måndag, december 12, 2005

Kräver klimatpolitiken stopp för läskedrycker?

Trots nederlaget i Montreal kommer miljöhetsarna att kunna fortsätta med restiktioner mot koldixidutsläppen. Utan kunskap om att Kyoto-protokollet bara minskar temperaturen med 0,02 grader kan någon kräva att kolsyrade läskedrycker och nyårsskumpan måste förbjudas.

Det blev ingen deklaration med en principiell tidtabell för minskningen av koldioxidutsläppen i Montreal. Många hade önskat att de 10 000 deltagarna skulle ha ställt sig bakom åtminstone en viljeinriktning att minska utsläppen med 30 procent till år 2020. Det skulle ha betytt sex (!) nya Kyoto-avtal (KP) de närmaste 10-15 åren. Hur kan Sveriges miljöminister Lena Sommestad ställa sig upp iett tal den 8 december och fordra något så orealistiskt i Montreal?

Lena Sommestad förefaller vara en propagandist utan hämningar. I SvD (10/12) kommenterar hon klimatmötet med orden: ” Det här är en mycket, mycket stor framgång. Det här mötet har inneburit att vi i stort sett har lyckats uppnå alla de målsättningar vi hade när vi kom hit.” Det skorrar falskt mot de målsättningar hon framförde i sitt tal på samma möte. Kan det vara så att eftersom hon formulerade dessa som 15-30 procents minskning 2020 och 60-80 procent 2050 så är resultatet en stor framgång? Jag tycker inte det. Resultatet blev ju bara att man skall fortsätta att diskutera kommande begränsningar. Om inte det hade uppnåtts skulle det mesta av klimatpolitiken ha varit borta.

Anders Wijkman, kd, är mer realistisk i sin bedömning (SvD 11/12) trots att han är en ivrig KP-anhängare: ”Vi har bara åstadkommit en enda sak; vi har fått igång en process om vad som skall hända efter 2012.” Han hade önskat at u-länderna skulle ha tagits med i begränsningarna. Det har han all anledning att göra eftersom KP bara sänker temperaturen med 0,02 grader, vilket inte kommer att kunna mätas.

Problemet för de sakliga klimatalarmisterna är att alla hittills överenskomna åtgärder inte betyder ett dugg för verkligheten. U-länderna släpper snart ut mera koldioxid än i-länderna. Kinas utsläpp är redan 60 procent av USA:s. Trots att Kina satsar på kärnkraft och vattenkraft är det så att Kina enligt liggande planer skall bygga 562 nya stora kolkraftverk fram till 2013. Motsvarande siffra för Indien är 213. Hur länge skall alarmisterna tillåta sådan kollektiv självmordpolitik?

Stopp för kolsyrade läskedrycker?

För miljöhetsarna är det dock fortfarande möjligt att fordra minskade utsläpp även i de minsta sammanhang. Företagen har självmant börjat tjuta med ulvarna. Det senaste är att sälja mobiltelefoner med konferenssamtalsmöjlighet med hjälp av argumentet att dessa kan minska koldioxidutsläppen pga minskat behov av resor. Utan perspektiv kommer vi att få rader av ålägganden att upphöra eller minska aktiviteter som släpper ut koldioxid. Jag har ett förslag: Förbjud kolsyrade läskedrycker. Och förbjud också sådan ”nyårsskumpa” som bygger på artificiell moussering. Bara naturlig champagne kan tillåtas. (Kolsyra är CO2 löst i vatten.)

I den stora konkursen är det patetiskt att Sverige, som inom ramen för KP, fått tillåtelse att öka utsläppen med 4 procent ändå tagit på sig att minska dem med 4 procent (jämfört med 1990). Det har ingen praktisk betydelse att göra så. Den enda effekten är att det blir lättare att uppträda som fariséer på klimatmöten och andra miljösammanhang. Det ger tydligen status åt de svenska delegaterna. Men det ger ingen förbättring av världen och bara försämringar för svenskarna.

18 Comments:

At 12 december, 2005 19:42, Blogger Per-Olof Persson said...

