torsdag, december 05, 2013

Hur ska Reinfeldt vinna valet?

Om regeringen kan vinna tillbaka några procent av väljaropinionen kan en ny minoritetsregering bildas 2014. Men vilken fråga kan ge dessa extra procent?

SCB:s  stora väljarundersökning, som görs två gånger om året, visar idag att de rödgröna skulle få 49,8 procent av rösterna och Alliansen 39,7. Tillsammans med SD får Alliansen 49,0 procent. Därför skulle Stefan Löfven kunna bilda en majoritetsregering och SD:s vågmästarroll skulle gå förlorad. Kommentarerna har därför fokuserats på hur Löfven respektive Fredrik Reinfeldt skulle kunna locka SD:s sympatisörer.

Löfvens gamla strategi att angripa Centern så att partiet åker ut ur Riksdagen talas det inte mycket om. (C får 4,7%.) Istället fokuserar man på att Löfven måste försöka få tillbaka en del av de 15 procent av de manliga LO-medlemmarna som nu sympatiserar med SD. Löfven har i TV menat att arbetskraftsinvandringen ska begränsas. Tanken är att det inte ska tas in personer från utlandet för att besätta jobb som arbetslösa i Sverige kan få istället. Det gäller både inrikesfödda och tidigare invandrare. LO-medlemmarna kanske kan attraheras av ett sådant budskap, särskilt om det kombineras med det klassiska argumentet att invandringen pressar tillbaka löneökningarna.

Fredrik Reinfeldt

Reinfeldt har ett helt annat problem även om en del kommentatorer menar att han ska försöka få tillbaka SD-sympatisörer genom satsningar på rättspolitiken. Enligt SCB har visserligen 1,9 procentenheter av SD:s tillskott sedan valet kommit från M mot 0,4 pe från S. Men Reinfeldt kan inte vinna ens relativ majoritet genom att ta röster från SD. Han måste ta röster från S och MP. Moderaterna har tappat 1,9 pe och FP 1,0 pe till S.

SD har ett liknande problem. För att behålla vågmästarställningen är det meningslöst att ta fler röster från Alliansen. Dessa måste komma från de rödgröna. Kanske man kan se SD:s opposition mot höjningen av brytpunkten ("ingen skattesänkning för de rika") som ett led i detta spel. Sannolikt kommer vi snart att få se explicita utspel mot arbetskraftsinvandringen för att möta Löfvens offensiv mot LO-medlemmarna.

Men vad ska Moderaterna och Alliansen vinna på för frågor? Arbetslösheten är inget framgångsområde. Skolan har genom PISA blivit ett nytt sänke där S redan tidigare tagit initiativet. Sjukvården är ett defensivt område. Äldreomsorgen är inte heller något att skryta med. Frågan om vinster i välfärden har regeringen till stor del förlorat. Sjukpenningförsäkringen börjar åter segla upp som ett problemområde. Sänkta skatter med jobbskatteavdrag har inte gett någon utdelning. Ekonomin går inte lysande och någon internationell kris, som skulle ge samling, ser inte ut att komma före valet. Att få kring 47-48 procent, som Reinfeldt anser nödvändigt i SvD, verkar orealistiskt.

Så vad återstår för regeringen? Ska det bli arbetskraftsinvandringen? Kommer vi att få se en "triangulering" av Löfvens vilja att begränsa denna? Det skulle kanske attrahera LO-medlemmarna? Men det kanske redan är för sent? Och någon idiotisk vänstersväng à la Sahlin är knappast att vänta.

DN Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

19 Comments:

At 06 december, 2013 09:55, Blogger oppti said...

De kan ju överge den extrema politik vi är ensamma om i Europa.

 
At 06 december, 2013 10:43, Anonymous Per Fredö said...

Det går inte vinna ett val på en enda fråga som nu sverigedemokraterna och andra främlingsfientliga partier valt som sin politiska strategi.

Däremot ska alliansen mer betona nödvändigheten av att även andra EU-länder tar emot mer flyktingar från Syrien
Det pågår förvisso, men med solidariteten är det dåligt beställt.

Alliansen måste göra vår invandring till en politisk fråga såtillvida att integrationspolitiken förbättras.
Det skulle harmoniera med arbetslinjen dessutom.

Nu har också miljöpariet reagerat mot Löfvens åsikter om vår arbetskraftsinvandring.
Miljöpartier kommer aldrig sätta sig i en sådant regering är deras besked.
Så nu har vi en rejäl spricka också i det fallet.

