fredag, maj 10, 2013

Stabiliseringspolitik i praktiken

Om man behåller euron kommer stabiliseringspolitiken i praktiken enbart att handla om en mycket långvarig åtstramningspolitik. Det är nödvändigt, enligt många bedömare, att det först blir sämre innan det kan bli bättre.

Huvudlearen i SvD idag 10/5-13 handlar om den europeiska stabiliseringspolitiken. Rubriken är "räknefel ändrar inget i Europa" och artikeln är skriven av Ivar Arpi (vik). Den är föranledd av  det räknefel som fanns bakom påståendet från Harvard-ekonomerna Carmen Reinhart och Kenneth Rogoff att ett land med över 90 procents statsskuld i relation till BNP skulle få problem med tillväxten.

Man kan få intrycket att SvD torts allt kommit fram till att påståendet att "motståndarna till åtstramningspolitiken menar att besparingarna förvärrar krisen" faktiskt är felaktigt. Men detta är inte vad ledaren går ut på: "Den som tror att ännu hårdare åtstramningar i Europa är en magisk lösning  har nog lika fel som den som tror att det räcker med Krugmans spenderarpolitik." Det finns rimligtvis full enighet om att åtstramningspolitiken förvärrar krisen på kortare sikt. Oenigheten gäller huruvida detta är nödvändigt eller om det finns en annan väg i praktiken.

I teorin finns det alltid utvägar. Men även i den teoretiska debatten om stabiliseringspolitiken har det funnits oenighet. En invändning mot att tolerera ökade budgetunderskott har varit att de inte hjälper: varje upplånad dollar drar undan lika mycket privat konsumtion och investering och slutresultatet blir noll. En annan är att statens ekonomi fungerar på samma sätt som ett hushålls. En tredje är att budgetunderskott måste leda till inflation eftersom fler varor än som finns efterfrågas.

Stabiliseringspolitiken i praktiken brottas också med nya "makrointernationella" problem. Tidigare var det enstaka länder som kunde råka illa ut. Ett land som har kroniska underskott i bytesbalansen och som genom stigande budgetunderskott visar att man inte tänker göra något åt situationen att "leva över sina tillgångar" får oftast problem när räntebördan stiger genom ökad andel för statsskulden. Finansmarknaderna vill då ha högre ränta och när gamla lån ska omsättas blir situationen snabbt akut kritisk. Många länder förebyggde dock svårare kriser genom att på ett tidigt stadium devalvera sin valuta och ta litet extra inflation.

Det nya är att eurozonens länder inte kan devalvera. De måste måste undanröja behovet av lån från utlandet genom att trycka ner efterfrågan inom landet - och det sker både genom offentliga utgiftsminskningar och skattehöjningar. Dessutom finns en vag förhoppning att lönerna härigenom ska sjunka. Detta är i sig en destruktiv process eftersom arbetslösheten stiger och minskar skatteintäkterna osv. Men därtill kommer att många länder samtidigt måste strama åt - och dessutom motarbetas de av överskottsländerna som inte vill se sina överskott minska - vilket medför att  någon starkare förbättring inte kommer att kunna registreras på länge.

Om man som ekonomisk-politisk bedömare håller fast vid att euron i praktiken måste finnas kvar med alla regler, finns det inget annat sätt att lösa underskottsproblemen än den mödosamma väg som SvD anvisar. Av detta följer att ECB:s räntesänkning nyligen kanske var felaktig. Även den tidigare låga räntan har lett fel genom att den ökat efterfrågan och behoven av lån från utlandet. Kanske bygger lågräntepolitiken på den primitiva uppfattningen att investeringarna skulle bli större genom några procentenheters lägre finansieringskostnader. Samtidigt har penningpolitiken inte lyckats förmå bankerna att bevilja lån till de mindre företagen i den utsträckning som de önskat. Möjligen kan politikerna ha tänkt sig att statsbudgeten kan stramas åt extra mycket om hushållen (en del) kompenseras med låga räntor. Synen på relationen mellan penningpolitik och finanspolitik borde klargöras.

