torsdag, april 25, 2013

Kan LO skapa 100 000 jobb med finanspolitik?

En generell ökning av efterfrågan på arbetskraft genom ofinansierade offentliga utgifter kan ge många jobb. Men riskerar inte arbetsmarknaden att bli överhettad? Och vad säger EU-människorna om att Borg skulle börja med stimulanspolitik?

LO-ekonomerna kom med sin konjunkturbedömning igår 24/4-13 (pdf). De presenterade den samma dag i en artikel på Brännpunkt i SvD. Den hade rubriken "Tydlig stimulans kan ge Sverige 100 000 nya jobb" och är skriven av Ola Pettersson (chefekon), Åsa-Pia Järliden Bergström och Lars Ernsäter. De har gjort en ganska ingående analys av den svenska arbetsmarknaden och effekterna av ett finanspolitiskt stimulanspaket i fyra bitar för 70 miljarder kronor.

Den grundläggande ansatsen är densamma som finansminister Anders Borg lanserade i höstas: det är stimulanspolitik och inte överskottsmålet för de offentliga finanserna som är det viktiga. I höstas överrumplade Borg den socialdemokratiska och miljöpartistiska oppositionen (blart 20/9-12) vilket jag betecknade som ett paradigm-skifte bort från åtstramningsfilosofin. Nu har LO satt denna ansats i system och lanserar ofinansierade stimulanser på 70 mdr kr som ska sänka arbetslösheten med över 100 000 personer.

LO-ekonomerna har räknat med ett visst importläckage som reducerar BNP-ökningen men också med dynamiska sekundäreffekter som ökar BNP. Följande satsningar föreslås:

Transfereringar till hushåll 15 mdr kr, importläckage 7 mdr, dynamiska effekter 3 mdr, total BNP-ökning 11 mdr kr (0,3 %). 15 000 jobb

Kommunal konsumtion 30 mdr kr, dynamiska effekter 10 mdr, total BNP-ökning 40 mdr (1,1 %). 52 000 jobb

Offentliga investeringar 10 mdr kr, importläckage 2 mdr, dynamiska effekter 3 mdr, total BNP-ökning 11 mdr (0,3%). 15 000 jobb

Bostadsinvesteringar (temporärt bidrag) 15 mdr kr, dynamiska effekter 5 mdr, total BNP-ökning 20 mdr (0,6 %). 26 000 jobb

Totalsumma 70 mdr kr, importläckage 9 mdr, dynamiska effekter 20 mdr, total BNP-ökning 81 mder (2,3 %). 108 000 jobb

De offentliga finanserna beräknas förbättras med 39 mdr kr genom BNP-ökningen på 81. Initialkostnaden var 70 mdr och då återstår 31 mdr kr i ökning av statsskulden (per år). Den ökningen reduceras när stödet till bostadssektorn på 15 mdr tas bort. Men eftersom övrigt stöd ska vara permanent kommer efter vad jag förstår skatterna att behöva höjas. Tidigare har denna permanentning varit ett av Borgs främsta argument mot stimulansåtgärder. Han utesluter givetvis skattehöjningar som ogenomförbara.

Dessvärre för Borg har detta argument blivit alltmera urholkat. Barnbidragen har exempelvis inte höjts sedan 2005, a-kassan ger inte 80 procents skydd till särskilt många längre, daghemmen får allt större barngrupper, sjukvården verkar vara klart överbelastad och den allmänna opinionen i SOM-undersökningen hösten -12 vill ha en större offentlig sektor. Här skulle alltså finnas en chans för Borg att göra dygd av nödvändigheten inför valet 2014 med hjälp av LO. S och MP skulle då få svårt att kritisera Borg för att äventyra statsfinanserna.

