måndag, november 03, 2014

Att trycka pengar gav ingen inflation i USA

De som förutsade att det skulle bli väldig inflation när Ben Bernanke började trycka pengar fick fel, Det blev 36 procent mera pengar men bara 11 procents inflation.

Nu avslutar USA:s centralbank Fed sin politik med kvantitativa lättnader (QE) eller som detta populärt kallas "att trycka pengar". Totalt har centralbanken sedan hösten 2008 skjutit till drygt 3 500 miljarder dollar (SvD). Detta skedde sedan finanskrisen blev akut efter konkursen för Lehman Brothers i september 2008.

Fed-chefen Ben Bernanke fick mycket kritik för tilltaget att "starta sedelpressarna" som dock inte innebar att det trycktes nya pengar rent fysiskt utan att Fed köpte stats- och bostadsobligationer för elektroniskt skapade pengar. Detta skulle leda till ohämmad inflation menade många. Det var inte bara fråga om att mera pengar direkt skapar högre priser utan en del befarade någon form av oklar kumulativ effekt som skulle leda till hyperinflation.

Hur gick det då? Vi har inte riktigt känslan av att USA råkat ut för någon extra inflation. Men de ekonomiska kommentatorerna, som kanske själva är anhängare av den enkla kvantitetsteorin, har varit obenägna att fästa uppmärksamheten på hur dåligt denna teori stämmer med verkligheten. Penningmängden sedan bottenläget i konjunkturen under andra kvartalet 2009 har ökat med 36 procent. Det motsvarar 6 procent om året. Här nedan visas ett diagram från Federal Reserve Economic Data (FRED) över måttet M2 som inkluderar allmänhetens inlåningskonton:


Har då konsumentpriserna stigit åtminstone bortåt 36 procent under dessa drygt fem år? I diagrammet nedan visas KPI i USA - observera att skalan är utdragen på höjden vilket försvårar en snabb visuell jämförelse:


Konsumentpriserna steg under perioden med organiserad "pengatryckning" från våren 2009 till idag (aug) med 11,4 procent. Det är drygt 2 procent om året. Perioden maj-02 till aug-07 steg priserna med 15,7 procent - alltså  med 38 procent snabbare takt trots att Fed inte tryckte pengar. Sambandet mellan sedelpressarna och inflationen är inte så kategoriskt som många förståsigpåare gjort gällande. En orsak till detta är naturligtvis att en del av de nya pengarna måste användas till den ökande transaktionsvolym som ökningen av penningmängden möjliggör. BNP visas i nedanstående diagram:


Från botten det andra kvartalet 2009 till andra kvartalet i år ökade BNP i USA med 11,5 procent.Det betyder att den nominella produktionen (PxT i bytesekvationen)sög upp ca 25 procentenheter av ökningen av penningmängden med 36 procent. Resten av pengarna åstadkom likväl ingen inflation eftersom pengarnas omloppshastighet med matematisk nödvändighet då sjönk.

Felet som alla trosvissa bedömare tycks ha gjort är att anta att en våldsam lågkonjunktur med finanskris inte påverkar pengarnas omsättningshastighet. Eftersom dennas utveckling är ytterst svårbedömd vid stora påfrestningar borde man avstå från att göra prognoser om stark inflation och rentav hyperinflation när centralbanken gör helt nödvändiga kvantitativa lättnader. Fed klarade att tillbakavisa sina kritiker men den europeiska ECB  lider av att inte våga (kunna?) göra det nödvändiga.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

47 Comments:

At 03 november, 2014 02:49, Blogger mensagensnanett said...

THREE IMPORTANT RIGHTS


Three Rights which, in my opinion, should be preserved:
.
1 - The right to monoparenthood in traditionally monogamous societies: see the blog "The Origin Of Sex-Taboo". [in English]
.
2 - The right to veto who pays (the taxpayer) - Semi-Direct Democracy: see the blog "Fim-da-Cidadania-Infantil". [in Portuguese]
.
3 - The right to survival of indigenous identities: see the blog "50-SEPARATISM-50." [in English]
.
.
.
P.S.
The separatists-50-50 doesn't seek pretexts to deny the Right to survival of others one... the separatists-50-50 only claim the Right to survival of Indigenous Identities (read: the 'globalization-lovers' must respect the rights of others one... and vice versa!)


F.R.A.R.

 
At 03 november, 2014 09:58, Blogger Patrick Sellman said...

En fråga som är intressant i sammanhanget är hur stor del av de nya pengarna som kom ut i omsättning och vilket inflationsbegrepp används i USA? Räknas tillgångsmarknaderna in i inflationsbegreppet?

Hos oss talar man om de höga inflationsläget under 70-talet och hur förödande det var. När man sen jämför så har man tagit bort prisuppgångar på bl.a fastigheter i senare siffror." Oj vad låg inflationen blev plötsligt."

 
At 03 november, 2014 10:06, Anonymous m96 said...

Sjælvklart har det lbivit inflation.. pengarna har ju tagit vægen nånstans. Bara o kolla bostadspriser och børsen. Att man sen inte MÆTER den inflationen ær en helt annan sak.

 
At 03 november, 2014 12:01, Anonymous Neoliberal Agenda said...

