tisdag, april 05, 2005

Mäns privilegier - är konkret vad?

Två styrelsemöter i Feministiskt initiativ kunde i en radiointervju varken konkretisera vad mäns privilegier består i och vad som borde göras åt dem, eller varför det är viktigt att inte införa skatteavdrag för hushållstjänster som annars utförs svart.

Ett klassiskt privilegium för adelsmän var att vid utdömandet av dödsstraff få bli avrättad med svärd. Eftersom dödsstraffet är avskaffat är privilegiet också avskaffat. Några andra exempel på privilegier kan jag inte komma på. Men när två styrelsemöter i "Feministiskt initiativ" skulle beskriva vad de ville göra åt de "patriarkala strukturerna" var avskaffandet av manliga privilegier det första kravet som de framhöll.

Det var i P1-morgon 5/4 kl 6:15 som Monika Amante, studerande o invandrare samt Susanne Linde, långtidssjukskriven fd kommunalpolitiker intervjuades av Camilla Kvartoft. Visserligen har ordet 'privilegier' börjat användas på ett slarvigt och felaktigt sätt. Men måste Sveriges Radios Camilla Kvartoft reservationslöst bidra till denna felaktiga användning av ordet?

I detta sammanhang är det särskilt försåtligt att använda ett ord som associerar till något som är en lagstiftad fördel när man kanske menar att alla materiella skillnader mellan kvinnor och män skall utjämnas. Alla kan hålla med om att en lag som föreskrev att män skulle ha 10 procent högre lön än kvinnor måste avskaffas. Men om män tjänar mer än kvinnor för att de har andra typer av arbeten eller heltid istället för deltid är enigheten mindere om behovet av tvångslagstiftning för utjämning.

Det kanske inte var löneskillnaderna som utgjorde "mäns privilegier"? Men vad var det då i konkret mening? Det lyckades Kvartoft inte få reda på. Som jag uppfattade saken var intervjun ändå ett försök att få reda på vad Femisnistiskt initiativ ville göra politik av och inte ett propagandainslag som ville meddela att "feminister är emot patriarkatet".

Inte heller lyckades Kvartoft bringa reda i Amantes grumliga idéer om att det var oerhört viktigt att vara emot skatteavdrag för hushållstjänster. Det kommer kvinnor från Filippinerna och öststaterna till Västerlandet för att arbeta som städerskor och det gör de ofta "svart" enligt Amante. Lyssnarna fick nog intrycket att Amante slog vakt om svartarbetet och var emot skatteavdrag som skulle göra att mera reguljära förhållanden kunde etableras.

Hur som helst: Camilla Kvartoft fick ingen rätsida på denna för intresserade lyssnare orimliga motsättning i Monika Amantes och Feministiskt initiativs föreställningsvärld. Svagt!

8 Comments:

At 05 april, 2005 15:21, Anonymous Anonym said...

Om du tar "motsatsen" till hushållsnära tjänster för kvinnor, så får du ROT-avdrag, och DETTA är ett manligt priviligium. (Troligen på det sättet att det stimulerar arbete för traditionellt manliga yrken, till skillnad från "RUT-avdrag".)

Jag tror att det var på SVT-jag såg någon i FI:s styrelse yttala sig om detta, men jag är inte säker. Hon sade deeutom en sak till, men den var nog så marginell så jag har glömt bort den.

 
At 06 april, 2005 12:17, Blogger Danne Nordling said...

Nej, ROT-avdrag är inte ett manligt privilegium. Detta gäller även kvinnliga byggnadsarbetare och kvinnliga uppdragsgivare, som vill få något ombyggt.
/DNg

 
At 07 april, 2005 10:19, Blogger Federley said...

Den polarisering som garanetrat kommer i kölvattnet av denna aggressvia ton utan definition är skrämmande. Detta initiativ lär inte att leda många millimeter åt rätt håll, snarast tvärt om.

 
At 07 april, 2005 14:41, Anonymous Anonym said...

Tänkte bara förtydliga att jag inte anser att ROT-avdrag är ett manligt privilegium, det var bara ett citat från F!.

 
At 18 april, 2005 22:30, Anonymous Anonym said...

Den parlamentariska demokratin kräver en rimlig balans mellan partier samt allianser/block.
Nu får vi alltmer av enfrågepartier. Bara 2006 kan det bli det invandrarfienliga Sverigedemokraterna, Det än så länge huvudsakligen provensiella Sjukvårdspartiet utvecklar sina nätverk. Det folkröstinriktade anti-EMU-partiet, framtidens parti enligt Nils Lundgren, samt förstås det partiledarlösa Kvinnopartiet, som saknar partiprogram och som inte har en aning om ekonomi.

Arma, moder Svea!

 
At 19 april, 2005 11:50, Anonymous Anonym said...

Detta med ROT-avdrag ska förstås stimulera ombyggnader, detta märkligt nog i en i bygganndet högkonjunktur.

Men, men där ROT-bidraget väl är klart och jobbet utfört så kommer tycks det omedelbart från skattemyndigheterna en särskild självdeklaration som ökar taxeringsvärdet rätt saftigt.
Vad man tjänar på gungerna, förlorar man på karusellen. Kul va.

 
At 23 september, 2006 10:06, Anonymous Anonym said...

Can You Fix this and Can you fix that well

new home construction hesperia california Advice at http://good-remodeling.com/wood.pl?expert=remodeling . If you are Looking for new home construction hesperia california Then Here it is

 
At 17 december, 2009 12:47, Anonymous Anonym said...

blogcouncil lifecycle footpaths moderated hymess chetan indicators satan emissions blotter focal
masimundus semikonecolori

 

Skicka en kommentar

<< Home