Men det finns andra invändningar. Att på några år pressa ner arbetslösheten till 6 procent genom finanspolitik är enligt min mening vanskligt för en stabil utveckling av arbetsmarknaden utan ökade inflationstendenser. Nairu kan bedömas ligga på ca 6,5 procent (KI) även om LO anför något lägre siffror från FiD och RB. När Borg för något år sedan gjorde gällande att Nairu skulle kunna bli knappt 5 procent granskade jag hans resonemang och det gjorde mig skeptisk. Nu försöker LO med liknande argument visa att det inte hotar ökad inflation om man släpper fram generellt ökad efterfrågan på arbetskraft - t ex försöker man förringa Beveridge-kurvans indikationer på en sämre fungerande arbetsmarknad.

En viktig invändning mot LO:s resonemang är enligt min mening den ökning av exporten som kommer om några år. Om vi genom en permanentad stimulanspolitik då redan ligger under Nairu-punkten kommer ökad efterfrågan från utlandet att leda till överhettning och inflationstendenser. Det är då Riksbankens plikt att höja räntan och göra bostadsägarna fattigare. Kan det då rentav visa sig att vi har en bostadsbubbla som plötsligt spricker med destabilisering som följd? Detta talar för att en större del av den finanspolitiska stimulansen görs temporär i avvaktan på att det går att använda en del av strukturarbetslösheten till offentliga tjänster. Hur många långtidsarbetslösa duger exempelvis till barnskötare idag?

Sannolikt blir det inte mycket av LO:s förslag. Det faller långt utanför vad som hittills diskuterats i stabiliseringspolitiken. Även om Borg skulle vilja göra någonting storstilat med hjälp av S och LO skulle hans finansministerkollegor på de internationella toppmötena rynka på näsan och döma ut denna politik. Det är det budgetkonservativa EU-folket som utgör det största hindret för en rejäl minskning av arbetslösheten med hjälp av finanspolitik i Sverige.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter: ,

9 Comments:

At 25 april, 2013 09:31, Anonymous m96 said...

Det ær inte så att det ska finansieras med pengar som staten sjælva ger ut? Dvs skuldfria? (fria från de privata bankerna) Før problemet idag ær ju att vi inte har råd att hyra sjælva pengarna av bankerna.. inte att vi inte har råd att bygga. Før det har vi så længe det finns ledig arbetskraft o material.

 
At 25 april, 2013 10:33, Blogger Per-Olof said...

Det du har missat är att finanspolitiska stimulanser enbart fungerar om Riksbankens inflationsmål på 2 % höjs eller tas bort helt och hållet.

Riksbanken har verktygen för att hålla inflationsmålet på 2 %. Kommer Staten att öka sin upplåning och netto öka penningmängden med 70 miljarder kr i ekonomin, måste övriga sektorer inom ekonomin låna netto 70 miljarder kr mindre.

Det är visserligen sant att en ökning av penningmängden på kort sikt inte behöver leda till prisökningar. Men på längre sikt går det inte att hålla tillbaka prisökningarna.

Problemet är att man kommer tillbaka till ruta ett igen men med högre offentliga utgifter, budgetunderskott och statlig skuld. Går det då att inte genomföra nedskärningar av de offentliga utgifterna, måste skatterna höjas.

Man ska inte räkna med att näringslivet ökar sina investeringar om det misstänker att de framtida skatterna höjs. Ett annat problem är att det finns ett direkt samband mellan höga offentliga utgifter och låg ekonomisk tillväxt. Allt mer resurser kommer att användas av den offentliga sektorn och mindre av näringslivet.

 
At 25 april, 2013 11:17, Anonymous m96 said...

Per-Olof:
Staten kan trycka upp pengar før att få saker gjorda som man anser tillfør ett værde till samhællet. Magnettågsbanor tex som kræver mindre underhåll och sparar massa restid o krångel. Behøver inte bli inflation i nånting. Beror på. Sæg att man helt hypotetiskt bygger en fabrik før de upptryckta pengarna (som alltså INTE ær en skuld med rænta till någon) som producerar en vara som det ær brist på. Då kan priset t.o.m SJUNKA på dessa grejer eftersom det då kommer finnas fler av dem. Vill man sen inte øka penningmængden oavsett detta.. så kan man ju skatta eller på andra sætt dra tillbaka samma summa pengar igen som man gav ut. I nån sorts engångsføreteelse. Gørs processen om och om igen så kan man ju iofs se det som att skatten blir permanent då. MEn vad gør det om vi i slutændan skapat mer saker av værde? Utgifterna minskar ju i gengæld eller så sjunker priserna. De pengar som kommer in i skatt kan ju "destrueras". Men så længe vi producerar mer værdefulla grejer så finns det ju ingen anlending till att inte penningmængden också kan stiga i motsvarande grad. Priserna behøver inte gå upp eftersom æven utbudet av varor økar.