Frågan är om man mäter inflation korrekt. Se tex. den här videon med Peter Schiff

www.youtube.com/watch?v=pwI3Nya5L9g

 
At 03 november, 2014 15:07, Blogger ekvationsteorin said...

Priserna på bostäder beror på ränteavdraget och slopad fastighetsskatt, låg ränta och lågt byggande, det har inget med mängden pengar att göra.
Slopat ränteavdrag och en jättehög fastighetsskatt skulle få ner huspriserna även om vi ökade pengarna med 20%

Ränteavdraget ska bort, fastighetsskatten ska införas om priserna ändå ökar för mycket förutsatt att det byggs lagom med bostäder.

Hur hadde våra bostadspriser utvecklats sedan 2008 om ränteavdraget inte funnits?
Priserna kanske skulle varit sunda nu.

Hur kan folk påstå att det är för mycket pengar som har orsakat överpriserna på bostäder?

 
At 03 november, 2014 15:38, Blogger ekvationsteorin said...

kvantitetsteorin är totalt felaktig ett rent bedrägeri.
Wiki
"Kvantitetsteorin är en penningteori som i sin enklaste form skrivs MV = PT. M betecknar penningmängden, V pengarnas omloppshastighet, P prisnivån och T den reala varuomsättningen (transaktionsvolymen). Teorin kan användas som utgångspunkt för allmänna betraktelser mellan penningmängd och prisnivå (inflation) i en ekonomi. Då tänker man sig att P betecknar det genomsnittliga priset på samtliga varor och tjänster som omsätts under en viss period. M betecknar då allmänhetens genomsnittliga kassahållning (sedlar, mynt m.m.). Teorin säger bland annat följande: Om pengarnas omloppshastighet är konstant och mängden varor och tjänster som säljs i ekonomin är konstant så ökar priserna (P) om penningmängden (M) ökar, det vill säga inflation inträffar."

Var är lönerna i ekvationen, löner är det som till stor del sätter priserna på varorna.
Sen krisen kom så har löneökningarna varit låga och då blir inflationen låg.
Hypotetiskt slutar vi att öka lönerna så får vi aldrig mer inflation även om vi ökar mängden pengar.
Företagen kan inte öka priserna när vi har en konkurrens som begränsar vinsterna, priserna kan bara öka tills det blir lönsamt att starta nya företag, och den inflationen är en engångsinflation.

Kvantitetsteorin förutsätter att lönerna ökar lika snabbt som pengarna då stämmer teorin men så sker inte i en djup ekonomisk kris där arbetarna står med mössa i handen.

Hur kan folk luras av en så felaktig teori?
Matematiskt så är den ett rent bedrägeri den är totalt felaktig och ingen kan försvara teorin.

Teorin har använts för att sälja guldmynt (inget fel med en sådan investering) och nu tror folk på det för att det har upprepats så många gånger att det har blivit till en sanning.

 
At 03 november, 2014 17:28, Blogger ekvationsteorin said...

Varför pratar inte dom som tror på kvantitesteorin om att vi nu måste trycka pengar när inflationen är för låg?

Om teorin var riktig så skulle vi nu behöva trycka pengar.

Med hög arbetslöshet och noll inflation så säger kvantitesteorin att ekonomin saknar pengar.

Dom som gapar och skriker högst om hyperinflation är dom som säljer guldinvesteringar (inget fel med investeringen) men dom förstör ekonomin med sina påhittade fantasier och falska försäljningsargument.

Danne var inte så tydlig med att pengar trycks hela tiden av banker tillsammans med riksbanken utan att vi får hyperinflation, nu har bankernas sedelpressen till företagslån upphört att trycka nya pengar i krisen.
Dannes förslag i förra inlägget kan ses som en normalisering av pengaskapandet och inte som någon renodlad sedelpress.

Problemet är att det verkar vara totalt omöjligt för folk att tänka själva, teorier som sprid på nätet om hyperinflation är så lätta att ta till sig att man inte behöver använda sin egna hjärna och då¨luras man totalt av deras försäljningspropaganda.

Om riksbanken berättade hur pengar skapas i vår ekonomi så skulle flera konspirationsteorier utplånas och hyperinflationsteorin försvinna.
När heltäckande information saknas om hur vår ekonomi fungerar så fyller folk i luckorna med egna teorier.

För ett tag sen så träffade jag en vanlig svensk företagare och jag sa att vi borde trycka pengar, han sa att vi då får hyperinflation, jag sa att vi alltid trycker pengar och det kan man läsa i statistik från SCB, han sa att det gör vi inte, kunskapen bland folket är dåligt.

 
At 03 november, 2014 20:39, Anonymous Anonym said...

Sedan 1995 har omloppshastigheten för pengar halverats i Sverige.

Spontant skulle man gissa att omloppshastigheten i USA har minskat med ungefär 20% under de aktuella 5 åren.

För mig utgör penningmängden en yttre begränsande faktor på inflationen, men den är inte att jämställa med inflation, men den på något sätt sätter ribban för den långsiktiga potentialen.

Som att om man ökar penningmängden och pengarna går rakt ut i ekonomin så kommer det att rendera i inflation, men om de fångas upp i tillgångspriser så kommer man över tiden att se att om omloppshastigheten är densamma då är det relativt bra korrelation mellan ökningen av penningmängden och inflationen.

 
At 03 november, 2014 20:55, Anonymous Per said...

