tisdag, januari 21, 2014

Calmfors vill trycka pengar (euro)

Genom att öka penningmängden kan ECB köpa upp krisländernas obligationer och omvandla dem till eviga räntefria lån. Krisen i euroländerna kan lösas genom att risken för inflation är liten. -Men varför har Calmfors inte lagt fram sitt alternativ tidigare?

Professor Lars Calmfors, som tidigare varit både EMU-utredare och ordförande i finanspolitiska rådet, skriver i en kolumn i DN idag 21/1-14 om hur eurokrisen borde kunna lösas. Rubriken är: "Svångremmen politiskt ohållbar". Bakgrunden är att det trots vissa ljuspunkter i Europa ändå krävs "ytterligare kraftiga finanspolitiska åtstramningar" i krisländerna med den strategi som valts. De måste vidmakthållas kanske under ett decennium med dålig tillväxt och hög arbetslöshet som följd.

Lars Calmfors
Krisländernas medborgare måste alltså göra stora uppoffringar och då ökar också de politiska riskerna, menar Calmfors. Han pekar på framväxten av extremistpartier och drar paralleller med 1920- och 1930-talen. Han bedömer det rentav som osannolikt att krisländerna skulle fullfölja de åtstramningar som skulle behövas för att vända statsskuldsutvecklingen. De institutioner som finns idag och som skulle kunna gripa in (t ex ESM och bankunionen) är inte utbyggda eller har för små resurser.Calmfors skissar istället ett alternativ som fokuserar på användandet av den europeiska centralbankens resurser. ECB skulle kunna öka penningmängden:
"Ett radikalt förslag är att ECB köper upp statsobligationer från krisländerna och sedan byter ut dem mot eviga räntefria lån. De skulle aldrig behöva betalas tillbaka men kan ändå formellt bokföras som tillgångar av ECB. På kort sikt kan sådana obligationsköp finansieras genom att ECB ”trycker pengar”. I nuvarande recession finns ingen risk för inflation."
På sikt måste stora ökningar av penningmängden förhindras, skriver Calmfors. (Normalt skulle detta ske genom att ECB säljer obligationerna, men de ger ingen ränta i det här fallet. /egen anm) ECB kan då ge ut egna obligationer med ränta för att minska penningmängden. Men räntekostnaderna minskar ECB:s vinster. Inbetalningarna av vinstmedel till euroländernas statskassor blir då mindre vilket måste kompenseras med högre skatter eller lägre offentliga utgifter.

Denna minskning av utbetalade vinstmedel ser Calmfors som att Tyskland och andra mer välskötta länder i slutändan får stå för notan på ett indirekt sätt. Så vitt jag förstår kan man inte begränsa slutbetalningen till enbart välskötta länder. Även övriga länder skulle väl få en minskning av vinstutbetalningar från ECB? Och hur stort är problemet att en centralbank alltid vid öppna marknadsoperationer för att minska penningmängden måste sälja obligationer (egna eller andras) som annars skulle gett ränteintäkter? I det här fallet ökar de direkta ränteutgifterna så att ECB skulle kunna gå med förlust. Det leder till en finanspolitisk åtstramning för att kompensera ECB. Då minskar behovet av penningpolitisk åtstramning och problemet blir mindre.

Calmfors' poäng är att ovanstående alternativ är lättare att genomföra politiskt än en direkt skuldavskrivning, som ju skulle kunna få destruktiva spridningseffekter och kräva rekapitalisering av ett antal europeiska banker. Men han tycks känslomässigt inte vara riktigt nöjd: hans alternativ "framstår inte som det mest rakryggade sättet att bedriva politik på". Tagelskjorta och svältpolitik är kanhända mer moraliskt acceptabelt? Många ekonomiska bedömare har under årens lopp varit sjukt förtjusta i att utdela ordentligt svidande straff åt befolkningsgrupper som ansetts vara alltför sangviniska.

Slutligen menar Calmfors att hans alternativ kan försvaga drivkrafterna att föra en ansvarsfull politik vilket kan ge nya problem i framtiden. Min egen bedömning är dock att svårigheterna idag är så smärtsamma att politikerna i PIIGS-länderna aktar sig för att göra något som kan riskera en upprepning. Calmfors har till slut kommit fram till en rimlig rekommendation för att lösa eurokrisen. Frågan är bara varför han inte kunde ha gjort det för flera år sedan. Är det straffproblematiken som har spökat?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

13 Comments:

At 21 januari, 2014 16:35, Anonymous Anonym said...

"Evigt räntefritt lån" är en omskrivning för gåva i Orwellsk klass. För mig är det väldigt stötande när privatpersoners, småföretags, bankers, storföretags och staters ekonomi mäts med olika måttstockar. De resonemang som förs kring skuldavskrivning för stater skulle aldrig komma i fråga om det gällde privatpersoner som inte skött sin ekonomi. Att man "kommer undan" med det bara för att man är stor är moraliskt stötande. Vem vill inte ha ett "evigt räntefritt lån"?
Mats

 
At 21 januari, 2014 18:10, Anonymous Lars said...