För att kunna bedriva en mindre kärv åtstramningspolitik måste stimulansförespråkarna precisera vilka åtgärder som borde vidtas och vilka institutionella ramar som måste åsidosättas. Hittills har åtstramningsförespråkarna kunnat tillbakavisa hela tanken på alternativ med att hävda att det inte finns någon "quick fix". Men om detta beror på teoretiska hinder eller praktiska svårigheter har inte blivit klarlagt.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

37 Comments:

At 11 maj, 2013 01:42, Blogger Zade said...

Artikeln i SvD är full av fel, jag blir närmast chockad av att du försvarar den.

Inget i ditt inlägg tycks peka på faktumet att Eurozonen befinner sig i en liquidity trap. Det känns som att du går fel på grund av detta, bland annat.

I dagens läge är det dock tydligt vad som är rätt och fel i den "teoretiska debatten". Märkligt att du inte understryker detta. Crowding-out gäller bara under antagandet om full sysselsättning. Att jämföra statens ekonomi med ett hushåll är bara bisarrt.

Resonemanget om att marknaden krävde åtstramningar är oerhört svagt. Se t.ex: http://www.businessinsider.com/in-one-chart-heres-why-roger-altman-is-wrong-about-how-the-markets-forced-austerity-on-europe-2013-5

Uppskattar vanligtvis dina inlägg väldigt mycket, men denna gång blev jag inte imponerad.

 
At 11 maj, 2013 10:35, Blogger Per-Olof said...

En likviditetsfälla?

Likviditetsfällor uppkommer pga regimosäkerhet (det går inte att lita på politikerna) och att politikerna genomför felaktiga åtgärder (exempelvis höjer skatterna i en lågkonjunktur). Företagarnas kalkyler visar helt enkelt att det inte är lönsamt att investera pga politiska beslut.

Detta innebär att likviditetsfällor även kan uppkomma om staten beslutar sig för att öka sitt budgetunderskott och sin statsskuld. Företagarna är medvetna om att investeringar kan bli olönsamma när staten någon gång i framtiden måste sanera sin ekonomi.

 
At 11 maj, 2013 10:51, Blogger Per-Olof said...

"Crowding-out gäller bara under antagandet om full sysselsättning."

Ett statligt budgetunderskott och en statlig skuldsättning är en förutsättning för att ett land på längre sikt ska kunna ha höga offentliga utgifter. Dessa faktorer ger nästan alltid en undanträngningseffekt.

Ett kortsiktigt undantag är vid ekonomiska kriser när en stor andel produktionsresurser är lediga. Men oftast frigör staten inte resurserna när den privata sektorn behöver nya resurser i högkonjunkturerna.

 
At 11 maj, 2013 11:36, Blogger Per-Olof said...

"Att jämföra statens ekonomi med ett hushåll är bara bisarrt."

Denna enda skillnaden är att staten har ett våldsmonopol som innebär att staten kan finansiera sin verksamhet genom skatter eller en ökning av penningmängden. Annars gäller exakt samma ekonomiska lagar för ett hushåll och en stat.

Det bisarra är egentligen att keynesianismen inte förklarar varför företagarna vid vissa tillfällen sparar mer än vad de investerar. Det är bisarrt att påstå att detta inte har någon vetenskaplig förklaring (=djurisk instinkt).

Den riktiga vetenskapliga förklaringen till denna effekt är att investeringarna börjar bli olönsamma och att sparandet i ekonomin har varit för lågt under högkonjunkturuppgången. När företagare upptäcker att lönsamheten sjunker och det är risk för en framtida konkurs, ökar de sparandet och avvecklar de investeringar som är olönsamma.

Problemet är att planekonomiska åtgärder (som att staten sätter räntan och bestämmer penningmängdens storlek), förändrar marknadsekonomins prissystem och därmed också marknadsekonomins vinst- och förlustsystemet.

De planekonomiska åtgärderna kommer att innebära att vissa branscher i ekonomin kommer att få större vinster än andra branscher, kommer företagens långsiktiga utbud inte att stämma överens med den långsiktiga efterfrågan. Detta skapar olönsamma investeringar.

 
At 11 maj, 2013 11:38, Anonymous Anonym said...

Jag tycker Krugman and his likes (några finns uppenabart här i kommentarsfältet) skall låna ut sina pengar till Grekland, Spaninen etc...

Jag förstår inte varför det inte tar detta utmärkta investeringstillfälle?

 
At 11 maj, 2013 12:08, Anonymous Anonym said...