Kyoto-avtal; planekonomi som inte fungerar

Kyoto-avtalet påminner om ett planekonomiskt tänkande som inte än försvunnit trots alla motgångar. Inga avtal kommer att stoppa U-länders förbränning av kol och olja så länge dessa tillgångar finns inom deras egna gränser.

Ska vi slippa ifrån utsläppen får vi antagligen förlita oss på den teknologiska utvecklingen. Fusionskraften och solfångare i rymden kan möjligtvis vara räddningen. Innan dess så kan vi satsa på den nya kärnkraftstekniken PBMR "pebble-bed modular reactor", efter de småstensformade bollarna av bränsle i reaktorn.

Skillnaden mellan våra gamla reaktorer och PBMR är mycket stor. De svenska reaktorerna byggdes med industrins stordrift. Stordriften skapade väldigt komplexa kärnkraftverk, där många små detaljer kunde gå fel, och fördyrades av komplicerade säkerhetsföreskrifter.

PBMR är istället informationsamhällets miniatyrisering och modularitet. Varje PBMR är en femtedel så stor som en konventionell reaktor. De är konstruerade utan reservkylsystem och förlitar sig istället på en reaktorkärna som kyler ned sig själv om kärnbränslet blir för hett. PBMR:s lägre resursåtgång och förenklade konstruktion, gör att man kan bygga flera reaktorer på en plats snabbare och billigare.

PBMR-kraftverk kan fylla på bränsle medan de körs, medan de gamla måste stängas ned när bränslet fylls på vartannat år. PBMR-tekniken ändrar på förutsättningarna, som inte längre är de vid folkomröstningen 1980. Vi måste utvärdera fler alternativ, och då kärnkraften ännu är den mest effektiva energikällan, behöver vi se över möjligheten till bättre reaktorer.

Vi har gjort stora investeringar i äldre teknik, och med det nuvarande målet att dels avveckla kärnkraften, dels att ta bort vårt beroende av fossila bränslen så har vi satt oss i en energipolitisk rävsax.

 
At 13 december, 2005 00:27, Anonymous Anonym said...

Danne, jag har skrivit ett inlägg om frihet och tvång som du kan finna intressant, kommentera gärna!

 
At 13 december, 2005 22:22, Blogger Jonas N said...

Danne,
Det är en riktigt bra blogg du har. På en helt annan nivå än nästan alla andras. Jag läser den ofta även om jag inte kommenterar mycket.

Angående förbjuda läskedrycker:

Jag tror att all jäsning i världen orsakar större CO2 utsläpp. Varenda brödbak med jäst, all öl- och vintillverkning, alla förmultnande växtrester, fallfrukt osv genererar koldioxid. Skall isf inte detta också förbjudas?

 
At 13 december, 2005 22:30, Anonymous Anonym said...

Jonas, all "förbränning" av nytida biologiskt material, vare sig det handlar om att elda löv, äta grönsaker och andas ut kolet som koldioxid eller jäsa druvor till vin cirkulerar bara samma koldioxid som växterna tog upp året innan. Det ger inte upphov till någon ökande koldioxidhalt.

Koldioxidhalten stiger därför att vi gräver upp kol och olja som lagrats under många miljoner år och släpper ut det alltihop i atmosfären under en tid som är alldeles för kort för att de mekanismer som lagrar koldioxiden igen skall hinna stabilisera. Våra utsläpp av fossilt kol är i storleksordningen 100 gånger större än det som kommer från vulkaner vilket är den mängd som normalt sätt plockas bort av geologiska processer.

 
At 14 december, 2005 06:45, Blogger Jonas N said...

Thomas, tack för 'upplysningen'.

Om du läser rubriken på ursprungsinlägget (och även mitt) får du en hint om hur 'allvarligt' mitt påpekande var.

:-)

Men:
Du skriver ju ganska mycket här i just denna fråga, Thomas, och jag har inte särskådat allt du har srkivit, bara noterat att du är i viss polemik med Danne N.

Menar du verkligen på allvar att ingen av den skepsis, och även påpekanden om osakligheter mot Kyota protokollet (och IPCC) som Danne framför är hlet grundlösa?

