fredag, februari 28, 2014

Palmemordet: ingen komplott - istället improvisation

Svenska Dagbladets nya teorier  om mordet på Olof Palme som rör Sydafrika och en känd Palme-hatare med spräckt alibi förefaller dåligt underbyggda. Konspirationer skulle ha medfört att Palme skjutits på Mynttorget. Och Palme-hataren är för lång för att passa in även om han kunde ha improviserat.

Debatten om mordet på Olof Palme 28 februari 1986 har blossat upp på nytt efter SvD:s avslöjanden om Stieg Larssons gamla PM. Där gör han gällande att det kan ha varit Sydafrika som låg bakom. Av någon anledning skulle den svenske exofficeren Bertil Wedin ha varit inblandad som mellanhand, vilket han naturligtvis förnekar (SvD 25/2). Teorin om en sydafrikansk konspiration är ganska långsökt liksom övriga teorier om en organiserad mordkomplott som av någon anledning skulle ha iscensatts på Sveavägen efter ett improviserat biografbesök.

Alla teorier om ett organiserat mord utom kurdspåret faller på att en utländsk säkerhetstjänst, en gangsterliga, en samling hatiska polismän eller officerare inte skulle gå tillväga på det sätt som skedde.Ett professionellt, rationellt planerat mord hade startat med en kartläggning av Palmes vanor. Därvid hade det visat sig att när han rörde sig i det som har kallats "den gyllene triangeln" mellan bostaden på Västerlånggatan, Riksdagen och Rosenbad så saknade han livvaktsskydd. Detta var en kompromiss med Säpo som ansvarade för säkerhetsskyddet. Palme kunde mycket enkelt ha skjutits på Mynttorget eller på kringliggande gator.

Hans Holmér  spekulerade något kring hur ett organiserat mord skulle ha utformats. I Expressen nämnde han att det nog skulle ha skett genom ett skott från en bil på Vasabron med gevär med kikarsikte när Palme promenerade över Riksbron en morgon på väg till jobbet i Rosenbad. Att han sköts av kurderna på Sveavägen enligt Holmérs huvudhypotes skulle ha berott på att de ville skjuta sitt offer på nära håll med pistol. Så hade nämligen de två tidigare kurdmorden gått till. Men ingen frågade varför kurderna inte skulle ha kunnat vänta på Palme vid mynttorget i en bil där mördaren snabbt hade hoppat ur och begått mordet på "kurdiskt" vis. Att istället organisera en jätteapparat med walkie-talkiemän som bevakade Palme i veckor borde väl ha varit ganska orealistiskt för en liga av kurdiska amatörer? Ställde aldrig någon journalist denna fråga?

Till och med polissprofessor Leif GW Persson har kommit fram till att mordet var improviserat av säkerhetstjänsten/polisen. Att det var denna grupp som låg bakom hade han hävdat länge. Men när det kom till den konkreta hypotesen  framlade han en utformning som byggde på att insidesinformation att Palme avbeställt livvakterna inför biobesöket där biografen inte var bestämd. GW måste därför arbeta med hypotesen att mördaren skuggade makarna från bostaden i Gamla stan via T-banan till Rådmansgatans uppgång utan att skjuta Palme. Istället väntade han till föreställningens slut och tvekade ytterligare trots att Makarna Palme när som helst hade kunnat ta en taxi hem utanför Grand. Detta förefaller helt orealistiskt (blart jan-13).

Mordet måste därför vara ännu mer improviserat. Ett ytterlighetsfall är att någon som gick omkring beväpnad på Sveavägen sent på kvällen fick ett infall och sköt honom. Det verkar osannolikt. Mer sannolikt är att en hatiskt inställd person råkade observera att Palme gick in på biografen Grand före nio och därför fick idén att skjuta honom när han kom ut vid 23-tiden. Under tiden kunde han hämta en revolver som han hade tillgång till men inte med sig. Därefter avvaktade han i närheten av Grand och följde efter på avstånd. Som den amatör han var tänkte han inte på att Palme skulle kunna bli avhämtad eller ta en taxi. Han tvekade in i det längsta. Det hade ju varit naturligt att Palme hade gått ner i den högra T-banenedgången i riktning mot Hötorget. Men makarna korsade Sveavägen och öppnade därmed en idealisk flyktväg uppför trapporna till Brunkebergsåsen för en person med lokalkännedom.

