måndag, augusti 12, 2013

Temperaturen fortsätter att vägra stiga

Den globala temperaturen stiger inte som klimatalarmisterna ständigt påstår att den gör. Diagrammet nedan baserar sig på satellitmätningar av lufttemperaturen.

Temperaturen har slutat att stiga på 2000-talet (Roy Spencer)

 När ska det bli en diskussion om vad som kan tänkas orsaka denna skillnad mellan klimatalarmisternas förutsägelser och de faktiska temperaturmätningarna? Eller förnekar klimathotarna att temperaturen slutat att stiga?

Borde inte denna stagnation i temperaturutvecklingen åtminstone leda till att politikerna i Sverige kan börja avvisa att det skulle vara nödvändigt för Sverige att göra mer än andra länder för att begränsa koldioxidutsläppen?

 Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Etiketter:

9 Comments:

At 12 augusti, 2013 22:47, Anonymous Per said...

Uppsalainitiativets svar angående uppvärmningspausen.

 
At 13 augusti, 2013 09:10, Anonymous Anonym said...

Kritiken mot alarmisterna är just att modellberäkningarna inte kunnat förutse denna uppvärmningspaus.
Ändå så fortsätter dessa modellberäkningar ligga till grund för alarmen.

 
At 13 augusti, 2013 18:17, Anonymous Anonym said...

Under de sjutton år som temperaturen vägrat stiga har mänskligheten släppt ut en tredjedel av alla koldioxidutsläpp sedan år 1750. Sambandet mellan utsläpp och temperatur är med andra ord obefintligt.

 
At 14 augusti, 2013 00:10, Blogger Nils Lindholm said...

!!!
Nog ligger väl kurvan över nollstrecket eller ?

 
At 14 augusti, 2013 00:49, Blogger Danne Nordling said...

Per, Uppsalainitiativets argumentation tar upp havsströmmarna, solaktiviteten, El Ninjo, havens uppvärmning och vulkanaktiviteter. Alla dessa fenomen är kända och brukar ingå i IPCC:s modeller. Men dessa visar ingen temperaturstagnation under 2000-talets första decennier.

Det som återstår är påståendet att aerosolerna har ökat igen. Det är dock osäkert och man ger inget belägg. Jag bedömer att det mesta är ad hoc-hypoteser som i efterhand ska försöka rädda AGW-teorin.

Nils Lindholm, att kurvan ligger över strecket betyder inte att temperaturen fortsatt att stiga det senaste decenniet. Strecket visar snittet för 1981-2010. Och hur var det med aerosolerna? De har ju sagts bidra till en nedkylning i början av denna period. Tror man på det har alltså stagnationsperioden för temperaturen varat i flera decennier...
/DNg

 
At 15 augusti, 2013 21:40, Anonymous Anonym said...

Temperaturen vägrar att stiga, jamen vabra.

Att ta detta som intäkt för BAU är kanske ändå inte så klokt, högre koldioxidhalt har flera negativa effekter förutom den tänkta temperaturhöjningen.

 
At 15 augusti, 2013 23:59, Blogger Danne Nordling said...

Ja, det finns de som anser att högre koldioxidhalt är bra för växtligheten och jordbruksproduktionen. Detta är jag inte säker på. Nackdelar i form av försurning av haven kan vara ett skäl att inte bränna fossilt kol utan begränsningar. Dessutom har ju koldioxiden en liten uppvärmande effekt som kan visas vid laboratorieexperiment.
/DNg

 
At 16 augusti, 2013 16:34, Anonymous Lars said...

Fotosyntesen utvecklades när koldioxidhalten i luften var långt högre än idag, och den fungerar mycket dåligt vid dagens låga nivå av 0,04% - vid 0,015% upphör fotosyntesen helt i C3-växter! Så nog kan växterna nyttja en högre halt.
Trots allt tal om försurning av haven så är vattnet där fortfarande milt alkaliskt, och med tanke på hur mycket vatten det finns i världshaven torde det ta mer än allt kol i Kina för att påverka pH märkbart.

 
At 24 november, 2019 09:59, Blogger muscolino giovanni said...

Jag lyckades få en kredit mellan privata sir. Diego Zumerle, förhållandena är bra såväl som återbetalningsläget. Det är verkligen allvarligt att räntan är. Om du också behöver en kredit på 20.000 kr upp till 120.000.000 kr, här är hans e-postadress: diegozumerle71@gmail.com

 

Skicka en kommentar

<< Home