Vi får leva med fortsatta minoritetsregeringar, det normala i själva verket.
Denna gång är dock alliansen samlad medan de motsatta inte kan sägas om de rör-gröna.

Och sverigedemokraterna blir sannolikt vågmästarparti.
Man skulle förlora väljare om man
störtar en regering Reinfeldt.

Det är politikens lagar!

 
At 06 december, 2013 11:24, Anonymous Anonym said...

Invandringspolitiken kommer troligtvis att bli ett ämne i valrörelsen men där har Reinfeldts enbart satsat på att klistra förklemande etiketter på alla som undrar om vi i längden klarar av att ha en invandringspolitik som väsentligt skiljer sig från den som tillämpas i vår omvärld.
Istället borde han komma med trovärdiga förlag hur politiken skall utformas för att vi i Sverige i längden skall kunna tillämpa den avvikande invandringspolitiken alternativt anpassa invandringspolitiken till vår omvärld. Inget har vi sett någon av och det är inte en framkomlig väg.

/Eskil

 
At 06 december, 2013 15:21, Anonymous Per Fredö said...

Fråga till Anonym

Vilka länder ser du som förebild och förknippar med vår omvärld?

Hur ser deras invandrings-och integrationspolitik ut?

Vilka grupper ska uteslutas från invandring och asyl?

Har du klart för dig att de länder som utvecklats bäst vad gäller ekonomi, välfärd och demokratisk utveckling även är invandrarländer!

Hur ser du på framväxten av främlingsfientliga partier i inte minst EU-länder och hur detta har samband med att dessa länder hamnat i kris mes ökad arbetslöshet som resultat.

Vi är definitivt inte i det läget, men ändå ska vi bli lika vår omvärld".

Du behöver naturligtvis inte svara ,men kanske reflektera något.

Sedan är det så att många mest då lågutbildade är kritiska och kan avgöra kommande val.

SD försöker vara nolltoleransens parti-varför då?
Jimmy Åkesson har invandrargrund, men ursäktar sig med att det var en tid sedan.

 
At 06 december, 2013 17:44, Anonymous Anonym said...

Per Fredö

Som vår omvärld ser jag tex. Norge, Danmark, Finland och Tyskland. Föresten var kan du läsa i min kommentar att jag påstår att dessa är min förebild? Om du läser vad jag skriver så är det att antingen måste våra politiker komma med trovärdiga förslag över hur vi skall klara en invandring som per kapita är högre än i vår omvärld eller så får man dra ner på den. Jag borde ha förtydligat med att säga i längden skall klara.
Problemen att allt inte fungerar bra syns främst i en del kommuner som exempelvis Södertälje och Borlänge. Det duger inte att som vår stasminister att klistra otrevliga etiketter på de som i Borlänge som inte är imponerade hur integrationen fungerar utan man måste komma med trovärdiga förslag hur det skall fungera bättre alternativt reducera problemen via minskat antalet att integrera. Om det enda man har att komma med är att sätta förnedrande epitet på de som oroar sig springer man SD’s ärende.

”Vilka grupper ska uteslutas från invandring och asyl?”
En motfråga. Tror du att det går att kombinera fri invandring med tanke på hur världen ser ut med den välfärdspolitik som vi idag har i Sverige?

”Har du klart för dig att de länder som utvecklats bäst vad gäller ekonomi, välfärd och demokratisk utveckling även är invandrarländer!”
Ofta brukar man ta Kanada som exempel på lyckade invandrarländer. Skulle någon offentligt föreslå att vi i Sverige skulle införa en meritokratisk invandringspolitik av kanadensiskt snitt skulle den personen bli hudflängd.

”Hur ser du på framväxten av främlingsfientliga partier i inte minst EU-länder och hur detta har samband med att dessa länder hamnat i kris mes ökad arbetslöshet som resultat.”
Frågan är om det är den ökade arbetslösheten som gynnar framväxten av främlingsfientliga partier eller om det är framväxten av främlingsfientliga partier som orsakar den ökade arbetslösheten? Har du ett klart svar på den frågan? Jag har det inte.

”Sedan är det så att många mest då lågutbildade är kritiska och kan avgöra kommande val.”
I senaste riksdagsvalet var Danderyd med många högutbildade den kommun där SD hade sitt svagaste stöd. Då kommer frågan hur stort ansvar har Danderyd tagit för att ta emot flyktingar jämfört med Borlänge med betydligt färre högutbildade?