Mycket av detta scenario stämmer in på Christer Pettersson som gärningsman. Den enda svaga punkten är att GW anser att det finns ett vittne som sett en springande person på Tunnelgatan som inte var Christer Pettersson, vilken han kände till utseendet. Jag har dock inte sett att någon från polisen bekräftat detta.

En annan möjlighet, som polisen inte utrett närmare, är att den fd småföretagaren som sålt sitt företag och investerat pengarna i aktier skulle ha sett Palme gå på bio. Eftersom Palme dagen före hade medverkat till att höja omsättningsskatten på aktier från 1 till 2 procent hade börsen sjunkit. Denne person, som går under beteckningen GH i polisutredningen hade dessutom tillgång till en Magnum .357 och bodde i närheten. Motiv och möjlighet fanns och jag har inte hört något om ett starkt alibi.

En tredje möjlighet lanseras nu av SvD som pekar på den kände Palme-hataren Alf Enerström. Denne hade tidigare fått alibi av sin sambo Gio Petré. Nyheten är nu att hon återtagit sitt vittnesmål om alibi och hävdar att Enerström varit ute länge och sent på mordkvällen under förespegling att han skulle sätta pengar i P-automaten, vilket inte var nödvändigt eftersom parkering var gratis på lördagar. Någon nyhet borde det inte vara eftersom återtagandet skedde 1998 när paret separerade. Enerström sägs också medge att han hade tillgång till en revolver som han dock inte skulle ha haft licens för. Hypotesen försvagas dock av att Enerström sägs vara ganska lång, vilket inte stämmer med vittnesuppgifterna på mördaren. Han var dessutom 55 år vid mordtillfället.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

21 Comments:

At 28 februari, 2014 10:00, Blogger Unknown said...

Hmm, Christer Pettersson kan vi nog utesluta, då vittne nr 1 bodde i samma grannskap som han. Och kände honom. Och vittne nr 1 pekade inte ut Pettersson. Förövrigt är det förmodligen bara vittne nr 1 som verkligen sett gärningsmannan.

 
At 28 februari, 2014 11:03, Blogger Danne Nordling said...

Robert, varför är uppgifterna om vittne 1 så diffusa? GW Persson har inte nämnt att vittne 1 bidrog till att fria Pettersson eller att HD åberopade detta när man nekade åklagarna resning.

Är det säkert att vittne 1 såg själva gärningsmannen och inte någon som tog upp förföljandet?
/DNg

 
At 28 februari, 2014 11:26, Blogger Unknown said...

Vittne nr 1 stod i gränden, några meter från gärningsmannen. Han var förmodligen den ende som såg gärningsmannen. Det är de andra vittnena, nr 2 , nr 3 etc, som förmodligen såg andra som sprang omkring, en stund senare.

Vittne nr 1 har absolut fått frågor om Persson, och han har nekat. Palmeutredningen kanske inte är världens bästa.
Här tror jag LGW Persson har en väldigt stark poäng. Man kommer aldrig förbi vittne 1, då han är den ende.

 
At 28 februari, 2014 11:28, Blogger sven said...

Att det hos vissa är populärt med Syd-Afrika spåret är för att det spåret är så pk.Att Palme skulle ha fallit offer för sin kamp mot den rasistiska Syd-afrika regimen.
Nej som sagt allt tyder på att det är är hastigt improviserat mord hos en person som råkat få se Olof Palme på stan.
Personen sköt ju också mot Lisbet Palme men missade på nära håll.En planerad mördare skulle antingen inte alls skutit på Lisbet Palme eller missat på nära håll.

 
At 28 februari, 2014 12:16, Anonymous Anonym said...

Occam och jag har problem med att handlingar rörande OPs skatte-debacle stals från Åklageriet 4.5 timmar han sköts.

 
At 28 februari, 2014 13:46, Blogger Aktiepohlman said...

