torsdag, januari 17, 2013

Socialstatens propagandamaskineri torpederat vad gäller barnfattigdomen

En omfördelande socialpolitik måste ständigt underbyggas med konkreta beskrivningar av de "ökande klyftorna". Men nu har tre barnfattigdomsorganisationer gått för långt enligt Uppdrag granskning i TV.

I går kväll sändes säsongens första "Uppdrag granskning" i TV1. Janne Josefsson gjorde ett kritiskt reportage om hur barnrättsorganisationerna överdriver barnfattigdomen i Sverige (partiell sammanf). Det rör sig om uppemot en kvarts miljon barn som definieras som fattiga och som av organisationerna antyds inte ha mat för dagen och som måste gå med tunna sommarskor mitt i vintern av ekonomiska skäl.

Rädda Barnen är mest känd för sin propaganda mot barnfattigdomen (bloggartikel mars-11). Genombrottet skedde genom att den nye S-ledaren Håkan Juholt ville "utrota barnfattigdomen" i sitt första stora tal. I UG nämndes att han tog upp barnfattigdomen i Almedalen 2011. Till Almedalen hade Rädda Barnen lanserat en kampanj kallad "Black". UG-redaktionen skriver:
"Men när Uppdrag gransknings Janne Josefsson gav sig ut på en resa i Sverige för att granska barnfattigdomen visade det sig vara svårt att hitta alla dessa hungriga barn. Det finns inte många som känner igen sig i bilden Rädda barnen ger i Black-kampanjen."
UG har också granskat överdrifterna hos organisationerna Bris och Majblomman. Dessutom granskades författaren Susanna Alakoskis påståenden (förf t Svinalängorna). Bilden blev ganska entydig. Från en definition som har de två kriterierna socialbidrag eller ungefär lika låg inkomst utan rätt till försörjningsstöd ger man försåtligt intrycket att denna grupps barn består av individer som får gå hungriga och illa klädda på vintern. Flera hundratusen barn skulle verkligen fara illa. Men det tycks inte stämma enligt reportagen från fattiga områden.

Det går naturligtvis alltid att hitta några barn som verkligen lider. Men beror det på att socialbidragsnormen (försörjningsstödet) är otillräcklig? Janne Josefsson pekade på att det istället kunde bero på missbruksproblem, mentala störningar eller en oförmåga att sköta pengar hos föräldrarna.

En animerad diskussion uppstod med Alakoski där Josefsson i kritiska ordalag nämnde mamman som inte hade råd att bekosta sonens skolutflyktsavgift på 200 kronor men som själv rökte för 50 kronor om dagen (det blir åtminstone 8 500 kr under en termin). Alakoski menade att ett socialfall kunde vara så nedslaget att det både behövdes cigaretter och vin för att kunna leva mera normalt.

Här borde diskussionen ha fortsatts med vad som ska betraktas som skälig levnadsnivå. De som varken röker eller dricker vin skulle rimligtvis få mycket pengar över till annat. Eller menade Alakoski att socialtjänstemännen skulle behovspröva rökning och vindrickande? Och hur kan det komma sig att invandrarfamiljer,som någon påstod i reportaget, hade råd att skicka pengar från socialbidraget till släktingar i hemlandet?

Man kan naturligtvis godtyckligt definiera socialbidragsnivån eller motsvarande som ett kriterium för fattigdom (några olika definitioner enl SVT). En tvåbarnsfamilj ska då leva på under 17 500 kr/mån netto enligt SCB. Men det är ändå en nivå som ger mat, kläder och andra nödvändiga utgifter inklusive leksaker och hemförsäkring på en "skälig" nivå. Dessutom behovsprövas ytterligare utgifter för t ex möbler eller barnvagnar. Tjänstemän som jag talat med uppger att det förekommer att man t ex säljer den nyinköpta barnvagnen och istället köper en billig begagnad. Den som är intresserad kan läsa om riksnormen (utöver hyran) hos Socialstyrelsen.

Någon verklig barnfattigdom borde inte förekomma i Sverige. Välfärdsstatens skyddsnät är så finmaskigt att de fall som går att leta upp beror på abnorma förhållanden (som Josefsson listade i debatten med Alakoski). Därför var det inte konstigt att UG kunde torpedera propagandisternas överdrivna påståenden. Men som redaktionen framhöll i den efterföljande chatten: Journalister som vill granska dem som anses "goda" riskerar att själva mista sin "godhet". Det är vad som försöks med Josefsson som nu angrips av socialstatens partigängare med f kommunisten Lars Ohly i spetsen - se referat i AB om angreppen på internet.

