fredag, februari 03, 2012

Jämlikhetsideologin kräver offer: nedlagd forskning om läkemedel i Södertälje

Jantelagen, nedpressande lönepolitik, progressiva skatter och en marginalskatt på 87 procent har bidragit till att det inte uppstått tillräckligt mycket spjutspetsteknologi i Sverige. Läkemedelsforskningen blir ett första offer.

Astra Zeneca lägger ner 1 200 forskartjänster i Södertälje och flyttar den neurologiska forskningen till Boston (DN, SvD). Nu är Sverige som avancerad forskningsnation hotad. En rad förklaringar har förts fram i debatten. Många är inne på att näringspolitiken brister. Men den omedelbara förklaringen till nedläggningen, som refereras i en ledare i DN, är det ingen som analyserar närmare. DN skriver:
"Bolagets tidigare informationschef Staffan Ternby säger till Länstidningen att det senaste läkemedel som togs fram i Södertälje och lanserades på marknaden var det antidepressiva läkemedlet Zelmid, och det var år 1981. Tio år senare kom Roxyan mot schizofreni, men det nådde inte ens marknaden."


Det verkar alltså vara otillräckliga prestationer som ligger bakom beslutet. Svenska forskare bedöms inte vara lika kompetenta som amerikanska. Och vad beror detta på? Ytterst kan orsaken sökas i den politik för "ökad jämlikhet" som socialdemokratiska regeringar har drivit efter 68-vänsterns inträde på den politiska arenan. De borgerliga regeringarna har inte gjort mycket för att minska skadeverkningarna av utjämningspolitiken.

Det började med att den statliga lönepolitiken riktades mot de högavlönade och då främst lärarna. Det ledde inte bara till en generell minskning av löneskillnaderna utan också till att rekryteringen av lärare påverkades negativt med mycket långsiktiga konsekvenser för möjligheterna att utbilda spetskompetens i Sverige. Ett andra steg var 1971 års skattereform som höjde progressiviteten och marginalskatterna drastiskt. Det hindrade inte en borgerlig regering från att ytterligare höja marginalskatten till 87 procent år 1979.

Ett Sverige som under 70- och 80-talen dominerades av Jante-lagen var naturligtvis inte någon bra grogrund för utvecklandet av elitforskare som skulle ha kunnat forska fram de läkemedel, som Staffan Ternby efterlyser. Nu kräver detta förakt för stjärnprestationer sin tribut i form av förlorade arbetstillfällen i Sveriges mest arbetslösa stad Södertälje.

Det är litet sorglustigt att ta del av de socialdemokratiska kommentarerna. Man ger sken av att det är satsningarna på okvalificerade jobb inom restaurangbranschen (reducerad moms) som medfört att det satsats för litet på högteknologiutbildning. Det är ju knappast diskplockare som ska bli alzheimerforskare. För något år sedan hade vi en diskussion om elitskolor i Sverige. Detta var inte något som fann nåd i vänsterkretsarna. Nu är det alldeles för sent att undvika fler skadeverkningar även om det skulle inrättas en rad elitskolor från 2016. Det tar lång tid att vända effekterna av politiken för "ökad jämlikhet" till det bättre för Sverige som högteknologisk spetsnation.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

11 Comments:

At 03 februari, 2012 15:47, Blogger Jag vet said...

Intressant,och mycket troligt att detta är en stor del av orsaken!

 
At 03 februari, 2012 18:56, Blogger Nils Lindholm said...

Att ingen 'elit'-forskare vill jobba i Sverige är för att lönerna är för låga.
Även om man tar bort all skatt för 'elit'-forskarna som kommer hit, får dom inte lika mycket kvar i börsen som i hemlandet.
Alltså är lönen för låg, om 0-skatt inte ens kompenserar.
Dom som vet sitt värde dras dit där pengarna finns.
Dom stannar inte kvar i ett låglöneland inte.
Alltså så kan det inte bedrivas 'elit'-forskning i Sverige, det blir bara "diskplockare som ska bli alzheimerforskare" kvar.