Eftersom dennas utveckling är ytterst svårbedömd vid stora påfrestningar borde man avstå från att göra prognoser om stark inflation och rentav hyperinflation...

Är det månne det här brevet som åsyftas?

En av undertecknarna kommenterar här

Men de ekonomiska kommentatorerna, som kanske själva är anhängare av den enkla kvantitetsteorin, har varit obenägna att fästa uppmärksamheten på hur dåligt denna teori stämmer med verkligheten.

I grafen över M2 verkar ökningstakten vara rätt stabil sen 2007, så den grafen ger väl enligt kvantitetsteorin ingen anledning till att förvänta sig ökad inflationstakt?

 
At 03 november, 2014 22:35, Blogger ekvationsteorin said...

Kvantitesteorin är totalt felaktig ändå tror en del på teorin, att tänka själv är omöjligt.
Hypotetiskt vi fördubblar pengarna över natten och halverar lönerna, då sjunker priserna.
Vi halverar pengarna och fördubblar lönerna då stiger priserna.

Kvantitetsteorin har inte med löner i formeln teorin är ren dårskap.
Barn som kan lite matte begriper att teorin inte är sann men vuxna som har läst sagor om guldpengar kan inte se felen.

Teorin kan se riktig ut när vi har en ekonomi i balans då ger mer pengar en ökning av lönerna och då får vi inflation.
Kriser där kommer vi inte att få löneökningar av mer pengar och då ökar inte inflationen.

Löner måste öka hela tiden för att vi ska få löpande inflation, löneökningarna avgör inflationens storlek minus produktivitetsökningen.


Detta kan leda till ökad inflation, men inte hyperinflation.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6008555


Fri lönebildning är sjukdomen i dagens ekonomier inte fiatvalutan.
Med en förnuftig begränsning av lönebildningen så får löntagarna få ut välståndsökningen som reallöneökning och inflationstrycket blir lågt.

Helt fri lönebildning där ger mer pengar högre löner och mer pengar jagar samma varor till ett högre pris.
Begränsad lönebildning där ger mer pengar ingen direkt ökad lön och mer pengar kan efterfråga mer varor till samma pris.

Fri lönebildning kan aldrig fungera alla ekonomier har misslyckats när lönebildningen har varit fri, vänster höger spelar ingen roll.

Borg höll nere lönebildningen med arbetslinjen så bra att inflationen försvann, alt han hade behövt göra var trycka lite pengar som Danne sa.
Mer pengar kan efterfråga fler varor till samma pris, och då stiger efterfrågan och jobben ökar.

Fri lönebildning är roten till obalanser i ekonomin tillsammans med banker som skapar för mycket pengar i högkonjunkturer och för lite i lågkonjunkturer, i depressioner så drar dom in pengar credit crunch.

Kreditgivningen till sunda företagsinvesteringar står stilla nu, då måste staten spendera pengar på infrastrukturen så företagen får mer att göra.

 
At 04 november, 2014 12:50, Anonymous m96 said...

ekvationsteorin:
Finns det inga pengar så finns det inga pengar att buda med.. ->lægre priser.

 
At 04 november, 2014 15:04, Blogger ekvationsteorin said...

m96
Var finns företagskalkylen med i ditt resonemang?
Företagen har fasta kostnader och vinsterna begränsas av konkurrensen.

Kvantitetsteorin är påhittad för att lura folk.
Löner är inte med därför är teorin trams.
Fri prissättning innebär inte att företagen kan sätta vilka priser som helst, för låga priser är konkurs och höga innebär att fler företag startas och sen blir priset omöjligt att ta ut av kunden.

Med en viss lönsamhet som kan ses som en konstant så blir priserna faktiskt reglerade.
Pengar kan inte styra priserna mer än marginellt.
Lönerna styr priserna på lång sikt.
Mer pengar får fart på ekonomin och det kan leda till löneökningar då ökar priserna och köpkraften minskar till samma köpkraft som fans för pengarna ökade, kvar är bara inflationen.

När det är en kris med hög arbetslöshet långt över NAIRU så kan man trycka pengar utan att lönerna rusar, då stimuleras ekonomin.

Varför har vi fri lönebildning?
Löneökningar är meningslösa, ökar vi inte lönerna så sjunker priserna, reallönen ökar när lönerna minskar.
Med en myndighet som sätter upp gränser för centrala löneökningar ex en riksbank så kan inflationen styras och riksbanken kan låta mer pengar cirkulera i ekonomin.
Var finns dom stora tänkarna?

Var är tänkarna bakom den österrikiska skolan, varför kan dom inte se att den fria lönebildningen är problemet och inte fiatvalutan?

 
At 05 november, 2014 13:56, Anonymous m96 said...

ekvationsteorin: Om det skapas nya pengar att buda på bostæder med hela tiden så ær det sjælvklart att priserna stiger... Du kan itne buda med pengar som inte finns. Det ær en naturlag som står øver alla eventuella eknomiska påhittade lagar :) 97% av alla pengar ær skulder. Vad tror du hænder om man tar bort dessa? Sjælvklart kommer inte en skokartong att KUNNA kosta flera miljoner. Før pengarna till det existerar inte. Då sjunker priserna. Mer pengar ær bra om produktionskapaciteten inte utnyttjas till fullo redan.. och vi inte anvænder allt av jordens resurser redan. Annars inte. Problemet idag ær ju dock att så fort penningmængden ska økas så sker det som skuld. Finns ingen anledning att skapa pengarna som skuld till bankerna. De har inte gjort ett skit av værde i produktionen av nåt som helst.