Något år efter att Krister Pettersson frikänts så bodde jag över hos min mor i Råcksta. På morgonen gick jag mot tunnelbanestationen och när jag såg tåget komma från Vällingby så började jag småspringa för att hinna. Detsamma gjorde en man framför mig. Han lufsade, som en elefant, med en "gångart" jag aldrig tidigare skådat. Precis så beskrev ett annat vittne någon som flyktade från mordplatsen. Vi missade båda tåget och stod kvar ensamma på perrongen. Jag såg direkt att det var KP. Lisbeth Palme hade tidigare sagt, "att ett sådant ansikte glömmer man inte". Det var en kylig novembermorgon och jag kunde inte låta bli att låtsas som att jag inte kände igen honom och sade: Burr! Nu skulle man vara en sådan där Palme-spanare och vistas i Sydafrika i värmen! "Joru, det hade inte varit dumt!" Vi småpratade sedan ända till Alvik och han berättade att han gick på en metadonbehandling. Jag inbillar mig än i dag att om jag supit ner mig en vecka och snackat med honom på en parkbänk, så kanske det kommit ett förtroligt erkännande eller en avslöjande felsägning. Men det var inte förenligt med mitt konsultuppdrag på Ericsson. Men min egen bild är klar. Hade det inte varit ett statsministermord, så hade indicierna räckt för en fällande dom. Kan inte utesluta att vittne skyddade KP. Thanx for listening!

 
At 01 mars, 2014 18:34, Anonymous Per said...

Den enda svaga punkten är att GW anser att det finns ett vittne som sett en springande person på Tunnelgatan som inte var Christer Pettersson, vilken han kände till utseendet.
Vittnet GW hänvisar till är Lars Jeppsson som stod vid korsningen Tunnelgatan - Luntmakargatan. J bodde i Sollentuna och kände därför till CP.

Mycket av detta scenario stämmer in på Christer Pettersson som gärningsman.
Gör det verkligen det?
* Hade CP erfarenhet av skjutvapen? Inte vad som är känt.
* Stämmer det bra in på CP att han skulle sett Palme vid niotiden (av okänd anledning bestämt sig för att mörda P), skaffat vapen och sen väntat till efter kl 23 för begå dådet? Var han normalt så planerande?

 
At 01 mars, 2014 23:30, Blogger Aktiepohlman said...

@Per, "Hade CP erfarenhet av skjutvapen? Inte vad som är känt."

Begrunda Hans Holmérs uttalande: Vi har att göra med en ovan skytt, men en van mördare.

 
At 02 mars, 2014 10:33, Anonymous Per said...

Begrunda Hans Holmérs uttalande: Vi har att göra med en ovan skytt, men en van mördare.
Vilken erfarenhet hade Holmer av att utreda mord? Ingen.
T. Lindström och GW menar att det var en van skytt. Dessutom, var CP en van mördare? Nej.

Om Holmer har koll på läget blir man ju lite fundersam över följande uttalande från H:
Om sanningen om mordet på Olof Palme kom fram, skulle det skaka Sverige i dess grundvalar.

 
At 02 mars, 2014 21:00, Blogger Danne Nordling said...

Per,
Om vittnet Jeppson inne på Tunnelgatan ansågs ha gett en evident redogörelse borde försvaret ha åberopat honom både i rådhusrätten och i hovrätten. Åklagarna borde dessutom haft en förklaring till att han måste ha fel om man trodde sig ha chans till resning mot Chriser Pettersson.

De utredare som ansett att mördaren var van skytt företräder rimligen samtidigt en teori om en planerad komplott. Deras omdöme kan ha blivit färgat av att teorin förutsätter professionalism. Ett improviserat mord, som är helt sannolikt, begås troligtvis inte av en van skytt som "råkat" finnas på Sveavägen.

Jag kan hålla med om att Holmérs uttalande om en van mördare har svag evidens. Min teori är att mördaren varit osäker och tvekande genom att dröja med mordet ända till "nästa" T-banenedgång. Ett skott i ryggen tyder inte på någon riktig vana. Men CP hade dödat tidigare.

Holmérs uttalande om "sanningen" är gjort när han blivit privatspanare och har därför bara litet mera evidens än vad andra anhängare till polisspåret o likn teorier har.

ChP brukade hålla till king Grand för att hålla koll på sin langare Sigge Cedergren vars lägenhet låg på andra sidan. Han kan alltså råkat få syn på Palme och bestämt sig för att kanske skjuta honom när han hämtat ett vapen.
/DNg

 
At 02 mars, 2014 22:45, Anonymous Per said...

Om vittnet Jeppson inne på Tunnelgatan ansågs ha gett en evident redogörelse borde försvaret ha åberopat honom både i rådhusrätten och i hovrätten.
Uttalandet om CP gjordes väl i samband med en fotokonfrontation. Vet inte om det hamnade i förundersökningen eller ej.

