fredag, april 26, 2013

Regeringen har lyckats med sysselsättningen enligt LO

Sysselsättningsgraden är nu högre än vid mitten av 2006. Regeringen har inte misslyckats med sin jobbpolitik som oppositionen lyckats hävda.

Statistiska centralbyrån har häromåret gjort en omläggning av sysselsättningsstatistiken som medfört att jämförbarheten bakåt gått förlorad. Nu ska sysselsättningen anges i åldrarna 15-74 år istället för 16-64 år eller 20-64 år som tidigare. Det är sannolikt en följd av en naiv följsamhet mot internationella krav på enhetlig redovisning som inte tillför särskilt mycket, utan snarare förstör den svenska debattens faktarelatering för  sysselsättningen.

En snabb sökning hos SCB på sysselsättningsgraden ger till resultat AKU för fjärde kvartalet 2012. Där finns ingen möjlighet att göra jämförelser bakåt. Sysselsättningsgraden för 15-74 år anges till 65,3 procent. Vad säger det? SCB:s generaldirektör Stefan Lundgren borde skärpa sig! Han är inte en vanlig korkad byråkrat utan har varit VD för SNS.

I ett diagram i AKU (pdf) kan man utläsa att ungdomsarbetslösheten är ca 12 procent av befolkningen 15-24 år, inte 25 procent som oftast uppges i media. Att ca hälften av dessa "arbetslösa" utgörs av gymnasister och studenter som vill ha några timmars extraknäck framgår dock inte. Detta är dock inte det viktiga i debatten om sysselsättningsgraden.

Genom omläggningen av statistiken har jämförelser bakåt av det nya måttet utsatts för en försåtlig strukturpåverkan. Gruppen 55-74 år blir allt större men har på grund av pensioneringar en låg sysselsättningsgrad. Det betyder att det av demografiska skäl just nu när 40-talisterna går i pension kommer att ske en strukturellt orsakad nedgång i sysselsättningsgraden 15-74 år trots att alla delgrupper har ökat sin sysselsättning. Det insåg inte Magdalena Andersson (S) häromåret när hon anklagade regeringen för att ha misslyckats med hålla uppe sysselsättningsgraden och inte bara öka antalet sysselsatta.

En artikel ur SCB:s publikation "Indikatorer" tar upp de senaste tendenserna på arbetsmarknaden (24/4) med en tillbakablick. Men den börjar 2008 och är därför av mindre värde för den aktuella politiska debatten om jobben och regeringens föregivna misslyckande. Därför var det glädjande att hitta ett diagram över sysselsättningsgraden1987-2014 i LO:s nyss framlagda konjunkturrapport (prm, pdf). På sidan 24 finns nedanstående diagram:


Trots två kriser är sysselsättningsgraden nu högre än 2006
Detta diagram visar knappast att regeringens jobbpolitik har misslyckats. Bilden av att regeringen inte skulle ha kunnat hålla uppe sysselsättningen i relation till den ökande befolkningen är felaktig enligt LO:s diagram. Ofta tillbakavisas regeringens halvdumma argument att antalet sysselsatta ändå ökat med att detta är naturligt eftersom befolkningen ökat. Men även sysselsättningsgraden 20-64 år har ökat - från ca 78,5 procent vid mitten av 2006 till ca 79,2 procent för 2013.

Denna ökning av sysselsättningsgraden har skett trots att finanskrisen, som kom från utlandet, sänkte sysselsättningsgraden med nästan 2 procentenheter och trots eurokrisen, som beror på Tysklands oförmåga att bedriva europeisk stabiliseringspolitik, som medförde en sänkning med ca 0,8 procentenheter. Dessutom har sysselsättningen ökat trots att 230 000 svårsysselsatta personer, som annars skulle ha förtidspensionerats, kom ut på arbetsmarknaden genom jobbpolitiken (blart 17/4).