 
At 05 november, 2014 19:33, Blogger ekvationsteorin said...

Varför är det så svårt att tänka?
Danne sa i förra inlägget att staten skulle få nya pengar, inte bostadsköpare,
och räntan skulle inte sänkts.

Avveckla ränteavdraget och höj fastighetsskatten tills priserna slutar att öka.
Då ökar inte priserna med mer pengar.

Naturlagen säger att du och guldförsäljarna har fel.
http://nationalekonomi.blogspot.com/2012/04/en-matematisk-omojlighet.html
Danne såg ögonblickligen att det var omöjligt men guldbaggar är förblindade av guld så dom inte kan tänka själva.

"Problemet idag ær ju dock att så fort penningmængden ska økas så sker det som skuld"
Läs föregående inlägg Dannes en gång till han sa att riksbanken skulle köpa upp statspapper, steriliseras obligationerna så blir det skuldfria pengar.

Hur kan människor vara så dumma att dom tror att en ökning av pengarna med 2% guldknuten valuta fungerar om statsministerns lön ökar med 3%.
Jorden är platt skriker guldförsäljarna och folket tror på dom.

Det svåraste en människa kan göra är att tänka själv.

 
At 07 november, 2014 10:01, Anonymous m96 said...

ekvationsteorin: Staten skulle kunna få pengar på det sættet, visst.. Problemet ær bara att de också har en tendens att sløsa bort pengar på alla møjliga dumheter..
Det enda jag sagt ær att hittills har pengarna bara gått till bostadskøpare och finansindustrin.. vilket orsakat inflation i vissa tillgångspriser. Dæremot behøver det inte bli inflation om pengarna går till "rætt" grejer. Vældigt lite av pengarna har gått till nåt produktivt. Men ni menar att staten ska stå før en massa investeringar och planera vart pengarna ska gå?

 
At 07 november, 2014 14:34, Blogger ekvationsteorin said...

"Problemet ær bara att de också har en tendens att sløsa bort pengar på alla møjliga dumheter.."
Har dom slösat bort pengar på järnvägsunderhåll?

Riksbanken ska köpa upp statsobligationer som är öronmärkta till infrastruktur.
Inte en krona går då till bostäder aktier.
Endast staten kan styra infrastrukturen, staten kan anlita privata företag till reparationerna.

Mer pengar med samma löner kan efterfråga fler varor till samma pris, är det så omöjligt att förstå?


Vi måste ta bort den fria lönebildningen för det är bara ren mänsklig dumhet, lönerna ökar tills arbetslösheten stoppar ytterligare löneökningar, vi får en kronisk arbetslöshet.

Med begränsad lönebildning så kan riksbanken låta mer pengar cirkulera i ekonomin utan inflation, då efterfrågar dom extra pengarna fler varor till samma pris, arbetslösheten blir låg.

Med fri lönebildning så kan inte ekonomin fungera, hypotetiskt vi ger alla personer 10000kr, då ökar lönerna och vi får bara inflation.
Med begränsad lönebildning så ökar inte lönerna och dom nya pengarna efterfrågar fler varor till samma pris.

Den österrikiska skolan har fel det är inte pengarna som ska begränsas det är lönerna.

Om vi trycker pengar och vi får 2% inflation och tåg som går på vintern och all infrastruktur fungerar är det en katastrof?

 
At 07 november, 2014 14:59, Blogger ekvationsteorin said...

Det svåraste en människa kan göra är att tänka själv.
Folk tror att det finns för mycket pengar bara för att bostadspriserna stiger, att priserna stiger på grund av ränteavdraget slopad fastighetsskatt, lågt byggande, låg ränta går inte att ta in för det kräver att man tänker.

Vi kan öka pengarna med 10% ge staten pengarna och sen ta bort ränteavdraget och ha en rörlig fastighetsskatt så priserna håls konstanta.

Minska pengarna med 10% öka ränteavdraget till 90% då stiger bostadspriserna.

Aktier kan beskattas så dom inte ökar orealistiskt mycket om vi vill.

Med noll inflation så är det inte för mycket pengar i ekonomin det är bara ränteavdraget som ökar bostadspriserna.

En fråga som kräver tankekraft, vad händer om vi ökar pengarna med samma löner?

 
At 07 november, 2014 20:36, Anonymous Anonym said...

Jag kan inte påstå att jag är särskilt imponerad av debattörernas grundläggande kunskaper.

Gäller inte den som innehar bloggen utan kommentarerna.

 
At 08 november, 2014 14:35, Blogger ekvationsteorin said...

20:36
"Hur kan människor vara så dumma att dom tror att en ökning av pengarna med 2% guldknuten valuta fungerar om statsministerns lön ökar med 3%."
Är det detta som är fel?
Dom som skriker högst om hyperinflation gör det bara för att sälja sina guldmynt, och dom påstår att man kan öka lönerna mer än penningmängden.
http://nationalekonomi.blogspot.com/2012/04/en-matematisk-omojlighet.html
Detta är rätt men guldbaggar förnekar det.
Ekonomiska teorier skrivs av särintressen för att berika sig själva.

jag har inget emot dom som säljer investeringar i guldmynt det är bara deras falska argument som jag inte gillar.