Är den tvärsäkerhet med vilken CO2, växhuseffekt, Kyoto-lydnad mm som framförs i media generellt verkligen befogad? Och om den inte är det, är det vi ser då inte i själva verket falska betygelser och fejkad övertygelse?

Mvh

 
At 14 december, 2005 06:45, Blogger Jonas N said...

Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

 
At 14 december, 2005 07:58, Anonymous Anonym said...

Jonas, det Danne framför är i stort sett alltihop grundlöst. Som jag konstaterat några gånger finns det alltid en möjlighet att den etablerade vetenskapen visar sig ha fel. Felet kan då slå åt endera hållet, att effekten är mycket större än väntat likväl som den är mindre än väntat. Grundtipset är dock att vi får klimatförändringar i den storleksordning som förutspås i IPCC:s rapport, med brasklappen att det kan finnas instabiliteter i systemet som vi inte upptäcker förrän det är för sent. Att koldioxiden har betydande effekt på klimatet är närmast självklart för den som inte har en en politisk agenda att förneka det.

Kyotoprotokollet är, som alla andra internationella avtal, en kompromissprodukt och långt ifrån perfekt, men det är det avtal vi har och att skrota det och börja om från början skulle kosta oss minst ett decennium och det är tid vi inte har.

 
At 14 december, 2005 10:40, Blogger Jonas N said...

Thomas, tack för snabbt svar.

Det är starka ord du kommer med, "alltihop grundlöst", han hänvisar trots allt till ett antal människors arbeten som inte kan viftas bort med bara en hanvändning.

Dessutom radar han upp invändningar, ganska många, som inte är beroende av hur (eller huruvuda) IPCC-porfetiorna är tillförlitliga eller inte.

Även din avslutning "ett decennium och det är tid vi inte har" låter bra mycket mer tvärsäkert än jag skulle vilja höra från seriösa debattörer. Den låter tvärtom mycket mer som om den har ett politiskt (manipulativt) syfte än ett noga övervägt ställningstagande.

Jag skall läsa igenom tidigare debatter här i frågan, och även dina svar. Jag har några gånger tyckt mig se ett mått av nedsättande raljerande ton gentemot Danne, och detta snarare än att bemöta frågorna.

Och öht så kommer nog tvärsäkra absoluta påståenden om framtiden och hur den blir oftare från människor som vill än som verkligen vet.

Och just detta är nåt som bekymrar mig mer än bara lite i denna frågan. Viljan att vara tvärsäker ...

Om du förstår.

Återkommer!

 
At 14 december, 2005 11:03, Anonymous Anonym said...

Danne är extremt selektiv i sitt urval av fakta. Du kan på vilket område som helst hitta enstaka personer eller enstaka uppgifter som ger en annan bild än den etablerade. Hur skulle det vara värre att jag kallar Dannes påståenden grundlösa än det sätt han kallar forskarvärldens resultat det?

Gå tillbaka till Dannes inlägg " Växthuseffekten i gungning visar iskärnor" där han efter att ha missförstått ett diagram fått för sig att koldioxidhalten inte stigit dramatiskt på senare år (något som han borde känt till om inte hans intresse för frågan vaknade just av denna enda artikel). Omedelbart går han ut och anklagar DN för att vara ovederhäftigt, och när hans fel påpekas hittar han istället på en ny teori om att DN skulle avsiktligt förfalskat det där diagrammet. Jag kan då inte ta en sådan person på allvar.

Har vi ett decennium på oss? Ja, ju längre vi väntar med att göra något desto dyrare blir det om vi faktiskt behöver göra det. Jag ser heller att vi minskar utsläppen gradvis med ett Kyotoavtal nu och sedan gradvis lägre gränser än att vi kör på som inget hänt och sedan en dag tvingas till ett idiotstopp. För *det* skulle bli riktigt dyrt det.

Visst är jag ibland nedsättande mot Danne, men det är en ton han valt själv redan från början med sin nedsättande ton mot forskarvärlden, miljöintresserade, DN m fl.

"Och öht så kommer nog tvärsäkra absoluta påståenden om framtiden och hur den blir oftare från människor som vill än som verkligen vet."

