söndag, april 10, 2005

Rätt moms på bensinen?

Med rätt moms på bensinen skulle priset per liter sjunka drygt en krona. - Nu blir det en veckas uppehåll i bloggandet.

Momsen på persontransporter i Sverige är 12 procent. Personbilar borde därför kunna tänkas falla under kategorin "persontransporter". Då borde momsen på bensinen inte vara 25 procent utan 12 procent.

Att "rätta till" denna inkonsekvens i beskattningen nu när bensinpriset ligger kring 11 kronor skulle vara fullt i linje med höjningarna av bensinskatten när bensinpriset sjönk förr om åren. Det skulle innebära att bensinpriset sjönk med ca en krona per liter. Eftersom efterfrågan på bensin är mycket oelastisk är det inte troligt att bilåkandet skulle öka särskilt mycket. Men med tanke på att bilismen betalar omotiverat hög skatt är det en reform att överväga.

Nu gör jag ett uppehåll på ca en vecka på grund av utlandsresa. Under tiden finns det möjligheter att läsa tidigare inslag. Samtliga rubriker med länkar finns listade här>>>.

4 Comments:

At 11 april, 2005 10:29, Anonymous Anonym said...

Momsen på 12% gäller tjänsten "persontransport" inte varan bensin. Det är alltså 12% moms på biljettpriset.

Även om efterfrågan på bensin är oelastisk, så styr priset i hög grad efterfrågan på längre sikt. Dyrare bensin leder till fordon med lägre bensinförbrukning eftersom bränsleförbrukning blir viktigare än tex topphastigheten.

Det är ingen slump att USA med sina låga bensinpriser (under 5 kr litern) har en enorm förbrukning (45% av världsförbrukningen).

Bensinpriset i Sverige är inte högt jämfört med övriga EU-länder.

 
At 17 april, 2005 21:36, Anonymous Anonym said...

Momsen ska såvitt jag förstått vara en skatt på "varor och tjänster". Jag har aldrig förstått varför den då läggs på bensinpriset efter övriga skatter. Man betalar moms på bensinskatten. Varför? En skatt är väl varken en vara eller en tjänst.

 
At 18 april, 2005 13:18, Blogger Danne Nordling said...

Skatten på transporter

Antag att transportväsendet var privat och att infrastrukturen drevs av en rikstäckande kooperativ förening. Den skulle då ta ut en avgift för körningen på dess vägar. För att slippa vägbommar och liknande kunde denna avgift debiteras i samband med bensininköpen. På denna tjänst skulle staten ta ut moms som på alla andra tjänster. Vilken procentsats skulle då gälla?

Vägföreningen tillhandahåller en tjänst som är en del av persontransporten när det gäller personbilar. Då borde väl den lägre momssatsen gälla grovt sett för bensin? För diesel som till största delen gäller varutransporter skulle staten givetvis som förut kräva full moms.

Om bensin härutöver borde specialbeskattas och denna skatt momsbeläggas är en annan fråga. Skatt på skatten har dock knappast någon principiell motivering.
/DNg

 
At 29 januari, 2012 11:22, Anonymous kim said...

är det lagenligt att lägga moms på en skatt som görs på energi?

 

Skicka en kommentar

<< Home