fredag, oktober 13, 2006

Moderaterna vill införa TV-skatt

Direktiven till kulturministern om TV-licensen har hela tiden funnits på moderaternas hemsida. Man vill ersätta TV-licensen med en skatt. Det kan den nyliberala Stegö Chilò rimligtvis inte förena med sin integritet.

Är den nya kulturministern Cecilia Stegö Chilò en fara för "public service"? Många tror ju att hon skall dra in på tilldelningen av mededel till SVT och SR genom att "avskaffa tv-licensen". Men att moderaterna gått ut med budskapet att avskaffa tv-avgiften är ingen frihetsreform av den typ som jag föreslog igår. Min tanke var att ingen skulle behöva betala för något de inte ville se. Samtidigt skulle samhällsinformationen kunna tillgodoses genom koncessionspolitiken som kan dra in mycket pengar.

Moderaternas avskaffande av tv-licensen är egentligen missvisande. De vill ersätta den med någonting ännu värre än en tv-licens - nämligen en skatt! Så här skriver moderaterna på sin websajt som svar på faq-frågan om ett avskaffande:

"Ja vi vill avskaffa TV-licensen. Vi anser att den så kallade public service-verksamheten (d v s SVT och Sveriges Radio) skall finansieras med skattemedel. En invändning som anförts mot denna lösning är att det skulle minska programföretagens oberoende om de medel som anvisades kom från statsbudgeten i stället för från rundradiokontot. Denna distinktion är verklighetsfrämmande. Redan i dag skall riksdagen fatta beslut om inte bara TV-avgiftens storlek utan även om de belopp som de olika programföretagen skall få. Att i stället genom ett riksdagsbeslut anslå medel över statsbudgeten innebär enligt vårt synsätt samma grad av politikerinblandning. Man kan jämföra med att många statliga kulturinstitutioner får sitt anslag genom riksdagens budgetbeslut utan att de därigenom anses ha blivit politiskt styrda. " (min kurs)

Om det är detta Cecilia Stegö har fått i uppdrag att genomföra är det lika bra att hon avgår. Hon kan rimligtvis inte vara så moraliskt förtappad att hon skulle sälja sig för att utföra ett sådant förstörelseverk.

Den fråga vi inte fick svar på i valrörelsen, huruvida Kent Olsson (m) i kulturutskottet var representativ för moderaterna när han ville höja skatten för ett år sedan, har vi fått svar på i form av ett undanskymt svar djupt nere på moderaternas hemsida. Läs min kommentear då med invändningar mot en skattefinansiering.

Det är patetiskt att en politisk markering mot en tvångsfinansiering, som motsidan lyckats att få att framstå som snikenhet, egentligen blir till en markering mot det egna partiets ännu mer tvångsbaserade finansiering. Om det är statsminister Fredrik Reinfeldts intentioner att höja skatten till förmån för SVT har Cecilia Stegö all anledning att avgå. Skall vi få ett klargörande besked från statsministern?

Andra bloggar om: , , , , , , , , på intressant.se

17 Comments:

At 13 oktober, 2006 21:22, Blogger Per-Olof Persson said...

TV-licensen är redan en skatt som ex inkomstskatten. TV-licensen är en politiskt beslutad tvångsåtgärd och skiljer sig inte från övriga skatter. Även om SVT ägs av en stiftelse är SVT helt kontrollerad av politiker och politiska beslut.

Enda skillnaden mellan TV-licensen och en skatt är att de som inte har TV inte behöver betala "skatten". Detta rör sig om få promille av befolkningen. Det som kan ses som omoraliskt med TV-licensen är att de som inte ser på SVT får betala TV-licens. Detta kan endast åtgärdas genom att sändningen kodas.

Ett annat problem är kostnaden för att driva in TV-licensen. Radiotjänst i Kiruna kostar kanske 100 miljoner kr samtidigt som alla inte betalar TV-licens. Om SVT betalas över statsbudgeten försvinner dessa två problem. Skatteverket behöver inte kosta mer för att även driva in dessa pengar.