 
At 25 april, 2013 14:25, Anonymous Anonym said...

Intressant med denna beräkning, som kan appliceras på den invandring som sker och tillför arbetskraft.
Om LO ser att en lösning av arbetslösheten kostar pengar så bör de även kunna se en kostnad för en generös invandringspolitik.

 
At 25 april, 2013 16:36, Anonymous Anonym said...

LO kan inte skapa jobb.
Den fria lönebildningen som dom förespråkar, förstör en stimulans.
Så fort ekonomin får fart så kommer orealistiska löneökningar och då är stimulansen ett slag i luften.

Lönestopp och QE kan häva krisen

Treårigt lönestopp och QE i tre år löser krisen.
QE stimulansen kan inte göras med lånade pengar statsbudgeten tillåter inte det, bara riksbanken kan finansiera det med nya pengar.

ekvis

 
At 25 april, 2013 17:00, Anonymous Anonym said...

En tanke som slog mig är hur en stimulans skulle kunna gå till.

Riksbanken köper upp privatpersoners avlagda guldföremål, riksbanken betalar privatpersonerna med nytillverkade pengar och lägger guldet i valvet.


Den som kan nationalekonomi ser vad som händer.

Guld kan användas som ett betalningsmedel, men privatpersoner betalar inte med guld, Växlar riksbanken in guldet mot papperspengar så ökar mängden betalningsmedel i ekonomin.

Riksbankens enda kostnad är trycksvärtan.

 
At 25 april, 2013 18:07, Anonymous m96 said...

At 25 april, 2013 17:00, Anonymous Anonym:

Varfør krångla till det så??
Tryck upp pengarna bara.. hyr in folk o bygg lite jærnvæg, sjukhus, energieffektiva bostæder eller vad vi nu anser oss behøva.. och betala løn till de som gør jobbet med dessa pengar.
Færdigt.

 
At 25 april, 2013 19:03, Anonymous Anonym said...

Teoretisk så kan man bara trycka upp pengarna, men det möter ett stort motstånd från särintressena.
Politikerna kan få för sig att man bara kan trycka pengar oändligt hela tiden.
Det är inte heller förenligt med vissa lagar.

Det kan gå att stimulera ekonomin med att riksbanken köper upp guld med fysiska papperspengar.

Så har man gjort förut, återkommer om det, det hände i början av 1900.

Riksbanken får en starkare ekonomi för dom får en större guldreserv i praktiken gratis.
Ekonomin stimuleras med pengar som inte är en skuld, stimulansen behöver inte betalas tillbaka.
Riksbanken kan även köpa tillbaka papperspengarna med guldet senare om det skulle behövas pga inflation, vilket antagligen inte behövs.

Uppköp av guld ökar den monetära basen.
ekvis

 
At 30 april, 2013 10:20, Anonymous Anonym said...

Att få människor i jobb till avtalsenliga löner och självklart en mininivå hur låga löner kan vara är självklart bra.
Risken är att inflationen stiger. Men vad gör det. Folk mår bättre om de får tillhöra en gemenskap och få en lön.
Att det ska gå i första rummmet är självklart. Alternativet är ju höjda a-kassor sjukförsäkring o.s.v.
En höjning av dessa med 40% samt inflationsäkra dessa vore det bästa som kunde ske.
Då skulle kapitalisterna få frossa och må dåligt.
ja även egoister som Danne Norling.

 

Skicka en kommentar

<< Home