Att bilden av regeringens misslyckade jobbpolitik håller på att sätta sig måste bero på en framgångsrik propaganda från Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Och intressant nog har massmedia spätt på denna negativa uppfattning genom att inte fordra statistiska belägg från dem som hävdar att sysselsättningen gått dåligt.

Regeringen verkar för länge sedan ha gett upp ambitionerna att hävda sin bild av politiken. Statsminister Fredrik Reinfeldt är uppenbarligen mycket trött och finansminister Anders Borg flänger runt på internationella möten och kan inte följa med den svenska debatten. Litet underligt är att det inte finns folk i finansdepartementet eller i arbetsmarknadsdepartementet som hävdar regeringens politik i stort. När hörde vi något från Hillevi Engström? Hon vekar inte vara den vassaste kniven i lådan...

Bloggart om LO:s rapport och stimulans för 100 000 nya jobb, 25/4-13
DN Andra bloggar om: , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter: ,

4 Comments:

At 27 april, 2013 10:01, Anonymous Per Fredö said...

En bra beskrivning av hur det ligger till med arbetslöshet och sysselsättningsgrad, där särskilt massarbetslösheten bland ungdomar är klart överdriven.
Internationella jämförelser styrker
detta.
Vad gäller de trötta statsråden så
tittade jag på ett tv-program från Värnamo, som handlade om hur invandrare i Gnosjö-riket lätt får
jobb via kontakter, där invandrare blir
entreprenörer, hur kommun och företag på ett föredömligt sätt tar emot invandrade och detta i en kommun, som anses vara invandrarfientlig.
Där talade Hillevi fritt ur hjärtat, tog till sig goda råd, fick stark bifall.

 
At 27 april, 2013 14:01, Blogger Danne Nordling said...

Per Fredö, jo Hillevi kan säkert uppträda vinnande på lokala möten. Men hon måste också kunna ha initiativet i den övergripande jobbfrågan.

Det betyder att arbetsmarknadsministern både ska ta vara på tillfällena att presentera den allmänna utvecklingen och dess problem, och tillbakavisa oppositionens kritik mot sysselsättningspolitiken.

Det duger inte att överlåta initiativet till oppositionen i den viktigaste valfrågan - i synnerhet inte när siffrorna ser förhållandevis bra ut.

Engström borde t ex komma med en redogörelse för hur många jobb som (temporärt) gått förlorade pga eurokrisens effekter på dels exporten, dels investeringarna kopplade till exportsvikten.
/DNg

 
At 28 april, 2013 10:55, Blogger Nils Lindholm said...

Inte minskar väl sysselsättningen bara för att en 65-åring går i ålderspension?
Inte stänger väl företaget av svarven eller sopbilen bara för att arbetarna vid dessa går i pension?
Utan det funkar ju som typ: skoplan börjar -> skolan slutar, vecka 23 verkar det som, att arbetslösheten minskar med dom som går i pension, då ingen kommer in i statistiken förrän skolorna slutar, det måste till en ny sopbilschaufför för att hålla bilen i gång.
Och med lite rockader så kommer en person att gå från arbetslöshet till att räknas som sysselsatt någonstans pga. av detta.
Arbetslösheten räknas mot 'i arbetskraften' där INTE ålderspensionärer är inräknade.
Ålderspensionärer kan bara räknas som sysselsatta, ej som sjuka eller arbetslösa.
Alltså arbetslösheten sjunker med en person.
Sysselsättningen förändras inte, varken i andel eller fast.
Däremot då 40-talisterna ramlar över 74 o ungdomarna som är runt 25-tusen färre per kull.

 
At 30 april, 2013 10:16, Anonymous Anonym said...

Sysselsättningen är inga problem lyckas med. Det är bara ta hit 10 miljoner kineser nog ökar sysselsättnigen.
Men vad som lär öka i samma veva är arbetslösheten.

Så jag förstår inte norling när han påstår att regeringen har lyckats.
Vad man lyckats med är väl göda de rika och författiga de fattiga. Vilket även var menigen.

 

Skicka en kommentar

<< Home