måndag, januari 21, 2013

Klimatdebatten blev snedvriden enligt fyra forskare

Världsbankens rapport som hävdade att temperaturen ska stiga med fyra grader har misstolkats. Svenska klimatforskare påpekar att rapporten enbart handlade om konsekvenserna. Scenariot är osannolikt - i synnerhet mot bakgrund av de senaste 15 årens långsamma uppvärmning.

Det är de fyra ledamöterna i Vetenskapsakademien Lennart Bengtsson, Deliang Chen, Marie-José Gaillard och Henning Rohde som på DN Debatt 21/1 skriver under rubriken "Misstolkad klimatrapport hotar forskares trovärdighet". De kritiserar hur media i Sverige tolkat Världsbankens rapport om fyra graders temperaturökning på 50 år.

Någon ny utvärdering som visar större temperaturkänslighet är det inte fråga om. Rapporten "behandlar i första hand konsekvenserna av en tänkt global temperaturökning på 4°C". Denna utveckling är "mycket osannolik" enligt IPCC och den långsamma globala temperaturökningen de senaste 15 åren "har förstärkt denna uppfattning". I diagrammet här nedan kan temperaturutvecklingen enligt satellitmätningar studeras:


Det är första gången som jag sett att svenska massmedia nämnt att uppvärmningen inte går allt snabbare utan långsammare. Av diagrammet att döma har det rentav skett en utplaning. Det stämmer inte alls med klimatalarmisternas hetsande - t ex inför klimatmötet i Doha i slutet av 2012.

Författarna skriver också att växthusgasernas effekt ökat med 75 procent sedan 1800-talet. Det tolkar jag som att halten koldioxidekvivalenter ökat från 280 ppm till 490 ppm. Samtidigt har jordens medeltemperatur ökat med 0,8°C påpekar man och skriver: "En sådan temperaturökning är betydligt mindre än vad de modellberäkningar ger som bara tar hänsyn till ökningen av växthusgaserna." Det är en hänvisning till IPCC:s modeller som säger att en fördubbling av halten koldioxidekvivalenter ska ge ca 3,6 graders ökning, vilket blir drygt 2,9 grader när 75 procent uppnåtts (logaritmisk effekt).

Min beräkning bygger på att en initial GHG-effekt på 1,2 grader av en fördubbling ökar med en faktor 3 på grund av återkopplingseffekter från vattenånga och molnbildning, vilket är vad IPCC ofta menar. I den kritiska debatten hävdar man numera att det finns fog för att den totala klimatkänsligheten bara är 0,6 grader temperaturökning vid en fördubbling (Spencer o Braswell [2010] pdf).

De fyra författarna påpekar också att "Det råder stor osäkerhet om hur känsligt klimatsystemet är för mänsklig påverkan och därmed om hur hög koldioxidhalten måste bli för att ge en uppvärmning på 4°C." Man nämner kylning från aerosolpartikar men inte uppvärmning från sotpartiklar. I DN igår fanns en notis om en studie som funnit stora effekter från dieselmotorer och vedeldning mm. Jag skrev om denna 25-procentiga uppvärmningsandel i jan-09 (bruna moln).

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

3 Comments:

At 21 januari, 2013 23:40, Anonymous Anonym said...

Nu får du väl kamma dig. Den samlade journalistkåren är ju eniga om att CO2 driver värme.

Att det ruttnar mer på sommaren ärn på vintern - IE värme driver CO2 har sällan slagit någon...

Nä nu sket du i det blå skåoet - marsch tillbaka i ledet.

Att Al Gore köpte en strandvilla i BayArea SF för pangar han tjänat på utsläpsrätter är bara ett bevis på att han vill skydda de stackare som sitter med osäljbara strandtomter.

Osäljbara för att havet ju komer att stiga.

Han är fin han Al...

Shave the Wales // Irene Panik

 
At 22 januari, 2013 08:55, Anonymous Anonym said...

Inte ens havet rör sig som skräckbilderna visar.
Ökningstakten är inte ens så stor som mätningarna visar!
Mätningarna har kalibrerats och fått ner takten till hälften , en trend som rått sen 1800 talet, på 1,5 mm per år. Eller 15 cm för den som ser 100 år framåt.

 
At 23 januari, 2013 13:18, Blogger Per-Olof said...

Klimathotet handlar om att försöka skapa en världsregering genom att besluten tas på hög nivå inom EU och FN. Därefter ska valen till riksdag och kommunfullmäktige bli i stort sett meningslösa.

Vi ser idag att beslut inom miljö och energiområdet fattas på hög nivå av en liten icke-vald elit. Därefter förs besluten ned till befolkningen genom kraftig propaganda.

Det har ingen betydelse att besluten leder till att situationen blir sämre på miljö och energiområdet. Vad som är vetenskapligt sant har inte längre någon betydelse eftersom det handlar om makten och att kontrollera varje individ.

 

Skicka en kommentar

<< Home