torsdag, januari 09, 2014

Guldprisets fall visar att den tyska ekonomiska teorin har fel

När centralbankerna "trycker alltmera pengar" skulle det bli både inflation och stigande guldpris. Inflationen har dock uteblivit och guldpriset har sjunkit. Måste inte denna nationalekonomiska teori vara fel?

Guldpriset står nu i 1223 $ per uns. Det är 32 procent lägre än de 1 800 $ som priset var uppe i hösten 2012. Enbart på ett år har priset sjunkit med 25 procent, se nedanstående diagram:

Guldpriset har på ett år sjunkit med 25 procent
Fram till slutet av april förra året hade guldpriset stigit med 67 procent på fem år vilket användes som argument för att allmänheten skulle köpa guld. Strax före det stora raset i slutet av april 2013 producerade företaget Tavex, som säljer guld, en åttasidig bilaga till Dagens Nyheter (Guldbladet nr 3, våren 2013) med argument och råd för investering i guld. Av den framgår exempelvis att finansmagnater som John Paulson och George Soros hade placerat stora summor i guld. Man anförde att rådgivaren Marc Faber rekommenderade att man borde ha 25 procent av portföljen i guld. Och man noterade att f presidentkandidaten Ron Paul, libertarian och anhängare av den Österrikiska skolan, hade placerat 64 procent av sin portfölj i guld.

 De som investerat i guld nyligen har förvisso anledning att vara missnöjda över att de fallit för argumenten att köpa guld.  Igår kom dessutom en auktoritativ prognos (Ekonomiekot) om att guldpriset i genomsnitt kommer att ligga på 1 100 $ per uns under 2014. Men prisproblemet har större bäring än så. Det är inte bara frågan om felslaget önsketänkande. Guldprisets utveckling ingår i en nationalekonomisk teori som fokuserar på de senaste årens ekonomiska politik som i stabiliseringspolitiskt syfte strävat efter en ökning av penningmängden. Denna politik är farlig enligt den alternativa teorin. Det kommer att bli inflation, menar man.

Inflationsteorin bygger på en mytisk föreställning att en ökning av mängden pengar alltid leder till inflation. Det förefaller som om man gör en rigorös tolkning av kvantitetsteorin med bytesekvationen MxV=PxT. Med Feds QE och ECB:s billiga utlåning till bankerna mm kommer det att bli inflation. Det är denna rädsla i kombination med det inadekvata minnet av hyperinflationen på 20-talet som gjort att tyskarna bromsat ökad penningmängd som medel för att stimulera ekonomin.

Tavex citerar Deutsche Bank under rubriken "penningtryckning för upp guldpriset till 2000 dollar". Det är Raymond Key, chef för metalltrading vid Deutsche Bank, som menar att penningtryckningen för stödpaket kommer att få guldpriset att "nå rekordhöga 2000 USD/oz år 2013":
"Vi kommer att nå 2000-dollarsgränsen och gå ännu högre", sade Key i sin intervju till Bloomberg. Uttalandet baseras på det faktum att centralbankerna fortsätter att trycka pengar.
Mindre än ett år senare kan vi utvärdera denna prognos och konstatera att den är totalt felaktig. Och då borde det också vara något fel på den "tyska ekonomiska teori" som ligger till grund för den falska prognosen. Det vore klädsamt om anhängarna till teorin kunde förklara hur de ser på ekonomin efter denna konfrontation med verkligheten.

Intressant att notera är att guldprisets nedgång istället för uppgång också falsifierar den hypotes som ibland använts för att rädda den enkla kvantitetsteorin. Man har ansett att frånvaron av inflation för varor och tjänster istället har lett till prisstegringar på tillgångsmarknaderna där guld är ett viktigt inslag. Den stabiliseringspolitiska teorin ser ut att vara i behov av renovering.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , intressant.se


Etiketter:

20 Comments:

At 09 januari, 2014 19:50, Blogger Patrick Sellman said...

Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

 
At 09 januari, 2014 20:59, Anonymous Per said...

M3 i eurozonen ökade på årsbasis 1.5% i november 2013. Liten ökning av penningmängden och låg inflation. På vilket sätt motsäger det kvantitetsteorin?

Man har ansett att frånvaron av inflation för varor och tjänster istället har lett till prisstegringar på tillgångsmarknaderna där guld är ett viktigt inslag.
Hur gick amerikanska och europeiska börserna under 2013? Väldigt mycket upp va?

 
At 09 januari, 2014 21:06, Blogger ekvationsteorin said...

Danne har rätt han kan tänka själv och går inte på alt som särintressen sprider för att berika sig själva.
Hoppas att dom som rekommenderade guldköp verkligen köpte guld själva.
Det kan tyvärr vara så att dom blåljög och sålde sitt guld, det är tyvärr lagligt att lura folk på nätet, godtrogna svenskar går på alt.

Kvantitetsteorin är matematiskt totalt felaktig, lönerna finns inte med i modellen och när det är en kris så ökar inte lönerna med QE.
Med fri lönebildning och i högkonjunkturer så leder mer pengar till löneökningar och då ser kvantitetsteorin ut att stämma.
Hur kunde en så felaktig modell som kvantitetsteorin uppstå?
Trodde verkligen någon på modellen eller var den bara tänkt att användas för att lura av dom godtrogna pengar?

Kvantitetsteorin gör ett antagande där en ökning av pengarna ökar lönerna lika mycket, det kan stämma när ekonomin är i balans och NAIRU reglerar lönebildningen.


Danne Har du tänkt på problemen som fri lönebildning orsakar i ekonomin?
Varför ska vi ha kvar en så dålig modell, vi kan styra lönerna med politiska beslut, arbetslinjen är delvis en reglering av lönebildningen.

 
At 09 januari, 2014 21:28, Blogger ekvationsteorin said...

Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

 
At 09 januari, 2014 21:32, Blogger ekvationsteorin said...

Per
Kvantitetsteorin är ett skämt.
Hypotetiskt fördubbla lönerna och halvera penningmängden så ökar inflationen.
Halvera lönerna och fördubbla penningmängden så minskar inflationen.

Tar vi bort den fria lönebildningen så finns det inget als i kvantitetsteorin som stämmer.
Det är dags att överge flumteorin.

Patrik Sellman
"men jag är å andra sidan ingen expert"
Varför lyssnar du då inte på experter?
När modellerna inte stämmer så måste man överge modellen för en bättre modell.
Den österrikiska modellen skapades när pengarna var knytna till ädelmetaller och inga fackföreningar fans, lönerna skulle anpassas till pengarna som fans, nu finns inte guldknyten valuta och fackföreningar finns modellen kan inte användas nu.

Ta bort den fria lönebildningen så kan riksbanken reglera mängden pengar som ekonomin behöver där har du lösningen.
Ingen inflation (mer än 2%) och ingen arbetslöshet mer än strukturarbetslösheten (någon procent)

 
At 09 januari, 2014 22:10, Anonymous Per said...

Kvantitetsteorin är ett skämt.
Hypotetiskt fördubbla lönerna och halvera penningmängden så ökar inflationen.
Halvera lönerna och fördubbla penningmängden så minskar inflationen.

Halverad penningmängd skulle ge ökad inflation? Det är ett rätt dåligt skämt.

Den österrikiska modellen skapades när pengarna var knytna till ädelmetaller och inga fackföreningar fans, lönerna skulle anpassas till pengarna som fans, nu finns inte guldknyten valuta och fackföreningar finns modellen kan inte användas nu.
"Österrikare" är kritiker av kvantitetsteorin i likhet med Danne, du verkar tro nåt annat.

