tisdag, maj 24, 2011

Sänkt jämviktsarbetslöshet ett önsketänkande?

Arbetslösheten kommer knappast att bli 5 procent 2015. Några bevis framkom inte på finansdepartementets seminarium idag. Inlindad kritik kom från KI.

Jag har nyss suttit och lyssnat i 1 timme och 38 minuter på ett journalistseminarium anordnat av finansdepartementet om dess beräkningar av jämviktsarbetslösheten (inspelat). Det började med en redogörelse för den underlagsrapport, som jag skrev om 17/4-11. Den är betitlad Hur ska utvecklingen av arbetsmarknadens funktionssätt bedömas? (pdf) och presenterades av en av författarna Katarina Richardsson. Hon gick dock inte in på detaljer.

Den första kommentatorn, nationalekonomen Peter Fredriksson från Stockholms universitet, tillförde inte heller någon ny information om huruvida det kunde bedömas att Nairu skulle kunna sjunka till 5 procent 2015. Han menade att de demografiska effekterna kanske var överdrivna. Men han drog inte explicit slutsatsen att i så fall borde jämviktsarbetslösheten bli ännu lägre.

Den andra kommentatorn, Mats Dillén som är GD för KI, framhöll inledningsvis att rapporten var gedigen och väl genomarbetad. Det gör mig misstänksam. Han pekade mest på KI:s resonemang i lönebildningsrapporten (bloggart 18/5-11). Man fick intrycket att KI vänt upp och ner på hela problemet. Om man antar att jämviktsarbetslösheten ska bli 5 procent så måste löneökningarna bli 3,1 procent 2012-14. Om de blir högre kommer färre att kunna anställas, både genom sämre lönsamhet och genom högre ränta. Den faktiska arbetslösheten blir då större än 5 procent. Men vad har det med bedömningen av jämviktsarbetslösheten att göra?

Dillén berörde som hastigast briststatistiken som han ansåg låg till grund för Konjunkturinstitutets mer pessimistiska uppfattning om jämviktsarbetslösheten (sagt i förbigående). Statistiken pekade snarast på större problem än tidigare. I varje fall kunde motsatsen inte spåras och han sade att det är "svårt att säga att det blivit lättare för företagen att rekrytera". Detta är samma slutsats som jag drog i artikeln 18/5. Den explicita slutsatsen borde ha blivit att jämviktsarbetslösheten knappast kan bli 5 procent.

Vad gäller lönebildningen menade Dillén att vi inte har sett ens det stabila sambandet med 3,5 procents löneökningar och 5 procents arbetslöshet tidigare. Med en sådan utgångspunkt kommer aldrig möjligheten, att få ett test på om huruvida låga löneökningar kan bidra till att arbetslösheten kan bli 5 procent, att förverkligas.

Jag kan inte bli kvitt känslan att vad vi såg var en regisserad föreställning som skulle visa att det kommer att bli låg arbetslöshet framöver och att den hypotetiskt kan bli 5 procent. Ordförande vid seminariet var finansminister Anders Borg.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

3 Comments:

At 25 maj, 2011 01:21, Blogger Tino said...

Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

 
At 25 maj, 2011 01:21, Blogger Tino said...

Jag tror till skillnad från dig generellt på Say's lag, ökad utbud av arbete skapar sin egen efterfrågan, så regeringens utbudsreformer kommer att sänka jämviktsarbetslösheten.

Dock håller jag med är det märkligt och på gränsen till missbruk av begreppet att skriva att jämviktsarbetslösheten beror på hur avtalen blir. Den relativa balansen på arbetsmarknaden som avgör genomsnittliga löneökningar är rimligtvis en del av de faktorer som avgör jämviktsarbetslösheten, inte en extern effekt från utanför modellen.

 
At 26 maj, 2011 18:30, Blogger Danne Nordling said...

Tino, du kan inte mena allvar att Say's lag skulle galla kategoriskt. I en hogkonjunktur galler naturligtvis att en befolkningsokning leder till fler jobb. Men aven har finns en effekt fr[n hur okningen ar sammansatt.

KI raknar med att jamviktsarbetslosheten stiger pga att demografin medfor att fler i unga [ldrar kommer in p[ marknaden eftersom de har en lagre sysselsattningsgrad an genomsnittet. Samma galler nyinflyttade.

Regeringens [tgarder riktar sig mot grupper som redan har sv[righeter p[ arbetsmarknaden. Darfor kommer Say's lag inte att galla som for genomsnittet. Jag ser av KIs specialundersokning att strukturen inte alls ar form[nlig. Det kommer mest ut grupper som har sv[rt att f[ jobb och dar arbetslosheten ar hog aven i hogkonjunktur. Kanske jamviktsarbetslosheten i sjalva verket stiger...
\DNg

 

Skicka en kommentar

<< Home