Ett skott i ryggen tyder inte på någon riktig vana.
Är inte någon yrkesmördare själv så får väl lita på andra där.
Obducenten Kari Ormstad:
Ryggtavlan är stor och den rör sig inte så väldigt mycket. Huvudet snurrar ju så här. Man tittar på något, man böjer sig framåt, man skakar på skallen. Dels är den liten, dels är den mer rörlig och dels är det ganska stora möjligheter att man överlever ett skott i huvudet. Det skall prickas väldigt bra för att man med säkerhet inte skall överleva.

Men CP hade dödat tidigare.
Dråp efter att blivit provocerad är väl nåt annat än ett mord?

 
At 02 mars, 2014 22:48, Anonymous Per said...

De utredare som ansett att mördaren var van skytt företräder rimligen samtidigt en teori om en planerad komplott.
Det finns väl ingen nödvändig koppling mellan "van skytt" och planerad komplott?

 
At 03 mars, 2014 21:37, Blogger Per Johansson said...

Gunnar Wall skrev för några dagar sen ett inlägg om "Grandavsnittet",
Allt vi inte vet om vad som hände vid Grandbiografen

 
At 05 mars, 2014 04:01, Blogger Danne Nordling said...

Per,
Vittnet Jeppsson åberopas inte heller av Gunnar Wall (ref 21:37) i hans nyligen publicerade bloggartikel. Det verkar mest vara GW som sätter tilltro till honom.

Vad är det som tyder på att skytten var en yrkesmördare eller van skytt? Vem som helst som är tillräckligt förhärdad för att skjuta någon skulle ju ha kunnat träffa en ryggtavla, som obducenten Ormstad antyder. Att skottet var omedelbart dödande behöver inte tyda på skicklighet. Tvärtom är det mycket korta avståndet en indikation på att det är en osäker amatör som varit framme. En van skytt hade kunnat träffa på flera meters håll och därför lättare kunnat fly.

Att CP dödat tidigare tyder på att han skulle kunna vara tillräckligt förhärdad för att också mörda.

Om vi distanserar oss från alla dessa mikroanalyser som privatspanarna är så förtjusta i (Walls artikel är ett utmärkt exempel) och gör en makroanalys, kommer vi att finna att det rimligen finns en stark koppling mellan hypotesen om "van skytt" och en planerad komplott. Det är uppenbart att de som planlägger en komplott inte anlitar en amatör för att hålla i mordvapnet om man kan undvika det. Eftersom det med all sannolikhet inte skett ett planerat mord är det troligt att skytten inte är så van.

Per Johansson,
Jag har läst vad Gunnar Wall skrivit på sin blogg som du hänvisar till. Det är fråga om ett antal mikroanalyser av vittnesutsagor från personer vid Grand. Syftet är att förringa utsagor som pekar ut CP. Men fortfarande finns en viss sannolikhet att CP har iakttagits vid Grand. Dessutom kan CP ha råkat gå förbi just som Palme var på väg in utan att CP behövt vänta och spana.

Wall vill göra det troligt att ingen följde efter Palme efter biobesöket. Men han ger ingen förklaring utom en vag hänvisning till en walkie-talkieman hur mördaren skulle ha kunnat skjuta Palme vid Tunnelgatan. En makroanalys leder då till att det skulle ha förelegat en omfattande komplott som varit helt irrationell eftersom konspiratörerna då rimligtvis istället hade låtit skjuta Palme kring Mynttorget.

Så vitt jag kan erinra mig företräder Wall den hypotes som kallas polisspåret. Men han har i boken Mordgåtan Olof Palme inte gjort sannolikt varför en mordkomplott inte utfördes inom "den gyllene triangeln" trots att han relaterar fakta om det obefintliga livvaktsskyddet där.

I en kommentar till bloggartikeln skriver han utförligt med nästan tunnelseende om olika polismän som skulle ha stigit på en buss i flyktvägens riktning. Men han säger ingenting om vilken gata bussen körde på och inte heller hur det skulle gått till efter mordet som ev skulle ha utförts av en av poliserna. Inte heller om det fanns någon likhet med mördaren eller om det fanns någon väska med plats för en revolver eller liknande indikationer med i bilden.

Men visst. Det kan ha varit så att någon hatisk polisman råkat få syn på Palme före föreställningen och det kan ha funnits möjlighet för denne att meddela likasinnade kollegor om att nu fanns det chans att skjuta honom. De kunde sedan ha posterat sig både norr och söder om Grand för att skjuta honom en bit ifrån folksamlingen utanför biografen.

