Höga marginalskatter är tillbaka, liksom osunda skatteskillnader mellan arbete och kapital. Därför behövs en rejäl skattereform" skriver de elva författarna till boken En skattereform för 2000-talet på DN-debatt idag 22/1-14.


De elva författarna är Rune Andersson, Hans Bergström, Lars Calmfors, Kjell-Olof Feldt, Åsa Hansson, Magnus Henreksson, Lars Jonung, Sven-Olof Lodin, Peter Melz, Erik Åsbrink och Ann Öberg. Boken utges i serien pmj av Juridisk Reportagebyrå. Presentationen skedde vid ett två timmar långt seminarium på IVA.

Skatteseminarium på IVA
Skattesystemet omfattar en uppsjö av olika delfrågor som olika bedömare har skilda synpunkter på. Det stora problemet är att ändringar innebär att några förlorar och andra vinner, vilket leder till en ofta hätskt debatt - fastighetsskatten nämndes som exempel. Därför förordar experterna att en reform görs av många områden samtidigt för att debatten inte ska fastna i mindre konstruktiva meningsutbyten. Men även detta har sina risker och pessimisterna anser att även en stor skattereform är politiskt omöjlig.

Utgångspunkten för boken är Erik Åsbrinks bidrag. Han har varit finansminister S och han medverkade redan vid "århundradets skattereform". Nu skissar han på en reform som ska ha följande egenskaper:
  • Enkelt och begripligt skattesystem
  • Främja arbete och tillväxt
  • Fullt finansierad
  • Inga ökade "inkomstklyftor"
  • Ekonomiskt stabil
  • Politiskt stabil
Hans Bergström, som inte var med vid seminariet, har i ett kapitel i boken kritiska synpunkter på det fördelningspolitiska området (dit finns anledning att återkomma).  Det är här de stora svårigheterna finns. En av dessa är beskattningen av kapital och arbete som bör ligga på någorlunda lika nivå. (Ingen tycks ha beaktat den stora minskning av den reala kapitalinkomstbeskattningen som inträffat genom att inflationen sjunkit från tidigare antagna 4 procent.) En höjning av kapitalskatten är dock vansklig enligt Åsbrink pga den internationella skattekonkurrensen. Dessutom skulle värdet av ränteavdragen öka vilket riskerar att öka överhettningen på bostadsmarknaden.

Åsbrink vill avskaffa den statliga inkomstskatten och närma sig tanken på en platt skatt. Därmed skaulle 3:12-reglerna för mindre företag bli obehövliga. Jobbskatteavdragen skulle reduceras och den lägre skatten för pensionärer avskaffas. Avdragsrätten för privata pensionsförsäkringar skulle avskaffas liksom ROT och RUT. Ränteavdragen skulle reduceras och en "rimlig" fastighetsskatt återinföras. Någon precisering ger inte Åsbrink utom att det kunde ge 15 mdr kronor i statsintäkter, vilket förefaller kunna bli ett dråpslag. Arvs- och gåvoskatten skulle också återinföras. Nedsättningen av de sociala avgifterna för ungdomar skulle slopas vilket ger 14 mdr kr. Momsen görs enhetlig (intäkt 27 mdr kr). Kompensation skulle ges i form av höjt grundavdrag och höjda barn- och bostadsbidrag.

Onekligen rör Åsbrink om ganska ordentligt i grytan och en del inslag förefaller helt verklighetsfrämmande. Men kanske den tynande skattedebatten kan få nytt liv genom dessa provokationer och även genom övriga inlägg i boken.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

9 Comments:

At 23 januari, 2014 09:04, Anonymous Anonym said...

Det som är samhällsekonomiskt sunt är politiskt omöjligt och det som är politiskt möjligt är samhällsekonomiskt osunt.

/Eskil

 
At 23 januari, 2014 12:43, Blogger Danne Nordling said...

Det beror till stor del på att man tillåter skatterna att användas fördelningspolitiskt.
/DNg

 
At 23 januari, 2014 17:08, Blogger oppti said...

Tidigare hade vi en orimlig skatt på taxeringsvärdet.
Dels fastighetsskatt och dels förmögenhetsskatt. Totalt 2,5%
Denna skatt skulle betalas med skattade medel, för en egenföretagare innebar det alla arbetsgivare och löneskatter därtill.
För att inte helt vara orimlig så infördes olika begränsningar.
Dit vill jag inte tillbaka!
Tegel är inte betalmedel!

 
At 23 januari, 2014 17:17, Blogger ekvationsteorin said...

