måndag, februari 04, 2013

Solidaritet och rättvisa är so(c)ialism

Den verbala användningen av slagord som associerar till socialstaten må vara effektiva för att inte bli ansedd vara nyliberal. Men Annie Lööf riskerar att göra sitt parti otydligt eller rentav vänsterinriktat som Centerpartiet var på 90-talet då man samarbetade med S.

Centerns programgrupp kan sägas ha bidragit till att ställa till stor kortsiktig skada för partiet. Flera opinionsundersökningar visar att om det vore val idag skulle partiet åka ut Riksdagen. Men även om ordföranden i idéprogramgruppen Per Ankersjö menade att man avsiktligt formulerade sig spetsigt (bart 12/1) så borde inte inte programförslaget (pdf) framstå som omedelbart upprörande för en sansad bedömare. Det måste vara vänsteroppositionen, som har ryckt ut ett antal punkter som formulerats synnerligen provokativt, som är den verkliga orsaken till Centerns tillbakagång.

I spetsen för centerpartivänstern står IT-ministern Anna-Karin Hatt (f 1972) som ganska snart sågade hela idéprogrammet (DN 9/1) trots att det fanns en överenskommelse att ligga lågt. Detta har medfört att centerledaren Annie Lööf har tagit avstånd från idéprogrammet i mer eller mindre kategoriska ordalag. Hon har under de nyligen avslutade kommundagarna sagt att hon är för "solidaritet och rättvisa" och att hon inte är nyliberal. Tidigare framhöll hon att hon är socialliberal (bart 11/1).

Kan en socialliberal vara för "frihet och äganderätt" om hon även pratar om "solidaritet och rättvisa"? Dessa senare slagord är traditionellt socialistiska. Solidaritet (med tvång) går ju ut på progressiva skatter där de välbärgade måste avstå från mycket större andelar av sina inkomster än andra. "Rättvisa" i detta sammanhang avser skattefinansierade bidrag och gratisförmåner för alla oavsett om man bidragit till finansieringen eller ej.

Även om Lööf tar avstånd från yviga inslag som månggifte, avskaffad skolplikt och avskaffandet av arvslotter för bröstarvingar samt börjar företräda en pragmatisk migrationspolitik kan Centerns program bli väldigt inkonsekvent. Om skatterna ska bli plattare och grundtrygghet införas blir det socialliberala inslaget uttunnat. I programmet har kravet på grundtrygghet i välfärdspolitiken inte uppmärksammats av vänstern. Så här skriver man i programförslaget:
"Mat, kläder, tak över huvudet och vård i händelse av sjukdom är exempel på nödvändigheter som alla ska ha rätt till. Därför finns det skäl att på politisk väg garantera ett skyddsnät och en grundtrygghet för alla människor."
I klartext är detta fråga om socialbidrag, nödvändig sjukvård, grundförsäkring mot arbetslöshet samt garantipension. Enligt Irene Wennemo, som uttalade sig i Ekots lördagsintervju 2/2,  är socialförsäkringsutredningen inne på grundtrygghet i a-kassan. Skulle grundtrygghet också införas inom sjukförsäkringen borde skatterna kunna sänkas avsevärt. Men min bedömning är att denna radikala skrivning om grundtrygghet inte kan tas på allvar, trots att vänstern inte angripit detta inslag.

Visst kan man som PJ Anders Linder i SvD 2/2 lovorda debatten som väcker nyfikenhet om vad Centern tycker. Men Lööf kan inte andas ut eftersom hon kan åka ut (SvD 4/2). Ett liberalare Centerparti är kanske mindre sannolikt (DN 4/2). Kvar blir kanske ett halvsocialistiskt parti av samma sort som samarbetade med Socialdemokraterna på 1990-talet. Och vem är intresserad av ytterligare ett sådant - ett fjärde - socialstatligt parti?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , intressant.se


Etiketter: ,

4 Comments:

At 05 februari, 2013 12:15, Blogger sven said...

Problemet för nyliberalerna inom Centerpartiet är att folket på landsbygden och småorterna värnar om den stora bidragsstaten.
Nu skall det sägas att också medelklassnyliberaler i storstäderna utnyttjar i mycket stor utsträckning skatttefinansierade förmåner som har med barn att göra.

 
At 05 februari, 2013 14:13, Blogger sven said...

Alltså landsbygsbefolkningen vill ha mycket statliga pengar till kommunerna och amsjobb och vägunderhåll och liknande saker.

 
At 05 februari, 2013 16:37, Anonymous Anonym said...

Helst av allt vill landsbygdsbefolkningen slippa från oket av underinformerade stadsbor.

 
At 05 februari, 2013 20:11, Blogger Danne Nordling said...

Sven, borde inte förmånskrävarna i de äldre delarna av Centerpartiet ha förstått att ett angrepp på den nuvarande centerledningen skulle skada hela partiet med risk för att det åkte ur riksdagen? Deras missnöje blir ju rent kontraproduktivt.

Förmånskrävarna får nu också konkurrens från Miljöpartiet som nu skjuter in sig på att statens service och antalet statliga jobb minskar i avfolkningsbygderna. Lööf borde alltså försökt att förena de två falangerna, vilket fortfarande framstår som ytterst komplicerat. Krav på förmåner är ju inte direkt liberalt...

Fölster har däremot kommit med ett intressant uppslag som går ut på att skatteutjämningen är till nackdel för de förmånsmottagande kommunerna. Men det tror kanske inte landsbygdsregionernas folk på. Istället går de till Miljöpartiet om Lööf skulle försöka.
/DNg

 

Skicka en kommentar

<< Home