 
At 10 november, 2014 13:26, Anonymous m96 said...

ekvationsteorin: Jærnvægsunderhåll ser jag inte som sløseri.. utan jag pratar just om sløseri. Inte jærnvægsunderhåll. Værre byråkrati æn statens finns icke. Sen brukar inte planekonomi fungera nåt særskilt.. pga att det ær før många parametrar att ta hænsyn till.
Det finns naturligtvis flera sætt att stoppa bostadspriserna på.. men ger man inte ut lån till dessa så kommer de inte att KUNNA stiga. Att det finns mkt pengar i cirkulation beror till stor del på att lån givits ut till bostæder. Minst 40% av befintlig penningmængd skulle jag tro. Kanske mer, har inte siffrorna i huvet. Det har skapat rejæl inflation i bostadspriser. Men sjælvfallet finns det fler sætt att begrænsa det på. Sen ær det inte nødvændigtvis ett sjælvændamål att folk ska konsumera så mkt som møjligt.. Ser man det ændå som ett sjælvændmål så ska det finnas så mkt pengar så att produktionskapaciteten utnyttjas maximalt. Eller snarare att førdelningen av pengarna ska vara optimal. Men det ær lættare sagt æn gjort.

 
At 10 november, 2014 19:40, Blogger ekvationsteorin said...

"ger man inte ut lån till dessa så kommer de inte att KUNNA stiga. "
Slutar vi att ge ut krediter så slutar pengarna att öka och då är ekonomin döende.
Den matematiska omöjligheten inträffar.
http://nationalekonomi.blogspot.com/2012/04/en-matematisk-omojlighet.html
Förstår man inte mattelagar då förstår man inget i nationalekonomin.
Det svåraste en människa kan göra är att tänka själv.

 
At 11 november, 2014 12:04, Anonymous m96 said...

ekvationsteorin:
Hela poængen ær VILKA krediter man ger ut. Man ska inte expandera penningmængden genom att ge ut krediter till befintliga ting som bostæder. Det ger endast inflation. Det ær det jag øfrsøker førklara. Krediter ska ges till produktiva ting som tex en fabrik. Att penningmængden måste øka beror på att pengarna ackumuleras på olika stællen. Delvis pga systemets utformning. Utøver det finns inget sjælvændamål med att penningmængden ska øka hela tiden.

 
At 11 november, 2014 19:50, Blogger ekvationsteorin said...

"Utøver det finns inget sjælvændamål med att penningmængden ska øka hela tiden."
När lönerna ökar och inflationsmålet är 2% så måste pengarna öka eller så dör ekonomin.
Det är skrivet i sten.
http://nationalekonomi.blogspot.com/2012/04/en-matematisk-omojlighet.html
Att det är olämpligt att skapa pengar till bostadsbubblor är sant men vi måste skapa pengar eller så dör ekonomin.
Dannes förra inlägg gav en lösning, riksbanken köper upp statsobligationer.
Kommer industrin igång så efterfrågar dom krediter och dom nya pengarna går till vettiga saker.

Att vi inte ska öka pengarna är påhittat av guldbaggar för att dom ska sälja sina guldpengar.
QE ger hyperinflation köp vårt guld.
Dom som inte förstår nationalekonomi kan gå på försäljningsargumentet.

Den österrikisk skolans riktiga förespråkare vill inte öka lönerna nämnvärt och inflationsmålet ska sänkas, men många tror att guldpengar fungerar med dagens löneökningar och inflationsmål, det är matematiskt totalt omöjligt.

Guldpengar kräver nästan noll löneökningar och nästan noll inflation för att det rent teoretiskt ska kunna fungera, den som inte förstår det måste läsa om matematiken vi får lära oss i skolan.

 
At 12 november, 2014 10:26, Anonymous m96 said...

Sjælvklart måste penningmængden øka om lønerna økar..
Men økar man inte penningmængden så KAN inte lønerna øka. Dæremot om inte priserna stiger utan istællet sjunker.. vilket de borde gøra så længe teknikutvecklingen går framåt.. så behøver inte lønerna øka heller. Problemet ær dock fortfarande att pengar lær ackumuleras hos vissa och drænera resten av ekonomin på dem.
Guld skulle kunna fungera som ett sætt att spara sig undan inflation. Staten skulle kunna garantera att man alltid kan væxla guld mot pengar till ett værde som divideras med totala penningmængden på nåt sætt. Det finns dock inget intresse från høgre ort i att folk sparar eller kommer undan inflationen med statens hjælp så det lær inte ske.
Sen skulle det ændå inte gå att anvænda guld som betalningsmedel av rent fysiska skæl. Det kommer bli elektroniska skuldsedlar likførbannat och då ær man ændå tillbaks i samma situation som innan.. att privatbankerna skapar skulder på det ursprungliga betalningsmedlet.. som folk då børjar anvænda som fullgott betalningsmedel.

 
At 16 november, 2014 23:11, Anonymous Per said...

Danne,

.Perioden maj-02 till aug-07 steg priserna med 15,7 procent - alltså med 38 procent snabbare takt trots att Fed inte tryckte pengar.