Ingen inflation (mer än 2%) och ingen arbetslöshet mer än strukturarbetslösheten (någon procent)
Hur kan en inflationstakt på 2% vara "ingen" inflation? Om havsytan stiger med 2% om året, skulle du då säga att havsytan inte stiger? (trots en fördubbling på 35 år)

 
At 09 januari, 2014 22:42, Blogger ekvationsteorin said...

per
"Halverad penningmängd skulle ge ökad inflation? Det är ett rätt dåligt skämt."
Nej det är du som inte kan tänka själv fördubblar du lönerna så får vi inflation oavsett hur liten penningmängden än är.
Lönerna bestämmer varupriset, därför är det lönerna som avgör inflationen inte själva penningmängden.

Nu har vi så hög arbetslöshet att lönerna inte stiger av en ökning av penningmängden, kvantitetsteorin är totalt felaktig men folk tror på alt möjligt som auktoriteter säger.

Sen så måste vi avveckla den fria lönebildningen, en myndighet som riksbaken ska bestämma löneutrymmet så vi når inflationsmålet och facken får förhandla om hur det ska fördelas.
Då kan penningmängden var lite större hela tiden och fler kan få ett jobb.

Fri lönebildning är det dummaste vi kan ha i en ekonomi, det kan helt enkelt inte fungera.
Alla försöker lösa våra problem med den fria lönebildningen men det är dömt att misslyckas, lönebildningen måste reformeras för att få balans i ekonomin.

Den österrikiska skolan har inte förändrat sitt sätt att tänka när vår värld har förändrats, på den tiden när guldpengar var valutan så var teorin relevant men inte nu.

Med guldpengar så skulle vi inte kunna öka lönerna och det skulle leda till deflation pga produktivitetsutvecklingen, på den tiden så var produktivitetsutvecklingen försumbar.
När ska dom börja tänka själva och inte tro på förlegade modeller?

 
At 10 januari, 2014 00:00, Anonymous m96 said...

"Nej det är du som inte kan tänka själv fördubblar du lönerna så får vi inflation oavsett hur liten penningmängden än är."

Inte om det finns utrymme att höja produktionen med motsvarande mängd.

F.ö. så är FED:s stödåtgärder ett byte av dåliga tillgångar mot reserv-cash. Dvs ingen utpräglad penningmängdsexpansion på traditionellt sätt. Mer än att man försöker upprätthålla golvet dit den kraftiga inflationen har nåt under alla år på bostadspriser o aktier bla.

 
At 10 januari, 2014 01:36, Blogger ekvationsteorin said...

M96
Hur tänkte du eller tänkte du inte als?
Varupriser kan härledas till lönekostnader i princip alla kostnader är lönekostnader om du härleder kostnaderna bakgott.
Penningmängden är betydelselös, den saknar koppling till varupriset.


Mängden pengar ökar med FED:s stimulans, ingen ser någon skillnad på hur pengarna har tillverkats eller på hur dom förs ut i ekonomin.

Hittar du en 100 dollarsedel på gatan så kan helikopterben släppt ut den eller så kan den komma från uppköp av statsobligationer, uppköpet är sen växlat mot kontanter.
Pengar är pengar och pengar är bara ett betalningsmedel, vi ser bara det vi har i handen inte historien bakom.

Om du ansträngde dig och tänkte själv hur skulle ekonomin påverkas av att vi tog bort den fria lönebildningen?
varför tar du den som en självklarhet, tänk om det är den som skapar flera av våra kriser då måste vi ta bort den, reallönerna minskar inte med reglerad lönebildning.

Fri lönebildning finns i höger som vänsterregeringar, orsaken till våra kriser har inte med politiken att göra, felet måste båda ideologierna lida av och fri lönebildning har dom gemensamt.
Diktaturer som har fått ordning på ekonomin har oftast inte haft fri lönebildning.
Vi behöver inte ha en diktator vi behöver bara ha en reglerad lönebildning.

"Problem kan inte lösas med samma tankesätt som skapade dem"

"Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka."
Albert Einstein

Det svåraste en människa kan göra är att tänka själv.

