måndag, februari 12, 2007

Göran Greider ser klimat-planhushållningen som socialismens renässans

Klimathotet kräver att planhushållning införs, menar Greider. Men om det inte skall bli lika odemokratiskt som på 1930-talet krävs att växthusteorin kan bevisas för allmänheten. Dessutom krävs att socialismens effektivitet i miljöfrågor bevisas när all erfarenhet visar på ökad ineffektivitet.

I Dagens Nyheters kulturdel idag 12/2-07 skriver Dala-Demokratens chefredaktör Göran Greider, tillika poet och författare, en krönika under rubriken "Sosseklimat. Kan Grönlands smältande is väcka socialismen?" Här får vi en insikt i hur en socialistisk traditionalist resonerar om klimatfrågan och varför denna passar in som en klassisk höger-vänster-fråga.

Greiders aktuella argument är att det rapporteras om långväga transporter som släpper ut koldioxid vilket han kopplar till "världskapitalismen" - "ett paket broccoli som färdats trehundra mil på ett lastbilsflak från Spanien till Sverige". Kanske då droppandet från en smältande Grönlandsglaciär skulle kunna väcka "socialismens sovande jätte" spekulerar Greider.

Politiskt korrekt, som Greider är, skyndar han sig att förorda "demokratisk planhushållning" och inte "icke-demokratisk kommandoekonomi av gammal östatssort". Men på denna punkt har nog Greider inte tänkt särskilt långt. Kan planhushållning vara något annat än kommandoekonomi? Om den politiska majoriteten bestämmer att lastbilar t ex inte får köra mer än 10 mil per dygn för att minska koldioxidutsläppen, måste företagscheferna och i sista hand polisen ge skarpa kommandon till alla lastbilschaufförer som försöker köra mera.

Den klassiska planhushållningen gjorde gällande att man måste åsidosätta marknadsekonomin för att öka tillväxten och produktionseffektiviteten. För detta krävdes att ekonomin organiserades som ett kommandosystem. Klimat-planhushållningen går ut på att med tvång minska koldioxidutsläppen och då krävs också ett kommandosystem som både tillser att regleringarna upprätthålls och att olika klimatmål mera ad hoc uppnås.

Men Göran Greider har hoppat över två steg i den demokratisk-socialistiska klimatpolitiken. Först måste han bevisa att växthusteorin är riktig eftersom han föreställer sig att demokratiska organ skall utforma klimat-kommandoekonomin. Bara för att en forskar- och klimatpolitikergrupp (IPCC) bestämt att mänskliga utsläpp är orsaken till det mesta av de globala temperaturökningarna har teorin inte bevisats för dem som skall drabbas av dess konsekvenser.

Endast om vi tror att svenskarna är extremt auktoritetsberoende kan vi anta att detta bevisproblem kan hoppas över. Det vore som att nationalekonomerna på 1930-talet hade varit "överens" om att socialistisk planhushållning varit bra för snabbare tillväxt. Inte skulle socialism ha införts utan försök att i debatten bevisa den socialistiska teorins riktighet. Som debatten på den här bloggen visat är det inte så enkelt att bevisa växthusteorin så att lekmän kan acceptera den.

Det andra steget som Greider hoppat över är att utsläppsminskningar inte går att uppnå inom ramen för marknadsekonomin - utan han antar direkt att det behövs "demokratisk planhushållning" som till råga på allt borde göras global. Han vill ha "planering av vår konsumtion och regleringar av vad som får transporteras över jordytan". Här kan socialism bidra till lösningen av klimatfrågan, menar han.

Men erfarenheterna av socialism har inte varit att ekonomin fungerat bättre och miljövärdena skyddats. Planhushållning har medfört en sämre tillväxt och fruktansvärd miljöförstöring istället för tvärtom. Inslagen av kommandoekonomi har redan medfört svårigheter. Den principlösa subventioneringen av (i praktiken) etanol som fordonsbränsle leder både till svårigheter för Mexikos fattiga, som lever på tortillas av majs, och på sikt för skogsindustrin i Sverige som får se sin i exportperspektiv värdefulla skogsråvara brännas upp i form av skattesubventionerad etanol.

De som inte vill ha tvång för dess egen skull (som Greider och andra socialister) utan istället så mycket frihet som möjligt har all anledning att vara skeptiska till dagens inriktning av klimatpolitiken. Om några försöker ta chansen att införa socialism med hjälp av en otillräckligt bevisad teori om koldioxidens klimatpåverkan är det viktigt att först nagelfara deras klimatargument.