Italien lånar till rekordränta!
Rekordlåg!
Pengar bör inte vara ett problem utan ett styrmedel.
Höga räntor när det behövs och låga när det som behövs göras är gjort!

 
At 11 maj, 2013 23:36, Anonymous Anonym said...

"En invändning mot att tolerera ökade budgetunderskott har varit att de inte hjälper: varje upplånad dollar drar undan lika mycket privat konsumtion och investering och slutresultatet blir noll."

Det finns en viss sanning i det, men man kan stimulera ekonomin med mer pengar, då blir slutresultatet plus.

Kriser med deflation då kan riksbanken köpa upp guld och betala med papperspengar.
Statsskulden ökar inte, den privata skuldsättningen ökar inte, riksbanken skuldsätter sig inte, dom ökar bara balansräkningen.

Det kanske finns en quick fix.

ekvis

 
At 12 maj, 2013 01:23, Blogger Zade said...

Per-Olof

Jag förstår verkligen inte om du försöker argumentera mot mig eller inte. Somliga saker du säger är rätt och somliga fel.

För att komplettera det du säger om likviditetsfällor; dagslägets väldigt låga aggregerade efterfråga spelar stor roll. Den privata sektorn fruktar snarare att centralbanken höjer räntan (på grund av kreditfinansiering av investeringar) än att staten drar tillbaka på offentliga utgifter i högkonjunktur.

Angående crowding-out: det är väl ändå "ofinansierade" offentliga utgifter som leder till budgetunderskott och ökad skuldsättning. Du har rätt i att crowding-out gäller på lång sikt (den cykliska arbetslösheten är noll, som jag sa i min tidigare kommentar).
"Men oftast frigör staten inte resurserna när den privata sektorn behöver nya resurser i högkonjunkturerna" - dessvärre fel, exempelvis:
USA: http://krugman.blogs.nytimes.com/2013/05/05/naive-fiscal-cynicism/
Sverige: http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____308792.aspx
Sjysst nedgång mellan 90-talskrisen och finanskrisen.

Angående jämförelse mellan stat och hushåll: Du missar det ömsesidiga beroendet som föreligger i ekonomin; "my spending is your income, and your spending is my income". Om alla samtidigt drar ner på spenderande uppstår depression. Någon måste kliva in och spendera mer, och givet de skillnader mellan stat och hushåll som du pekar på, kan och bör staten vara den aktören.

 
At 12 maj, 2013 13:57, Anonymous Anonym said...

"Om alla samtidigt drar ner på spenderande uppstår depression. Någon måste kliva in och spendera mer"

Köper riksbanken upp guld med sedlar så kommer sedlarna att öka omsättningen på pengar.
Mer pengar spenderas.

quick fix.


Det är en riskfri intervention av riksbanken, dom kan köpa tillbaka papperspengarna med guldet senare.
Det enda problemet skulle kunna vara någon lagstiftning, men lagar kan man bryta mot speciellt om lagen är dålig.

Varför är det så svårt att se lösningar på vår kris?


ekvis

 
At 12 maj, 2013 14:16, Anonymous Anonym said...

Det kan handla om en eller några månader sen kan krisen få en fruktansvärd fart i Grekland och i Spanien.
Tror dom att det blir som på 30 talet så slutar dom att konsumera helt och bara sparar alla pengarna.

Då utplånas deras ekonomier.

Vi är farligt nära den gränsen där krisen accelererar av sig självt.

Gör om lite av spanjorernas guld till Euro, då får dom pengar att spendera.

ECB får guld i utbyte, Merkel borde bli glad.
ECB skänker inga pengar till spanjorerna.
ECB lånar inte ens ut pengar till spanjorerna.

ekvis

 
At 13 maj, 2013 03:11, Blogger Danne Nordling said...

Nicolaj, det finns säkert en del fel i Arpis artikel. Men mitt syfte var att visa att artikeln, som skenbart såg ut som ett fundamentalistiskt försvar av åtstramningspolitiken inom eurozonen i själva verket var en slutsats som måste dras av att euron inte får ifrågasättas. Om inga okonventionella åtgärder får vidtas måste man försöka med åtstramning som gör ont värre.