Naturligtvis har ett angrepp på socialstatens goda tillskyndare från ett så oväntat håll som Uppdrag granskning och Janne Josefsson skadat själva grundidén i allmänhetens ögon. Det blir i fortsättningen svårare att utnyttja "barnfattigdomen" för att diskreditera den borgerliga regeringens politik och kräva höjda skatter och ökade bidrag (blart jun-11). Det blir intressant att se vad Socialdemokraternas utredningsgrupp om barnfattigdomen ska komma fram till. Propagandamaskineriet har lidit en svår förlust.

[Uppdatering torsdag kväll: I SVT:s Debatt Försvarade sig Josefsson mot Suhonen. Men debattledaren Kerstin Hedberg fick inte fram det debatten borde ha handlat om: Varför kan en del fattiga barn inte äta sig mätta eller tvingas gå med Foppatofflor på vintern? Det måste ju bero på två saker:
1) Socialbidragsnormen är för låg
2) Föräldrarna slösar bort socialbidraget på annat än barnens välbefinnande
Ingen kritiserade socialbidragsnormen. Det var inte heller mycket debatt om föräldrarnas beteende, trots att Janne Josefsson nämnde Alakoskis ilska över att man ifrågasätter att de röker. Någon sa "Barnen vågar inte begära något". Men vad man skulle göra med sådana föräldrar antydde ingen.
Så vad vill kritikerna? Jag tror att de enbart vill uttrycka sitt raseri över att UG försämrat vänsterns möjligheter att använda barnfattigdomen som murbräcka i angreppen på den borgerliga regeringen.]

Forts: Om skälig levnadsnivå, 18/1-13. Två forskare utvärderar barnfattigdomen och bekräftar bilden i UG (vänstern hade fel), 28/10-13

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter: ,

8 Comments:

At 17 januari, 2013 07:53, Anonymous Anonym said...

I USA får de fattiga food stamps.
Detta eftersom missbrukare inte skall frestas missbruka stödet.
Är vi mogna för detta oxå-Susanne Alakovskis öde och bristande lärdom tala för det!
Vi kan inte utrota ekonomiska klyftor om vi inte kan utrota ekonomisk inkompetens!

 
At 17 januari, 2013 13:30, Anonymous Per Fredö said...

Nu ska Janne Josefssons granskning av om vi har en barnfattigdom i vårt land så som den har beskrivits diskuteras i kvällens Debatt.

Vi får hoppas att huvudkombattanterna finns med.
Dit hör naturligtvis Janne samt generalsekreteraren för Rädda barnen.

Hon fick komma till tals i Morgon Sverige och förklarade där indignerat att vi visst har en utpräglad barnfattigdom.

Rädda barnen avser därför inte alls ändra på beskrivningar av den samt sina kampanjer.

Det verkar gälla dessa organisationers överlevnad.

Även politikerna oavsett partitillhörighet var överens om barn går hungria.

Så Juholt är inte ensam.

Det liknar också talet om massarbetslöshet utan nån bakgrund, jämförelser och förslag till lösningar.

Det var skrattretande med löftet att garantera unga arbetslösa jobb inom sex månader.

 
At 17 januari, 2013 16:05, Blogger Danne Nordling said...

Food stamps: även i Sverige förekommer i mindre utsträckning matkuponger. Men det är ingen säker lösning eftersom de går att sälja (till kraftigt underpris).

Ekonomisk inkompetens är troligtvis en oerhört viktigt orsak till fattigdom - i synnerhet när samhället i stort blir rikare. Sett i ett globalt perspektiv finns det kvar fattiga trots att länderna blivit ofantligt rikare. Den ökande produktionen har istället satsats på en större folkmängd.

Hur kan överheten utrota ekonomisk inkompetens? Det är den verkligt intrikata frågan.

Granskning av UG:s granskning: Även i Nordegren i P1 kom några av partigängarna till tals. De ifrågasatte att det inte skulle förekomma "fattigdom". Men det kvarstod som oklart om de verkligen kunde belägga att det finns massor av barn som går hungriga och frysande på grund av ekonomiska skäl.