Danne tog upp fel i dagens konstiga ekonomiteorier men det verkar gå in i ena örat och ut i andra örat, alt handlar om att argumentera emot och inte studera den andres argument,tänk om man upptäckte att det man trodde på var fel ja tänk vilken katastrof det skulle vara.

 
At 12 januari, 2014 03:48, Blogger ekvationsteorin said...

Albert Einstein skrev
"Bara två saker är oändliga, universum och mänsklig dumhet. Och jag är inte säker på det förstnämnda"
Det är ofattbart att någon kan tro på kvantitetsteorin, matte från grundskolan visar att teorin inte är riktig, Lönen är inte med i formeln och lönerna är en kostnad för företagen, lönekostnaden bestämmer till största delen priset på varorna.

MxV=PxT
M betecknar penningmängden, V pengarnas omloppshastighet, P prisnivån och T den reala varuomsättningen (transaktionsvolymen).

Lönerna finns inte med matten är felaktig.
Antingen är teorin skapad av idioter eller så har giriga särintressen hittat på teorin för att berika sig själva.
Att folk kan gå på det är ofattbart. det är som att säga att 2+5=9 alla som har läst matte borde kunna förstå att kvantitetsteorin är ren dårskap.

Alla vet att bilförsäljaren snackar upp det egna bilmärken men ingen förstår att en del ekonomisnack är påhittat för att sälja in sina produkter.
Sedelpressen orsakar hyperinflation kom och köp vår inflationssäkra produkt sprids och folket går på det.

Kvantitetsteorin skadade Europas ekonomi tänkte särintressena på det eller struntade dom i följderna av deras rena lögner?

Danne gillar inte kvantitetsteorin men var är dom andra ekonomerna? varför är det så tyst i media.
Det politiskt korrekta är kvantitetsteorin.

På bästa sändningstid så visade SVT ett inslag med Paul Krugman där man visade att USA har minskat sin arbetslöshet och Europa har ökat sin arbetslöshet.
När ska folket sluta tro på kvantitetsteorin?

Journalister har bidragit till att folk tror att sedelpressen leder till hyperinflation, tänker en viss känd person nu ta sitt ansvar och erkänna sitt misstag? Jag tror inte det för tidningar är aktiebolag och påhittade artiklar som säljer är det enda som dom bryr sig om.
Här dikteras det journalisterna ska säga av aktieägarna i sovjetunionen var det Stalin som sa vad dom skulle skriva, pressfrihet finns inte.

På nätet har folk sålt sina bloggar till annonsörer och skrikit att hyperinflationen är nära, bloggarna skiner av glänsande reklam.

Att tro på en framtid går inte när världen styrs av dårskap.

 
At 12 januari, 2014 16:27, Anonymous Per said...

MxV=PxT
M betecknar penningmängden, V pengarnas omloppshastighet, P prisnivån och T den reala varuomsättningen (transaktionsvolymen).

Lönerna finns inte med matten är felaktig.

Det är en identitet, alltså definitionsmässigt sann. Hur väl den beskriver verkligheten hänger på empirin.

 
At 12 januari, 2014 20:48, Blogger ekvationsteorin said...

Kvantitetsteorin är påhittad och den är så felaktigt att Alberts Ord numera måste betraktas som empiriskt bevisat.

"Bara två saker är oändliga, universum och mänsklig dumhet. Och jag är inte säker på det förstnämnda"

Hur kan folk vara så dumma att dom tror på rena sagor?
Förmågan att tänka själv är nästan obefintligt.

Högkonjunktur och fri lönebildning, under den förutsättningen så ger mer pengar inflation, men inte enligt kvantitetsteorin för den är bara rent flum.
Mer pengar leder till löneökningar och löneökningarna tvingar företagen att öka priserna.
I högkonjunkturer med fri lönebildning så kan man förenklat säga att M=P men i depressioner finns inget samband,
M och P har då ingen som helst koppling till varandra.

