lördag, maj 14, 2011

TCO:s nya ordförande ser LO som ett problem

Bindningen till socialdemokratin hos LO kan bli ett problem för TCO. Det är viktigt att de stora fackliga organisationerna säger samma sak och inte tar partipolitiska hänsyn. Det säger en f d socialdemokratisk riksdagsledamot som blivit TCO-ordförande.

Den nya ordföranden för TCO var gäst i Ekots lördagsintervju 14/5-11. Hon heter Eva Nordmark och har varit riksdagsledamot för Socialdemokraterna och var på tal som efterträdare till Mona Sahlin. Nordmark kommer från SKTF och intervjuades av Catarina Friskman.

Det ska löna sig att arbeta menade Nordmark inledningsvis. Med den "nya arbetslinjen" menade hon att utbildningen måste bli bättre. Nästan var fjärde går ut gymnasiet med ofullständiga betyg. Ökad rörlighet på arbetsmarknaden är bra. Det är nödvändigt med tillräcklig kompetensutveckling. Man måste på alla arbetsplatser fundera över vilka behov man har. Mitt i yrkeslivet måste man kunna gå vidare med högskoleutbildning. Men om det skulle subventioneras av staten kunde hon inte ge besked om. Viktigt var att man inte bara ska uppmärksamma dem som står längst från arbetsmarknaden.

I senaste valet var det bara 26 procent av TCO:s medlemmar som röstade på S. Alliansens arbetslinje var bra menade hon. Ordflödet var det inget fel på. Själv började Nordmark inom SSU. Det betyder att jag har bra relationer och förstår politiken. Jag lämnade mina politiska uppdrag 1999. Jag har inte blivit kritiserad för socialdemokratiska uppfattningar särskilt ofta. Vi värnar vår integritet och obundenhet.

Debatt artiklarna tillsammans med ledande socialdemokrater är betingade av sakfrågorna, ansåg hon. Rut-avdraget är bra, det var budskapet i artikeln med Mikael Damberg (s). Rut ska riktas mera mot barnfamiljer, ansåg hon. Ökad subventionering behövs. Hur det ska utformas ska TCO:s kansli titta på. Vardagsstressen och ökad övertid var problem för barnfamiljerna.

Sex av åtta TCO-ordföranden har tidigare varit socialdemokratiska politiker, nämnde Friskman. Vad detta skulle bero på kunde Nordmark inte säga. Hon försökte göra en analogi med Hillevi Engström från polisförbundet och förlorade sig därefter i ett långt och dunkelt resonemang. Blocköverskridande lösningar var viktigt. LO:s starka koppling till socialdemokratin kunde bli ett problem för TCO. De stora fackliga organisationerna borde säga samma sak men LO är då utanför genom kopplingen till S. Vi ska bidra till långsiktighet och få bort ryckigheten i svensk politik. Framtiden får utvisa om huruvida vi ska gå ihop med Saco.

Nordmark tyckte att TCO syntes bra i debatten. Men vi måste säkra att vi ligger i linje med de frågor som är aktuella idag. Får chefen ringa på helgerna? Det är en fråga Unionen har diskuterat. Vilken TCO:s roll då skulle bli som paraplyorganisation framgick inte. Vi måste vara självkritiska och förklara t ex vad ett kollektivavtal är. Politikutformningen måste avspegla våra intentioner.

Sture Nord, föregångaren, hade en lön på 93 000 per månad. Nu väljs man för förtroendeuppdraget, därefter sätter man lönen. Villkoren är inte klara. Ett trygghetsavtal (fallskärm) är bra, menade Nordmark.

Ett problem med denna typ av intervjuer är att objektet alltför mycket framstår som en oprofilerad tjänsteman utan konkreta uppfattningar. Detta kompenseras av objektet med ett intensivt ordflöde utan särskilt mycket konkret innehåll. Därför skulle ett antal konkreta frågor ha förberetts. En sådan är frågan om tilläggsförsäkringar för de fackliga medlemmarna. Där har Eva Nordmark haft synpunkter på sjukvårdsförsäkringar som skulle öka tillgängligheten för vård utanför den offentliga vården. Men efter vad jag minns var hennes åsikt att detta skulle försvaga den offentliga vården...

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , intressant.se

Etiketter:

5 Comments:

At 15 maj, 2011 00:13, Anonymous Nicklas Eriksson said...

Kan bara hålla med henne. Sossarna har bara ställt till skada för arbetarklassen i Sverige under falsk förevändning att de har varit bra.

Självklart ska fackföreningen var afri från knytning till ett visst politiskt parti. Däremot kommer en gul fackförening aldrig att få mitt stöd. En sån har heller ingen framtid.

 
At 15 maj, 2011 09:19, Anonymous PKo said...

Sysselsättningseffekten av RUT har i flera undersökning dokumenterats sommmarginell och jobben som synnerligen dyra.

Då blir det lustigt att en regering som påstår sig vara mot bidrag så krampaktigt försvarar de som väsentligen går till höginkomsttagare.

Ännu roligare blir det när sossar gör det. OK, Unionen har en del medlemmar som har svårt att få ihop sina dagar. Men därifrån till att de ska subventioneras likt byuggnadsarbetare - njae!

 
At 15 maj, 2011 10:46, Anonymous Per Fredö said...

Sture Nord kommer fån Gävle. där jag själv bodde i 28 år.

Hans pappa var en idog socialdemokrat och hade något tjänstemannayrke.

Jag kan dock inte erinra mig att pappan Ingemar hade något mer ledande uppdrag.

Men, å andra sidan, det döljs så mycket bakom kulisserna.

Sture hade alltså fått sitt politiska arv från fadern, vilket väl också kännetecknat hans ageraande som TCO-ordförande.

 
At 15 maj, 2011 12:54, Blogger Danne Nordling said...

Början till slutet för TCO:s socialdemokratiska flört inträffade kanske redan i samband med löntagarfonderna. Lennart Bodström (ordf 1970-82) var som socialdemokrat benägen att hjälpa LO och S med fonderna men den interna oppositionen bland medlemmarna blev för stark. Det ledde också till att socialdemokraterna blev alltmer tveksamma.

PKo, även om Rut ännu inte ger väldigt många fler jobb är det ett steg i rätt riktning när det gäller att skapa jobb för lågutbildade och lågproduktiva. Man skulle kunna säga att detta är en av få insatser som verkligen kan reducera barnfattigdomen. Att sedan medelklassen får vara med och finansiera insatserna borde vara ett plus.

Per Fredö, även om Sture Nord också är socialdemokrat har han varit försiktigare än Bodström. Och Eva Nordmark går ännu ett steg längre. Hon kan dock få problem med att bli alltför färglös.
/DNg

 
At 15 maj, 2011 19:15, Anonymous Per Fredö said...

Jag har inte uttalat mig om hans kompetens och den var säkert bättre än Lennart Bodströms.

Det hindrar inte tycker jag att åtskilliga utspel frrån hans sida hade nära koppling till vad socialdemokraterna ansåg.

Hade han med sig topparna och medlemmarna

 

Skicka en kommentar

<< Home