Därefter är det också viktigt att ifrågasätta deras ekonomiska argument att minskade utsläpp kräver restriktioner mot misshagliga företeelser, såsom vissa biltyper, bilkörning i allmänhet eller lastbilstransporter. Man kan fråga sig hur långt deras kommando-romantik redan gått när statsminister Fredrik Reinfeldt på frågan varför man inte helt sonika kan förbjuda bensindrivna bilar (Camerons besök, Ekot) svarade med ett långt resonemang om bilar som kunde gå på flera olika bränslen.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , intressant.se

15 Comments:

At 12 februari, 2007 19:20, Anonymous Anonym said...

http://www.don-lindsay-archive.org/skeptic/arguments.html

Argument from Adverse Consequences: "Människan ligger inte bakom den globala uppvärmingen, eftersom det om det var sant skulle riskera leda till socialism, och det är dåligt."

mvh,
G

 
At 12 februari, 2007 20:40, Blogger Danne Nordling said...

"G", Det vanligaste osakliga argumentet är att falskeligen anklaga motståndaren för osaklighet. Ett exempel är din klassificering som "skräckargument" (Adv Conseq) att socialism kan motiveras med klimatargument. På Lindsays lista står som exempel ett skäl till Guds existens:

"Gud måste existera eftersom ett gudlöst samhälle skulle bli laglöst och farligt." Enligt min mening är det osakligt att göra en analogi med argumentet "Ett socialistiskt tvångssamhälle kan legitimeras om växthusteorin är korrekt, låt oss därför se om den har brister."

Vi kan ta ett mera vardagligt exempel: LO säger: "Vi ställer höga lönekrav eftersom det finns ett stort utrymme nu när företagen går bra." Arbetsgivarna (G?): "Det är ett osakligt argument. Ni vill ju bara ha mera betalt."
/DNg

 
At 12 februari, 2007 21:29, Anonymous Anonym said...

På wikipedia kan man hitta en partiell lista av andra vetenskpliga organisationer som tagit ställning i klimatfrågan:
http://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_opinion_on_climate_change#Statements_by_organizations
Det som är ovanligt med IPCC är inte dess slutsats utan att den genom inblandningen av politiker får en annan politisk tyngd än rena vetenskapliga organistaioner. Man kan tycka att det är bakvänt men så fungerar världen.

Därutöver är naturligtvis frågan om klimatförändringarnas existens oberoende av hur man vill lösa dem. Om vänstern ser planekonomi som ett sätt att lösa dem har högern att antingen komma med en bättre lösning eller att kapitulera och erkänna att deras ideologi inte är heltäckande, att det finns problem de inte kan hantera. Att hävda att vänsterns lösning inte fungerar räcker inte, i valet mellan en lösning som kanske inte fungerar och ingen lösning alls kommer många att välja den som kanske fungerar.

En seger för "skeptikerna" kan på sikt dessutom visa sig vara ännu dyrare. Om vi inget gör och klimatförändringarna blir i den övre delen av prognoserna kommer effekterna att bli såpass allvarliga att det finns en stor risk för en rejäl backlash. Den som tycker att dagens miljövänner är fundamentalister kan ta sig en funderare på hur det kan bli när världen översvämmas av tiotals miljoner klimatflyktingar. Då riskerar vi en situation där många helt tappar tron på tekniksamhället och slänger ut både barn och badvatten.

"Som debatten på den här bloggen visat är det inte så enkelt att bevisa växthusteorin så att lekmän kan acceptera den."

Det är inte lätt att bevisa evolutionsläran, relativitetsteorin, kvantmekaniken eller ens klassisk mekanik för lekmän heller, men det innebär inte att de är fel. Opinionsundersökningar visar dock att de flesta idag accepterar att klimatförändringarna är ett reellt problem. Danne representerar en liten och krympande minoritet som håller fast vid det gamla.

 
At 13 februari, 2007 00:46, Blogger Nilspirat said...

"tiotals miljoner klimatflyktingar"

Ja, för de människor som ser samhället som en tävlan i lidande så ger klimatfrågan verkligen hopp om en högtidsstund. Den stigande efterfrågan på snyfthistorier kommer många skynda sig att tillgodose. Jag gissar att Afrika söder om Sahara överraskar och för en gångs skull blir ledande leverantör.

Lidandeklimatet är med säkerhet på uppgång. :-)

 
At 13 februari, 2007 03:16, Anonymous Anonym said...

