tisdag, maj 07, 2013

Kulturens uppgift är att utmana högermakten?

Den svenska politiserade kultureliten tror att kulturdebatten ska utmana "makten". Men man definierar makten på ett gammaldags marxistiskt sätt. Makten kan istället ses som företrädarna för den icke-moraliska altruismen. Borde den inte utmanas som Ayn Rand försökte?

Jag var på Timbros tredje kulturdebatt på Teater Brunnsgatan 4 idag 7/5-13. Ämnet var "Vem är samhällskritisk? Bör kulturen vara samhällskritisk?" Fem kulturdebattörer diskuterade under ledning av Lars Anders Johansson på Timbro.


Debattörerna ovan är från vänster Erik Helmerson, förf o ledarskribent DN, Anina Rabe, kulturjournalist SvD o SDS, Wille Crafoord, kompositör o trubadur, ersättare [Jonna Sima] från Arena samt Martina Montelius, konstnärlig ledare Teater Brunnsgatan Fyra.

Kulturen bör inte alltid vara politisk. Det verkade debattörerna vara överens om.  Men alltför ofta försöker man sätta in olika kulturyttringar i ett politiskt sammanhang, påpekade Rabe. Helmerson menade att det ändå skett en förbättring sedan 70- och 80-talen. Crafoord diskuterade kultur också utifrån ett högerperspektiv. Men Montelius menade att det inte kan finnas någon högerkultur eftersom kulturens uppgift är att utmana makten (kapitalismen?). Ska högern göra en teaterpjäs om att man "måste behålla rut-avdraget" frågade hon polemiskt.

Debatten verkade att ta fart när Helmerson kritiserade vänstern för att under 70-talet ha låtit bli att angripa den socialdemokratiska makten med löntagarfonder och allt. Istället gick kritiken ut på att Socialdemokraterna var något slags socialfascister. Men detta spår vidareutvecklades inte särskilt långt. Ändå är det här den kritiska punkten finns. Varför måste kultur vara vänster? Inte har den s k Benke-debatten som startade i DN gett något riktigt svar på den frågan.

En kvinna i publiken pekade på att det är högerns människosyn som borde stå i fokus. Hon nämnde därvid den liberala författaren Ayn Rand. Detta problemkomplex skulle enligt min mening kunna tas upp som en diskussion för framtiden. Den politiskt intresserade kultureliten skulle ju kunna utmana den politiska makten i välfärdsstaterna med ett ifrågasättande av omfördelningen med tvång som dessa stater bygger på. Är inte avskyn för våld och tvång något som utgör en vällovlig människosyn?

Men kultureliten (t ex Montelius) anser att "altruism" är den mest ädla människosynen som det är vänsterns uppgift att bl a genom olika kulturyttringar befordra. Och då låtsas man som om det inte är någon skillnad på moraliskt förankrad altruism och politiskt dikterad "tvångsaltruism". Det är att göra det lätt för sig. Kulturvänstern verkar inte själv vilja bli utmanad när det gäller dess världsbild - och än mindre vill denna opinionsbildningskraft sätta in sina resurser för att utmana den politiska makten om synen på denna tvångsstruktur i samhället.

Hur ställer sig egentligen kulturvänstern till Rands grundläggande moraliska diskurs i boken Och världen skälvde? Kan man moraliskt tolerera att de flesta högproduktiva flyr från det etablerade samhället för att på en avskild plats bilda ett nytt som inte bygger på tvångsaltruism? Ska man tillåta detta eller sätta in t ex krigsmakten för att återföra flyktingarna/nybyggarna till det dysfunktionella gemenskapssamhället? Ayn Rand har ställt upp problemet utan att någonsin lyckas få till stånd den kulturdebatt som denna onekligen fascinerande fråga förtjänar.

Nu har Timbro kommit med en nyutgåva av Atlas Shrugged på svenska. Är det inte dags för några ur den radikala kultureliten att ta upp den utmanande frågan om tvångsomfördelning i ett liberalt samhälle? Eller är utmaning bara ett annat ord för att stryka medhårs?

[SvD] Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter: ,

5 Comments:

At 08 maj, 2013 08:31, Anonymous Anonym said...

Vem bär upp kulturen om inte borgerskapet. Eller i alla fall de som har råd att bo i centrala delarna av Stockholm.
Så det är väl rätt att reta dem lite så de får lite dåligt samvete.
Moral är bra att bygga upp-dubbelmoral blir väl dubbelt så bra?

 
At 08 maj, 2013 14:04, Blogger Danne Nordling said...

Ja, kulturkonsumtionen bärs till stor del upp av borgerskapet. Helmerson (DN) illustrerade detta med sin mor: Hon bevistade en mängd kulturaktiviteter och lät sig provoceras av vänsterbudskapen. Men sedan gick hon hem och röstade på moderaterna.

Diskussionen berörde kort finansieringsfrågan för kulturen. Om inte skattebetalarna står för finansieringen kan kulturen inte vara fri, menade Montelius. Om kulturen ska finansieras med sponsring blir innehållet ett helt annat - mera kommersiellt.

Någon skulle kunna hävda att vi här ser förklaringen till att enbart vänsterpolitik sprids via kulturen. En kulturproduktion som gick ut på att tvångsutskrivna pengar inte borde kunna användas i strid med betalarnas intressen skulle riskera att leda till att den "fria" kulturen skulle få svälta.

Ett antikommersiellt vänsterbudskap och spridandet av sådana värderingar skulle alltså kunna vara ett egoistiskt intresse för att säkra fortbeståendet för de flesta av dagens kulturproducenter.
/DNg

 
At 08 maj, 2013 17:02, Blogger sven said...

Ja förr i tiden så producerade kultureliten hyllningar till sina mecenater som var grevar och kungar.De var ju av dem de fick sina pengar så de kunde utöva sin konst.
Nu för tiden får kultureliten sina pengar från stat och kommuner och det vill "högern" stoppa eller minska kraftigt då blir det ju naturligt att kultureliten blir vänster.Man vill ju hålla sig väl med sin mecenat.
Änna lustigt.Ett faktum är att det finns en ohelig allians mellan nyliberaler och många från arbetarklassen när det gäller skattepengar till kulturen.
Nyliberaler vill ta bort skattepengar till kulturen av ideologiska skäl och arbetarklassen vill att skattepengarna inte går till operan utan istället går till typ sjukvården.

 
At 08 maj, 2013 21:23, Anonymous Mikael said...

Apropå Ayn Rand: personligen skulle jag nog anse det vara för svårt att argumentera mot idéer som förs fram i romanform. Fast det är klart, om hennes rent "filosofiska" verk skulle lyftas fram så skulle knappast Rand-anhängarna gynnas (med tanke på hur dilettantiskt hennes filosoferande är).

 
At 09 maj, 2013 01:28, Blogger Danne Nordling said...

Mikael, min tanke var att det kunde startas en kulturdebatt om det grundläggande moralfilosofiska problemet i den nyutgivna Och världen skälvde utan att man behöver fördjupa sig i Rands något osystematiska filosofi.

Hur ska ett civiliserat samhälle förhålla sig till tvångsaltruismen? Om det leder till att de högproduktiva flyr till ett eget samhälle, är det då moraliskt berättigat att krossa det med våld?
/DNg

 

Skicka en kommentar

<< Home