De teoretiskt felaktiga invändningar som jag räknade upp var enbart exempel som jag inte tänkte analysera vidare i min artikel, som ju skulle handla om den PRAKTISKA stabiliseringspolitiken. Men jag kanske skulle ha betonat min skepsis mera.

Teorin om likviditetsfällor är oklar. Den verkar betona ränteläget som en finansiell kostnad alltför mycket. Enkätundersökningar visar att de mindre företagen delvis inte kan investera för att de inte får lån. De större företagen kanske inser att prognoserna om tillväxt gång på gång slagit fel (pga åtstramningar)och därför avvaktar med investeringarna och de inser att andra företag också gör det.

Per-Olof, förvisso kan företagen också befara att det blir skattehöjningar förr eller senare som gör att efterfrågan på sådant som kan produceras med dagens investeringar sjunker. Det är därför det behövs ett trovärdigt program som konkret visar hur det kan bli bättre. Men det får inte diskuteras om det faller utanför ramen för EMU.

En del bedömare i söndagskvällens Agenda antydde att ett sådant program skulle kunna vara euroobligationer eller åtgärder från ECB. Men hur realistiskt är det i praktiken? Det är nästan lika verklighetsfrämmande som att politikerna i EMU började diskutera en plan för att avveckla euron.

Med EMU går euron i praktiken hand i hand med åtstramning när krisen väl fått fäste.
/DNg

 
At 13 maj, 2013 09:29, Anonymous Anonym said...

1. Danne har helt rätt - om man inte ifrågasätter Euron (antingen genom att vilja avskaffa den, eller genom att införa en långtgående fiskal federation) så blir åtstramning det enda alternativet i dagens läge som finns på bordet. Det är därför jag är emot Euron.


2.) "Det bisarra är egentligen att keynesianismen inte förklarar varför företagarna vid vissa tillfällen sparar mer än vad de investerar. Det är bisarrt att påstå att detta inte har någon vetenskaplig förklaring (=djurisk instinkt)."

En ev. "Djurisk instinkt" hos företag och hushåll kan mycket väl vara möjlig att föra i bevis vetenskapligt.

Trots allt handlar nationalekonomi mestadels om mänskligt handlande och människor (inte bara män, nota bene, är djur).

När en ekonomisk katastrof inträffar (som t.ex. bankkrisen 2008) är det inte konstigt eller orimligt att både företag och hushåll börjar hamstra säker likviditet och dra ner på konsumtion och investeringar.

Ett praktiskt exempel är att konsumtionen i detaljhandeln började sjunka nästan omedelbart efter finanskollapsen i New York.

Delvis kan det bero på att människor blivit fattigare när deras tillgångar går ner i värde ("wealth effect"), men det är knappast orimligt att anta att mycket av konsumtions- och investeringstappet resulterar av att människor helt sonika och inte utan anledning blir rädda (för att förlora jobbet, för att gå i konkurs, etc.).

/Ekon

 
At 13 maj, 2013 21:09, Anonymous Anonym said...

Tyskarna vill inte pröjsa mer för slarviga och kassa latinos, inte jag heller. Med räntan på 0 finns inget utrymme för insatser som inte stjäl från de flitiga och sparsamma.

Det står var och en fritt att köpa statspapper i valfritt medelhavsland - gör det! Sluta kvirra!

 
At 14 maj, 2013 13:05, Blogger Per-Olof said...

Teorin om att finans- och penningpolitik kan lösa ekonomiska kriser går ut på premissen: "Att nya pengar sprids ut helt perfekt över hela ekonomin".

Om krisen beror på att människor i allmänhet sparar för mycket och investerar för lite, kommer den aggregerade efterfrågan i ekonomin att öka och därmed också det aggregerade utbudet. Krisen löses.

Men denna teori faller om nyskapade pengar höjer priserna och vinsterna i de punkter där de först används. Exempelvis vet vi att det är vanligt att bil- och byggbranscherna går upp som en sol under högkonjunkturen och ned som en pannkaka under lågkonjunkturen.

Om vi har en fiat-valuta har människor en betydligt större möjlighet att låna till köp av ny bil och ny bostad. Detta leder till att priser och vinster stiger inom bil- och byggbranschen. Detta leder till nya investeringar för utöka produktionen.

