tisdag, februari 07, 2012

Vad vill kapitalismens kritiker?

Vänsterdebatten om dagens marknadsekonomi har tagit sig in i centrum av samhällsdebatten. Men den nimbus av systemförändrande idéer som omger den håller inte för en närmare granskning. Det finns inga konkreta krav - bara löst prat om ökat ansvarstagande.

På DN-debatt pågår en debatt om kapitalismen. Tre debattörer har sedan mitten av januari lagt fram sina förslag till hur kapitalismen ska reformeras. Den förste var Klas Eklund på SEB, som väl fortfarande är socialdemokrat men som i sin ungdom stod mycket längre ut på vänsterkanten. Han skrev en artikel 14/1-12 rubricerad "Vi behöver en ny kapitalism som är mer ansvarstagande". Han erkänner att den västliga kapitalismen inte är hotad som system men frågar hur nästa fas ser ut. Eklund skriver:
"Den västliga kapitalismen har gått igenom tre stadier: Laissez-faire-kapitalismen (som havererade efter kraschen 1929), keynesianism med stabiliseringspolitik (som stelnade i stagflation under 1970-talet), och avreglerad finanskapitalism (som inledningsvis gav dynamik men ledde till kraschen 2008). Anatole Kaletsky har med dagens mjukvaruterminologi kallat dem ”Kapitalism 1.0”, ”Kapitalism, 2.0” och ”Kapitalism 3.0”."
Denna nästa 4.0-version ska kunna stabilisera finansmarknaderna men också vara mer miljövänlig. Företagen ska ta mera samhällsansvar genom att ta ansvar för sin sociala närmiljö, skapa nya instegsjobb, driva på teknisk utveckling, energieffektivisering och långsiktigt miljöarbete. Bankerna måste öka sina kapitalbuffertar och penningpolitiken ta större ansvar för den finansiella stabiliteten. Någon återgång till hårda nationella regleringar ska det dock inte vara fråga om. Så vad är det konkreta budskapet? Det verkar mest vara snömos.

Nästa debattör var Bror Perjus, tidigare redaktör för Livsmedelsarbetarförbundets tidskrift, som 24/1-12 skrev en artikel under rubriken "Utvecklad blandekonomi är svaret på den globala krisen". Han vill att tongivande länder höjer skatterna till 50 procent av BNP. Det är sann blandekonomi: hälften marknad - hälften demokrati. Dessutom skulle dessa högre skatter eliminera budgetunderskotten. Det verkar feltänkt. Skattepengarna ska ju användas för "gemensamma" ändamål: vägar, järnvägar, skolor, sjukhus, äldreomsorg, sociala försäkringar, pensioner. Någon krislösning lägger Perjus inte fram. Däremot menar han att en "stabilisering av världsekonomin kräver en radikal nedskärning av mängden spekulationskapital". Hur detta ska åstadkommas säger han inte. Men skatterna ska höjas mest för de rika.

Den tredje debattören var Vänsterpartiets förre vice ordförande Johan Lönnroth. Han skrev 6/2-12 en artikel med rubriken "Utvecklingen går åt det håll som Karl Marx talade om". Observera den deterministiska formuleringen. Artikeln hänvisar till "Det kommunistiska manifestet" och är en exposé över den marxistiska beskrivningen av industrialisering och utveckling av marknadsekonomin. Kapitalismen är dömd att gå under av någon oklar orsak. Men Lönnroth vill ändå att kapitalismen "bör avvecklas med förnuft och ersättas med den frihetligt demokratiska socialismen". Det kommer att ta något sekel, anser han.

Samma dag (6/2-12) skrev IKEA:s förre koncernchef, Anders Dahlvig, en debattartikel i Dagens Industri med rubriken "Vägen mot en ny kapitalism". Den börjar också med kritik av nuvarande förhållanden och påpekandet att det råder misstro: "Allt från bedrägerier (Enron, Madoff), miljöförstöring (BP, Exxon), oansvarigt företagande (huslånen inför ­finanskrisen, Carema) till excesser i belöningssystem till företagsledare." Lösningarna "är dels generella uppmaningar till ­näringslivet att ta ett större samhällsansvar, och dels krav på ökad reglering".

Dahlvig tror dock inte långsiktigt på mera tvång. Så vad återstår? Han nämner Ikeas åtgärder för att skapa motivation och lojalitet hos medarbetarna. Ska vi tolka den nya kapitalismen som ett samhälle bestående av Ikea-liknande företag över hela fältet? Jag skulle inte tro att ens en sådan utopi skulle kunna lösa problemen med ekonomiska obalanser. Och är det inte litet blåögt att tro att kriminalitet och egoism kan botas med rop på samhällsansvar?