Jag har aldrig sagt att jag gillar SD. Däremot borde etablerade politiker försöka analysera varför de kan bli Sveriges tredje största parti och fundera om man inte själva kan ha gjort några fel. Skulle vara betydligt mer konstruktivt än moralisk posering.

/Eskil

 
At 06 december, 2013 19:06, Anonymous Per Fredö said...

Tack för ditt svar Eskil, dessa frågor kräver förvisso en rad åsikter och beslut-även förändringar förvisso.

De länder som du ser som förerdömen har inte en negativ syn på invandring, men i likhet med vår är den reglerad.
Fremskrittspartiet och Danske Folkeparti är nu respektabla partier och tar avstånd från våra sd.

Att frågan ställdes beror på rader av skräckexempel.
Lätta att exemplifiera.

Det är främst i dessa som främlingsfientliga partier vuxit fram eller stärkt sin ställning som i Frankrike och Belgien.
Det är oroväckande anser jag.

Att kommuner har problem beror på att flyktingmottagandet ökat kraftigt och brist på bra förläggningar, vilket bidrar till att många kommuner inte tar sitt ansvar.
Men att Södertälje har extremt många ska inte i sig vara något hinder.
Kan vi egentligen säga nej till 50 000 från Syrien när det finns 2 miljoner i flyktingläger?´
Men samtidigt ska också andra EU-länder ta sitt ansvar, nåt alliansen eftersträvar.

Att bidra till en fredlig lösning krävs, men att bygga upp ett nytt Syrien blir inte lätt heller.

Den ökade arbetslösheten beror på finanskrisen i länder som vårt.

Däremot har nuvarande krisländer i årtionden byggt upp skuldberg, levt på krita,genomfört reformer de inte haft råd till för att vinna röster och dessvärre har ansvariga inom EU inte reagerat oaktat att de visste om det.

Därför måste de nu också ställa upp med lån men det kommer inte att räcka.

Därför också ökad främlingsfientlighet och en mer negativ inställning till demokratin i just dessa länder där alltså även mer respektabla ekonomer och politiker har sitt ansvar.


Göran Persson sa de ska inte komma hit och leva på vår välfärd. Nu vill LO, socialdemokraterna införa fackligt veto mot arbetskraftsinvandring.
Fel väg att gå. men samtidigt finns det en rad avarter som ska tas på allvar, motarbetas och förbjudas.
Dit hör att kriminella är hjälpredor, att papperslösa utan vidare får stanna, att de som jobbar här tillfälligt utnyttjas oseriöst och liknande.

Men arbetskraftsinvandring behövs också.
Likaså långsiktia spelregler.

Det vill inte sd ha och Löfven och LO vill återgå till det gamla systemet, som ledde till olaglig invandring och illegalt arbete också det.

Men nuvarande modell trots allt bättre än det gamla systemet..
Och sd vill nästan stoppa all invandring.

 
At 07 december, 2013 13:12, Blogger oppti said...

Per Fredö
Tror du vi kan bibehålla vår höga standard med en halverad arbetsinsats?
Tror du vi klarar detta med allt sämre skolresultat.
Kan vi förändra situationen i världen med en ökad slumpmässig migration, där vi tar hand om fullt kapabla människor och sätter dem i utanförskap och bidragsberoende.
Allt medan jobb som kunde göras av dem görs av invandrad arbetskraft?

 
At 07 december, 2013 15:02, Anonymous Per Fredö said...

Vi har inte en halverad arbetsinsats, sysselsättningen ligger enligt mätmetoder strax under 80 procent.
Det demografiska gapet gör dock att fler äldre måste jobba, vilket nu också sker via skattelättnader och pensionsåldern måste höjas.

Det finns invandrare som omedelbart får jobb och de med spetsutbildning, där vi saknar utbildade, stärker välfärden och den och bidrar till ökad tillväxt.
Min egen sonhustru är från Kina och har ett kvalificerat jobb på Volvo Lastvagnar, som annars vi saknar.
Exemplen kan mångfaldigas.

Vad gäller försämrade skolresultat är det alarmerande, förklaringarna många och dit hör att påtvinga unga utbildning som de inte önskar och saknar kunskaper gå igenom, mest då teoretisk.
De kommer senare ut på arbetsmarknaden och det gör förstås också många invandrare, vilka kanske inte behärskar vårt språk och saknar utbildning.