Varför passar just klimatfrågan så väl in i ett höger-vänster-perspektiv? Även frågor som sjukvård, fattigdom, arbetsmiljö etc. har ju traditionellt tagits upp av vänstern, men ingen påstår väl nuförtiden att dessa frågors existens var en konspiration för att införa planekonomi.

Det är ett tecken i tiden att Johan Norberg talar om införande av en global koldioxidskatt. Det visar att högern sent om sider börjat fundera på lösningar på detta problem snarare än att förneka dess existens.

 
At 13 februari, 2007 08:40, Anonymous Anonym said...

@Danne:
Vet inte om du sett den här bloggen:
http://myter.speechtime.com/

Sidan med länkar till artiklar i klimatfrågan är rätt användbar:
http://myter.speechtime.com/climatelinks.aspx

Keep up the good work!

 
At 13 februari, 2007 13:31, Anonymous Anonym said...

Självklart skall vi värna om vår närmiljö och försöka att konsumera varor som är tillverkade under kontrollerade former inom i Sverige. Dock är det helt omöjligt i dagsläget. Att sedan Göran skall förlöjliga politiker genom liknande uttalande är tragiskt. Själv har jag skrivit några korta tankar om transporter på min blogg

 
At 13 februari, 2007 13:31, Blogger Danne Nordling said...

Per, tack för tipset. Det verkar vara en intressant sajt som jag inte sett tidigare.

Jag skall försöka återkomma till några av de andra kommentarerna.
/DNg

 
At 13 februari, 2007 16:59, Blogger Danne Nordling said...

Thomas, naturligtvis är både klimatförändringarnas existens och teorierna hur man vill förklara dem oberoende av vilka åtgärder som man sedan vill vidta.

Men den riktiga vänstern ser gärna att det behövs snabba och drastiska åtgärder av tvångskaraktär (t ex Greider). Dessutom hoppas man på bieffekter i form av behovet av verklig planhushållning och inte bara en improviserad kommandolagstiftning.

Om det behöver göras något kan marknaden klara av detta mycket bättre än socialistiska regleringar. För detta behövs dock internationella överenskommelser mellan alla stater som t ex kan resultera i en globalt genomförd koldioxidskatt i respektive stat.

De två bevisen för växthusteorin

Jag blir mer och mer övertygad om att det inte finns något direkt bevis, som du påstår. Ingen utom du har ju antytt hur det skulle se ut och därför lutar jag åt att det föregivet direkta beviset (vad en fördubbling medför) i själva verket är ett resultat från det indirekta beviset.

Detta andra bevis är också mycket invecklat eftersom det bygger på modeller. Men modeller måste kalibreras och då får man in en svaghet i teorin eftersom man förutsätter mycket av vad som skulle bevisas.

Wukke, det är naturligtvis en del önsketänkande som ligger bakom den riktiga vänsterns vurmande för klimatfrågan. Men även den ljumma vänstern tar lätt till sig klimatpolitiken genom att den beskrivs i traditionellt känslomässiga termer och är vagt riktad mot vår nuvarande livsstil. Det var litet av samma sak med löntagarfonderna. Något objektivt behov av dem fanns inte, men ändå var många vänstermänniskor till en början entusiastiska.

Utbyggnaden av den offentlioga sektorn istället för att låta marknaden sköta mycket är ingen bra analogi. Här har vänstern vunnit genom att en så stor del av Sveriges ekonomi kontrolleras av det offentliga. Till förtret för vänstern är det dock ibland de borgerliga som styr.
/DNg

 
At 13 februari, 2007 19:03, Blogger Per-Olof Persson said...

Oeniga forskare

Ett problem för vanliga människor i denna debatt är att det finns ett flertal teorier på detta område. Därför är det allvarligt att IPCC endast godkänner forskning som utpekar människan som orsaken till ett varmare klimat. Ett exempel är en artikel där forskare anser att det är solen som styr klimatet på jorden. "An experiment that hints we are wrong on climate change":

http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/article1363818.ece

I detta stycke varnas för en ny liten istid:

"After becoming much more active during the 20th century, the sun now stands at a high but roughly level state of activity. Solar physicists warn of possible global cooling, should the sun revert to the lazier mood it was in during the Little Ice Age 300 years ago."

I detta stycke kombineras arkeologi och klimatförändringar:

"Climate history and related archeology give solid support to the solar hypothesis. The 20th-century episode, or Modern Warming, was just the latest in a long string of similar events produced by a hyperactive sun, of which the last was the Medieval Warming. The Chinese population doubled then, while in Europe the Vikings and cathedral-builders prospered. Fascinating relics of earlier episodes come from the Swiss Alps, with the rediscovery in 2003 of a long-forgotten pass used intermittently whenever the world was warm."