Slutligen bör nämnas den anti-kapitalistiska strömning som går under namnet Occupy Wall Street-rörelsen. Den uppstod i september 2011 som en protestaktion mot de amerikanska bankernas "rovdjurskapitalism" och den enda procent av befolkningen som ansågs stå bakom kapitalismen. Man byggde ett tältläger i Zuccotti Park på nedre Manhattan. Det är nu rivet men rörelsen har spritt sig över hela industrivärlden. Rörelsen har ofta kritiserats för att inte ha någon agenda. Jag kan inte heller erinra mig några konkreta krav på ekonomiska förändringar.

Så vad vill kapitalismens kritiker idag? Var finns motsvarigheten, åtminstone i mer urvattnade former, till de gamla socialistiska kraven på den privata äganderättens avskaffande, socialisering av större företag, införande av planhushållning och avskaffandet av lönearbetet?

Redan i april 2009 noterade jag att vänstern efterlyste försvaret av kapitalismen i debatten. Men det var naturligt att något systemförsvar inte var motiverat eftersom kritiken var så kraftlös. Idag omges kritiken av en mer kraftfull nimbus. Men innehållet verkar vara lika tunt.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter: ,

12 Comments:

At 07 februari, 2012 20:15, Anonymous Attila said...

Blir lite mörkrädd för personer som tror att vi ska hitta något perfekt "system". Kriser och krascher får vi nog räkna med oavsett "system".

Dessutom har 4.0-versionen redan testats, kapitalister som filantroper är inget nytt, redan på 1800-talet byggde fabrikörer upp mönstersamhällen för de anställda o dyl.

Politik handlar om hur vi ska organisera samhället, inte om vem som ordbajsar mest, ursäkta uttrycket, men jag hittar inget annat.

Bra inlägg som vanligt!

 
At 07 februari, 2012 20:32, Anonymous Nicklas Eriksson said...

"Kriser och krascher får vi nog räkna med oavsett "system""

Varför då? Kapitalismen behöver krascherna eftersom den ökar i storlek på grund av den. En ansvarsfull planerad ekonomi innehåller inga såna snags.

 
At 07 februari, 2012 21:38, Anonymous Attila said...

En myt. Du kan inte skapa ett perfekt system. Det finns alltid något som falerar även om det är centralstyrt, reglerat, halvreglerat, kooperativt, anarkistiskt etc - FRAMFÖRALLT om det är centralstyrt, skulle jag vilja säga. Jämför med de historiska erfarenheter vi har från östblocket etc.

Att kapitalismen behöver de här krascherna tillhör också mytbildningarna, som om det satt en gubbe och planerade det hela! Det är planekonomi du pratar om, dvs raka motsatsen.

En "ansvarsfullt planerad ekonomi", vem, vilka ska planera detta. Hur definiera "ansvarsfull"? Hur kan man planera en hel ekonomi? Vad menar du?

 
At 07 februari, 2012 23:26, Blogger Danne Nordling said...

Snart kanske samhällsdebatten kommer att domineras av kategoriska kritiker av kapitalismen som på 60- och 70-talet. Det indikeras av helsidesartikeln om kapitalismens undergång i DN:s kulturdel idag. Artikeln är skriven av Kajsa Ekis Ekman och är formellt en recension av ett par marxistiska böcker om krisen.

Kapitalismen kommer att gå under genom att krisen ökar utsugningen, säger den ena. Men den andra erkänner att västvärlden var relativt förskonad från våldsamma svängningar under mitten av 1900-talet genom "lagar som försvårade spekulation" och som "höll tillbaka profitintresset från att löpa amok".

Här har marxisterna något att slåss om. Det tråkiga är bara att sådana ytliga och oseriösa böcker ska slås upp som något intressant och värt att slösa trycksvärta på. Men så var det förra gången och även om kapitalismen inte förstördes helt fick den vänsterinriktade politiken allvarliga skadeverkningar på särskilt den svenska samhällsekonomin.

Tobin-skatt är bara början. Enligt Borg är det dock extra höga löneskatter för bankanställda som övervägs i Sverige.
/DNg

 
At 08 februari, 2012 00:06, Anonymous Johnny said...

Det är kul att läsa din kritiska granskning av olika debattörer och hur tomma deras förslag sedan framstår.