Och vem är det då som kommer med tvärsäkra påståenden? Det mest tvärsäkra jag säger är att *risken* för stora problem med klimatet är så stor att vi behöver börja agera nu, inte om ett decennium när koldioxidhalterna stigit ännu högre. Tyvärr är ju det här ett problem med lång tidsförskjutning mellan utsläppen och deras skador. Vi kan inte bara vänta och se och tro att om skador uppstår vi kan sluta med våra utsläpp så upphör problemen genast. Vi har idag bara sett ungefär hälften av den uppvärmning dagens utsläpp gett upphov till och även om vi skulle sluta idag så skulle temperaturen fortsätta stiga ett sekel.

För att ta en analogi. Antag att någon skulle vilja bygga ett kärnkraftverk nära ditt hus. Forskare påpekade att det var en osäker konstruktion som kunde drabbas av härdsmälta. Byggaren gick då ut och hävdade att det minnsann inte alls fanns några säkra bevis för att reaktorna skulle drabbas av härdsmälta. Skulle du bli lugn av det? Skulle du inte snarare kräva att byggaren visade att risken för en sådan olycka var försumbar? Borde vi inte ställa motsvarande krav på fossilbränsleindustrin att de visar att vi inte har något att oroa oss för om det nu är vad de tror?

 
At 14 december, 2005 12:03, Blogger Danne Nordling said...

Thomas, du ger en tendetiös beskrivning av debatten.

För det första har jag främst vänt mig mot bristen på förklaringar från både intresseparter och forskare av växthuseffekten på centrala punkter. Om man gör anspråk på att få tvinga fram reglerande åtgärder borde man komma med förklaringar. När dessa skall ges finns det många detaljer på ovidkommande områden men litet på de centrala. Det gör att varje kritiskt tänkande medborgare blir undrande.

För det andra har jag för att visa att det inte är oviktigt att komma med förklaringar på de oklara punkterna dragit fram forskare som ansett att ingångsvärdena skall vara andra. Det är inte att vara "extremt selektiv" i urvalet av fakta utan en nödvändighet för att påvisa oenighet.

För det tredje gällde professor Sundqvists uttalande om 2-3 graders effekt från koldioxiden den naturliga effekten vilket också visas av att han i samma sammanhang nämnde att vattenångans effekt var 25 grader.

För det fjärde var tolkningen av DN:s artikel inte något misstag från min sida. Jag visste mycket väl att det hade släppts ut CO2 med en ökning på ca 70 ppm på senare tid. Men eftersom det inte fanns någon höjdskala i diagrammet drog jag slutsaten att dessa utsläpp inte märktes påtagligt i kurvan. Inte heller visades någon temperaturökning av dessa vilket pekade på att människans påverkan var liten i förhållande till de stora naturliga variationerna.

Att DN eventuellt medvetet har gått ut med ett diagram som har de senaste 100 åren bortklippta tycker jag är allvarligt. Detta har jag dock sagt är för tidigt att utvärdera. Tyvärr kommer Science med väldigt stor eftersläpning till Stockholm. Dessvärre finns det en indikation som visar att det kan vara DN:s eget tilltag. När man gick ut med en "rättelse" angavs återigen enbart Science som källa till det nya diagrammet - inte något i stil med "Källa Science samt komplettering av DN för CO2 de senaste 100 åren".

Hur som helst har DN gett sig in på en intrikat fråga. Om det är Science själva som kapat diagrammet borde DN ha angett detta i texten och kanske också gett en egen antydan att dagens CO2-halt ligger på nästan dubbel nivå i förhållande till bottenlägena i diagrammet.

Thomas, tycker du inte att det är anmärkningsvärt att antingen Science eller DN ger en så missvisande bild av koldixidens utveckling? Här borde man kunna tala om selektiv information.
/DNg

 
At 14 december, 2005 14:49, Anonymous Anonym said...

