fredag, april 01, 2005

Bensinpriset - 7:13 kr är skatt

Bensinskatten är nu rekordhög räknat i fast penningvärde och dubbelt så hög som på 1980-talet. De fyra olika skatterna har en prishöjande effekt på 191 procent.

Efter prishöjningen igår är bensinpriset nu rekordhögt - normalt 10:86 kr för en liter 95 oktan. Själva bränslet kostar dock fortfarande en bit mindre än 3 kr/l. Bensinstationenerna, tankbilstransporterna och importörerna tar 1 kr/l för sina kostnader. Resten, eller 7:13 kr/l, är olika skatter.

Skatterna på en liter bensin, som egentligen kostar 3:73, är av fyra slag: energiskatt, koldioxidskatt och två former av moms vilka framgår av nedanstående tablå:

Energiskatt: 2:84 kr
Koldioxidskatt: 2:12 kr
Moms på bränslet: 0:93 kr
Moms på skatten: 1:24 kr
Summa skatt: 7:13 kr
Räknat som pålägg är skatterna alltså 7:13/3:73 = 191 %.
Räknat som andel är skatterna 7:13/10:86 = 66 %.


Skatten 7:13 är rekordhög räknat i fast penningvärde. Den tidigare högsta noteringen från år 2000 har nu överskridits. Nu är skatten också nästan 20 procent högre än vid mitten av 1990-talet och dubbelt så hög som under början av 1980-talet - allt räknat i fast penningvärde.

Det finns anledning att ifrågasätta om det är befogat att ha en så hög bensinskatt. Varför skall koldioxidskatten vara 2:12 kr/l när andra kan köpa utsläppsrättigheter för koldioxid för mindre än en tiondel av detta belopp? Se min hemsida nordling.just.nu för ytterligare argument.

3 Comments:

At 04 april, 2005 21:08, Blogger Alvmarken said...

Dessutom är ju bilarna mer miljövänliga idag än på 80-talet alltså borde koldioxidskatten vara relaterad till hur mycket utsläpp dagens bilar ger... eller?

 
At 03 juli, 2005 12:29, Anonymous Anonym said...

Man kan aldrig bestraffa utsläpp av koldioxid och förbrännandet av fossila bränslen nog. Dock så verkar det ju konstigt det där med utsläppsrättigheterna - de borde ju kosta klart mer. En gissning är att det skulle bli en alldelles för stor chock för företagen om man höjde kostnaden till samma nivå som för bensin, den utvecklingen får nog vara lite successiv. Om 10 år bör det vara på samma nivå - om max 10 år. Får hoppas på det.

 
At 18 februari, 2006 15:40, Anonymous Anonym said...

Det är bra att skatten är hög.
Vi kommer att få vänja oss vid än högre skatter på oljan.
Den såkallade "Peaken" vad det anbelangar oljeproduktionen kommer att nås innom 10 år. Därför är det lika bra att vi redan nu ställer om vår livsföring. Tills vi har ett annat drivmedel till våra privata bilar kan vi börja åka, buss, tåg och spårvagn. Hållbar utveckling så.

 

Skicka en kommentar

<< Home