 
At 13 oktober, 2006 23:17, Blogger Danne Nordling said...

"Enda skillnaden mellan TV-licensen och en skatt är att de som inte har TV inte behöver betala "skatten"."

Nej, det är inte den "enda" skillnaden. En TV-skatt skulle behöva sättas till ca 0,8 procent av inkomsten för en normalinkomsttagare för att staten skall få in sina 2 000 kronor från denne. Den som jobbar på och avstår från mycket av TV-tittandet pga övertidsarbete och tjänsteresor etc och därför tjänar dubbelt så mycket kommer då att få betala 4 000 kronor som han eller hon nästan inte utnyttjar.

Kopplingen mellan vad man betalar och vad man får ut blir ännu sämre med en skatt än med en TV-avgift. Ett sådant tvång skulle upplevas som mer olidligt än tv-licensen som ju redan den tycks vara så motbjudande att flera statsrådskarriärer kanske kommer att offras genom protester mot tvånget.
/DNg

 
At 14 oktober, 2006 11:54, Anonymous Anonym said...

Detta med tv-licens är tydligen problematiskt inte bara för dem som har ideologiska invändningar mot denna avgift,i sig förståliga, utan även för "rättskaffens"
medborgare.'
Nu är det tydlign inte bara moderater som inte betalt sina tv-avgifter utan här dyker nu upp rader av offentliga personer,från skilda media liksom politiker med de mest skiftande partibeteckningar,som nu till Radiotjänst anmäler sitt tv-innehav.
Alla dessa kan inte gärna polisanmälas,bli föremål för åtal,eventuellt även dömas och sedan få lämna sina uppdrag,vilka föredömen de än lär vara.

Som jag påpekat tidigare förekommer det i vårt land långt värre fusk inom den offentliga sektorn.Det är svårt att upptäcka och dfet beivras sällan för att inte säga alls.

Detta med skatt kan vara problematiskt inbillar jag mig. Skatt betalar ju alla med inkomst och inkomster är numera vanliga inom skilda relationer. Dessa har normalt bara en tv, Men skulle alltså få betala för sånt som de inte nyttjar personligen.

Vad gäller Borelius är det solklart. Hon kommer att lämna in sin avskedsansökan nästa vecka,liksom Mona Sahlin gjorde, eller också blir hon entledigad.
Sen kan man väl förstå att en partiledare som ska utse sina stasråd inte kan gräva alltför djupt in skilda kandidaters privatliv. Anders Carlgren är ett av flera exempel.

 
At 14 oktober, 2006 16:29, Blogger Danne Nordling said...

Ja, nu har Borelius avgått. Du berör flyktigt ett ytterligare problem med tv-licensen utan att dra den explicita slutsatsen. Ett hushåll med två arbetande betalar idag knappt 2000 kr/år i tv-avgift. Om två personer tjänar dubbel medellön kommer en tv-skatt att bli nästan 8000 kronor per år. Samtidigt är makarna rimligtvis hårt arbetande och tittar inte särskilt mycket på TV. Rättvist?
/DNg

 
At 14 oktober, 2006 16:31, Blogger Robin Hood said...

Den som lever i ett enmanshushåll, får betala betydligt mer i TV-licens än den som lever i ett flermanshushåll.

 
At 14 oktober, 2006 16:48, Blogger Danne Nordling said...

Ja, och den som lever ensam i en lägenhet får betala mycket mer för sitt boende än om det är två som kan dela på hyran. So what?
/DNg

 
At 14 oktober, 2006 17:30, Blogger Per-Olof Persson said...

Mest rättvist bör vara att koda sändningen och låta människor betala för SVT om de vill se dessa kanaler. Alternativt kan sändningen bli reklamfinansierad. Detta är också en fråga om hur stor reklammarknaden kan bli. Den blir kanske mättad och intäkterna sjunker.