 
At 03 februari, 2012 19:41, Anonymous Lars said...

Detta är inget nytt. Själv packade jag min internationellt gångbara doktorsexamen och lämnade Sverige för mer än 30 år sedan. Jag ångrar enbart att jag inte gjorde det tidigare!

 
At 04 februari, 2012 10:47, Blogger Errbe said...

Mina två doktorerade söner bor fortfarande i Sverige. I deras högar av julkort från studiekamrater är poststämplarna från San Fransisco, Seattle, Houston, Melbourne, Cambridge och Zürich.

De har släkt och ingift släkt i alla hörn av USA, samt UK, Holland, Frankrike och Estland.

Näsa generation blir ändå mer internationell. . .

 
At 04 februari, 2012 10:59, Anonymous Anonym said...

Du har tyvärr rätt Danne. Socialdemokratin var fram till mitten av 1960 talet en pragmatisk kraft som åstadkom mycket gott i Sverige men med början i 1968 rörelsen så blev man istället en ytterst destruktiv kraft och vi lyckades under ca 10 år totalt rasera allt det som byggts upp under 1900 talet fram till dess.

Tack vare samhällets och ekonomins inneboende momentum så har det tagit lång tid innan förfallet har kommit upp till ytan men det har blivit allt tydligare och tydligare efter det att vi passerade millenieskiftet.

Sittande borgerliga regering har genomfört en del reformer men de är alldeles för få och alldeles för fega och det speglar tydligt hur djupt socialdemokratin har lyckats förgifta samhällskroppen.

Med samma logik som ovan kommer det att lång tid att ändra nuvarande sluttande plan och frågan är om vi någonsin kommer upp på banan igen. Jag börjar faktiskt tvivla.

Erik Persson

 
At 04 februari, 2012 19:43, Anonymous Anonym said...

Utan att vara helt insatt så har jag fått intrycket att nuvarande medicinforskning har kommit till vägs ände. Jag har själv väntat i 25 år på ny bättre allergimedicin och hela tiden trott att det bara skulle ta ca 2 år så ... Men efter en del misslyckade försök från olika medicintillverkare, verkar det nu dröja längre innan en effektiv allergimedicin kommer till apoteken. Det verkar som att man måste in på proteiner och DNA för att komma vidare och då krävs helt annan kompetens.
Jag har också haft en fond i medicin men den har gått väldigt dåligt.

Inge

 
At 05 februari, 2012 10:18, Anonymous Johnny said...

Visst ligger det mycket i vad du säger att jämlikhetsreligionen och flumskolan är bidragande orsaker.

Men när jag läste att informationschfen sagt att dessa 1200 forskare inte levererat ett enda läkemedel sedan 1981, dvs de har förskat i 30 år utan resultat, så framstår det ju som att de här forskarna skulle sparkats redan för 20 år sedan. De är uppenbarligen inte tillräckligt duktiga för att leverera resultat. Varför skulle annars Astra flytta forskningen till Boston och Cambridge om forskarna var bättre i Södertälje?

Regeringen borde genomföra en utfrågning av Astras VD och forskningschef i riksdagen så att de får berätta för riksdagsmän och folket varför de svenska forskarna inte är konkurrenskraftiga och vad som måste göras för att ändra saken så att kunskapen når ut i samhället i denna viktiga fråga.

 
At 05 februari, 2012 17:50, Anonymous Lars said...

Inge, det ligger något i vad du säger om "vägs ände". Det är inte bara i Sverige som läkemedelsforskningen sett få framgångar under de sista årtiondena. Forskningscentra har lagts ned även i andra länder. Den lättplockade frukten är plockad för länge sedan. Jag gjorde hela min karriär i den internationella farma/biotech industrin men inget av vad jag sysslade med blev en produkt. Det är ett öde jag delar med många. Men med svenska mått mätt blev jag rikligt belönad ändå, även efter skatt.