Men att öka efterfrågan på bilar och bostäder genom att öka penningmängden är inte långsiktigt hållbart. Med tiden kommer priserna och kostnaderna för att anskaffa produktionsresurser att stiga.

För att kunna hålla efterfrågan uppe på bilar och bostäder krävs det allt högre ökningar av penningmängden. Höjda kostnader och penningpolitisk åtstramning leder till investeringarna inom dessa branscher blir olönsamma. När investeringarna avvecklas uppkommer en ekonomisk kris.

Teoretiskt sett går det att genom finans- och penningpolitik att åter göra investeringarna lönsamma. Men det går inte att med finans- och penningpolitik att stoppa en ny ekonomisk kris.

 
At 14 maj, 2013 16:33, Anonymous Anonym said...

Ekonomiska kriser löses i regel genom att oredan i den krisande delen av ekonomin gradvis reds ut, felprissättningar rättas till, etc.

Aktiv stabiliseringspolitik kan mycket riktigt troligtvis inte "lösa" kriser (delvis på grund av de precisionsproblem du noterar), men den kan dock troligtvis dämpa risken för att en kris leder till en kedjereaktion genom hela ekonomin.

Som ett minimum kan man alltid idka "negativ Keynesianism", d.v.s. se till att staten är solid och trovärdig nog att åtminstone upprätthålla sin egen konsumtion under en nedgång.

En flytande valutakurs kan sedan även snabba på anpassning av priser och löner till den underliggande ekonomiska verkligheten, vilket minskar risken för att resursanvändningen sjunker så pass mycket att den negativa spiralen rullar igång.

Istället för att man behöver omförhandla alla löner och priser i ekonomin blir alla fattigare relativt omvärlden snabbt och effektivt vid en ekonomisk nedgång.

/Ekon

 
At 30 september, 2014 05:57, Blogger ROD ALFRED said...

petHej!

Jag är Mr Fred Peterson, jag ger ut lån till en ränta på 3% och jag ger ut alla typer av lån du någonsin velat.

Om du behöver ett lån, allt du behöver göra för att hitta en plats var legit lån finns.

Jag kan producera något belopp av lån du kan tänka på, så vad väntar du på, gäller nu och låt oss få ditt lån igång och bearbetning i dag.

Om du behöver ett lån idag, ansöka genom följande:

Företagets e-post: fredpetersonworldloan@yahoo.com

Personlig e-post: fred112.peterson@gmail.com

Andra e-postmeddelanden: peterson.54@mail.ru

Hemsida: http://chukwuoge9.wix.com/fredpetersonworldloan

Kontakt: +23472074457

Jag blir glad om du använder idag och få ditt lån för att lösa dina olika problem.

Vänliga hälsningar,

Mr Fred.erson.54@mail.ru

 
At 31 januari, 2015 06:03, Anonymous Anonym said...

Hallå
Jag är Jennifer Dawson VD (MD) i Jennifer Dawson Lån Firm, vi är ett registrerat företag, låna ut pengar till människor som behöver akut finansiellt stöd, och de som har nekats kredit från bankerna på grund av låga kredit värderingar, lån affärs , utbildning lån, billån, bostadslån, lån företag och mer, eller om du vill betala en skuld eller kostnad, eller om du har blivit lurad tidigare av falska pengar långivare? Grattis du är nu på rätt plats, det Jennifer Dawson Lån Firm, ett pålitligt lån företag, som ger lån med mycket låg ränta på 2%, har vi kommit för att avsluta alla problem. Vi använder detta medium för att informera er om att vi ger konfidentiell hjälp och skulle vara villiga att erbjuda loans.So kontakta oss idag via e-post jenniferdawsonloanfirm@gmail.com
mycket kärlek
Mrs Jennifer

 
At 13 mars, 2015 19:25, Blogger Unknown said...

Hej,
Hur gör du? denna e-post är att informera dig om låneerbjudande som för närvarande pågår i ROVERN BROOKE LÅNE FIRM, vi för närvarande ger ut snabbt och enkelt lån till allvarliga och intresserade sökande, erbjuder vi lån på alla typer och något belopp, med en mycket låg ränta procent, med en online transaktion och bank till bank överföring ledningar metod. gäller idag genom att maila oss på vår e-postadress: (rovernbrookeloanfirm@outlook.com) ansöka och få ditt lån du kommer att vara glad att du gjorde.