Här refereras till Henrik Svensmark i Köpenhamn. Teorin handlar om förändringar i solens magnetfält:

"He saw from compilations of weather satellite data that cloudiness varies according to how many atomic particles are coming in from exploded stars. More cosmic rays, more clouds. The sun’s magnetic field bats away many of the cosmic rays, and its intensification during the 20th century meant fewer cosmic rays, fewer clouds, and a warmer world. On the other hand the Little Ice Age was chilly because the lazy sun let in more cosmic rays, leaving the world cloudier and gloomier."

Svensmark har lyckats med ett experiment:

"In a box of air in the basement, they were able to show that electrons set free by cosmic rays coming through the ceiling stitched together droplets of sulphuric acid and water. These are the building blocks for cloud condensation. But journal after journal declined to publish their report; the discovery finally appeared in the Proceedings of the Royal Society late last year."

Östra Antarktis har blivit kallare de senaste 50 åren:

"The reappraisal starts with Antarctica, where those contradictory temperature trends are directly predicted by Svensmark’s scenario, because the snow there is whiter than the cloud-tops."

 
At 13 februari, 2007 19:23, Blogger Per-Olof Persson said...

Kosmisk strålning skapar moln

En bättre förklaring av Svensmarks teori:

http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2007/02/11/warm11.xml

(1) Kosmisk strålning som når atmosfären skapar elektriskt laddade partiklar, joner.

(2) Vattenmolekyler i atmosfären dras till jonerna och klumpas ihop.

(3) Ihopklumpningen skapar vattenånga som kondenseras till små droppar.

(4) Moln bildas och klimatet blir kallare.

Enligt Svensmark:

"Henrik Svensmark, a weather scientist at the Danish National Space Centre who led the team behind the research, believes that the planet is experiencing a natural period of low cloud cover due to fewer cosmic rays entering the atmosphere. This, he says, is responsible for much of the global warming we are experiencing."

"He said: "It was long thought that clouds were caused by climate change, but now we see that climate change is driven by clouds." This has not been taken into account in the models used to work out the effect carbon dioxide has had."

"This week he will also publish a fuller account of his work in a book entitled The Chilling Stars: A New Theory of Climate Change."

"A team of more than 60 scientists from around the world are preparing to conduct a large-scale experiment using a particle accelerator in Geneva, Switzerland, to replicate the effect of cosmic rays hitting the atmosphere."

"He said: "Evidence from ice cores show this happening long into the past. We have the highest solar activity we have had in at least 1,000 years.""

 
At 13 februari, 2007 21:20, Anonymous Anonym said...

Angående Calders artikel och Svensmark, några fel:
1. Det var inte Svensmark som hittade på hypotesen, den var känd ett par decennier tidigare.
2. Den korrelation Svensmark såg mellan moln och kosmisk strålning berodde med största sannolikhet på att hans testperiod råkade sammanfalla med en El Nino.
3. Det experiment Svensmark gjort är inte på något sätt förvånande och säger mycket lite om i vilken mån kosmisk strålning har någon praktisk betydelse för molnbilidning. Här en mer komplett beskrivning av vad Svensmark visat och inte visat:
http://www.realclimate.org/index.php/archives/2006/10/taking-cosmic-rays-for-a-spin/
4. Eftersom det inte finns någon trend i uppmätt kosmisk strålning sedan 1953 spelar det ingen roll huruvida "Svensmarks" hypotes är sann, den kan i alla fall inte förklara någon uppvärmning.

 
At 13 februari, 2007 21:27, Blogger Magnus Carlbring said...

takc för ditt stöd

med vänelig hälseningng från dom ironiskca isbjörnrarna

 
At 15 februari, 2007 15:36, Blogger Danne Nordling said...

Vi får vänta tills Svensmark kommer med sina nya uppgifter. Hur som helst innebär inte en osäker alternativ teori att en ofullständig och osäker äldre teori måste vara korrekt.
/DNg

 
At 15 februari, 2007 15:36, Blogger Danne Nordling said...

Vi får vänta tills Svensmark kommer med sina nya uppgifter. Hur som helst innebär inte en osäker alternativ teori att en ofullständig och osäker äldre teori måste vara korrekt.
/DNg

 

Skicka en kommentar

<< Home