Det har förts en skattesänkarpolitik, vilket oaktat finanskris lett till 200 000 nya jobb och kraftig minskning av utanförskapet via nytt socialförsäkringssystem..

Det ökade bidragsberoendet finns där förvisso, men är inte direkt alarmerande.
Men jag antar att du menar att just invandrare hör dit.

The Economist har analyserat vilka länder som klarat av finanskrisen bäst, det är vårt land.

Vi är också lyckligt lottade såtillvida att vi är födda i ett av de länder, som enligt en internationell index placerar oss på fjärde plats.
Ändå gnälls det.

Vi hade inte klarat oss utan utvandringen till USA och den store invandringen efter AVK.

Svaret långt men våra sverigedemokrater är tyvärr bara ett enfrågparti.

 
At 07 december, 2013 22:30, Blogger Danne Nordling said...

Invandringsfrågan kan kanske bli uppmärksammad i valrörelsen. Men den allmänna frågan leder inte till att de rödgrönas stora chanser att vinna valet minskar. Däremot kan Alliansen tappa till SD.

Alliansen driver en del frågor kring invandringen dumdristigt. Det gäller tydligen Erik Ullenhags förklaringar till en del statistiska uppgifter, enligt Tino Sanandadji.

Sysselsätttningsgraden är markant lägre enligt en studie från SCB som Tino hänvisar till: http://www.tino.us/2013/12/skakande-ny-rapport-fran-scb-om-integration/ . Endast 57 procent arbeter mot 82 procent avde inrikesfödda (2011).

I sak har regeringen misslyckats (men det gjorde Persson också). Det farliga är att ljuga när man ska bortförklara svårigheterna. Om Tinos perspektiv får impact kan både SD och de rödgröna gynnas genom Ullenhags tillkortakommanden.

Regeringen borde istället ha erkänt att sysselsättningspolitiken kunnat bli ännu mer framgångsrik med mindre invandring. Därför är det oberättigade gnölandet om "arbetslinjens misslyckande" en kritik mot invandringspolitiken och underförstått rasistisk. Den chansen har regeringen försuttit.

Nu riskerar regeringen istället att få driva en kvasikritisk linje med hjälp av uppstramning av arbetskraftsinvandringen. Är det en blockvinnande fråga?

(Nu åker jag utomlands ett par veckor.)
/DNg

 
At 08 december, 2013 10:58, Blogger Nils Lindholm said...

Inte då.
Eftersom S-politiker är 'ett sämre folkslag' se ditt felaktiga påstående om att GP misslyckades med jobben, dom kom 2006 redan i Januari syntes detta.
Men då GP skulle avgå så hade S-politikerna fullt upp med att leta och positionera sig i rätt grupp, för framtida försörjning, detta är tydligen viktigare för en S-politiker än att kolla på verkligheten.
Se även 'nästa Statsministers' nuvarande repr. Damberg, med kollega -or, som tydligen har viktigare saker för sig än att vara på för S, viktig röstning.
Inte ens att klara av att vara på en röstning klarar detta 'folkslag' av, iaf. den 'finare' delen av den.
Så bara småpartierna klarar gränsen så kommer tyvärr SD att bli vågmästaren.

 
At 08 december, 2013 16:27, Anonymous Per Fredö said...

Nils L

Sysselsättning är till stor del konjunkturbetingad.

Mellan 1970-199o ökade den med
800 OOO, eftersom kvinnorna kom ut på arbetsmarknaden.
Mest till den offentliga sektorn.
Finansierat via devalveringar och höjda skatter.

Från 2000 TILL 2006 Ökade den med måttliga 100 OO0.
Bra konjunktur då och dåld" arbetslöshet via allt fler förtids-och långtidspensionerade.

Oaktat kriser har vi aldrig haft så hög sysselsättning som nu.

Det har skett via en tillväxtorienterad politik med betydande skattelättnader, vilka också gett kraftigt ökade inkomster som kunnat användas till välfärd.

Allt detta har vänstern varit emot.
De har velat ha mer bidrag, mer resurser till den offentliga sektorn via skattehöjningar,
Dessutom rejäla skillnader röd-grönt.

Det är om det som väljarna ska säga sitt.

 
At 09 december, 2013 15:52, Blogger Danne Nordling said...

Men sossarna kunde inte låta bli att kritisera regeringens sysselsättningspolitik med hjälp av den frikostiga flyktingpolitiken.
/DNg

 
At 10 december, 2013 15:46, Anonymous Per Fredö said...