Det politiskt omöjliga blev i dag möjligt boken skrevs av tunga namn.
Eskil beskriver vår historia men framtiden kan vara annorlunda.

Den omedelbara effekten av boken är att alla inser att politikerna vill få bort ränteavdraget, nu kan en krasch i bomarknaden komma direkt, priserna är redan för höga och mista vindpust kan få förödande effekter.
Vi får hoppas att diskussionerna blir lika seriösa som boken, den förtjänas att tas på allvar.

Något som måste göras det är att på sikt ta bort ränteavdraget, om vi ska införa en fastighetsskatt så tror jag att den ska öka om bostadspriserna ökar och minska om priserna sjunker.
Skatten kan användas för att stabilisera bostadspriserna.

Enhetlig moms är en självklarhet egentligen.
Dom andra skattereformerna verkar vara rimliga men det måste någon med mer kunskap om skatter räkna på.
Det vore intressant om danne skrev mer om skatteförslaget han har en del sakkunskap om skatter.

Danne företräder delvis ett särintresse skattebetalarnas förening, eller har hamn gått ur rörelsen?
Men det vore ändå mycket sakliga saker som skulle koma från hans stora kunskap om skatter.
Om du har tid och lust skriv mer jag kommer garanterat att lusläsa det.

 
At 24 januari, 2014 08:48, Blogger oppti said...

ekvationsteorin
Att låta en fastighetsskatt reglera bostadspriserna är inget jag önskar mig.
Bostaden bör inte ses som en investering. Den bör definitivt inte ses som en likvid investering.

 
At 24 januari, 2014 15:19, Anonymous Anonym said...

Själv har jag tappat hoppet helt om ett vettigt skattesystem. När inte ens en BORGERLIG regering törs ta debatten och förklara för den breda allmänheten att samhället vinner på att ta bort värnskatten och kraftigt höja brytpunkten för statlig skatt, ja vem ska då göra det?

 
At 24 januari, 2014 20:00, Blogger ekvationsteorin said...

opti
Vill du köpa en villa till överpris och sen vara MED OM EN KRASCH?
Marknaden kan inte reglera priserna helt på egen hand.
Först så måste ränteavdraget bort och bostadsbyggandet komma igång sen kan man se om en fastighetsskatt behövs.

Skatter måste finnas, fördelen med en fastighetsskatt är att den inte går att komma undan.
Dessutom är det dom rikaste som betalar mest, just därför tig moderaterna bort fastighetsskatten.

 
At 25 januari, 2014 14:12, Anonymous Per Fredö said...

Det lär nog ínte bli så lätt med så genomgripande skattepolitiska reformer så många särintressen vi har i vår land.
Dit hör djungeln av branschstöd, där det i sig råder ideologiska skillnader men som även de borgerliga partierna använder sig av.
Och ibland måste de.
Nu inför valet vill Löfven under sig som statsminister ha rett innovationsråd som sporre för en politiskt styrd näringslivsutveckling.
Och med facket ska arbetskraftsinvandringen regleras.

Starka offentliga finanser har kunnat kombineras med de största skattesänkningar i vår nutid.
Ändå har välfärden stärkts, i sig inte så tokigt oaktat alla skattepolitiska brister.

Ett annat stort problem är kostnaderna i våra socialförsäkringssystem, vilka tidigare växte utan politisk kontroll.
Nu något bättre.¨

Det går inte heller ändra på skatterna i avsikt stimulera ekonomin utan att ta hänsyn till rådande fattigdomskris.
Det är stora grupper som står utanför samhället.
Integrationspolitiken har inte lyckats och det skapar främlingsfientlighet som i andra länder.
Även ungdomsarbetslösheten kräver insatser så långt det nu kan ske via mer strukturerade skattepolitiska förändringar av våra skatter.
Var finns de förslagen?

Vi som exportland behöver också mer av frihandel,, något som måste tacklas på en rad olika sätt.
Länder emellan, men samtidigt blockerar facken på hemmaplan.

Och allt fusk-hur komma tillrätt med det?
Säker tiotals intäkter för staten att hämta där.
Likaså att anbud och konkurrens inte tillämpas inom den offentliga sektorn.

Det är nog tur att dessa toppolitiker lämnat den politiska hetluften.
Åsbrink an ju t sin kära Ylva i örat.

 
At 25 januari, 2014 14:22, Anonymous Grafeus said...

Man kanske kan dölja en höjning bakom en reform...? I övrigt är jag för en förenkling av skattesystemet, platta skatt känns självklart för mig.

 

Skicka en kommentar

<< Home