Det är rätt typisk oss människor att presentera olika lösningar på problem som vi anser oss uppleva med samhället. Alla har sina olika förslag till lösningar och det är nästan obegripligt att en demokrati kan fungera över huvudtaget med så många olika viljor i samhället.

Risken är ju rätt stor att den politiska majoriteten kan landa i vilket förslag som helst och som sedan slutar med en hyfsad katastrof.

EMU är väl ett utmärkt exempel på ännu ett politiskt projekt som havererat till höga kostnader för folken.

Det bästa är nog om politiker intervenerar så lite som möjligt i ekonomin så att den får utvecklas i frihet. Att detaljreglera verkar leder bara till byråkrati och ineffektivitet. Politikerna borde ägna sin energi åt att förenkla regelsystem och ta bort höga och skadliga skatter i stället för tvärtom. Man kunde ju börja med att låta marknadsekonomin få fungera och låta företag och banker gå i konkurs när de inte kan betala.

Well, drömma kan man alltid.

 
At 08 februari, 2012 12:01, Anonymous Attila said...

Intressant med vänsterkritiken och hot om högre skatter även från alliansen.

Jag tror att det kommer att falera totalt. Dagens människor är inte lika rädda för överhögheten och försiktiga som forna generationer.

Överbeskatta mig eller min firma - och jag flyttar hela rasket - eller stoppar undan pengarna någon annanstans. Eller struntar i att betala in skatten. Systemet bygger ju på att medborgarna är snälla och ärliga, skatteverket kan ju inte kontrollera alla jämt och ständigt.

Det skulle krävas en grym totalitär stat för att krossa den fria företagsamheten, men då krossas även allting annat. Och det tror jag inte våra ideologilösa politiker vågar sig på.

 
At 08 februari, 2012 17:44, Anonymous Lars said...

Om du tar dina ledtrådar om samhällsutvecklingen från DN Kultur så riskerar du att hamna fel! Vad du korrekt kallar "att slösa trycksvärta" är bara tokvänsters desperata skrik när de ser socialismens slutliga kollaps. Vad som eufemistiskt kallas "eurokris" eller "Greklandskris" är bara en fortsättning på vad som började för drygt 20 år sedan med Berlinmuren. Då kollapsade den östliga, brutala våldssocialismen...nu följer den snällare, västliga parasitsocialismen. Ingen variant av socialismen är livsduglig, då den baseras på en defekt verklighetsuppfattning.
Och, säg upp DN-prenumerationen!

 
At 09 februari, 2012 10:24, Blogger Errbe said...

Lars !

Instämmer.

 
At 09 februari, 2012 12:54, Anonymous Anonym said...

Världens fattigdom minskar kraftigt medan vänstern bekymrar sig om kapitalismens kris.
Visst finns det orättvisor men inte här. Vi har alla det väldigt mycket bättre än de flesta.
Välkomna till en rättvisare värld!

Det är fri kapitalism som är drivkraften!

 
At 09 februari, 2012 14:51, Blogger Danne Nordling said...

Lars, det är ett beaktansvärt tecken i tiden att DNkultur tar in en helsida om några övervintrade marxisters böcker som verkar vara sakligt irrelevanta för att belysa dagens samhällsproblem.

Förra gången vänstern kunde breda ut sig började man med att kritisera att reklamen förledde konsumenterna att köpa onödiga saker såsom eltandborstar och sanitetsservetter för toalettbruk. Vi kan därför inte avfärda vänsterns påhitt som ofarliga därför att de framstår som sakligt idiotiska. Vänstertyper som KEE har en förmåga att vädja till djupare sentiment i den emotionellt tänkande delen av befolkningen. Det kan få följder...
/DNg

 
At 09 februari, 2012 18:48, Anonymous Lars said...

Danne, jag tror du överskattar DN Kulturs betydelse. Att de fortsätter med samma vänsterbuskis som de gjort sedan Lagercrantz dagar betyder inte att de har den genomslagskraft de en gång hade. De må vara "Sveriges malligaste tidning", men idag finns annat - din blogg till exempel!

 
At 09 februari, 2012 21:45, Blogger Danne Nordling said...

Tack Lars, jag hoppas du har rätt. Men vi borde rusta oss för en motoffensiv. SE-bankens seniorekonom borde t ex inte tjuta med ulvarna utan först angripa kritikerna och försvara systemet och sedan föreslå förbättringar.
/DNg

 

Skicka en kommentar

<< Home