E-post: rovernbrookeloanfirm@outlook.com

Hälsningar

 
At 13 mars, 2015 19:26, Blogger Unknown said...

Hej,
Hur gör du? denna e-post är att informera dig om låneerbjudande som för närvarande pågår i ROVERN BROOKE LÅNE FIRM, vi för närvarande ger ut snabbt och enkelt lån till allvarliga och intresserade sökande, erbjuder vi lån på alla typer och något belopp, med en mycket låg ränta procent, med en online transaktion och bank till bank överföring ledningar metod. gäller idag genom att maila oss på vår e-postadress: (rovernbrookeloanfirm@outlook.com) ansöka och få ditt lån du kommer att vara glad att du gjorde.

E-post: rovernbrookeloanfirm@outlook.com

Hälsningar

 
At 22 juni, 2016 12:46, Blogger Mary Robert said...

Behöver du en brådskande lån?
* Mycket snabb och brådskande överföring till ditt bankkonto
* Betalning började åtta månader efter att du får pengarna på ditt
bankkonto
* Låga räntor 2%
* Utbetalning av långsiktiga (1-30 år) varaktighet
* Flexibla lånevillkor och månatliga betalningar
*. Hur lång tid tar det att finansiera? Efter att lämna in en kreditansökan ,
Man kan förvänta sig att det initiala svaret på mindre än 24 timmar och
finansiering inom 72-96 timmar efter att ha fått den information vi behöver
från dig.
Kontakta legitim och licensierade lån företag tjänsteman
att finansiellt stöd till andra länder.
För mer information och lån ansökningsblankett genom Kontakta företaget
e-post: maryrobert422@gmail.com

 
At 26 november, 2016 23:04, Blogger Mrs.Victoriamichael said...

Är du i några ekonomiska svårigheter? Behöver du
ett lån för att starta ett företag eller att betala dina räkningar?
Vi erbjuder lån till människor som behöver hjälp och vi lånar ut till lokala företag, internationella och också på en mycket låg ränta på 2%.
Ansök nu via e-post: victoriamichaelloanfirm@gmail.com
Tack
Tack och Gud välsigne
Mrs Victoria

 
At 31 maj, 2017 12:14, Blogger Eco Teck said...

Hej kära värdefulla kunder,

Välkommen till Eco Teck Company Plc, letar du efter ett lån för att betala dina räkningar och finansiering eller investeringar i projektet? Vi publicerar ett internationellt låneföretag och privatpersoner som har blivit stängda för banker och andra finansinstitut bekymrar dig inte mer när du kontaktar oss idag och får din kredit snabbt och enkelt som du ansöker nu i ordning.

Vi erbjuder alla typer av lån nu Business Loans och mycket mer: Om du är mycket intresserad av krediten
Erbjudande, var god kontakta oss på e-post id nedan:
E-post: ecoteckcompanyplc@gmail.com

 
At 20 november, 2017 08:05, Blogger Richy2 said...

Hej, vi erbjuder internationellt lån till både individer och företag över hela världen. Vår ränta är 3% per år.

Vi ger lån från något belopp på $ 2000 till $ 30,000,000.00 för något juridiskt ändamål.

Vi ger också lån på lång sikt på 1-25 år. Så om du behöver något ekonomiskt hjälpmedel av något slag för att sortera ut saker, är det det företag du kan lita på och relä på. Ansökan är tillgänglig för sökande som är 18 år och äldre.

Kontakta oss idag för alla dina ekonomiska behov.


Vänliga hälsningar,
Herr Richy Scott
E-post: Denationsloan@gmail.com

 
At 09 december, 2017 21:03, Anonymous Anonym said...


Hallå!

Vi är ett företag av finansiella experter som kan göra en kontant kreditfinansiering är ett belopp du behöver och med de villkor som gör deras olika ekonomiska aktiviteter. Vi erbjuder lån av någon typ av 10 000 till ett 1 000 000,00 2% intresse och ett bra spår din bank file.via email: victoredward915@gmail.com

 
At 27 mars, 2018 16:42, Blogger Джозеф said...