Redan detta tyder på osannolik amatörism. Hur visste man att Palme inte skulle invänta en taxi eller säpobil utanför biografen? Ingen kunde i förväg veta att Palme skulle promenera längs Sveavägen. Det är mycket mera sannolikt att den osäkre mördaren bestämde sig för att skjuta på ett mycket sent stadium när han fick en gratischans i form av en flyktväg som han kände till. Om Palme hade vinkat efter en taxi på vägen hade saken fått bero.

Vi har kanappast ens att göra med en improviserad komplott. Den ensamme mördaren var med viss sannolikhet CP. En alternativ teori måste visa att sannolikheten är större att det fanns en annan mördare. Dåligt underbyggda fantasier om ett helt annat tillvägagångssätt duger inte.
/DNg

 
At 05 mars, 2014 20:03, Anonymous Robert Toth said...

Hursomhelst måste vi konstatera att den ensamma galningen hade en enorm tur, då Palme var utan livvakter just den kvällen. Palme gick ibland utan vakter, men det var ganska ovanligt.

Vidare hade den ensamme knäppgöken också tur med vapnet, att han fick tag på en kraftfull pistol på kort varsel, och lyckades mörda statsministern, trots brist på erfarenhet av handeldvapen.

Även motivation och uppsåt lyckades han finna i all hast, ty även detta saknades bara någon timme innan dådet.

Vi tittar ofta bara på ytterligheterna: ensam galning utan uppsåt, motiv, vapen ELLER superplanerad komplott. Verkligheten ligger nog däremellan.

 
At 05 mars, 2014 21:51, Anonymous Per said...

Danne,
Vittnet Jeppsson åberopas inte heller av Gunnar Wall (ref 21:37) i hans nyligen publicerade bloggartikel.
Wall diskuterade vittnena vid Grand. Eftersom Jeppsson var någonstans vid Tunnelgatan känns det ganska rimligt.

Vad är det som tyder på att skytten var en yrkesmördare eller van skytt?
Ormstads resonemang är en invädnning mot det vanliga resonemanget att eftersom mördaren inte sköt i huvudet måste det vara en amatör, inget annat.

Tommy Lindström har följande resonemang om mördaren och CP.
Det första skottet, det som dödade Olof Palme, det kan nog en amatör klara av eftersom det var på så nära håll. Men en magnum har en kraftig rekyl. Och här kommer då mördaren igen med ett andra skott som faktiskt är mycket välriktat. Det är tveksamt om någon skulle klara av det utan att vara förtrogen med vapnet. Hur mycket vi än kontrollerade saken kom vi inte fram till några belägg för att Pettersson var någon bra skytt eller att han brukade använda skjutvapen.

Wall vill göra det troligt att ingen följde efter Palme efter biobesöket.
Om det är svårt att stödja med vittnesmål är det väl inte särskilt klokt att låsa sig vid att så måste ha varit fallet?

Den ensamme mördaren var med viss sannolikhet CP.
Det låter inte särskilt nära "bortom allt rimligt tvivel".


 
At 07 mars, 2014 02:08, Blogger Danne Nordling said...

Robert Toth,
Tur och tur, den hatiske ensamme mördaren hade inte tänkt i konkreta termer på att mörda Palme. Det är min hypotes. När han såg Palme dök möjligheten att mörda denne av en ingivelse som inte kan bedömas i termer av "tur". Han tog chansen och försåg sig med ett vapen. Kanske han inte ens visste huruvida Palme hade livvakter förrän efter bioföreställningen.

Hade han inte kunnat få tag i ett någorlunda ordentligt vapen hade Palme aldrig ens blivit beskjuten. Detta förutsätter en förhärdad person som misshandlat och dräpt tidigare. Den missnöjde aktiespekulanten är därför mindre sannolik än CP.

Problemet med mellanalternativet, som jag skissade på ovan med exempelvis poliser som fick syn på Palme, är att Palme sköts i sista minuten. En mera organiserad, men improviserad, liga skulle rimligtvis ha slagit till tidigare eller avstått om man inte visste något om livvaktsskyddet. Det fanns ju stor sannolikhet att Palme skulle ta en taxi eller bli upphämtad av Säpo i en bil utanför Grand.