Det grundlurade folket tror att 2+5=9

Krisen i Europa kan lösas.
Se till att lönerna inte ökar tryck sen pengar tills arbetslösheten är nere på en låg nivå.

99% av folket vet inte vad pengar är dom är grundlurade av särintressenas propaganda.
Pengar är ett betalningsmedel som vi fritt kan minska eller öka.
Sedlar kan förstöras det behövs bara en tändsticka, sedlar kan tillverkas kostnaden är bara trycksvärtan.
Digitala pengar där handlar det bara om lönen den riksbanksanställde ska ha för att trycka på eterknappen.

Danne som är klok borde sätta sig ner och fundera på hur ekonomin skulle fungera om vi tog bort den fria lönebildningen.
Lönerna ökar då lite mindre men löntagarna får i stället reallöneökningar.

Med lägre inflation så kan penningmängden vara lite större, mer pengar kan efterfråga mer varor och det skapar jobb.

Jag hävdar att den fria lönebildningen och knytningen av pengar till guld har varit orsaken till att våra ekonomier inte fungerar så bra.
Det är dags att helt ta bort dom felen ur våra ekonomier.

 
At 13 januari, 2014 00:06, Anonymous m96 said...

ekvationsteorin:
Ja, det finns många faktorer som påverkar en varas pris.. bla löner.
Penningmängden är inte betydelselös.. eller det beror på var pengarna befinner sig. Var de hamnar. Stänger man in dem i en garderob så kan man fylla på hur mkt som helst utan inflation. Delar man ut dem till folk gratis så får det en annan effekt däremot. Lånar man ut dem blir det en 3:e osv, för då kostar det ränta och är inte lika kul.

Hittar du 100 dollar på gatan så kommer den från bankernas reserver.. som numera är en väldigt liten del av penningmängden... som numera istället består av krediter till runt 97%. Krediter ger privatbankerna ut och har inget med FED att göra så sett. FED trycker f.ö. inte pengar utan byter bankernas dåliga obligationer mot cash.

Du vill att penningmängden ska öka men inte folks löner? Du vill skicka in mer pengar i ekonomin genom att låna krediter till företag som producerar nåt menar du?

 
At 13 januari, 2014 02:23, Blogger ekvationsteorin said...

m96
"Du vill att penningmängden ska öka men inte folks löner? Du vill skicka in mer pengar i ekonomin genom att låna krediter till företag som producerar nåt menar du?"
Vem som ska få pengarna och hur dom ska hamna i ekonomin är inte det viktigaste det är mer fördelningspolitik som jag inte vill diskutera.
Det viktiga är att mer pengar cirkulerar i ekonomin, för ut dom som du vill.

"FED trycker f.ö. inte pengar utan byter bankernas dåliga obligationer mot cash."
Det finns många sätt att tillverka pengar på, det kan ske på flera sätt det viktiga är att mängden pengar ökar.

Det är mängden pengar i förhållande till medeltimlönen som har betydelse.
Ekonomins heliga graal.


Krisen nu och många kriser liknar varandra först händer det något dåligt sen minskar bankerna kreditgivningen penningmängden slutar att öka men lönerna är relativt oförändrade, krisens inledning.
Kvoten minskar och krisen förstärks, först när lönerna slutar öka eller minskar så kan kvoten öka och då vänder det upp eller att bankerna ökar kreditgivningen så penningmängden börjar växa.
http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Depression
Uppvisar ett sånt mönster.
Krisen nu är en kopia på den stora depressionen men inte så djup, FED kan nu trycka pengar vilket dom inte kunde när dollarn var guldknyten, det är orsaken till att dagens kris inte är lika djup.

Lönesänkningar är inte en praktisk lösning det är mycket lättare att frysa lönerna under krisen och sen föra ut mer pengar i ekonomin, så enkelt kan krisen lösas.QE och lönestopp löser krisen.