Ett problem med TV-licensen är att 20-30 % smiter från betalningen. Ett annat problem är byråkratikostnaden. Radiotjänst kostar 50-100 miljoner kr per år. Ytterligare ett problem är att Radiotjänst idag har större befogenheter än Skatteverket att granska människor på ett integritetskränkande sätt.

Men det är förstås ingen fördel att höja skatterna bara för att SVT ska finnas. Marknaden klarar själv av att starta TV-kanaler. Det är också så att om människor efterfrågar nyheter, samhällsprogram etc så kommer någon kanal att satsa på sådana program. Dock kommer inte de riktigt smala programmen som nästan inte har några tittare att sändas. Men detta är knappast någon nackdel.

 
At 15 oktober, 2006 12:48, Anonymous Anonym said...

Jag kollar på räkningen från Radiotjänst och ser att de årligen vill ha 2 000 kronor för att man har en tv-apparat.
Det är förstås svindyrt och betyder att tv-innehavet kostar den enskilde 40 000 kronor under en tjugoårsperiod.
Därtill tillkommer förstås indrivningen via Radiotjänst på 100 miljoner per år och produktion av alla tv-program som alltmer är fråga om repriser och nu också medvetet ska mista mer kvaltativa program.
PÅ min tv får jag in bortåt femton kanaler som inte kostar mig ett dugg annat än förstås tv-licensen.
I detta fall sdom i alla andra fall där stat och kommuner är inbegripna är fusket väsentligt mer än avd gäller dessa tv-licenser, som i vissa avseenden är så orättvisa att de påminner om fastighetsskatten.
De båda tv-kanalerna kan väl ta in intäkter via reklam och även låta sponsorer vara med och finansiera program av mer allmännyttigt slag-och här som i alla andra fall finns besparingar att göra.
Detta med finansiering via statsbudgeten knske trots allt inte är så dumt när man tänker efter.
Hur mycket skit får inte skattebetalarna betala skatt till som de inte alls vet om,ogillar eller bygger på statliga monopol?

 
At 15 oktober, 2006 13:05, Blogger Per-Olof Persson said...

Vänstern och kultureliten använder sig av argumentet att SVT är "fri och oberoende". Därför anser de att SVT är en livsnödvändig motvikt till de privatägda kanalerna. Dessa kanaler anses propagera för kapitalismen och mot ett jämlikt samhälle.

Problemet är att SVT inte är fritt och oberoende. SVT är inte en neutral organisation utan är en propagandaorganisation grundad på 1950-talet för att uppfostra människor till goda socialister. Därför var det ett hårt slag mot denna idé när det inte gick att stoppa privatägda kanaler. Det moraliskt rätta är att sälja ut SVT och förbjuda staten att äga och påverka medier.

 
At 15 oktober, 2006 22:46, Blogger Danne Nordling said...

Nej Per, det faktum att medborgarna tvingas betala för "skit" via statsbudgeten motiverar inte att ännu mer oönskade aktiviteter skall skattefinansieras. Licensskolket har ändå en viktig funktion: det visar hur många av de mest hårdföra av de missnöjda tittarna är när de är beredda att öppet protestera mot SVT. Om det vore så att man var nöjd med programutbudet skulle man ju i långt större grad betala sin TV-licens.

Med en skattefinansiering mister vi denna indikator. Vi får dessutom en ännu mer orättvis finansiering eftersom de som tittar minst får betala mest. Det som behövs är mer uppmärksamhet på licensskolkarna. Olika granskande program borde följa utvecklingen och göra (anonyma) intervjuer med licensskolkarna om vad de har emot SVT och vad som skulle fordras för att man skulle bli villig att betala. Det är verkligen ganska tvivelaktigt att försöka göra licensskolkarna till moraliskt defekta personer som agerar utifrån låga, snikna motiv. Men säkerligen är det för monopolföreträdare som inte vill ändra ett uns av programproduktionen ett effektivt sätt att uppnå status quo.