"För det första har jag främst vänt mig mot bristen på förklaringar från både intresseparter och forskare av växthuseffekten på centrala punkter"

Det beror helt enkelt på en intellektuell lathet från din sida. Du ställer frågor men bekymrar dig inte nämnvärt med att pallra dig iväg till ett bra bibliotek för att hitta svar. Du förväntar dig att ngåon skall slänga dem i knät på dig i en lättuggad form.

"För det fjärde var tolkningen av DN:s artikel inte något misstag från min sida. Jag visste mycket väl att det hade släppts ut CO2 med en ökning på ca 70 ppm på senare tid. Men eftersom det inte fanns någon höjdskala i diagrammet drog jag slutsaten att dessa utsläpp inte märktes påtagligt i kurvan."

Det enda som var nytt med resultatet i DN var att det gick så långt bak i tiden. Redan tidigare hade vi resultat som sträckte sig 400K år bakåt och som publicerats rikligt, och den som är intresserad av växthuseffekten borde vara medveten om dessa och därmed förstå skalan i DN:s diagram även om den inte var utritad. På samma sätt borde du i frågan om effekterna av istiden insett det orimliga i ditt påstående att storleken av temperaturvaritationerna skulle ökat från 5 till 16 grader. Den nya kurvan stämmer väl med de tidigare för de intervall som täcks av båda, att du får ett så mycket högre värde beror bara på att du mäter mellan de mest extrema punkterna snarare än mellan medelvärden. Allt detta är sådant som du kunnat lära dig på ett par minuter om du brytt dig om att läsa t ex artikeln på Realclimate som jag länkade till.

DN har inte kapat några 100 år. Däremot är det så att det översta lagret av snö inte hunnit konsoliderats. Därför får man aldrig med senaste årens data för iskärnor och DN strök ingenting, de publicerade bara de data man fått från den iskärna de skrev om. Däremot borde de av rent pedagogiska skäl lagt till koldioxiddata för de senaste åren från instrumentdata. Ur detta lyckas Danne insinuera att DN har skumma politiska syften med sin artikel. Det är möjligt att Science valde att göra samma komplettering av data i sitt perspektiv som fanns med i samma nummer som själva forskningsartikeln och då är det inte ens fel att DN kunde göra en rättelse med hänvisning till Science. (Jag har inte heller läst numret så det är bara en gissning).

Science är en vetenskaplig tidskrift som vänder sig till folk med grundläggande kunskaper i vetenskap och förmåga att läsa diagram. De räknar inte med att folk som du skall kunna missförstå även sådant som borde vara begripligt. DN har däremot en bredare läsekrets och borde varit tydligare, men att dagspressen ofta gör bort sig är ingen nyhet och innebär vanligen inte någon konspiration, och framförallt säger det inte det minsta om vad vetenskapsmän kommit fram till.

 
At 14 december, 2005 18:29, Blogger Jonas N said...

Thomas

Om man sellektivt framför fakta, tom extremt selektivt, är det väl fakta man framför!? Eller missar jag något?

Och att framföra fakta (oavsett urval) är väl något helt annat än att alltihop man framför är helt grundlöst!? Eller?

Du har ett pedagogiskt dilemma om du skall vidhålla båda dessa ståndpunkter (samtidigt) och även ett trovärdighetsproblem. Skulle du kunna undanröja det senare genom att så sakligt du kan framför vad din enda ståndpunkt är?

Även dina övriga anklagelser ter sig något tillkämpade i sammanhanget, tex att Danne inte kan läsa diagram, eller att han avsiktligt missförstår/misstolkar data.

 
At 14 december, 2005 20:00, Anonymous Anonym said...

Att påstå att "person X säger Y" är fakta. Däremot säger det ingenting om Y verkligen är sant. Genom att välja lämpliga personer att citera kan man presentera "fakta" som stödjer vilken åsikt som helst.

Jag är ledsen om jag inte varit tillräcklig tydlig i min förklaring till varför Dannes konspirationsteorier mort DN är helt grundlösa, är det så att du har några mer konkreta punkter där du tycker att jag har fel och Danne rätt kan du väl påpeka dem. Hittills har jag inte sett att du på en enda punkt ifrågasatt vad Danna skriver, och faktiskt kommit med mycket lite konkret kritik mot mig heller. Du angriper enbart min debattstil, inte mina argument.