Kommer pengarna från den monetära basen eller från krediter spelar inte så stor roll vi kan bara se pengarna som sedlar eller elektroniska på kontot, i kriser kan det vara lämpligt att öka den monetära basen japan fördubblade den nyligen.

Problemet är att krediterna inte ökar för bankerna vägrar att ge ut mer krediter i en kris, dom kan även dra in krediter och då minskar penningmängden.
Det var en stor orsak till att 30 talsdepretionen blev så djup.
Om bankerna inte ger ut krediter så måste en riksbank ge ut pengarna ekonomin behöver.
Nationalekonomiska teorier har en del att förbättra när det gäller krishantering.

 
At 15 januari, 2014 00:14, Blogger ekvationsteorin said...

Enligt kvantitetsteorin så är M=P
Nu har vi nästan deflation då måste det finnas för lite pengar nu, dom som tror på teorin varför vill dom inte nu trycka mer pengar?
Kan det bero på att kvantitetsteorin bara är ett försäljningssnack, FED kommer att orsaka hyperinflation med sedelpressen kom och köp vårt inflationssäkra guld.
Deras propaganda har förstört den nationalekonomiska teoribildningen, åtminstone så tror lättlurade svenskar på dumheter.
Har Merkel gått på deras rena skitsnack?
Även banker är duktiga på att manipulera i media när aktiemarknaden går ner så ställer bankekonomer upp i SVT och säger att man inte ska sälja sina aktier, dom vill inte att ni ska sälja deras fonder.
Dagens krishantering i Europa där har bankfolk handplockats för att lösa krisen på ett sätt som är bra för bankerna, arbetslösheten som den dåliga krishanteringen har orsakat bryr dom sig inte om.

Dannes blogg är seriös men mycket av det som skriv i tidningar om nationalekonomi har en dold agenda, och det kan vara riktigt dåligt för landet.
Flera alternativa ekonomiteorier är betalda av särintressen.

Sevärt om hur media manipuleras av särintressen.
En del av det som skrivs om ekonomi i tidningarna är lika dåligt.
http://urplay.se/Produkter/178891-UR-Samtiden-Skeptikerkongressen-2013-Hur-reklam-styr-dagens-media?play_category=f%C3%B6rel%C3%A4sningar+och+debatt

 
At 20 januari, 2014 10:52, Anonymous Anonym said...

"Enligt kvantitetsteorin så är M=P"

Du blir aldrig trött av att sätta upp halmgubbar? Du "missade" två variabler i din ekvation.

 
At 20 januari, 2014 17:13, Blogger ekvationsteorin said...

"Enligt kvantitetsteorin så är M=P"
Det är vad fanatikerna förenklar teorin till.
Tröttnar dom aldrig på att ständigt ha fel.

Kvantitetsteorin är påhittad den är totalt felaktig och används bara för att lura i folk att nu kommer hyperinflation, kom och köp vårt inflationssäkra guld.

Historisk så har guld varit en bra placering men försäljarna använder felaktiga modeller för att öka intresset för guld.
Anonym kan vara en guldhandlare som vill att folket ska tro på rena dumheter.

Det är tyvärr fult lagligt att ljuga för att sälja en vara.

 
At 23 januari, 2014 12:56, Anonymous Anonym said...

"Enligt kvantitetsteorin så är M=P"
Det är vad fanatikerna förenklar teorin till.
Tröttnar dom aldrig på att ständigt ha fel.

Den enda som jag sett skriva detta någonsin är du. Så förmodligen tröttnar de inte eftersom det rör sig om dina egna hjärnspöken.

 
At 25 januari, 2014 02:46, Blogger ekvationsteorin said...

Den som tror på kvantitetsteorin är grundlurad eller en av dom som försöker lura andra.
Teorin är påhittad av särintressen.
Teorin är matematiskt totalt felaktig.

För pengar kan folk ljuga hur mycket som helst.

 
At 07 mars, 2014 13:19, Anonymous Anonym said...

Hur ser det ut idag då ?

 

Skicka en kommentar

<< Home