måndag, december 05, 2005

Socialmoderaterna angriper junimoderaterna

Det är ingen hejd på den retoriska omvandlingen av moderaterna. De använder nu i Dagens Industri en svada mot Junilistan och Lars Wohlin som tidigare var typisk för socialdemokraterna. Moderaterna är den offentliga sektorns vänner.

I en debattartikel (pdf) i Dagens Industri den 29/11 framförde Lars Wohlin en del av Junilistans ekonomiska program. En viktig ingrediens var att utgifterna i stat och kommun bara skulle tillåtas växa långsammare än BNP. Då skulle ett skattesänkningsutrymme skapas.

Ungefär så argumenterade moderaterna förr i tiden. Genom stor restriktivitet med offentliga utgiftsökningar skulle den ekonomiska tillväxten automatiskt skapa ett utrymme för skattesänkningar. Ingen behövde känna sig hotad av nedskärningar. Det var bara att avstå från nya resurser till offentlig verksamhet så skulle skatterna kunna sänkas.

Dett är raka motsatsen till de besked som då och då brukar komma från mera socialistiskt inriktade ekonomer. Det fenomen som den amerikanske ekonomen W Baumol upptäckt ("offentlig kostnadssjuka") skulle genom den ekonomiska tillväxten obönhörligen kräva skattehöjningar för att bevara den offentliga sektorns [reala] andel oförändrad. Det finns anledning till att återkomma till denna egendomliga ståndpunkt.

Naturligtvis är ingen av ståndpunkterna helt korrekt. Men det är anmärkningsvärt att Lars Wohlin ger sken av att man kan åstadkomma någon sorts "besparingar" utan att det blir kännbart för några grupper i samhället. Det går inte. En långsammare ökning av de offentliga utgifterna sätter antingen stopp för kommande skattehöjningar eller sätter press på de nuvarande reala offentliga utgifterna.

Uteblivna skattehöjningar kan givetvis inte användas till skattesänkningar. Görs restriktionerna skarpare måste rationaliseringar göras och/eller reduceringar i bidragssystemen. Det går knappast att låta en oförändrad budget gå ut över de offentliganställdas löneökningar.

Idag får Lars Wohlin svar från moderaterna Gunnar Axén och Hans Lindblad (DI 5/12 pdf). Men svaret går inte ut på att visa att det som Wohlin föreslagit är ett inlindat sätt att beskriva små successiva nedsärningar som i vanliga fall brukar kallas effektiviseringar eller rationaliseringar. Nej de "nya moderaterna" går till hård attack mot Wohlin och Junilistan för att den antingen är finansiellt oansvarig eller också vill skära ned den offentliga sektorn: De påstår sig veta att Junilistan vill försvaga statsfinanserna. Och de utslungar anklagelser av typ "Vems löner ska sänkas, vilka personer ska få sparken, och vems ersättningar vill han sänka?"

Inte nog med detta. Andra anklagelser är att kvinnor missgynnas av Junilistan, pensionärerna får "i stort sett inget utbyte alls", att sänka/slopa förmögenhetsskatten och dubbelbeskattningen på aktier "slår fördelningspolitiskt mycket snett" samt att beskrivningarna av besparingarna är "svepande och fluffiga".

Vad drar vi för slutsats av denna moderata svada till försvar av den offentliga sektorn och den traditionella fördelningspolitiken?

Den moderata metamorfosen har kommit till en punkt där man inte kan se någon skillnad mellan traditionell socialdemokratisk retorik och den nya "socialmoderatiska". Alla dessa argument som moderaternas två talesmän nu framför är vad socialdemokraterna tidigare skulle ha riktat mot de riktiga moderaterna. De tycks nu finnas hos" junimoderaterna" i Junilistan.

6 Comments:

At 05 december, 2005 20:10, Blogger Sebastian Weil said...

Trackback: http://ninjaeconomist.blogspot.com/2005/12/moderater-kritiserar-junilistan.html

 
At 05 december, 2005 20:15, Anonymous Anonym said...

Det är verkligen förvirrande. Det är ju exakt som du säger, angreppspunkterna kunde vara direktcitat ur en frejdig socialdemokratisk litania mot den moderata politiken. Hur är det ställt i världen, är det nån j-la ordning i partierna längre?

Antingen har vi att göra med ett osedvanligt utstuderat utklädningsnummer som kan komma att intressera statsvetare lång tid framöver, eller så är det helt enkelt så att den moderata partiledningen kör på fri hand och tar upp sånt de sett fungera bra för andra tidigare. Eftersom det är socialdemokraterna som satt måttstocken för svensk politik så då blir det ju den retoriken även för en allt mer desperat strategisektion på det moderata högkvarteret.

 
At 05 december, 2005 23:22, Anonymous Anonym said...

Ett nytt liberalt parti håller på att startas. Till skillnad från de stora drakarna är det ett parti som inte tummar på sina principer för att vinna makt och inflytande som inte är någonting värt om de schabblar bort sina grundläggande ideér om hur ett rättvist samhälle ska vara beskaffat. Läs mer här:

http://www.liberalapartiet.se/

Förvisso ganska oslipat ännu. Men hjälp till att göra det bättre med ditt engagemang!

 
At 06 december, 2005 11:56, Blogger Danne Nordling said...

Baumols lag

De som åberopar Baumols lag för att visa att sakttehöjningar är oundvikliga brukar inte nyansera sig med sådana petitesser som att transfereringarna inte nödvändigtvis måste följa löneökningarna. Men de skulle säkerligen vid kritik peka på att så är fallet med exemplen sjukpenningen, a-kassan, barnbidragen, socialbidragen, bostadsbidragen och numera även förtidspensioneringen som stöd. Kanske även olika subventioner har denna följsamhet. Det är i varje fall svårt att se att Wohlins förslag skulle ha någon stor automatiskt skattesänkande effekt.

Felet med användandet av Baumols lag är ett annat: antagandet om "oförändrad" offentlig sektor som implicit innefattar antagandet om skattehöjningens nödvändighet.
/DNg

 
At 07 december, 2005 16:10, Blogger Danne Nordling said...

Vilket syfte har vänsterretoriken mot junilistan? Är det att få dem att framstå som höger så att vänsterväljarna inte röstar på dem? Är det för att om möjligt få moderaterna att framstå som ännu mera politiskt korrekta så att högersossar röstar moderat? Eller vill man reta upp de riktiga kärnmoderaterna i största allmänhet? De kanske borde rösta på junilistan?
/DNg

 
At 27 december, 2005 18:38, Anonymous Anonym said...

Jag tror junilistan har stora chanser i valet 2006. partiledaren är populär och många ser ingen skillnad på de gamla partierna.

 

Skicka en kommentar

<< Home