 
At 15 december, 2005 00:47, Blogger Jonas N said...

Thomas, OK, det du hävdar nu är att det Danne framför är andra charlataners osanningar (möjligen själv ovetandes) Är det så?

Du har rätt i att jag inte har framfört någon egen ståndpunkt. Det är för att jag helt enkelt inte har tillräckligt med 'kött på benen' för att själv komma med definitiva ställningstaganden. Och du har även rätt i att jag har noterat din debattstil främst. Vad jag ser är att dina utfall är lite agressiva.

Jag vill dock påtala att ditt 'argument' att vi måste(!) följa Kyoto nu, eftersom alternativet skulle senarelägga saker ett decennium vilket vi inte har råd med' inte imponerar alls. Jag skulle nog hävda att det är nys rakt av. Att det skulle vara din åsikt är inte ett argument! Och om du står fast vid det axlar du en oerhörd bevisbörda (och jag tror inte du kan göra det på riktigt).

Jag tolkade heller inte ditt avfärdande av kritiken mot DN lika svartvitt som du. Jag ser iaf flera möjliga tolkningar än enbart (och uppenbart) 'grundlösa konspiratonsteorier' vilket du nu påstår.

På det hela taget tycker jag att du är väldigt agressiv, speciellt med tanke på hur skakiga dina (definitiva) faktiska påståenden i sista hand är. Du får förlåta mig att jag är skeptisk! Jag har sett just denna 'argumentationsteknik' lite för ofta från vänster mestadels, och den har tidigare aldrig hållit upp för granskning.

Men jag lovar att läsa mer och ha ett öppet sinne medans ...

 
At 15 december, 2005 22:07, Blogger Danne Nordling said...

Thomas, den som inte är expert på istider kan inte bedöma DN:s diagram korrekt när höjdskalorna saknades. Det såg ut som om de senaste 100 årens koldioxidhaltshöjning helt rymdes inom den naturliga variationen. Och någon onormal temperaturstegring syntes inte heller. Då måste man dra slutsatsen att de nya rönen visade att ingenting onormalt hade inträffat. Det enda onormala var att på kort sikt hade koldioxidhalten stigit relativt kraftigt men ändå inte över normal nivå sett i istidsperspektiv. Oron för växthuseffekten måste därför hänföras till kommande utsläpp.

En senare diskussion gäller att jag stött på istidskurvor som definitivt inte visar några variationer på 16 grader utan kanske mindre än hälften. Det ger en indikation för att sambandet kanske ser annorlunda ut än man trott tidigare.

Antingen har DN kapat 100 år i en kurva som fanns i Science eller också har de gjort en egen rättelse men inte angett mer än Science som källa. Det följer av logiken om det uteslutna tredje. På ett så här eldfängt område måste man laborera med att det kan vara avsiktligt. Men det är ju möjligt att man inte alls kunde föreställa sig att diagrammet kunde vara intressant för någon sida i växthusdebatten.
/DNg

 
At 16 december, 2005 14:53, Anonymous Anonym said...

Det var inte mycket som krävs för att vara expert enligt Danne. En vag hum om storleksordningen av hur koldioxidhalten varierat räcker tydligen. Inte heller behöver man kunna mycket till matte. Annars är det inte svårt att inse att på en skala över 650,000 år är 1900-talet försumbart kort, och att ökningen nu skulle motsvaras av en spik i slutet på diagrammet. Att någon sådan spik inte fanns visade att 1900-talet inte var med. Det är belysande att Danne i valet mellan att tro att det är något skumt med just detta diagram i DN och att hela teorin om växthuseffekten är ett falsarium väljer det senare.

Vad gäller Dannes envisa försök att anklaga DN för att ha fuskat på något sätt så passerade jag ett bibliotek idag, och precis som jag redan gissat återfinns diagram på CO2 halten på två platser i Science, sid 1286 och 1316, ena gången med enbart data från iskärnan och andra med 1900-talets data adderade. DN har alltså inte bluffat.

