torsdag, februari 17, 2005

Kyoto och bensinskatten

Igår trädde Kyotoavtalet i kraft. Där finns stadganden om att EU skall minska utsläppen av växthusgaser med 8 procent fram till 2012. För att uppnå detta bedrivs nu handel med utsläppsrätter. Syftet är att åtgärderna mot utsläppen skall bli så kostnadseffektiva som möjligt.

-Man skall inte anstränga sig att med stora kostnader göra små minskningar där det är svårt och dyrt. Istället skall man först göra minskningarna där det blir stora effekter per satsad krona.

Genom att övergå till effektivare teknik i ett förbränningsverk som kostar mindre än vad man kan få när man säljer en del av sina tilldelade utsläppsrättigheter kan anläggningen öka vinsten. Och den som har stora kostnader för att minska utsläppen kan fortsätta utan att få ekonomiska svårigheter genom att till en billigare kostnad köpa utsläppsrättigheter.

För att minska utsläppen har Sverige redan tidigare infört en koldioxidskatt. Den utgår med 2:11 kr per liter bensin. Varje liter bensin alstrar runt 2 kg koldioxid. En normalbilist betalar därför 3 165 kr i CO2-skatt för 1 500 liter bensin. Dessa tre ton koldioxidutsläpp kostar alltså 1 055 kr per ton i skatt (plus moms).

Vad är då priset på rätten att släppa ut 1 ton koldioxid? Jo, 70 kronor! Det betyder att 93 procent av koldioxidskatten utgör överbeskattning jämfört med om bensinen skulle inlemmas i systemet med utsläppsrättigheter.

Det förefaller alltså som om den så kallade koldioxidskatten på bensin snarare är en straffskatt riktad mot bilismen än en välavvägd, kostnadseffektiv miljöåtgärd för att minska växthuseffekten.