Att politikerna I PIIGS-länderna skulle vara rädda för en upprepning tror jag inte – tvärtom är det förmodligen deras våta dröm. Det politiska systemet uppmuntrar ansvarslöshet kortsiktigt, och något långsiktigt existerar inte. Det gäller bara att taket inte rasar in medan man sitter på taburetten – att sedan se någon annan städa upp är halva nöjet!

 
At 21 januari, 2014 21:29, Blogger ekvationsteorin said...

Nuvarande kris är en kopia av 30 talsdepretionen, vi har upprepat alla misstag som då begicks med samma förödande resultat, då löste man krisen med stimulanser när man hadde insett hur förödande sparpolitiken först hadde varit.

Är Calmfors den nya Keynes?


Dagens sätt att reglera penningmängden storlek på är totalt felaktigt.
I högkonjunkturer ökar mängden pengar för mycket, lågkonjunkturer så ökar den för lite.
Krisen då och nu har bankerna delvis skapat när dom minskar kreditgivningen och drar in krediter, en riksbank kan lösa det med att föra ut pengar i ekonomin exempelvis som Calmfors förslag.

En kris kan inte lösas med att man minskar pengarna i ekonomin, en ekonomi kan inte fungera utan pengar.

Det få förstår är hur pengar skapas, dom skapas när krediter tas och förintas när krediter tas bort, därför förintas pengar i en kris och det förvärrar krisen dramatiskt, lösningen är enkel en riksbank får tillverka dom pengarna som ekonomin behöver i en kris.

Inför lönestopp i ett par år och sen kan ECB köpa upp statspapper från alla medlemsländer tills krisen försvinner.
Stadspapperna ska vara räntefria när ekonomin vänder upp så kan staterna betala tillbaka eller delita skulderna.

Är man rädd för moral hasard så kan man tvinga staterna att snabbt amortera av skulden i nästa högkonjunktur.

 
At 21 januari, 2014 21:49, Blogger ekvationsteorin said...

Hur ska det kunna bli inflation av en sedelpress när arbetslösheten är stor och industrins kapacitetsutnyttjande är liten.
Konkurrensen begränsar företagens prissättning, dom kan inte öka priserna om penningmängden ökar lite.

Dagens teorier om hur inflation skapas är totalt felaktig.

Varför kan inte folk tänka själva, varför tror dom på sagor som skrivs hur felaktiga dom än är?
Kvantitetsteorin är en sagoberättelse som har berättats om och om igen till folk trodde på sagan.

Vissa saker kan bevisas med vetenskapliga metoder och det är att kvantitetsteorin är felaktig, MV = PT
lönerna är inte med i ekvationen och lönerna är det som främst sätter priset på varorna, ekvationen saknar löner och är därför totalt felaktig.

En ökning av P kan leda till löneökningar men teorin förutsätter att lönerna ökar lika mycket som P men det stämmer inte i depressioner.
Att sedelpressen orsakar inflation är så inpräntat i folks hjärnor att dom inte kan granska fakta.

 
At 21 januari, 2014 21:54, Anonymous Anonym said...

...jag vill inte vara med ch betala för att greker är korrupta. Jag tycker att grekerna får betala själva. Vad faen är problemet?

 
At 21 januari, 2014 22:53, Anonymous Grafeus said...

Här pekar man på symtomen, men kanske inte på själva sjukdomen. "Eviga räntefria lån" är nog mest intressant för en panikslagen politikerkår som vill rädda en misslyckad valutaunion och misslyckad politik.

 
At 21 januari, 2014 23:10, Blogger ekvationsteorin said...

21:45
Vi ska inte ge grekerna pengar, vi ska ge alla länder pengar även tyskarna, ECB kan trycka pengar efter ländernas storlek och köpa upp statspapper det är rättvist.
Det blir ingen inflation så någon förlorare finns inte.

Det finns ingen anledning att göra så här i högkonjunkturer men det är en bra krislösning.

Varför är det så svårt att tänka själv, varför utgår alla från att dagens sätt att lösa krisen i Europa är den enda lösningen som finns.
Nationalekonomi är inte privatekonomi därför kan man inte använda det sunda förnuftet som folk har om privatekonomi i nationalekonomin.
Privatekonomi där kan ingen tillverka pengar, nationalekonomi där kan man tillverka pengar, det går inte att använda kunskapen om privatekonomi på ett land.

Två faktorer som kan vara svårt att förstå är penningmängden och medeltimlönen som inte finns med i privatekonomi och dom faktorerna är mycket betydelsefulla i nationalekonomin.

Privatekonomi är inte nationalekonomi men folk använder sina kunskaper i privatekonomi för att lösa nationalekonomiska problem, Merkel är ett exempel hon är kemist och saknar kunskap i nationalekonomi hon har försökt lösa Europas problem med ett privatekonomiskt tänkande.

 
At 22 januari, 2014 10:08, Blogger oppti said...

Debattinlägg skall provocera.
Varför inte bara studera de lån som Irland får nu med låg ränta pga ECBs politik.
Utmärkt.
Pengar skall inte kosta något om de går till vettiga åtgärder, men kosta mycket om låntagaren slösar!