Genom att hålla auktion med sändningstillstånden och ställa vissa villkor för en del av kanalerna på viss public service kan man någorlunda smidigt lösa problemen vilket jag föreslog i min artikel Avskaffa TV-licensen.
/DNg

 
At 15 oktober, 2006 22:52, Anonymous Anonym said...

Men snälla nån Danne-det kostar väl inte mer än nu med SvT.
En finansiering via skattsedeln,som dessutom via skilda mer marknadsmässiga åtgärder kan begränsas rejält,lyfter in dessa kostnader i en statsbudget minskar ju hushållens kostnader för tv-avgifterna radikalt.
Och det betydande svinn som nu förekommer och som enligt skattningar uppgår till 20-30 procent av tv-avgifterna gör dessutom den modell vi nu valt med "solidariskt" finansierad-och det älskar ju vi svenskar.
Som Per-Olof är inne på så kanske också Radiotjänst kan avvecklas eller inordnas i nån annan likartad myndighet. Återigen en besparing.
Om vi nu ska ha public-servicekanaler så ska de utöver nöjen,barnprogram,.sport och motsvarande även ha kvalitativt goda program,där neutralitet och objektivitet ska ge en god balans mellan skilda åsiktsriktningar även i program som tar upp olika samhällsfrågor.
För övrigt tycker jag att Agenda denna kväll var bättre än vi tidigare sett exempel på.
LO-killen med gott stöd av Hans Karlsson visade vad de verkligen representerar, en nationell protektionism som definitivt inte har framtiden för sig.

 
At 18 oktober, 2006 11:44, Anonymous Anonym said...

En av landets skattefuskare, den nyutnämnda tv-chefen Eva Hamilton, har i dag en Brännpunktsartikel i SvD.
Den innehåller kända åsikter och argumenten för dem beskrivs utan någon nämnvärd styrka.
Hamilton berör dock detta med licensavgifter och medgär i detta fall att de har fel och brister.
Onekligen hade det varit intressant om hon talat om vilka dessa var enligt hennes mening.

Men frågan kanske var för känslig mot bakgrund det massmediala hysteri som nu en tid pågått och där inte minst Sveriges Radio-TV deltagit.
Vår public-servicekanal har dag efter dag gjort bedömningen att licensskolket skulle vara den verkliga toppnyheten. Onekligen undrar man om detta är ett tecken på att tv är främmande från politiskt inflytande,som Hamilton påstår, eller inte.

 
At 26 januari, 2013 01:59, Anonymous Anonym said...

[url=http://buyonlineretinahq.com/#sobcd]retin a online[/url] - buy retin a cream , http://buyonlineretinahq.com/#ztcqf buy retin a

 
At 01 februari, 2013 08:44, Anonymous Anonym said...

[url=http://buyonlinelasixone.com/#7208]cheap lasix[/url] - buy lasix online , http://buyonlinelasixone.com/#16641 buy lasix

 
At 01 februari, 2013 21:39, Anonymous Anonym said...

[url=http://buyonlinelasixone.com/#9051]buy lasix online[/url] - lasix no prescription , http://buyonlinelasixone.com/#19712 buy cheap lasix

 
At 02 februari, 2013 23:03, Anonymous Anonym said...

[url=http://buyaccutaneorderpillsonline.com/#15764]accutane cost[/url] - accutane online without prescription , http://buyaccutaneorderpillsonline.com/#8561 buy cheap accutane

 
At 04 februari, 2013 11:11, Anonymous Anonym said...

[url=http://buyimitrexonlinerx.com/#gkksl]imitrex online cheap[/url] - order imitrex , http://buyimitrexonlinerx.com/#kivsd buy imitrex

 

Skicka en kommentar

<< Home