Det är väl ganska ointressant vem som trycker pengarna när det gäller kvantitetsteorin? (centralbanken eller de "vanliga" bankerna). Under första perioden ökade M2 med knappt 34% och under den senare med knappt 37%. Att sen jämföra med KPI är väl inte helt klockrent även om det är legio (det finns ju många mer priser än bara konsumentpriser)

 
At 17 november, 2014 00:43, Anonymous Anonym said...

Per
om vi aldrig ökar lönerna så får vi deflation även om vi fördubblar alla pengar som finns.
kvantitesteorin är båg.
Den österrikiska skolan har fel om pengar.

Vem har sagt att vi ska ha fri lönebildning?
Alliansens arbetslinje avskaffade delvis den fria lönebildningen.
ekvis

 
At 26 november, 2014 14:02, Blogger Daniel James said...

Avsluta dina ekonomiska bekymmer idag: Jag kan nu ler med på grund av denna Gud fruktar man fick jag ett lån på $35.000 och två av mina kolleger har också fått lån från denne man utan problem. Jag råder dig att inte välja fel person om du faktiskt använder för en kontant lån för ditt projekt och alla andra. Jag publicerar det här meddelandet eftersom Daniel James gjorde jag känner mig välsignad och lycklig. Det är genom vän jag träffa denna ärliga och generös Gud fruktar man som hjälpte mig att få detta lån, du behövde ekonomisk hjälp, du har fastnat, inte tillgång till bankkredit, eller inte har nytta av en bank, måste du finansiera din konstruktion, fastighetsutveckling, skapa din egen verksamhet upp din personliga affärer, du har sett och behöver tjäna pengar, en dålig kredit eller behöver pengar för att betala räkningar eller skulder. så jag råder dig ute att vänligen kontakta. Email:swiftcreditplc@yahoo.com eller swiftcreditplc@gmail.com kontakta honom mer, vara tydlig och ärlig.

 
At 06 december, 2014 00:55, Blogger ekvationsteorin said...

"Löneökningarna har stannat av"
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6038100

Därför blev det ingen hyperinflation, definitionen av hyperinflation är att pengarna och lönerna ökar vare månad i en ohållbar takt.

Om bara pengarna ökar och inte lönerna så stimuleras ekonomin.
USA tryckte långt mer pengar än lönerna ökade därför går det nu bra för USA.

"Rally för nya jobb i USA i november"
http://www.svd.se/naringsliv/rally-for-nya-jobb-i-usa-i-november_4167053.svd
Var är hyperinflationen som alla gapade och skrek om?
USA når nästan upp till 2% inflation medelvärde.
Nästan nere på normal arbetslöshet.
På väg mot en högkonjunktur.

Borg misslyckades totalt med den ekonomiska politiken han skulle gjort som USA tryckt pengar.

 
At 08 december, 2014 06:59, Blogger Fred Peterson said...

Lån erbjudande på 3% ränta, gäller nu om intresse finns. Kontakta oss idag på fred112.peterson@gmail.com eller fredpetersonworldloan@yahoo.com.

 
At 11 januari, 2015 05:11, Blogger Sarah Wong said...

NYTT ÅR LÅN! NYTT ÅR LÅN !! NYTT ÅR LÅN !!!
  Hej, Lånesökande välkomnar vi dig till en privat Legitima Loan Company som är böjd på att frigöra rikedom och utrota stress och fattigdom.
Finansiering Property kan ofta vara en riktig utmaning - tidskrävande, frustrerande, dyrt - utan tillgång till de rätta kontakterna och kompetens att tillämpa rätt inställning. Här är de goda nyheterna vi erbjuder alla typer s lån på något sätt du önskar det. I allt vi gör, vi tillämpar "K.I.S.S." formel - eftersom vi tror på "Hålla det suveränt enkelt". Vår verksamhet är helt enkelt hjälpa Property Developers, Property Investors, aktiebolag och lokala företag få den finansiering de behöver, snabbt, effektivt, om de allra bästa villkor och räntor 1,5%. Från över hela marknaden, oavsett om det är brittiska DEVELOPMENT FINANCE - övergångsfinansiering - KOMMERSIELLA Fastighetsinteckningar - köp låta PORTFOLIO LÅN, etc. Vi kommer att erbjuda de rätta finansieringsarrangemangen så att våra kunder att växa och blomstra genom att uppnå ett eller flera av de tre affärs fundamenta:
Kontakta oss idag via E-post {} sarahmantiwongloanhome@gmail.com eller sarahmantiwongfinancialsolution@yahoomail.com.

 
At 07 februari, 2015 05:38, Anonymous Anonym said...

Hallå

Ansök om en snabb och bekväm lån för att betala av räkningar och att starta en ny finansiering dina projekt på ett billigast ränta på 3%. Inte att kontakta oss idag via: credithome@blumail.org med lånebeloppet behövs som vår lägsta låneerbjudande är 1,000.00 till något val av lånebeloppet. Jag är certifierad, registrerad och legit långivare. Du kan kontakta mig idag om du är intresserad av att få ett lån från oss ...

Lån Sökande Detaljer

(1) fullständiga namn:
(2) mängd som behövs som lån:
(3) Lån varaktighet:
(4) Telefonnummer:
(5) Land:
(6) Stat / provins:

OBS: Alla svar ska skickas till: credithome@blumail.org för snabb bearbetning.
Tack

Herr Elijah Roland

 
At 20 december, 2015 17:55, Blogger rose said...