Epstein hade en poäng med att de som inte vill sälja sin bostadsrätt (på 4 mån) och därför inte får försörjningsstöd kan bli verkligt fattiga. Men hur många är de? Och hoppas de inte på att få bättre ekonomi inom några månader? De som är illa ute ändå kan i regel få nödboende av socialförvaltningen. Man borde undersöka hur många av de bidragssökande hos Majblomman och kyrkorna som äger bostadsrätt eller bil.

Av denna radiodebatt fick man intrycket att socialbidragsnormen var för lågt satt. Det antyddes att den hade reducerats sedan krisen på 90-talet. Kan det stämma? Så vitt jag förstår är den KPI-reglerad.
/DNg

 
At 17 januari, 2013 17:13, Anonymous Anonym said...

Socialbidragsnormen följer KPI men definitionen för fattigdom följer disponibel inkomst.
Så jobbskatteavdragen och bra löneförhandlare ökar klyftorna och fattigdomen.

Sen är kanske invandrare mest utsatta och kanske minst kopplade till Sveriges relativa välstånd.
De kanske känner sig relativt rika!

 
At 17 januari, 2013 18:53, Blogger Danne Nordling said...

Anonym 17:13, hmm... Jag vet inte vilken definition du tänker på. Visst finns en relativ definition men den har ofta avvisats som absurd: SVT:s exemplifiering med ett utblottat samhälle där alla lever i svält och misär är inte fattigt. Men om det börjar gå bättre genom att några tar sig upp ur fattigdomen så blir samhället fattigare "by definition"!

Rädda Barnens fattigdom bygger till stor del just på socialbidragsnormen som är prissäkrad men inte standardsäkrad.

Jämfört med existensminimum i riktigt fattiga länder kan man förstå att svenskt försörjningsstöd framstår som så frikostigt att man kan skicka pengar utomlands. Hur kunde Josefsson ha fräckheten att vidareförmedla en sådan uppgift? Hör han inte till etablissemanget?
/DNg

 
At 18 januari, 2013 10:02, Anonymous Anonym said...

"Hur kan överheten utrota ekonomisk inkompetens? Det är den verkligt intrikata frågan."

Den gamla socialdemokratin hade ett bra grepp om vikten av att arbetarklassen bildades och fick starka normer så att de skulle kunna hävda sig mot över- och borgarklassen.

Därav de stora satsningarna på folkbildning, kampen mot alkoholism och missbruk och alla de andra "socialkonservativa" förmaningar som det borgerligt / libertarianska idékomplexet i dag så ofta gör sig lustiga över.

När nu vänstern nu mestadels kontrolleras av antingen den ekonomutbildade småborgerligheten eller den humanioriautbildade borgerliga vänstern ("68-orna") har det ändrats.

Antingen ser man bara "incitament"(ekonomerna) eller så är arbetarklassens (numera ofta icke-arbetande) sociala dysfunktion ett välkommet vapen att skylla på borgerliga rivaler ("det är girighetens fel").

Eftersom arbetarrörelsen inte längre styrs av arbetare är helt enkelt "utrotande av inkompetens" inte längre prioriterat.

 
At 18 januari, 2013 14:57, Blogger Danne Nordling said...

Anonym 10:02, jag tror att du pekar på någonting mycket viktigt: aktningen för arbetet. Arbetarrörelsen håller på att överge respekten för den ärlige arbetaren.

Det tycks ha blivit fult att vara arbetare. Man ska vidareutbilda sig och bli borgare tycks vara den paradoxala slutsatsen.

När arbetarrörelsens styrande skikt övertagits av kvasiborgare är intern skolning för ens eget bästa ointressant. Det är frikostigare bidrag som blivit det viktiga. Och då är missvisande beskrivningar av fattigdom ett kraftfullt vapen.
/DNg

 
At 18 januari, 2013 18:23, Anonymous Attila said...

Juholt lånade "De fattiga barnen" från brittiska labour. Där hade argumenten funkat bra, kanske är förhållandena lite värre där, jag vet egentligen inte. Men att köra samma knep i Sverige gick inget vidare. Visst kanske det finns barn med dåliga förutsättningar även i Sverige. Synd att det hela mest handlar om politiskt trixande.

 

Skicka en kommentar

<< Home