Vad gäller temperaturen skall man ha klart för sig att iskärnan mäter den lokala temperaturen, inte ett globalt medelvärde. Detta är något DN kan ha slarvat med, många andra gör det i alla fall jag själv också ibland. Eftersom temperaturerna på olika platser är väl korrelerade är inte alltid man bryr sig om att påpeka detta. Jag har i alla händelser svårt att se var du får dina dramatiskt olika värden från, den nya iskärnan tillförde inget nytt här. I själva verket är det ju bara de äldsta delarna som är nya. Tom 400,000 år tillbaka hade man sedan tidigare.

 
At 17 december, 2005 00:58, Blogger Danne Nordling said...

Nej, du har fel. Om man inte vet vilken nivå för koldioxiden som är den normala mellan istiderna (det framgick inte av DN:s uteblivna skalor) kan man mycket väl tänka sig att den nuvarande ökningen inrymdes i den "spik" som avslutade diagrammet. Vi skulle helt enkelt nu ha registrerat en normal ökning av koldioxidhalten vilket låg helt i linje med påpekandet att koldioxiden tenderade att stiga med eftersläpning relativt temperaturstegringen.

Detta förstärktes ocså av textens franhållande av att diagrammet tillför information om den kraftiga antropogena ökningen av koldioxiden. Att den ändå inte skulle ha funnits med är inte vad man väntar sig från en seriös dagstidning som DN. Jag förmodade trots detta att det var något förbryllande med artikeln som minskade trovärdigheten. Dessa brister hänförde jag till redigeringen av kommentarerna - inte till själva faktaredovisningen.

Genom DN:s fadäs måste man i fortsättningen ta allting som vetenskapsredaktionen producerar med en nypa salt (om inte annat så pga dess bristande kompetens). Om det fanns två diagram i Science är det oförlåtligt att DN visade upp det diagram som en flyktig läsare måste ha bedömt som ett ytterligare bevis för att temperaturens variationer slaviskt samvarierar med koldioxidens. Det leder genast till misstanken om tendentiös redovisning snarare än inkompetens.

Slutligen: när du var på biblioteket kunde du ha tittat i någon bok om klimatvariationerna för att hitta ett diagram som visar långt mindre variationer än 16 grader för istidscyklerna.
/DNg

 
At 17 december, 2005 11:41, Anonymous Anonym said...

Danne, det är kul att du i alla fall lärt dig något: att man inte blint skall lite på varje artikel man återfinner i dagspressen. Man kunde ju tycka att du borde varit medveten om det tidigare, men bättre sent än aldrig.

Dina förklaringar till hur du kunde missförstå diagrammet bara belyser din brist på kunskap på området. Det vore bra om du inledde med att skaffa dig åtminstone så mycket grundkunskaper att du kan bedöma trovärdigheten i sådana här artiklar *innan* du går ut med vilda anklagelser om hur hela växthuseffekten är en bluff.

Sen får jag tydligen gå in än mer i detalj eftersom du vägrar använda ens den minsta tankeverksamhet för att förstå hur DN agrerade. Som du i ditt inledande inlägg konstaterade så kom DN:s artikel ut *före* Science. De hade knappast tillgång till tidningen utan till ett pressmeddelande. Detta pressmeddelande innehöll gissningsvis bara data från själva forskningsartikeln, de från perspektivet kom senare. Nöjd så, eller har du ytterligare idéer om något som du kan anklaga DN för? Ditt snack om "tendensiös reovisning" är lögn och förbannad dikt. Om du hade den minsta gnutta skam i kroppen skulle du sluta med sådant!

Sista paragrafen är i alla händelser komisk. Efter att gång på gång klaga på att du inte får alla siffor och analyser lagda i knät på dig är allt du har att komma med att jag skall söka i biblioteket för att finna de siffror *du* påstår dig ha?

Visst kan du se olika värden. När man tittar på en brusig mätserie som dessa temperaturdata får man olika data beroende på om man som du tar extrema topp-till-topp värdet eller om man först medelvärdesbildar för att få en genomsnittlig temperatur under och mellan istiderna.

 

Skicka en kommentar

<< Home