DIREKT SERVICE ONLINE FIRM
HUVUDKONTOR --- Richmond Road, Worthing, Storbritannien
E-post - [directserviceonlinefirm@gmail.com]
-------------------------------------------------- -------------------------
  Vi ger ut lån från intervallet $ 1.000 till $ 90,000,000.at intresse
2% ränta.

Intresserade kunder bör vänligen fylla vårt formulär nedan-

NAMN--------------
LAND-----------
ADRESS--------------
Lånebeloppet BEHÖVS -------
SYFTET MED LÅN ------------
SCAN och bifoga din identitet CARD--
OFFICE / hemtelefonnummer -----------
KÖN---------------------------

Vårt företag utskick kontaktlådan är
via-[directserviceonlinefirm@gmail.com]

ROSE WILLIAMS
E-post - [directserviceonlinefirm@gmail.com]
DIREKT SERVICE ONLINE FIRM

 
At 15 januari, 2016 10:47, Blogger rose said...

DIREKT SERVICE ONLINE FIRM
HUVUDKONTOR --- Richmond Road, Worthing, Storbritannien
E-post - [directserviceonlinefirm@gmail.com]
-------------------------------------------------- ------------------------- Vi ger ut lån från intervallet $ 1.000 till $ 90,000,000.at intresse
2% ränta.
Intresserade kunder bör vänligen fylla vårt formulär nedan-
NAMN--------------
LAND-----------
ADRESS--------------
Lånebeloppet BEHÖVS -------
SYFTET MED LÅN ------------
SCAN och bifoga din identitet CARD--
OFFICE / hemtelefonnummer -----------
KÖN---------------------------
Vårt företag utskick kontaktlådan är
via-[direkt service onlinefirm@gmail.com]
ROSE WILLIAMS
E-post - [directserviceonlinefirm@gmail.com]
DIREKT SERVICE ONLINE FIRM

 
At 27 januari, 2016 10:38, Blogger George Clydesdale said...

Welcome To George Clydesdale Loan Service….

Are you a business man or woman? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own business? Do you need a loan to start a nice Small Scale and medium business? Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes?.

Our loans Are well insured for maximum security is our priority, Our leading goal is to help you get the service you deserve, Our program is the quickest way to get what you need in a snap. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Gain flexibility with which you can use for any purpose – from vacations, to education, to unique purchases

We offer a wide range of financial services which includes: Business Planning, Commercial and Development Finance, Properties and Mortgages, Debt Consolidation Loans, Business Loans, Private loans, Home Refinancing Loans with low interest rate @3% per annul for individuals, companies and corporate bodies. Get the best for your family and own your dream home as well with our General Loan scheme.

Interested applicants should Contact us via email: {clydesdaleloancompany@yahoo.com or clydesdaleloancooperation@hotmail.com} or Tel: +1(347) 708-8926

So we await to hear from you soon.
Thanks for your cooperation
George Clydesdale...

 
At 11 juni, 2016 17:38, Blogger Pedro Martin said...

Get a Loan Today At 3% Interest Rate, contact us at:davidloans760@gmail.com

Welcome to DAVID JAMES Loan Company, This is a legit loan Company, formed to help individuals who are in need of financial crises and help the achieve their goals in life.

Available Loans we offer are,

1. Personal Loans (Secure and Unsecured)
2. Business Loans (Secure and Unsecured)
3. Combination Loan
4. Consolidation Loan And Many More:

Interested clients should please send request to our email for application form and terms. Try and see for your self, our wonderful services that does not exceed Working days for loan processing and just only (1)hour 35 minutes of loan Transfer.

EMAIL---[ davidloans760@gmail.com ]

Warm Regard

 
At 29 oktober, 2016 21:24, Blogger John Robert said...

Hej, jag heter John, ett privat lån långivare som ger lån möjlighet liv.
Du behöver en akut lån för att rensa dina skulder eller behöver ett hem kapital lån för att förbättra ditt företag? Har du fått avslag av banker och andra finansiella institutioner? Behöver en konsolidering lån eller en inteckning? Vart vi är här för att göra alla dina ekonomiska bekymmer ett minne blott. Vi betalar pengar för människor som behöver ekonomiskt stöd, som har en dålig kredit eller behöver pengar för att betala räkningar, att investera i verksamheten i en takt av 2% .I vill använda detta medium för att informera om att vi ge tillförlitlig och förmånstagare assistans och de kommer att vara villiga att erbjuda dig ett loan.So maila oss idag mrjohnrobertloanfirm@gmail.com

 
At 22 december, 2016 10:50, Blogger chenmeinv0 said...

louis vuitton outlet stores
moncler sale
hermes scarf
oakley sunglasses outlet
jordan femme pas cher
ugg boots uk
nike roshe run 3
montblanc pen
oakley sunglasses
celine handbags
2016.12.22xukaimin

 
At 04 januari, 2017 08:20, Blogger funloanfirm said...

