lördag, april 02, 2005

Inget bra med frihet, sa Anderberg på DN

Frihet är nog inte bra. Frihet är som att avskaffa trafikreglerna. Därför vill 1/4 av östtyskarna ha tillbaka muren och ofriheten. Inför subventioner och bidrag istället, menar docent Thomas Anderberg.

Thomas Anderberg är docent i praktisk filosofi och kulturskribent på Dagens Nyheter. Han skrev en kolumn igår (1/4) om varför 24 procent av östtyskarna vill ha tillbaka muren. Och han kommer fram till att "det är alltså inte Friheten som skall maximeras".

Anderberg grundar sitt resonemang på ett exempel från den "liberalt inriktade filosofen Will Kymlicka" som exemplifierat sin inställning med trafikreglernas frihetsinskränkningar. Alla som läst något av Kymlicka vet att denna varubeteckning är missvisande. Kymlicka är en amerikansk (kanadensisk) "liberal" som närmast motsvarar en svensk socialdemokrat på vänsterkanten. Ofta brukar han annars beskrivas (i positiv mening) som "vänsterliberal" eller "egalitär liberal".

Nåväl, hur var det med exemplet med trafikreglerna? Så här skriver Anderberg: "Om man exempelvis tar bort trafikregler ökar ju friheten, men få trafikanter gagnas av det, hur som helst inte de svaga." Det är på denna nivå den annars så sofistikerade Kymlicka resonerar när han skall anföra argument mot friheten i klassisk mening. Och Anderberg ansluter sig.

Anarki eller långtgående tvång - inget däremellan

Frihet är tydligen inget bra eftersom det skulle leda till elände och oordning för de flesta. Alternativet är uppenbarligen en kommandotillvaro i ofrihet. Hittills hade jag trott att trafikregler, lagar och rättigheter var till för att på ett rättvist sätt öka friheten för alla. Men frihet är tydligen "allas krig mot alla" - dvs Hobbes naturtillstånd.

Den som är för frihet vill tydligen ha anarki. Då är risken stor att en hänsynslös grupp tar makten och behåller friheten för egen del. Och vi andra får lida av den ofrihet och de olyckor som de privilegierades framfart för med sig. Reglerna skulle ha behövts för att optimera friheten för alla och särskilt för att hindra vissa att exploatera andra.

Men så är det tydligen inte enligt docent Anderberg och professor Kymlicka. Maximal frihet för de starka - kalla dem för adeln, maffian eller nomenklaturan - är inte något bra. Och eftersom inte heller oordning är bra så antyder i varje fall Thomas Anderberg att östtysk diktatur skulle vara bättre. Något mellanting tycks inte existera i filosofernas värld. Det är otroligt att man skall behöva erinra om punkt 4 i den franska nationalförsamlingens deklaration om de mänskliga rättigheterna 1789 efter revolutionen:

"Frihet består i att kunna göra allt som inte skadar någon annan."
Denna till synes enkla sentens inrymmer en sofistikerad optimeringstanke och implicerar en jämlikhetsidé som består i att alla tilldelas lika mycket frihet i social mening. Några privlegier (lagstiftade förmåner) skall inte få förekomma.

Men det är privilegier ofrihetens anhängare innerst inne vill ha. De 24 procent av östtyskarna som vill se muren uppförd på nytt önskar sig naturligtvis garanterade jobb med modesta krav, som andra skall åläggas att tillhandahålla. Och kanske önskar de att de andra, som nu kommit upp sig i det fria Tyskland, skall få det sämre.

Minska nyliberalernas valfrihet. Inför olika subventionssystem och bidrag, som gör valen reella. Det skrev Thomas Anderberg.

"Vi vill att staten ska skada andra för att gynna oss på deras bekostnad", tänkte socialisten.

3 Comments:

At 02 april, 2005 18:43, Anonymous Anonym said...

Mycket bra!

Du illustrerar så väl varför socialisterna är de som borde beskyllas för egoism. Det är de som lever på andras bekostnad. Det är de som utnyttjar andra för egen vinning.

 
At 18 november, 2005 02:16, Anonymous Anonym said...

I enjoyed your bali bra blog. You should check out this bali bra site : **SexyBedroomAttire.com**

 
At 18 januari, 2006 13:51, Anonymous Anonym said...

Christmas is just around the corner. No time to go to the mall...then do your shopping online. We sell everything that the mall sells. Shop today!

 

Skicka en kommentar

<< Home