 
At 05 februari, 2012 20:58, Anonymous Anonym said...

Om man ska välja ett exempel på en enligt vissa sedan urminnes tider ständigt pågående nedmontering av Sveriges intellektuella forskningskapital via eventuella nivellerings/jantelags-processer så är nedläggningen i Södertälje ett ovanligt dåligt exempel eftersom det finns en kontroll i form av AstraZenecas forskningsanläggningar i England och USA. Dessa har varit lika improduktiva som Södertälje när det gäller att plocka fram nya substanser.

Dessutom är läkemedelsforskningen kanske den bransch utanför finansvärlden som har högst volatilitet. Det är helt enkelt mycket av en slump om man lyckas plocka fram en produkt som Losec genom oerhört komplexa beslutsprocesser och regulatoriska krav. Hela branschen globalt har numera svårigheter ochTalebs diskussioner i "Fooled by randomness" gäller i högsta grad, speciellt som de lätta "targets" i stort sett redan har betats av sedan årtionden. Faktiskt har inget riktigt stort medicinskt genombrott gjorts sedan statinerna (kolestorolsänkare) började utvecklas på 70-talet.

Lite krasst kan man säga att Losec lyfte upp Astra till en nivå där man egentligen inte hörde hemma. Fusionen med ett engelskt Zeneca på dekis inledde nedgången där spänningar mellan olika företagskulturer nog ej gynnade forskningen eftersom företaget efterhand blev alltmer toppstyrt. Siste svensken, Anders Ekblom som hade sina rötter i Södertäljedelen, petades ur högsta ledningen för drygt 18 månade sedan. För några veckor sedan fick han en reträttpost och därefter kom nedläggningsbeskedet av Södertäljes R&D som var kärnan i gamla Astra innan fusionen.

/StefanP

 
At 07 februari, 2012 09:44, Anonymous Anonym said...

"Faktiskt har inget riktigt stort medicinskt genombrott gjorts sedan statinerna (kolestorolsänkare) började utvecklas på 70-talet. "

...och statinerna är ett rätt kul kapitel i medicinsk forskning, om man gillar tragikomik. Deras NNT är... skoj. Eller hemskt, om man så vill.

Det krävdes dessutom misstänkt mycket forskning (årtioenden av trials) innan man kunde visa på minskad totaldödlighet i ens små undergrupper. Här talar vi om världens mest intäktsbringande läkemedel.

Kort slutsats: Jag köper inga läkemedelsaktier.

PS.
Notera att det gjorts en hel del bra saker inom mer marginella områden, men de ger inga stora vinster.

Häri ligger också en del av det perversa i läkemedelsindustrins incitament: Att bota folk ger relativt låg avkastning. Det lär ha snedvridit forskningsprioriteringarna rätt rejält. De stora pengarna finns i "livssttilsmediciner" som kan permanentbehandla (helst överbehandla)breda befolkningsgrupper.

PPS.

Att lönerna är låga i Sverige internationellt sett beror delvis på höga skatter. Dels eftersom incitamenten för högre lön minskar (och incitamenten för mycket semester, etc. ökar), dels eftersom en stor del av löneutrymmet upptas av 31,42 procent arbetsgivaravgift.

 
At 08 februari, 2012 23:48, Blogger Danne Nordling said...

Stefan P, även om de brittiska och amerikanska forskningsanläggningarna också varit dåligt produktiva måste koncernledningen på Astra bedömt att det skulle bli bättre resultat i Boston än i Södertälje.

Hörde på Agenda idag att Sverige var sämst i världen på att driva kärnkraft enligt professor Björn Carlsson, strålsäkerhetsexpert i Linköping. Det indikerar något om kvaliteten på den högutbildade arbetskraften.
/DNg

 

Skicka en kommentar

<< Home