Hello, My name is Mrs Charles Mercy. I live in New York and i am a happy woman today? I told my self that any Loan lender that could change my Life and that of my family, i will refer any person that is looking for loan to Them. If you are in need of loan and you are 100% sure to pay back the loan please contact them, They are European helping loan seekers get loan with easy steps, please tell the loan agents that Mrs Charles Mercy referred you to them. contact via E_mail: Mohamedsalah@muslim.com

 
At 16 januari, 2017 18:24, Blogger Grace Loredana said...

Om du är intresserad av att få ett lån sedan vänligt skriva oss med lånebehov. Vänligen kontakta oss för mer information: g.loredana480@gmail.com

Med vänliga hälsningar,
Mrs Grace Loredana

 
At 28 augusti, 2017 11:37, Blogger Linda Dale said...

Letar du efter en företagsfinansiering, personlig ekonomi, inteckningar, billån, studentkontanter, skuldkonsolideringskontanter, osäkra kontanter, riskkapital mm ... Du är på rätt ställe, kontakta oss nu för mer information.

Dina namn:
Ditt land :
Din adress :
Telefonnummer
Månadsinkomst :
Lånets längd:
Lånebelopp :

E-post: lindaloanfirn1111@gmail.com

 
At 28 augusti, 2017 11:38, Blogger Linda Dale said...

Letar du efter en företagsfinansiering, personlig ekonomi, inteckningar, billån, studentkontanter, skuldkonsolideringskontanter, osäkra kontanter, riskkapital mm ... Du är på rätt ställe, kontakta oss nu för mer information.

Dina namn:
Ditt land :
Din adress :
Telefonnummer
Månadsinkomst :
Lånets längd:
Lånebelopp :

E-post: lindaloanfirn1111@gmail.com !!!

 
At 27 september, 2017 21:08, Blogger RODNEY BRITTANY NICOLE said...

How I Got My Loan From A Genuine And Reliable Loan Company

My name is Mrs RODNEY BRITTANY NICOLE. I live in United State Of America working here I am from Philippines and i am a happy woman today? and i told my self that any lender that rescue my Company and my Family situation, i will refer any person that is looking for loan to him, he gave me happiness to me and my family, i was in need of a loan of $300,000,00 and was scammed by those fraudulent lenders and a friend introduce me to MR IBRAHIM MUSA,and he lend me the loan without any stress,you can contact him at (powerfinance7@gmail.com)

LOAN APPLICATION FORM
**********************
Your full name:
Country/State:
Loan Amount:
Duration
Phone:
Monthly income:
Occupation:

Awaiting your swift response.
May Allah bless you.
IBRAHIM MUSA
power Financial Service Pvt.
Contact Him At :powerfinance7@gmail.com
WhatsApp Number +919717357946

 
At 31 oktober, 2017 00:53, Blogger percival hess said...

Jag är en privat långivare och Investor, Behöver du ett legitimt, ärligt, ansett och snabbt lån? Jag kan hjälpa dig med 100% garanti lån, jag erbjuder affärer och individuellt lån, Mer också vi finansierar alla slags projekt. För mer information kontakta oss på: percivalhessloanfinance@gmail.com

Vänliga hälsningar

 
At 13 november, 2017 07:20, Blogger Kellie Wilson said...

behöver du ett genuint lån för affärsändamål eller att betala din skuldkontakt Mr Kellie Wilson nu för äkta lån via e-post: Oceanicfinance113@gmail.com eller +1(267)725-7570

 
At 19 december, 2017 04:52, Blogger Elena Nino said...

Kära lån sökare !!!

Du i några ekonomiska svårigheter? Vill du starta ditt eget företag? Lånet bolaget bildades av människorättsorganisationer runt om i världen med det enda syftet att hjälpa de fattiga och människor med ekonomiska svårigheter i livet. Om du vill ansöka om lån, kom tillbaka till oss med informationen nedan e-post: g.marius95@hotmail.com

Namn:
Lånebelopp som krävs:
Lånets längd:
Mobilnummer:

Tack och gud välsigne
FÖRTROENDE
Marius

 
At 04 januari, 2018 13:49, Blogger Kellie Wilson said...

Ansök om ett snabbt och bekvämt lån för att betala av räkningar och att starta en ny finansiering dina projekt till en billigaste ränta på 2%. Kontakta oss idag via: elijahloanfirm@outlook.com med lånebelopp som behövs eftersom vårt lägsta lånbjudande är 1 000,00 till valfri lånebelopp. Jag är certifierad, registrerad och legit långivare. Du kan kontakta mig idag om du är intresserad av att få det här lånet, kontakta mig för mer information om låneprocessen, behandla lånevillkoren och hur lånet överförs till dig. Jag behöver ditt brådskande svar om du är intresserad.

 
At 22 januari, 2018 00:27, Blogger HERMAN ANNE said...

Hej alla

Hur jag fick mitt önskade lånebelopp från ett pålitligt lånföretag (REMY.CREDIT111@GMAIL.COM)

jag heter anne en ensamstående mor till 2 barn är från TYSKLAND är
här för att berätta för alla hur mr REMY FINK hjälper mig med ett lån på
20000 EURO för att betala min skuld och starta ett nytt företag Gud
välsigne REMY FINK låneföretaget får jag mitt lån inom de följande
12HOuRS utan dröjsmål emaill honom nu om du behöver några typer av lån (REMY.CREDIT111@GMAIL.COM)

Gud välsigne REMY FINK

 

Skicka en kommentar

<< Home