onsdag, februari 23, 2005

Kvinnor lika egoistiska som män?

Om kvinnor inte är lika egoistiska som män måste de bli mer buffliga för att få lika lön som män. Det blev en slutsats av TVs "Debatt" på tisdagskvällen.

Normalt brukar de som radikalt vill förändra världen hävda att 'människans natur' inte är egoistisk som de nationalekonomiska teorierna lär ut. Egoismen är möjligen en effekt av kulturen och det ekonomiska systemet. Radikala feminister däremot, hävdar implicit att nationalekonomerna har rätt samt att kvinnor då är lika egoistiska som män. Men samtidigt säger de att de patriarkala strukturerna leder till att kvinnorna trots denna likhet med männen inte kan hävda sig lönemässigt. Den kvinnliga egoismen kommer alltså inte till sin rätt i manssamhället.

Mot detta finns det naturvetenskapliga forskare som menar att kvinnor i genomsnitt är mindre aggressiva och framfusiga jämfört med män, vilket beror på medfödda skillnader i hjärnan. Om detta är korrekt ger den nationalekonomiska teorin svaret på frågan: "Kan biologin förklara att kvinnor har lägre löner?" (Ett SMS till tv-programmet.)

Kvinnors mindre egenintresse leder sålunda till att deras s k reservationslöner blir lägre. Med det menas den lönenivå vid vilken de tackar nej till ett erbjudet jobb och istället avvaktar eller aktivt söker något annat. Denna något större ödmjukhet leder i en marknadsekonomi till att lönenivån blir litet lägre även för exakt likadana jobb som innehas av personer med likvärdiga kvalifikationer. Arbetsgivarna är egoistiska och ger inte självmant något extra påslag för att ”öka jämställdheten”.

Slutsatsen i programmet blev att kvinnorna måste bli mer framfusiga (dvs tillkämpat egoistiska) för att hävda sig lönemässigt. Det menade professorn i neurobiologi Annica Dahlström och blev inte motsagd på den punkten av könsrollsexperten Ingmar Gens.

Gens menade att det kunde bli svårt om den bristande egoismen var medfödd. Mot det invände Dahlström med att peka på en modell av en hjärna, varvid hon framhöll att det var med den stora hjärnan, där könsidentiteten inte var inbäddad, som kvinnorna viljemässigt skulle bli mera framfusiga.

Den frågan är nog inte så enkel som Dahlsröm gjorde gällande. Om det inte finns en medfödd vilja att vara egoistisk hur skall man då lyckas i längden att uppträda på ett sätt som man själv egentligen inte vill? Då är det enklare att rösta på Gudrun Schyman om hon lovar att höja alla kvinnolöner 8 procent med lagens hjälp - eller...? Det är i varje fall ett argument för ett kvinnoparti.

Särartsfeministerna får nog utveckla teorin om löneutjämningen litet mera för att kunna hävda sig mot elitfeministerna. Dock blev tv-programmet knappast någon framgång för elifeministerna. Den inkallade könsrollsexperten Gens var inte ens beredd att hävda riktigheten i teorin om att människan föds som ett oskrivet blad - eller "en blank sida" som programledaren formulerade det. (Ursprungligen "tabula rasa" - se min blogg igår.)

2 Comments:

At 23 februari, 2005 23:45, Anonymous Anonym said...

dina bloggar borde publiceras i tidningar, de är verkligen intressanta och bra. Är det ok om man citerar dem, med källa givetvis?

 
At 24 februari, 2005 10:17, Blogger Danne Nordling said...

Skriv en signatur

Visst är det ok att citera med källan uppgiven. Sprid kunskap om bloggen Skattepolitik och samhällsfilosofi. Gå in på "intressant.se" och klicka på min blogg.

Skriv gärna en signatur på inläggen så att olika "anonymous" inte förväxlas.
/DNg

(tid: +9 tim)

 

Skicka en kommentar

<< Home