lördag, april 21, 2012

Annie Lööf blev inte tydligare

Det verkade som om centern ska försöka vinna röster på sänkta ungdomslöner med 25 procent. I Ekots intervju fick Lööf inte fram vad som egentligen gällde. Hon var otydlig.

I Ekots lördagsintervju idag 21/4-12 var centerledaren Annie Lööf gäst och intervjuades av Tomas Ramberg. Programmet inleddes med ett exempel att man i en radiotävling trodde att en folkpartist var miljöminister (Birgitta Olsson istället för Lena Ek). Utfrågningen påannonserades med frågan huruvida Annie Lööf har kunnat öka de dåliga opinionssiffrorna från tiden med Maud Olofsson. Men programmet började med en oengagerad diskussion om vapenexporten. Lööf kom flera gånger tillbaka med att hon var "tydlig".

Centerpartiet har haft svårt att uppnå femprocentsnivån i opinionsundersökningarna. Tröskandet om samarbetsavtal beträffande vapenexporten kan knappast ha varit det minsta röstvinnande. Statliga bolag blev nästa ämne. Lööf såg det inte som ett egenvärde att staten äger vissa bolag. Men riksdagsmajoriteten är nu emot. Pengarna ska gå till att bygga ut infrastrukturen enligt Lööf. Det kan bli 100 mdr kr. Vattenfall och LKAB ska inte säljas. SBAB och Telia ligger först samt Nordea.

Vi skulle kunna bygga 100-200 mil järnväg för en utförsäljning på 50-100 mdr, enligt Lööf.

Lönerna skulle sänkas för alla med 25 procent har det sagts. Det förnekade Lööf. Det är introduktionslönerna det gäller. Ungdomsarbetslösheten är hög. Lööf välkomnar fler avtal på marknaden om introduktionslöner på 75 procent upp till 21 år. Fredrik Reinfeldt har varit kritisk mot effekterna från halverade arbetsgivaravgifter för unga. Mot detta anförde Lööf att samtal med olika företagare visar att det ändå är angeläget. Och 53 procent av svenskarna anser också att sänkta ungdomslöner skulle vara verkningsfullt. [Skulle detta vara bevis för att förslagen är röstvinnande?]

Varför skulle då lönesänkningar vara nödvändiga när det finns subventioner som kompenserar för "nästan hela lönekostnaden" (3 800 kr/m)? Lööf kom fram till att det var utbildningen det var fel på. [Är detta inte ett specialfall av subvention?] Hon fick kommentera Börje Hörnlunds angrepp på Lööfs bristande erfarenhet. "Han har inte varit centerpartist på flera år."

Andelen privata utförare borde öka till 50 procent enligt centerstämman. Varför ett planmål? "Vi ser att i flera kommuner kan man inte alls välja." Plötsligt handlade diskussionen om lagring av uppgifter kring datatrafik. Skulle centern kunna återupprätta förtroendet kring integritetsfrågor? Man tjafsade om olika långa lagringstider och vem som stöttat olika förslag. Någon klar bild av vad det hela gick ut på fick vi inte. Därefter var programmet slut.

Det är rimligen redaktionen som bestämmer vilka frågor som ska tas upp utan någon diskussion med intervjuobjektet. Det betyder att objektet måste läsa på om allting för att inte framstå som okunnig. Men om programmet påannonseras med frågan kring centerns opinionssiffror framstår det som något apart att det centrala för dessa skulle ha varit vapenexporten, utförsäljningar av statliga bolag, andelen privata utförare av välfärdstjänster eller datalagringsfrågor. Är det verkligen vad centerpartisterna själva prioriterar för att få fler sympatisörer?

När det gäller frågan om metoder att sänka ungdomsarbetslösheten är frågeställningen mera av allmänt intresse. Diskussionen borde då ha gällt huruvida utspel som av många uppfattas som att alla eller åtminstone alla yngre ska få 25 procents lönesänkning är särskilt röstvinnande. Har det inte brustit i kommunikationen om det inte är detta centern vill åstadkomma? Vad har partiledaren för ansvar kring detta? Vad är det Centerpartiet egentligen vill med ungdomslönerna? Det borde ha framkommit tydligare. Därefter hade man kunnat föra en diskussion om det verkligen finns empiriska belägg för att de föreslagna åtgärderna har en gynnsam effekt på ungdomsarbetslösheten.

Dessvärre kunde Annie Lööf inte klargöra hur Rambergs exempel med så stora subventioner att det endast kostar 3 800 kr/m att anställa en ungdom ändå framstod som ett misslyckande. Den närmast till hands liggande slutsatsen är att företagen har en kategorisk motvilja mot ungdomar (till snart sagt varje pris) och att Hillevi Engströms anklagelse om bristande samhällsansvar är korrekt. Det verkar dock osannolikt. Subventionen ifråga är rimligtvis riktad till ungdomar som är svårt socialt inkompetenta och som rentav kan ha en negativ effekt på produktiviteten. Men något sådant framkom inte utan Lööf talade vagt om bristande utbildning.

I övrigt kunde väl programmet ha handlat om vad Annie Lööf anser om de stora politiska frågorna. Hur ska fler jobb kunna skapas till 2014 när valet avgörs? Driver Anders Borg en alltför stram finanspolitik? Borde skatterna sänkas för att stimulera ekonomin och jobben? Borde fler liberaliserande reformer vidas i Sverige? Är sänkt skattetryck mindre viktigt än sänkt statsskuldandel av BNP? Är Centerpartiet det liberala alternativet inom Alliansen?

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter: ,

1 Comments:

At 24 april, 2012 01:45, Anonymous Johnny said...

Annie Lööf spelade ut förslaget om trängselskatt i fler svenska städer som Linköping och Uppsala, där 88% respektive 87% av folket är emot.

(C) börjar bli politiskt självmordsbenägna. Klimatfrågan blir allt dödare och höjda skatter är ingen valvinnare.

 

Skicka en kommentar

<< Home