torsdag, februari 08, 2007

Borde det statliga tillväxtinstitutet läggas ned?

Det statliga verket Institutet för tillväxtpolitiska studier ITPS har gjort en dåligt upplagd undersökning av produktiviteten i nyföretagandet, som kan tolkas som att småföretag borde motarbetas. Skall en sådan fadäs leda till nedläggning?

I en debattartikel i Dagens Industri idag 8/2 (pdf) kräver organisationen Företagarnas chefekonom Johan Kreicbergs att institutet skall läggas ned eftersom uttalanden från dess ledning tyder på att tilltaget kan upprepas. "Svenska småföretagare ska inte via skattsedeln behöva finansiera ideologiskt grundade rapporter som med undermålig försöker förringa företagandets betydelse" skriver Kreicbergs.

Det låter onekligen tvivelaktigt när ITPS skriver:
"I dag har många av de nya företagen i framför allt tjänstesektorn låg produktivitet, det vill säga förmåga att producera effektivt. Många nya företag är mindre produktiva än de äldre företagen och drar sålunda ned produktiviteten i ekonomin. Samtidigt finns det en rad fakta som pekar på att Sverige däremot inte har lågt antal nya företag eller få små företag jämfört med andra länder."
Det är ju inte så att Sverige ligger särskilt bra till när det gäller nyföretagandets andel av befolkningen. Dessutom är ju lägre produktivitet i nya småföretag under perioden 1997-2003 en naturlig föld av främst den ihopklämda lönespridningen bland löntagare samt omvandlingen inom IT-branschen efter att bubblan sprack. De som fick sparken och bildade nya företag fick nöja sig med blygsamma arvoden jämfört med jättarna tidigare.

Men är det inte att ta i för mycket att kräva nedläggning av hela institutet för att en rapport inte är gjord med tillräcklig omsorg? Är det så att chefekonomen på ITPS, som heter Sandro Scocco och har varit LO-ekonom, bidrar till de hårda reaktionerna mot institutet? Kreicbergs sätter dock fingret på en sjuk punkt i den statliga myndighetssektorn. Om tjänstemännen är fientligt inställda till den nya regeringen och låter detta leda till opinionsbildande insater i denna riktning, hur skall då rättelse åstadkommas?

Andra bloggar om: , , , , , , intressant.se

6 Comments:

At 08 februari, 2007 16:17, Blogger Per-Olof Persson said...

En misstanke

Chefekonomen på ITPS, Sandro Scocco, är f.d. LO-ekonom och LO är uppenbarligen inte intresserade av att alla ska ha ett arbete. Om alla hade ett arbete skulle den genomsnittliga produktiviteten per arbetstimme bli lägre än vad den är idag. Det innebär att den genomsnittliga timlönen också blir lägre.

LO som organisation och alla dess anställda samt de fackliga förtroendemännen, är beroende av att den genomsnittliga timlönen ökar. I annat fall blir LO en onödig organisation utan värde för de som har ett arbete. Det nationalekonomiska problemet är att en fackförening endast kan öka lönernas köpkraft för de arbetande genom att minska antalet arbetande.

Således måste utbudet av anställningsbar arbetskraft minska och ett minskat utbud vid samma efterfrågenivå höjer priset på arbetskraften. Investerat realkapital per arbetande ökar troligtvis också om färre arbetar, vilket även detta höjer den genomsnittliga timlönen. I detta fall är det en nackdel för LO om antalet små tjänsteföretag ökar eftersom detta kan dra ner den genomsnittliga timlönen för de arbetande. Det kan också vara så att enmansföretagare sänker priserna och sina egna löner för att få order från större företag, vilket innebär att dessa drar ner på antalet egna anställda.

 
At 09 februari, 2007 21:59, Blogger Danne Nordling said...

Jo, naturligtvis. Man kan verkligen misstänka att syftet är att påvisa att regeringens ansats är felaktig. Men då borde generaldirektören kunna bytas ut.
/DNg

 
At 11 februari, 2007 13:07, Anonymous Anonym said...

Om alla hade ett arbete skulle den genomsnittliga produktiviteten per arbetstimme bli lägre än vad den är idag. Det innebär att den genomsnittliga timlönen också blir lägre.

Är det här verkligen ett korrekt resonemang?
Om fler arbetar ökar produktionen vilket ju innebär lägre priser. En större "kaka" som delas av lika många personer innebär väl högre genomsnittslön inte lägre?

 
At 12 februari, 2007 16:01, Anonymous Anonym said...

"Om tjänstemännen är fientligt inställda till den nya regeringen och låter detta leda till opinionsbildande insater i denna riktning, hur skall då rättelse åstadkommas?"

Du menar alltså att slutsatser som inte är i linje med regeringens åsikter ska tystas ner? Ska bara regimtrogen forskning tillåtas?

mvh,
G

 
At 12 februari, 2007 16:38, Blogger Danne Nordling said...

Nyföretagandet är ofta aktuellt i sysselsättningsdebatten. Om fler startade företag (kanske med statliga bidrag) skulle en lönedifferentiering kunna uppnås som inte kollektivatalen tillåter. Då visar forskningen att det kan bli litet fler jobb. Men dessa jobb har sannolikt en väldigt låg produktivitet.

OK, det är bättre att ha ett lågproduktivt jobb än att vara en passiv bidragstagare, tycks vara den förhärskande inställningen. Om någon då kommer med en "vetenskaplig" rapport som visar att nyföretagande leder till att produktiviteten sjunker - dvs genomsnittstalet "späds ut" genom tillkommande lågproduktiva jobb - är det inte någon nyhet. Syftet med att producera ett pretentiöst sådant resultat måste troligtvis vara ett annat.

Kan det vara så att institutet är emot småföretagande eftersom det fordrar en rad uppluckringar av olika (socialistiska) regleringar och därmed befordrar den förhatliga kapitalismen?

Eller det kanske är så enkelt att lågproduktivt företagande sänker det allmänna löneläget i nederdelen av arbetsmarknaden med sämre lönevillkor för LO:s medlemmar?

En underhaltig utredning från ett statligt utredningsinstitut som kan misstänkas för att användas för att befordra sådana syften visar att man inte sysslar med neutral forskning. Institutets ledning bör därför bytas ut.

Svaret från GD Öberg idag i DI ger inte tillräcklig ursäkt för tilltaget (pdf).
/DNg

 
At 14 mars, 2020 14:30, Blogger GeorginA said...

Omedelbara onlinelån. 100% online. Inga samtal, inget pappersarbete. Ansök nu! (Atlasloanfirm@outlook.com / Whatsapp +1 443 345 9339)

 

Skicka en kommentar

<< Home