Per,
Eftersom Wall försöker reducera sannolikheten att CP befann sig vid Grand före och efter skulle han ju kunnat stärka sin tes genom att nämna att f ö iakttog Jeppsson en helt annan person på Tunnelgatan.

Att spekulera huruvida skytten var van med hjälp av det andra skottet är just spekulationer. Det kanske var ett slumpskott. Han hade redan skjutit Palme.

Någon måste ha följt efter Palme, kanske på avstånd efter Grand. Hur skulle en stor konspirationoperation annars ha organiserats? Obestyrkta rapporter om walkie-talkiemän fanns förvisso från området söder om Grand. Men det var rimligtvis bara en effekt av att man visste att Palme hade promenerat söderut. Han hade lika gärna kunnat gå norrut och färdats tillbaka samma väg som han kom. Har någon sett en walkie-talkieman utanför GamlaStans T-uppgång vid 23:15 tiden?

Alla iakttagelser av en mer eller mindre sannolik CP måste vägas samman på ett korrekt matematiskt sätt. Vilket resultat fordrar du för att man ska kunna säga "bortom allt rimligt tvivel"?
/DNg

 
At 07 mars, 2014 21:06, Anonymous Robert Toth said...

Till D Nordling,
Det är därför som Pettersson är den "perfekte" mördaren - han har ingen egentlig avsikt, vapen eller någonting, utan bara snubblar på Palme som på ett bananskal - och så ordnar sig allting allt eftersom.

När vi har att göra med en ensam galning behöver vi inte fundera på termer av motiv, eller huruvida han var van vid vapen, kunde skaffa vapen, träffsäkerhet, eller att huvudvittnet inte känner igen honom etc etc.

Det ligger i sakens natur att den ensamme galningen kan ta sig förbi alla dessa hinder. Han är ju en ensam galning, det ligger i sakens natur.

Han förvandlas närmast till litteraturens "deus ex machina", ett väsen/gudom som stiger ner från himlen och omvänder historien.

Att vi som alternativ hela tiden återkommer till olika sorters s k "polisspår" är kanske inte heller särskilt fruktbart. Det är ju knappast enda alternativet till Petterssons märkliga bravader.

Jag vet att det här är en ganska infekterad och långrandig diskussion, men inte ens rätten vart övertygad av Petterssons skuld. Han blev ju trots allt friad. Ska vi ånyo knyta Pettersson till brottet så måste vi nog komma med mkt starkare indicier än de tidigare nämnda.

 
At 08 mars, 2014 19:50, Anonymous Per said...

Alla iakttagelser av en mer eller mindre sannolik CP måste vägas samman på ett korrekt matematiskt sätt.
Hur ser en sådan matematisk sammanvägning ut? T.ex. hur väger du in de två vittnena som ger stöd åt CP:s version??

Vilket resultat fordrar du för att man ska kunna säga "bortom allt rimligt tvivel"?
Mer än det som presenterats hittills. Forskningen visar väl att ögonvittnen generellt sett inte är särskilt pålitliga? Om man inte har mer än så, så anser jag att det inte är "bortom allt rimligt tvivel".

 
At 09 mars, 2014 21:17, Blogger Aktiepohlman said...

Från den ena teorin till den andra. Var hamnar man i spekulationsväg, om man utgår ifrån att det nästan bara är i serietidningar och på film som en kula snuddar vid sitt offer? Palmegruppen har intygat att de två kulorna mot makarna Palme avfyrades från samma vapen.

 
At 27 mars, 2014 15:11, Blogger Danne Nordling said...

Per, vad jag menar med en sammanvägning på matematisk grund är att även om vittnena inte är helt säkra så finns det en viss sannolikhet att de har rätt. Ju fler sådana vittnen desto mer sannolikt blir det att deras utpekanden är korrekt.

Om det finns tre vittnen som exempelvis med 40 procents sannolikhet har rätt blir den sammanlagda sannolikheten 0,4+0,4(0,6)+0,4(0,36)->78,4%.

Till detta kan vi lägga en sannolikhetsbedömning av Lisbeth Palmes utpekande. Sätter vi den till 80 procent får vi nästan 96 procents sannolikhet.

Jag skulle vilja se en diskussion om varje vittnesmål och en sannolikhetsbedömning av dessa var för sig. Sedan kan vi se vad den sammanlagda sannolikheten blir.
/DNg

 

Skicka en kommentar

<< Home