Jag måste läsa: Jag och min familj har varit i fattigdom i ungefär fem år nu och min man har lämnat oss för sex år sedan och han var väldigt rik han var med en annan kvinna som inte ens har ett barn för honom och överger mig med min 4 barn så en dag sa min son att hans vän såg ett inlägg av en kvinna som säger att han kan hjälpa någon att få ett lån då min son använder sin väns telefon för att maila kvinnan då han lurade med henne så kvinnan sa att han kommer att hjälpa oss jag sa att han skojade så han berättade vad vi ska göra då vi gjorde det 4 dagar senare fick jag ett lån och jag och min familj levde väldigt bra då för tre dagar sedan kom min man hemma på knäna han bad, men nu är vi nu tillbaka tillsammans igen så berättar du nu om du behöver ett lån etc maila henne nu på jasminnoorloancompany01@gmail.com,

 
At 06 april, 2018 01:32, Blogger RANDY777 said...

Estoy contento hoy de que obtuve un préstamo de esta compañía legítima después de muchos años de pérdidas financieras y también me timaron en el proceso hasta que conocí a este gran hombre que me ayudó con un préstamo de $ 533,000 y aconsejaré a todos los solicitantes de préstamos para contactar esta empresa por correo electrónico: willianloanfirm6@gmail.com, whatsapp en +1 (214) 305-8945.

 
At 13 juni, 2018 08:36, Blogger Unknown said...

We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )

We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )

You Will Hear From Us. Well Nice To Meet You And I look forward to our Business Acquaintance. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )

Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )

We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )

 
At 24 augusti, 2018 02:14, Blogger Unknown said...

We specialized in Bank Guarantees (BG), Standby Letters of Credit (SBLC), Mid Term Notes (MTNs), Long Term Notes, Private Placement Programs (PPP), Montization and other financial assistance from Top AAA rated banks (Prime Bank) in Europe, Middle East or USA. Lease price BG/SBLC is 4+2% and Sale at 32+2%.

Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients with healthy commissions paid and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved.

For further inquiry contact Us Via :

Email:- inquiry.emeraldfinanceltd@gmail.com

WhatsApp : +1-8127-816282

Skype :- emeraldfinanceltd

We have Connections at the highest level at top AAA banks around the world !!! DON'T LOOSE YOUR DEAL, LET US HELP YOU , CONTACT US TODAY !!!.

 
At 07 november, 2018 01:23, Blogger david verney said...

We are specialized in Bank Guarantee {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft {CBD} as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed.

We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description.

The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760.

DESCRIPTION OF INSTRUMENT:
Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC).
Total Face Value: Minimum of 1M Eur/USD (One Million Eur/USD) to Maximum of 5B Euro/USD(Five Billion Eur/USD).
Issuing Bank: HSBC London, Barclays Bank, Deutsche Bank Frankfurt, Hong Kong, Any AA rated Bank in Europe or any Top 25 WEB.
Age: One Year, One Day
Leasing Price: 4% of Face Value plus 1% commission fees to brokers.
Delivery: Bank to Bank SWIFT.
Payment: MT-760.
Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days.

All relevant business information will be provided upon request plus our terms and
procedures.

Contact name: David Verney

Email : davidverney18@gmail.com

skype davidverney18@gmail.com

 
At 19 december, 2019 11:36, Anonymous Anonym said...

Are you having one or two difficulties from other financial instrument lender? I want you to take a chance with us you will never regret doing business deal with our firm.We have direct and efficient providers.

I am the sole (Direct) mandate to several genuine efficient providers for lease/sales BG/ SBLC and other financial instruments, at reasonable prices, Issuance by top AAA rated Bank in Europe.Presently, we focus on BG/SBLC for Lease and Sale transactions, However, our Lease BG/SBLC/MTN is 3+1% and Sale at 30%+1%.

Should you find this interesting and acceptable? Kindly, contact us and we shall review and respond with DOA.

Please request for full procedure details if interested.(WE MOVE FIRST)

For further inquiry contact:

Contact us for further detail:
Email:~ summitfinancialplc@gmail.com
whatsapp:+447548789227

SBLC/BG 100% PROTECTED (PROVIDER MOVES FIRST)

 
At 06 februari, 2020 19:19, Blogger Unknown said...

Dear Sir/Ma,

We are genuine certified Financial Instrument providers. Presently, we only focus on BG/SBLC for Lease and purchase purposes. Our Lease BG/SBLC is 4+2% and purchase at 32+2%.