 
At 22 januari, 2014 13:29, Anonymous Per Fredö said...

Krisländer har klarat av sin ekonomisk rekonstruktion på egen hand som Storbritannien.
Andra är på god väg som Spanien och Italien.
Även i Grekland finns det tecken på att åtstramningspolitiken gett goda resultat
Vad jag tycker är intressant är hur krisländerna ska kunna betala tillbaks lånen som de välskötta ekonomierna som främst Tyskland ställt upp med.
Hur stora är dessa skulder? Inom vilken tidsram ska återbetalning ske och med ska det vara till marknadsräntor? Kan dt ske utan att spä på dessa länders statsskulder-årliga omprövningar av budgetarna som i USA?

Det var nog tur vårt land inte kom med i någon bankunion.

Brukar inte Lars Calmfors varna för en tillväxtpolitik via budgetunderskott, ökad statsskuld,
allt riskabelt via sänkta skatter?

Nu verkar ekonomen skrämd av extremistpartiboomen, vilken rimligen måste lösas genom att politikerna får ordning på ekonomi och jobb och framtidstro.

 
At 22 januari, 2014 13:55, Anonymous m96 said...

Detta ær væl inget nytt i princip? Staten ska trycka skuldfria pengar alltså? Det har ju positivemoney.org, Michael Kumhof, Richard Werner, Steve Keen osv propagerat før i många, många år..
Bara att ingen verkar lyssna.

 
At 22 januari, 2014 16:15, Blogger ekvationsteorin said...

Per Fredö
USA där sjönk arbetslösheten när dom började trycka pengar, hade Europa gjort lika dant så hadde arbetslösheten i Europa nu varit normal.
Någon saklig diskussion klarar du inte av för hela sparpolitiken är totalt misslyckad.
Kvantitetsteorin är påhittad och våra mattlagar bevisar det.

Det blir ingen inflation av att trycka pengar i en depression, det är fakta, kan du då ge ett enda sakligt själ till att inte trycka pengar nu?

m96
Ingen vill använda sedelpressen.
Ingen blir rik på dom pengarna som sedelpressen skapar därför motarbetas en krislösning av särintressena.
Många har hela tiden vetat om att sedelpressen kan lösa krisen men dom har gjort alt dom kan för att stoppa sedelpressen.

Vem som ger ut pengarna är inte det viktiga, det som verkligen betyder något är om det finns tillräckligt med pengar i ekonomin.
Bankrediter är ett problem för dom pengarna slutar att öka och kan till och med minska i en kris, därför behövs en riksbank som kan trycka pengarna som behövs i en depression.
Dom flesta alternativa ekonomiteorierna tror att det nu är för mycket pengar men det är faktiskt för lite pengar nu.

 
At 23 januari, 2014 17:05, Anonymous Per Fredö said...

Ekvationsteoretikern tror inte att jag skulle klara av en diskussion vad gäller behovet av att också använda sig av sparande inom den offentliga sektorn.

Du tycks tro att trycker man bara mer pengar så löser sig allt, nya jobb inte minst och ekonomisk tillväxt förstås.

Men si det tror inte jag.
De länder som gjort så har levt över vad de haft råd med och nu sitter de i låneklistret.

Trycker man därtill bara sedlar så får man en inflationsbrasa
Det går inte trycka mer pengar än vad produktionen medger.

USA har inte kommit tillrätta med sin arbetslöshet.
Den minskar marginellt och en betydande stimulans ligger i ständigt nya budgetbeslut.
Annars så skulle staten inte ens betala ut några löner.
Några storstäder har också gått i konkurs,.

 
At 23 januari, 2014 18:32, Blogger ekvationsteorin said...

"Det går inte trycka mer pengar än vad produktionen medger."
Nu kan vi trycka pengar kapacitetsutnyttjandet är lågt och industrin har sagt upp folk.
Sparande är inte nödvändigt det räcker med budgetbalans för privatpersoner företag och staten.
Du missar helt att det inte är våra sparpengar som lånas ut till investeringar det är nytillverkade pengar från finansindustrin, med dagens system så behövs det inget sparande för att bankerna ska ge krediter.

Krisen nu är delvis orsakad av att bankerna drar in på krediterna och då förintas pengarna i ekonomin, credit crunch.
När finansmarknaden inte tillverkar pengar då måste riksbanken göra det på egen hand.

Krisen kan lösas, ekonomin kan växa det som måste göras är att öka penningmängden betydligt mer än lönerna, kvoten mellan penningmängden och medeltimlönen måste öka.
Fundera på vad som skulle hända om vi begränsade löneökningarna och tillverkade lite mer pengar, där har du felet i alla ekonomiteorier, det jag säger är enda lösningen som aldrig har prövats.
Det har den österrikiska skolan inte tänkt på.

"låneklistret"
Det blir inte något låneklsiter av att riksbanken trycker lite pengar i en kris ingen skuld uppstår, ett rent sakfel.

Du beskriver en stat som lånar till konsumtion och skuldsätter sig.


 

Skicka en kommentar

<< Home