Moderaterna har liksom sverigedemokraterna förlorat tidigare sympatisöre och väljare till sverigedemojraterna.
Svår skatta, men troligt från 30 till 28 procent.

Detta måste mötas med en invandringspolitik, som väljarna ser som mer realistisk än den nuvarande och främjar integration, sysselsättning, tillväxt etz.

Moderaterna och alliansen kan också visa på att nuvarande politik allt sedan 2006 varit framgångsrik.
Att den främjat sådant som mer jobb, mindre utanförskap, ökade skatteinkomster, mer till välfärden, stabila offentliga finanser oaktat kriserna.

Det finns nu utrymme för mer av detta, vilket bl a framgår av lagd budgedt.

Detta ska ställas mot den splittrade oppositionens alternativ, att förberedelse saknas liksom kompetent, regeringsduglia statsrådskandidater.
Förtroendet där lågt visar undersökningar.

Men slutligen.
Nuvarande mätningar visar enligt Novus at 17 procent inte bestämt sig och att nästan alla ör borgerliga.

 
At 10 december, 2013 15:48, Anonymous Per Fredö said...

Första mening ska förstås vara att även socialdemokraterna tappat.

 
At 10 december, 2013 16:00, Blogger oppti said...

Per Fredö då har cirkeln slutits.
Detta var precis det jag ville komma fram till-en mer realistisk och mindre extrem I politik.

 
At 23 december, 2013 16:51, Anonymous Per Fredö said...

Enligt senaste SCB-undersökningen så har moderaterna inte tappat stöd i ålderskiktet 30-55 år och är där rätt större än socialdemokraterna.
Det tyder på att de som jobbar och vet vad alliansens politik går ut på även ger den sitt stöd.

Sverigedemokraterna vinner bland de yngsta väljarna och de allra äldsta.
Det kan bero på konkurrens m jobben och rädsla hos de äldre för allt för stor invandring.
Även lite grann av att hålla på det som är på modet.

Socialdemoraterna blir allt mer ett parti för de äldre.
Kristdemokraterna är ett noll-parti bland de yngsta.

Att centern förlorar beror naturligvis på att strukturförändringar, bönder allt färre och landsbygden får minskad betydelse.

Annars så råder osäkerhet och många vill inte svara.

 
At 26 december, 2013 18:31, Blogger Danne Nordling said...

Idag redovisas i AB en undersökning som ger Löfven nästan lika stort förtroende som Reinfeldt. Det är mycket illavarslande för Reinfeldts möjligheter att ta tillbaka förlorade opinionsandelar. Av någon anledning går det bra för MP istället, vilket kan bli förklaringen till att de rödgröna får egen majoritet i valet.

Regeringsfrågan kan med dagens opinionssiffror bli oviktig för valrörelsen eftersom några underliga koalitioner för Löfven inte behövs. Så vilken fråga ska ge Reinfeldt vind i seglen?
/DNg

 
At 28 december, 2013 09:59, Anonymous Per Fredö said...

Opinionsundersökningar ska man ta med en nypa salt under en mandatperiod och även nu närmare valet.
Motsvarande låga tal hade alliansen något år innan valet 2010.
Och då fanns det ändå ett alternativ med ett någorlunda genomarbetat program de röd-gröna med Mona Sahlin som statsministerkandidat,

Även under valrörelsen var det stora förändringar i stödet för socialdemokraterna, som högst 35 procent-ett historiskt lågt stöd.

Vad som däremot är troligt är att sverigedemokraterna blir vågmästarparti.
I så fall kan Reinfeldt och alliansen på nytt bilda regering.
Haken är förstås att något av de mindre partierna inte kommer in i riksdagen.


 
At 28 december, 2013 23:06, Blogger Bruno said...

Jag kan tänka mig att ett större byggprojekt av bostäder skulle kunna lösa flera problem. Ett stort (regionindelat) projekt skulle få uppdraget att erbjuda ett stort antal arbetslösa ungdomar praktik/utbildning. Ett antal tusen (enkla) studentbostäder skulle kunna byggas. Behovet av bostäder för anländande asylsökande är stort. Dessutom hyresrätter som byggs utan onödig lyx. Projektet skulle ge branschen god stimulans. Byggbolagen kan driva projekten och tillsätta lärare och andra nödvändiga funktioner. Staten följer att projektplanerna följs och att ekonomin hålls stram.

 

Skicka en kommentar

<< Home