* FOR LEASING OF BG/SBLC
MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M
LEASING FEE = 4%+2%

* FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC
PRICE = 32%+2%
MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M

Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum.

Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved.

Marco varetti
E-mail : marcovaretti411@gmail.com
Skype id : marcovaretti411@gmail.com
Contact us via. WhatsApp☎️: +40735740878
Contact us via Viber ☎️: +40725640432

Regards
Marco

 
At 16 april, 2020 11:15, Blogger WRIGHT said...

We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, DTC IPIP, MT103/202 GPI CASH

TRANSFER and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be

engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation,

Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real

Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or

get involved in chauffer driven offers.

We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and

Conditions are reasonable, below is our instrument description.

The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be

verified by your bank, after verification an arrangement will be made for

necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank

Guarantee will be paid after the delivery of the MT760,

DESCRIPTION OF INSTRUMENTS:

1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A)
2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD).
3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt.
4. Age: One Year, One Month
5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers.
6. Delivery: Bank to Bank swift.
7. Payment: MT-103 or MT760
8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days.

We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if

interested do not hesitate to contact me direct. Email: wrightjames931@gmail.com

Regards,
Wright
Skype:wrightjames931@gmail.com
Email:wrightjames931@gmail.com
We Offer Lease and Purchase BG,SBLC,DTC IPIP, MT103/202 GPI CASH TRANSFER AND MTN

 
At 29 september, 2021 01:43, Blogger Mary anne said...

BEHÖVER DU ETT DRIVT LÅN EMAILL OSS NU FÖR DIN FASTLÅN
(remy.credit111@gmail.com) whatsapp: +46769618757
behöver du ett lån ??, Vad är dina finansiella behov? Vi ger ut lån från minst 1000kr till högst 100.000.000,00kr med behaglig varaktighet som sträcker sig från 1 till 50 år till en mycket reducerad ränta på 2%. Behöver du ett affärslån? Behöver du ett personligt lån? Vill du köpa en bil? Vill du refinansiera? Behöver du ett inteckningslån? Behöver du ett enormt kapital för att starta ditt affärsförslag eller utbyggnad? Har du tappat hoppet och tror att det inte finns någon väg ut och dina ekonomiska bördor fortfarande kvarstår? Tveka inte att kontakta oss för eventuellt affärssamarbete Kontakta oss via e-post: remy.credit111@gmail.com whatsapp: +46769618757 Vi har ett lån till dig

 
At 09 juni, 2022 16:04, Blogger Max Bent said...

Behöver du ett akut lån för att rensa dina skulder eller behöver du ett aktielån för att förbättra din verksamhet? Har du blivit avvisad av banker och andra finansiella myndigheter? Behöver du ett lån konsolidering eller inteckning? Sök inte längre eftersom vi är här för att göra alla dina ekonomiska problem till ett minne blott. Kontakta oss via e-post:

oceanfmortgages@gmail.com
oceanfmortgages@gmail.com

Det här är Ocean Finance Mortgages. Vi erbjuder lån till den som är intresserad till en rimlig ränta på 2%. Utbudet sträcker sig från 2 000 Euro till maximalt 100 000 000,00 Euro.

 
At 23 augusti, 2022 09:47, Blogger Thomas Prada said...

behöver du ett lån? privatlån? Företagslån? Ett bolån? Jordbruks- och projektfinansiering? Vi erbjuder alla typer av lån till 2% ränta! Kontakta e-post: tinvestor53@gmail.com eller Whatsapp +1 (757) 576-8165

 
At 12 september, 2022 19:34, Blogger Bank Instrument said...

Hello
We are a trade finance company that uses our own credit lines to facilitate the issuance of financial guarantees like BG, SBLC, DLC and more. If our services will be of help to you, let us know so we can guide you with our process.
Mobile | WhatsApp: +19893413179
Email:mohammedahsan877@gmail.com

 
At 27 oktober, 2023 17:03, Anonymous Anonym said...

Jag heter James Robot. Behöver du lån till jul eller betala av dina räkningar eller starta ett eget företag osv? vid intresse maila oss via jamesrobot672@gmail.com

 

Skicka en kommentar

<< Home